2020.03.07. https://julamami.com

Ó, ha tudnátok, mennyire vagytok tapasztalatlanok, ugyanoda hat,

ha mindig a saját feltételezéseteket, csak az egyik oldalt nyomjátok.

A racionálist érteni  próbálom, a lelkes, szíves, gondolkodót, mivel

velem született, a tehetségem, a hivatásommá lett, azzal érvelek.

Sorsolvasó tanfolyamot végeztem, megtanulni azt én nem tudtam,

 viszont kimondtam ott nem látom az összefüggéseket, vizsgáztam.

A bizottság körbeállt és nézte, mit honnan, hogyan olvasok le az

odanyújtott tenyeréből a vizsgáztatónak. Nagy vagy mondta,

azt gondoltam megjegyezte tán az apám adta nevemet, hát

mosolyogva válaszoltam,  igen Nagy Juliannának hívnak.

Egy napos volt a sorsolvasó végzettségem, hívtak mentem.

Nemzetközi táborból vitték haza egy nap alatt a létezésemet.

Attól kezdve tömegek  jelentkeztek volna be, álltam a sarat,

meghívtak,  előadásokat tartottam, oktattam  a “nagyfaluban”.

Nemzetközi és Magyarországi Prevenciós diplomát ajánlottak

meg, 1999.-ben, meghajoltam, megköszöntem, elfogadtam.

Hiszen, az első hét gyakorló évemben, sokaknak grátisz voltam.

Az Isten adta tehetségem miatt sok lett hirtelen az irigyem.

A lejáratásban remekelők győztek, magamhoz képest, csak

átvegetáltam a tíz évet, ami a legsikeresebb lehetett volna.

Jól teltek az egyszerűben az értékes évek, hiszen feltaláltam,

egy napon megrajzoltam a 152 db. oktatásra alkalmas oldalt,

nagyszerűvé  vált az élet az egyszerűben, alázattal átvittem.

Tíz éve vagyok kint az online világában, oktatom a  feltaláltam,

bebizonyosodott a 26. év alatt,  összefüggésében jól olvasható.

Tudomásul vettem, a Hazámban nincs aki befektetné a pénzét

ebbe, eladom, az elmúlt tíz nehéz évet toleránsan elsimogatom.

Egyéni vállalkozás, a neve, az aprócska nyugdíjam kiegészítője  lett.

Nem szeretnék megbántani senkit, a már igényeseket oktatom, nem

  tudja megtanulni ezt más, mint, aki emberségesen erre elég érett, a

tartására, emberi méltóságára igényes emberségesek akik eljönnek.

Ah, hogy  tudnék jól szolgáltatni, ha az alázatot nem gyakorolnám,

 hogy megtudjam tanítani tovább oktatni, megfelelő idő szükséges.

S vannak akik kifejezetten vezetni született emberségesek,

az Isten adta,  magukban hordozzák mindazt,

ami  ahhoz emberségesen

szükséges, látják azt,

ahol, legalább

nem ártanak, hinnye.

Mondjad, hol  és miért

határoztad el, hogy azt

nyomod, amire akkor,

éppen vágytál.

Látszik nem

látod  meg,

hol van az

egészséges

határ, hinnye.

Miért gondolod,

hogy ha amit akarsz

mindenáron átnyomod,

az úgy is marad majd.

Amire elér az

érintetteken

keresztül,

azokhoz is

akiket meg

sem érint az.

Hiszen régen túl

vannak már azon,

megtapasztalták,

generációsan

törlesztők

voltak ők abban.

Van akihez el  sem  jut,

másokhoz meg úgy,

ahogy halad

az emberek

hozzátesznek,

vagy elvesznek

belőle, hinnye.

Önmaguk

szerint,

nekik

megfelelően

az megváltozik.

Ami természetes

neki, az másnak miért nem  az.

Ha szerinte az a legjobb másoknak

miért van olyan érzése, egyenként, hogy az nem

róluk szól, vagy a múltat mutatja mindaz már számukra.

