Vagyunk, létezünk…2020.03.29. https://julamami.com

Tisztelettel kérem, lehetne a jóhoz, a széphez is komolyabban venni a létezésünket, itt élünk mi is, akik nem politizálunk, mert ahhoz nem értünk,  hinnye.

Mert úgy tudjuk az egy külön hozzáértő emberségest kívánó, komoly  hivatás,  nekünk van saját hivatásunk, azt gyakoroljuk.

Apró pénz, a nyugdíjunk helyett, nem fordulhatunk sehova,  mert csak megfelelő időben emelik  kicsinyenként, mire abból meg lehetne élni, nekünk arra már nem lesz  igényünk, ah, hinnye.

Azért mondhatták volna ezt előre,  akkor másképp is dönthettünk volna, nem éreznénk  magunkat sehova tartozóként, azt a, hinnye.

Jó minőséget biztosító gondoskodó gondolkodóként is lehetne törődni velünk, megélnénk azt mi is, hogy gazdag a mi Hazánk.

Ide születtünk, kitartunk a Hazánk mellett a nehézben, lehetne, hogy jó minőségben, a  sok szépből  kapjunk mi is, rólunk is szóljon a jelen életünk.

Önállók lettünk, mert beértünk arra, nem kaptunk semmi olyat, amit

ha nem magunknak teremtjük a munkahelyünket megkapnánk, azt a.

Mondjuk nehezen tudom elképzelni, hogy mindezt amiben vagyunk, előtte valaki kipróbálta, hogy életszerűen lehet-e a jó sorsunkat így is  megélni.

Lehet mindenben a jelen helyzetre hivatkozni, csak hát, előtte is megvoltak már ezek, a jó irányba azóta sem változó  helyzetek.

Vagy, mivel úgysem így élnek, a saját jólétükről gondoskodtak időben,  teljesen mindegy, mit érzünk, mit gondolunk, maradjunk csendben.

Talán, legalább annyit, hogy hol vannak a megszabott határaink, meddig mehetünk el az online kommunikáció által, büntetés nélkül.

Ez itt a szeretett Hazánk, ide teremtettük a sok  jót és szépet, azt várjuk, hátha átlátják, hogy nekünk abból, úgy  még nem adtak vissza  eddig semmit jót se szépet, gondolom ezután már hiába várunk arra, hinnye.

Vagy tán csak régen volt olyan, hogy a jogukat naprakészen nem ismerők, oda  fordulhattak tájékoztatásért, ebben a helyzetben, van-e olyan online.

Ők grátisz, emberségből adták tanácsként a jogi tudásukat, hogy ne kerülhessünk magunkhoz képest méltatlan  helyzetekbe.

Hiszen az egész felépített életünk egy fel nem ismert döntésünk következtében odalenne, kérem ezt már ne  tegyék velünk,  hinnye.

Pedig adtunk amikor tehettünk, ha visszafelé is működött volna, nem lennénk most kiszolgáltatva, a remény az még megvan-e.

Hátha lenéznek a talajra, s meglátják azt, hogy a hétköznapi  életüket élőknél nincsenek még életszerűen az alap  dolgok megoldva, hinnye.

Feltaláltam valami nagyon fontosat, jöttek mindenhonnan és ők lettek a fontosak, megengedtek maguknak  olyat is, hogy gyakorolták rajtunk  a  hatalmukat, a szeretet szó miatt.

Nem azt láttam a sorsok olvasása közben, hogy valakik is fölöslegesnek születtek  volna, az Isten a jó sorsához a lehetőséget mindenkinek megadta.

Az igaz, hogy a nehezet választva csináltam végig eddig mindig, valamit nehezen értek  meg, valóban vannak, akik  a könnyű  feladatokkal is beérik, amikor emberesedhetnének  is, ah, hinnye.

Valóban nem vágynak arra az érzésre, hogy végigmentek  a sorsuk  lépcsőin, a saját életritmusukat betartva, igazi sikerélményekre se vágytak azt a.

Bocsánatot kérni is ideje már nekem, íme megtettem. Jó lelki egészséget kívánok ahhoz, amikor a lelkiismeretük  elkezd  dolgozni azért, hogy megmenthető legyen a lelkük, hinnye.

A feltaláltam 152 rajza, egy valódi tartást, méltóságot adó oktatási forma, minden apró jele  fejleszti a  lelket,  szívet, gondolkodást,  ah.

Azt nem tudom, mit jelent a pénzesedésben, de azt hallottam gyakran, hogy meggyőzőbb volt  az érzésük,  amikor a döntést meghozták végleg, jó eredménye lett, tisztán élhették azután meg.

Az élet, élni szeretne, ide jön és gyorsan,  a jól megszokottam, a  jó öreg bocsánatot kérek, teljes átéléssel,  hinnye.

Hiszen a napi aparócska és gyakori nagyobbacska sikeremet a tudásom, az emberségem,  az alázatom  által értem  el, köszönöm Isten.

Jó egészséget kívánok mindenkinek, szerintem, tisztelettel,  szeretetben élni könnyebb.

Mit is mondhatnék, köszönöm a sorsomnak, hogy tehetségként nekem adta  az Isten, hogy feltalálhattam.

Nagyon nehéz sorsot szánt nekem a teremtő, sokszor  volt szükségem a túléléshez komoly lelkierőre, nem a könnyebbet, sem a magyarázatokat választottam.

Van már alázatom ahhoz, hogy amit feltaláltam  a  gyakorlatban működik, oktathatom,  igény szerint, általa nevelhetek.

Nem tudott bekerülni a köztudatba, hogy van a Hazánkban egy asszony, aki segíthetne az emberségeseknek azzal, amit feltalált.

