Mielőtt ordítanátok, fordíthatok… 2017.01.16. julamami.com

Minden, amit te már túlzásba

vittél neked ott lesz tükörként,

ha te dőzsölve élsz abból, amit

nem te teremtettél, miközben

mások a végig dolgozott éveik

után sem kapják meg, a nekik

járó jó minőségű megélhetést.

Tényleg elhiszed, hogy a szinted,

nem árul el téged, lehetetlen az,

azt a mennyiséget, minőséget, te

úgy végigvinni, képtelen lennél.

Na itt van a bocsánatkérés ideje,

teszem, ebből gondom ne legyen.

Megelőzés, megelőzés, megelőzés.

Tartásos emberként, én felelős

vagyok most is, önmagamért is,

amíg élek dolgozni szeretnék,

amíg dolgozom, addig jól élni.

Ne hasonlítsanak senkihez sem,

aki nem ugyan ilyen helyzetben,

ugyanígy vitte végig a 65 évét.

Könnyebb a te helyzetedhez

igazítani bennünket, hiszen

akkor megint mi kell, hogy

termeljünk, még teérted is.

Miért is nem elég értékesek

neked az egyes emberiesek,

ne a mások szintjére vigyél

le bennünket, ha megoldani

azt is képtelenek lennétek.

Tartása és méltósága van a

kisembereknek, hiszen ők

végigviszik aszerint, ahogy azt

nekik lehet, nem tétlenkednek.

Ki mondta nektek, hogy csak a

sok pénze teszi az embereket, nem

úgy van az, a kis pénzükből is sokan,

sokfélékben már kiemelkedhettek.

Sőt sok olyan tapasztalatom is van,

 a pénzben gazdagok is emberiesek

nem elrugaszkodva élik az életüket.

Ha nem tudsz már velünk együtt

érezni, mert elrugaszkodtál attól,

ami előre vinne a tehetségedben,

legalább becsüld meg azokat, akik

vállalják amiben éppen vannak,

a nehezekben is a feladatukat.

Senki nem született csak úgy,

fölöslegesnek, mindenkinek

lenne fontos feladata, ha ő is

tudhatna róla, boldogulhatna.

Adnám át a tudásomat, hogy

mások se szintjük alatt éljék,

azt amit minőségében is lehet.

Ki ne üresedjen senki se, mielőtt

még a tehetségét megtalálta volna.

Íme, nem tartozom se ide, sem oda,

tartozom az éppen érkezőkhöz, az

 emberies nem különböztet meg.

Jönnek, akik értik mit mondok.

Ha nem nyitottad meg te

időben a tudás tárát sem,

oda ahol, most jól jönne.

Mert másképp is látnák

a Világot, a családjukat.

A befejezetlen sorsúak,

is sorba állnának, de ők

nincs hova forduljanak.

A csonkok, itt sem érnek

össze, nincsen összekötve.

35 év 200 nap az amit oda

beszámítottak, 44.420.-

Ft a nyugdíjam. Három

gyermekemmel együtt

nőttünk fel, ha tudtam

volna, hogy így lesz, ha

zsíros kenyéren éltünk

volna is, legalább velük

lehettem volna én addig is.

Amikor vállalkozó lettem az

nem véletlen, úgy tudtam én

megoldani, hogy munkám is

legyen, minimálisat fizetve,

el lehetett dönteni, hogy a

gyermekeimre, vagy mire

költöm el akkor, így láttam

én azt helyesnek, jól tettem.

A kisemberek életét élem én,

belőlünk van a legtöbb, de azt

gondolom, nem mirólunk szól.

Prevenciós a végzettségem ez

 az én hivatásom 23. éve, a 47.

évemben diplomáztam, most

éppen ide írok és tanácsokat

is adok, ha hozzám érkeznek,

vagy ha online megrendelnek.

Magamat neveltem, taníttattam.

Hát döntsék el fölösleges-e amit

én még 65 évesen is teszek, nem

ismerik el a jóban, hogy létezem.

Így, nem oktathatok úgy, hogy

beengednének, kívül maradva

vegetálok, magamhoz képest.