Nem tudok mást írni, mint a hosszantűrést a tapasztalást,

mert az maga az emberies nagyság, amikor körbeér a sorsa.

Addigra már, tudva tudja a saját és  generációs miértjeit,

vagy legalább annyit,  hogy nem ártana senkinek.

Ugyan miért nem alapja ez mindenkinek, ah,

aki úgy gondolja, elég ha vezetni szeret.

Átélte-e már az anyáknak

a fájdalmát, amikor

a tehetetlenség

borítja be a

napjaikat.

Miért gondolja,

hogy ő tudja,  ha nem

tapasztalta  meg az alázatnak,

a saját belső kontrolljára való hatását.

Lehetne, az, hogy amíg ahhoz igazodni

képesek, legalább nagyjából az emberek,

nem változtatják meg, hova sietnek, ah.

Miért feltételezik, hogy lemaradnak

bármiről, miért nem  fontos az,

hogy az embereknek van

saját sorsa, a szeretteik felé

teljesítendő generációs feladata.

Talán  az a legfontosabb,  hogy azt

tudják, a számok jól  alakulnak, ah,

mögötte az emberek vannak.

Látni szeretnék az ígéretet.

Kire, hogyan hatna  az,

ha teljesülhetne,

amit megérdemelnek,

akik  azért mindent megtettek.

Ugyan,  hogyan kezdenék el elölről,

ha nem  értek el oda, ahol változhatna.

Ami beülhetne az emberek tartásába,

az emberséges méltóságukhoz adva.

Van az Isten, ki már tudja, mások

meg rájönnek menet közben.

Az alázat, azt a, ami épp

adott, a tolerancia adja,

az alapot, ahhoz, hogy

elfogadó tudjon lenni

a saját életéhez, ah.

A sors az nem kitalált, van,

lehet úgy is élni  mintha nem

lenne. Akkor viszont mihez

képest van ő éppen ott,

mások meg keresik

még a jó útjukat, hinnye.

Talán elgondolkodtató is lehetne,

ha ott a lehetősége, hogy a sorsát,

elfogadóan élhesse, miért ne.

Mindenki tudja, mi az ami bántja,

mi  történt úgy, hogy nem  tehetett róla.

Mi az amiért tehetett volna, legalább a mások életét

 tisztelhette volna. Ha a lelkesedésénél kicsit ácsorogva,

a szívesen értelmét hosszasan gondolkodva gyakorolta volna,

mindenki felelős azért amit felvállalt, akkor is ha nincs miértje.

A lehetőségek adottak mindenkinek,  ha átgondolja honnan

indult és milyen és mekkora utat tett meg. Szükséges-e

az vagy már régen túlment minden lehetőségén.

Megéli-e a  következő  generációknak

a lehetőségeit is, mert azzal,

egy csomó unatkozót

generálhat, hinnye.

Elfogy a motiváció,

ha nincsenek miértek.

Figyelj, ha jelez a

lelkes,  szíves,

gondolkodó

éned, ejnye.

A lelkiismeret egy

pontos kontrollja annak,

amit  még  szabadna neked.

Ha  odáig eljutsz, szólongatna,

és tudomásul mégsem veszed,

érted lesz az is, ha eléd tárja, ah,

mi az amivel rendbe is tehetnéd.

Áldjon meg az Isten,  minden

földi jóval,  akkor és azzal,

ami a legjobbkor van,

hogy kontrollálni

tudjad az életedet,

nyugtázni legyél képes,

mire voltál eddig képes, azt a.

Meg tudjad igazítani a tartásodat,

megélted mindazt, ami idáig juttatott.

Akkor a lelkiismereted megnyugodhat,

jöhet a felszabadító érzés, megcsináltad,

a szépet és a jókat, már átadni is tudtad.

Tisztelettel élj,  hogy szerethető legyél.

Alternatív
Magyarországról, Pakson a Hergál Házból. Műhely, a megelőzésért, Heringes Árpádné e.v. szeretettel.