2020.03.17. https://julamami.com

Tiszteletem, ezek által érhet el.

Skype Árpádné Heringes, vagy

heringesarpadne@gmail.com,  írni,

a +36302470589 telefonszám által,

online időpontot beszélhetünk meg.

Nagy élmény volt számomra, átélve azt,

milyen Hazaszeretet érzése, nem lehetett az

másképp, azzá váltam, hiszen nagyon sokan

tiszteltek amíg lehetett az érkezésükkel meg.

Ez jól bevált, nem tartozom se ide, sem oda,

tartozom az online bejelentkezésükkel

megtisztelőkhöz, akkor pont oda.

Nem mutatkoznak be, ez a

jól bevált gyakorlat, csak azt

tudom, amit a sorsuk, az

 általam leolvasással mutat.

Örültem,  amikor megéltem

a hatását az átható imának,

egyensúlyt adott, jobban

el tudtam viselni, a

rám rakott nehezeket.

Így tudtam segíteni  őket,

akik  hasonló helyzetbe

kerültek, átéltem velük,

de nem helyettük.

Emberies jelnyelvnek,

neveztem el azt, ahogy a

 találkozáskor kommunikálok, a

tudásomat védem vele, hát eladnám.

Hiszen, annak a birtokában akinek jó

az üzleti érzéke, kitűnő üzlet is lehetne.

Betaníthatnék sokakat az oktatására,

hogy legyen benne a köztudatban.

Magyarországon találtam fel,

nevesíthetném a tudásomat, a

 szeretett Hazánkat, eldöntenék és

beengednének, hisz,  ilyen nincs több.

Magam találtam fel, rajzoltam meg

és oktatom, Julamami a védjegye.

Akár egy új hivatásává is lehetne

sokaknak, tíz éve jól  működik.

Ebben a helyzetben, lenne olyan

elfoglaltsága az embereknek, ami

hasznukra válna, megelőzésben.

Online sorsolvasásnál ugyan

nem látja a koromnak  megfelelő

arcomat. Viszont a tudás bennem,

átmegy ah, ha azon a szinten  van,

ahol  már van igénye a tanulásra.

Tán már nem kellene halogatni,

mindennek megvan a maga

ideje, a  sorsa adja a jeleket.

Generációs feladataink  is

vannak, egyszer már körbeértem.

Ha az egyenestől eltérő, amit

fontosnak mutatnak, felelősek,

önmagukért  és a generációsan

megpakoltak punnyadásaiért.

Itt a jó öreg bocsánatot kérek.

Sokszor lett volna nagy gondom,  ha

 nem ismertem volna fel az adott helyzetben,

hogy mivel  van dolgom  és  mi az amivel már nincsen.

Nagyon sokat jelentett, amikor  meg és feltaláltam, azokat a

 tenyerekbe rajzolt jeleket. Amik  az előzőleg fel és megtaláltakkal,

egy összefüggő élethelyzetet tártak fel és olvashattam össze őket.

A felfedezések  annyira megérintették a lelkes, szíves, gondolkodó

énemet, hogy amikor újabb és más módon is megmagyarázó jeleket

láthattam  már tudtam,  minden összefügg mindennel, a addigiakban.

Amit tudok a saját sorsomról, rendeződtek az információk. Mintegy

matematikai  képletben kerültek a helyükre azok a történetek  is,

amiket addig nem értettem meg, mert nem tudtam hova sorolni.

Amíg mások élték az életüket, én a hivatásomban megtaláltam,

mindazt, ami naponta adott apró, pici, nagyobb sikereket.

Ami  igazán a helyére került bennem, rend a  lelke

és  az eredője  mindennek. Amíg nem  ismeri

fel a sorsát bárki  is, mindenféle hatások

szerint szedi a lábát, vagy kullog csak.

Az adni tudás mindenkiben ott van,

hozzuk a születésünkkel mindannyian.

Ezt azért így gondolom, mert már sokszor

láttam ugyanolyan megoldásban, csak más

időben megélve, az emberek sorsát leolvasva.