Kérem tiszteljenek meg és

jöjjenek el, egy 20 órás oktató,

nevelő rajzos tréningemre, tán

utána másképp is látnák mindezt.

Lelkes, szíves, tartásos emberiesek

gondolkodóként, nem ártva élnek.

Lehetne azt is, hogy ne nekem

kelljen ezért, magamat most

szégyelljem, nem mindig volt

minimálbérem sem nekem.

Hiányoznak onnan tán azok,

akik emberiesekként ott

érdemben eldönthetnék,

így gátolják azokat is akik

értők, s helyesen tennék.

Kérem én jelentkeznék,

esetleg ott fordíthatnék.

Te ismered-e az érzést,

úgy élni, hogy adjál,

s az adjon neked

belül,

tartást,

méltóságot.

Ez csak akkor

van meg, ha a

feladatodat

végzed,

amire

az

Isten téged

is teremtett.

Gyakoroltam

az alázatot,

készen is

vagyok.

S mond,

hol van,

az ember,

aki azt is

tudja,

én hova

jutottam el.

Talán nem is

kellene oda sem

leminősíteni, ahol

nem dolgoztak és

így nem tudják mi

a munkából a siker.

Lehet, hogy jó minta

is lehetne, a semmiből

valami, tehetségekből

merítve és egyszerűen.

Ez a Hazám, feladatát

ismerve adjon

lehetőséget

itt nekem,

ahova én a

sok szépet és

 jót beleadva éltem.

Tán tartást adna oda is,

ahol a késztetés hiányos.

Mondja és ki éli meg a

 jó sorsomat helyettem.

Ha nem élhetem meg

a saját Hazámban sem,

azt amihez már elértem,

most adjon abból nekem,

amit ide beleteremtettem.

A körforgásáról is szól

az élete mindenkinek,

a saját és generációs

feladatait is megélni.

Hiszen én magamért is

tettem, elhittem azt is,

hogy a saját Hazámban,

van olyan ember aki,

érdemben tudja

mi az ő dolga,

azokkal,

akik

egyedül

érték el,

a közösbe

beletéve amit

most elkérnek.

Mert eljött az

ideje annak,

hogy már

nemcsak

remélnek, de

minőségi életet

élni itt szeretnének.

Hisz két oldalunk van,

ha az a feladatunk már

el is fogyott amit, mint

tehetséget mi hoztunk,

biza a másik oldalon is

kellene tapasztalnunk.

Ha már a tehetségünk

által oda beleadtunk.

Mert az életünk nem

állhat meg, akkor

sem, ha az akinek

tudnia kellene,

azt sem tudja

mi a dolga.

Vagy tudva

mindent

magának

tart meg,

nem hagy

a közösben

semmit sem.

Persze,

hacsak

átfolyt

rajta a jó,

s a másik

végén,

aki

kapja

marja,

már

vitte is, s

 magának

betudva

azt is és

mindent

birtokolva.

Elfogyott az is,

ami nem neki

lett szánva,

nem is tett

hozzá,

csak

várta.

Mert

tudta,

hogy

van

neki

ott,

sógor,

koma,

s még

összes

többi ott,

felsorolva.

A látszatos

nagyok, ej

ha látnátok

kívülről is

magatok,

lekonyulna

biztosan a

 szájatok.

Mielőtt

még túl

mennél

magadon

annyira,

hogy az

nem is

fordítható

már vissza.

Nézz körül te,

a tenyeredben,

akadt-e valaki az

elődeitek közül,

aki legalább, az

árnyékával elérte

volna, a szélét is

annak, amiről te

elhiszed, hogy az

neked megjárhat.

Generációs jelek,

ismerd meg, hogy

túl ne menjél azon,

ahol még kezelhető,

nehogy a sarjadnak

legyen az majd olyan

teher, hogy elviselni

azt ő már képtelen.

Generációs határaink,

ha a sorrendet ismernék

is az emberek, rájönnének,

párhuzamosan is haladhatnak,

hiszen nem késő soha semmi,

addig amíg mozgásban van,

ott az életerő, az őserő.

Ne hidd azt se

el, hogy vége,

forduljál meg,

s azt veszed

észre, hogy

te kerültél

az elejére.

Szeretettel.