Az egyszerű élet nagyszerűségét láttattam meg, az oktatása által,

rájöttek az emberek,  hogy tisztelettel,  szeretetben élni könnyebb.

Mindenki hozott saját sorsot, ha tisztában van vele, azon igyekszik  elsősorban, hogy ne ártson,  senkit se  bántson, magára is vigyázzon.

A lelkes, szíves, gondolkodó énünk kontrollál bennünket, jelzi felénk,

hogy hol vannak a belső és külső határaink, azáltal nem megyünk túl.

Emberségesnek születtünk  mind, fontos azon lenni, hogy ki ne üresedjen belőlünk, maradjon meg az egészséges egyensúlyunk.

Amikor majd visszanézünk, legyen mit  úgy látnunk, megcsináltuk   a sorsunkat. Közben a kiteljesedésében senkit sem  gátoltunk, akarattal  nem  bántottunk, magunkra is jól vigyáztunk.

A tiszta kommunikáció jól működik, nem szabadna zokon  venni.

Szerintem ideje lenne mindenkinek önmagához felfejlődni lelkileg,

a saját sorsához, generációs  feladataihoz felzárkózni, tartást kapni.

Hiszen 26. éve a  hivatásomat  tapasztaló és oktató vagyok, aprópénzes nyugdíjasként szolgáltatok.

Nem tartozom se ide, sem  oda, aki engem megtisztel  az érkezésével akkor éppen csak ráfigyelek, a sorsának leolvasásával foglalkozom.

Sokféle emberrel  találkozhattam,  megtiszteltek érkeztek, nem kérdeztem mást, mint azt, hogy milyen irányból jönnek.

Hol hajtsanak  le és hogyan tudnak  egyszerűbben megérkezni hozzám.

Nem akartam tudni a nevüket  és egyéb mást sem, ami rám tartozott, az a tenyerükből a  sorsuk  leolvasása és semmi más.

Menjenek haza otthon várják őket, legyen hasznukra az, hogy tudják mit tehetnek a  szeretteikért,  hogy egy családként, könnyebben boldoguljanak.

Megtanulható az amit egy napon rajzoltam le,  bebizonyosodna minden  ahhoz már értő számára,  hogy mennyivel könnyebb a lelkének, ha van visszajelzése, hogy  az érzései nem  véletlenül vannak.

Ismerem mint a tenyeremet, mennyivel könnyebben kommunikálhatnának a különböző szinten élő emberek egymással.

Ha az apai és anyai generációs feladataikat ismerve értenék az emberies jelnyelvet,  hiszen ott nincsen másról szó, mint az emberségről.

A hozott feladataikról, a tehetségükről,  a generációsan teljesíthető jeleikről, amit addig nem  csinált meg még senki sem, felemelő érzés.

Két oldalunk, két talpunk, két  agyféltekénk, páros szerveink is vannak, ha ismerjük a működésüket, könnyebben teljesíthetjük az egészséges működésükhöz a jelzéseiket.

Nincs miről vitatkozni, érvek vannak és azt  tudja mindenki, mert pontos az, ahogy visszajelzi  érzésben a lelkes,  szíves,  gondolkodó énje.

Nem egy szintű az emberek lelkes, szíves, gondolkodó  énje, hinnye.

Tudja-e vállalni valaki azt, ha nem bírja el a lelkük, törődnek- e  velük.

Amiről nem tudni,  az attól  még lehet, csupán ahhoz értő emberek szükségesek, na meg azután, fel tudja-e vállalni a következményeket.

Aki csőlátásban van, nem lát annál többet, figyelmeztetni szükséges.

Az alkalmazkodni tudás fontos, amikor rájön az ember,  hát gyakorolja  az alázatot és naponta, megmarad az embersége  tőle.

Minden olyanhoz,  amit az Isten azért adott neki, mert már megtapasztalta azt, hogy feladatot  milyen széphez és jóhoz hozott.

Általános műveltséget növelő “Tenyérolvasó”, 152 rajzomat tanulja  meg, aki arra  érettnek érzi magát, hogy megismerje a saját sorsát.

Tisztelettel  várom azt az emberségest, aki szívesen, lelkesen, gondolkodóként megvenné,  ezt a tudást.

S  azután már nagy létszámú online oktatás is lehetséges  lenne, ha betaníthatnék az oktatására  sok  arra már beérett emberségest, aki annak az  igényesen tovább oktatását vállalná.

Annak  ismeretével,  segítségére lehet a szeretteinek, a  tiszteltjeinek, hogy felismerjék ők is,  a racionális oldaluk mellett van a lelkes, szíves gondolkodó.

Az egyensúly  miatt, aki arra már elég éretten, igényesen jelentkezik, meg tudja tanulni, nem bánja meg.

Bocsánatot kérek  viszont,  ha azt szükséges mondanom, nincs szüksége arra, mert más módon  már tapasztalt  lett és átlátja az egészet.

Tisztelettel  köszönünk el, hiszen a tisztelet, most alapja  lett mindennek.  Julamami védjegy Heringes Árpádné tulajdona

Párhuzamos, vagyonos apai hatások. Julamami

 

Túl sokan szóltak bele, így késleltetve ugyan, viszont lett  eredménye. Julamami
Emberünk korán született meg, a pénz miatt. Azzal az erős hatással, az anyja betolja a sikerbe. Julamami
Emberünknek az apjával való kapcsolatát lezárja, az anyja erős hatása. Julamami
Az anya egyedül döntötte el, emberünk megszületését. Julamami
Apai generációs hatások.Emberünknek a pénz fontos lesz az életében. Julamami
Alternatív
Magyarországról, Pakson a Hergál Házból. Műhely, a megelőzésért e.v., Skype Árpádné Heringes, szeretettel.