Ez a három rajzom is mutatja,  mindannyian más sorsot

hoztunk. Ahogy tudjuk amennyire van hozzá  ismeretünk,

úgy fogjuk fel és oldjuk meg.  Minden helyzetben, nekünk

szükséges alkalmazkodnunk. Aki még nem veszi ezt a saját

idejében tudomásul, mert ahhoz szokott, hogy neki igaza van,

bizony gyakran fogja megjárni, fölöslegesen is ugyanazt az utat.

Van aki  a pénzben hozza a  gazdagságát,  mások meg lelkesedni

képesek csak és ott meg is állnak, mert nincs több információjuk.

Nem tudják számukra mi lenne  a helyes útjuk, döntésük, hozzá

szoktak,  hogy mindent el  tudnak intézni,  meg  tudnak venni.

Nem addig ah, a másik oldalon ugyanolyan erő a gazdagság.

S nemcsak  lelkesednek, hanem  tudják, hogy a  szíves

énjükhöz szükséges, a  gondolkodó énjüknek van

magabiztos, már kontrollált belső jelzése.

Általános műveltséget növelő “Tenyérolvasó”,

Julamami védjegy,  ez volt az első megfogalmazása,

 akkor azt még, tanfolyam  elnevezéssel, oktathattam.

26.  éve gyakorlom a hivatásom, ez már, óriási kegyem

  lett, hogy ennyi emberséges tisztelt meg, jött hozzám el.

Hiszen, másoknak nem  tudtam  volna tanácsot

adni, én nem ismerem a sok pénz rezgését.

Annak a hatásai viszont, ahogy látszik,

megváltoztatja az emberek tartását.

A két oldal egymás nélkül nem ad jó

minőségű  életet, ezt már felismerték sokan,

 hát megtiszteltek és megtanulták  az oktatásom által.

A sorsukban felismerni,  annak az oldaluknak az elvárásait,

amivel viszont  naponta,  hiányérzetként már találkoznak, hinnye.

Itt a születési helyem, itt éltem sokáig  életszerűen jól, az életemet.

A tudás hatalom sokszor hallottam és  nem értettem, miért mondják.

Bennem ezen érzés nem volt és minél többet tapasztalhattam, annál

inkább éreztem, az alázat megnyugtató az életemet átható érzését.

Adni születtünk mindannyian, amennyit csak lehetett megtettem.

Hiszen  szolgáltató vagyok, már 26.  éve annak  is,  jó érzéssel

tölt el az érzés, amikor meggazdagodhattam volna, adtam.

Voltam grátisz sokaknak, volt akinek nem fogadtam el a

pénzét, másoknak meg, az utolsó pénze nem kellett.

Megszokták az emberek, hogy ilyen vagyok, így

hát voltak akik, csalafinta módokon, úgy

intézték, hogy a lelkiismeretüket,

megnyugtatták egy mondattal.

Úgy rendezték, hogy az nekik

jó legyen, nem tudták azt,

valószínűleg, hogy akkor,

elvettek egy darabot az

emberies méltóságomból.

Azt láttam a  sok gyakorló évem

alatt, hogy a pénz az, amihez nagyon

sokan még túlzottan ragaszkodnak.

Persze már tudom, hogy az azért van,

mert nem tudják, miben tehetségesek.

Vannak generációsan feladatok a pénzzel,

amikor az elődeik sokat tettek azért, hogy legyen,

megfelelő mennyiségben, számukra  megalapozták a

pénzbeni jólétüket, nem az a dolguk, hogy topicskoljanak.

A maguk tehetségében lenne szükséges kibontakozzanak, ha

már az anyagi jólétük biztosított. A lelkes, szíves, gondolkodó énjük

szerint  lenne szükség a másik oldaluknak a megerősítésére, hinnye.

Győzz meg,  legyőzni könnyű engem, nem harcolok, inkább oktatnék.

Webtenyeres  önismeretre nevelés,  igényesen, hátha érdekel, amit

a sok év kihozott belőlem,  tisztelj meg,  hallgass rá,  a videóimra.

Adjon az Isten, mindenkinek minden földi jóból neki megfelelően.

Alternatív
Magyarországról, Pakson a Hergál Házból. Műhely  a megelőzésért  e.v . +36302470589, Skype Árpádné Heringes szeretettel.