Se ide, sem oda… 2017.11.12. https://julamami.com

 

 

 

https://julamami.com Heringes Árpádné. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Julamami védjegyes.
https://julamami.com 2022.11.12. Paks. Tiszteletem. Heringes Árpádné. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Magam adtam az elnevezését, 2010. évben, hát, Julamami védjegyesen. Nem tartozom se ide, sem oda, tartozom az engem megtisztelő, bejelentkezőhöz és akkor éppen oda. A feltaláltamnak az oktatása miatt vagyok, ott, azon szolgáltatásoknál, ahol ingyenesen lehetek. Nem engedték meg nekem, nem engedtek be oda, ahol, át tudnám adni, be és meg tudnám tanítani. Az arra érdeklődést mutató, emberségükben, már, ehhez éretteknek. Igényesen, adnám át, mert a saját találmányom, általa történik, az oktatásom. Aminek, minden apró részletét megbeszéljük, csak leolvassuk a tenyereket és nem adunk hozzá, nem is hallgatunk el, semmit. Részletesen elhangzik, a tenyérolvasó által abból, ami ott látható, át is érzik, akik ahhoz, akkor adják a tenyereiket. Amik, az embereknek a sorsát követő, jeleiknek a rajzolataik és a sorsfordulóiknak, a pontos képleteit, láttatják,  mutatják meg. Mielőtt az oktatásomra bejelentkezne, a megtanulásáról döntene, tisztelettel ajánlom, hitelesítésül, ne mások által, önmaga, a saját megtapasztalása, szerint döntsön.  Az Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó, általam történik, 60 és 90 perc közötti időt igényel, annak megfelelően, hogy kinek mennyi leolvasni való van, a tenyereiben. A szolgáltatásomnak a díja: 15.000.- Ft. Heringes Árpádné egyéni vállalkozó. Hétköznapokon és szombatonként, az Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó minden részletéról, 10.00 és 12.00 óra között tájékoztatom. webtenyer@gmail.com és a +36302470589 telefonom által.  Paksi Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Julamami, facebook oldalt, azért készítettem, hogy a szülőhelyemen, Pakson, ne csak lakjak, hanem élni tudjak, minden számomra is adott lehetőséggel. Tapasztalják meg, mindazok, akik meglátják, kiérzik, a feltaláltamból, azt, ami a sorsukat megismerve, számukra is hasznos lehetne.  Magyarországról, Paks, Vadász u.59. HergálHázból. Tiszteletem. Julamami védjegyesen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Amikor csak magadra gondolsz,

nem gondolsz arra, hogy feletted,

van még valami nálad fontosabb.

Mert mindenki fontos számára,

a teremtményeit jó életvitelhez

a sorsához tereli, ha az akit épp

érint, maga is a szintjén kezeli.

Nem különbözteti meg, ha épp

arra lenne kedve sem, mert érti

azt amit teremtett, nem másé az.

Adott az intelligenciából oda, ahol

az a legjobb helyen, jó mindenkinek.

Nem utánoz le, tisztán megteremti,

 szíves, lelkes, gondolkodók lesznek.

A fájdalom energiája nagyon erős,

megtalálja azt is, aki azt okozta, ha

tetszik, ha nem, lesz a saját sorsa.

Amit teszel mások ellen, holnap

ott van veled szemben, nincs mit

tenni, benne fogsz majd te is élni.

Összefügg minden mindennel és

hat egymásra, tetszik vagy nem.

Univerzális energiának mondod,

én kezdettől Istennek nevezem.

Amikor a sorsodban

már ott tartasz, a

 körülményeid a

legkedvezőbbek, az

  csak érted szólna már.

A megoldást ott, mégsem

leled, hát a sorsod átfordul,

s megoldja úgy, ahogy az

a legjobb lesz neked.

Ha a sorsodat

nem ismered, az

úgy is megtörténik,

akkor tán nehezebb.

Ah, hirtelen azt sem

tudod, mitévő legyél,

megjött a sorsodhoz

az eszed, örömhír az.

Amikor a sorsolvasása

közben azt, ott meglátom.

Felfogja amitől szenved,

változtatnia szükséges.

Megtaláltam, feltaláltam,

 összefüggésében oktatom.

Magyarországon születtem,

Paks, az én születési helyem.

Attól, hogy mások azt hiszik,

minden nekik teremtődött,

ezen a helyen, a Hazánk ez.

Úgy rezeg mint mi magunk.

Nem ártok, nem bántok,

magamra is jól vigyázok.

Ah, hát jól gondold meg

mit kívánsz, mert

ha az úgy adódik,

abban fogsz élni.

Azt fel kell dolgozni,

ha kinötted a feladatot, s

már a megérdemelt életedet,

szeretnéd még időben megélni.

A következő generációdnak,

valami jót és szépet átadni.

Valami igen furcsa, abban, ha

fordítva kénytelen az működni.

Visszafele jól képtelen teljesíteni,

a többiek sorsát, meg nem élheti.

Viszont közben a sajátját sem éli.

Sajnos nem tud boldogulni ő sem

addig, amíg azt fel nem fogja, s a

   sorsa már önmagához van igazítva.

Rá kellene jönnie, nem is az ő dolga,

ha mindenki a sajátját megcsinálja,

nem lenne itt se, becsapható senki.

Tartás, méltóság, emberiesen ezt,

mindenki hozza, a születésével,

ha nem terelik el, nevelődik ki.

Boldogulni a sorsában, megélni

 amit generációsan ő feladatként,

kapott, ha tudna arról, van neki is.

Nem hagyná meg az ő sarjának,

vétlenként is, a kínlódásokat.

Az élet, a sorsok körforgása ez.

Nem tartozom se ide, sem oda,

tartozom a bejelentkezőhöz,

akkor éppen pont, érte szólóan oda.

Egy Haza, csak egy, tisztelettel legyen,

mindenki, aki felfogja, hogy az a Hazája,

ahova született, ugyanúgy rezeg mint ő.

Amit ő maga is teremtett, a saját munkája

lett azáltal ami szépet és jót bele, hozzá tett.

Sorstalanná ne váljon senki, aki a Hazájáért,

úgy tett, hogy tudta, egy Haza van, csak egy.

Elbirtokolni nem lehet, ha csak elvett,

amikor megjön az esze, a sorsához,

tegye vissza, mert másoknak is,

szükségük van, a jó életminőségre.

Szép napot kívánok emberiesek, áldjon

meg az Isten, minden földi jóval bennünket.

Szeretettel.

Magyarországról, Pakson a Hergál Házból.

Julamami

Elmélet, vagy gyakorlat… 2018.11.02. https://.julamami.com, https://julamami.eu

Minek nevezed, amikor az elméletedet,

igyekszel megvalósítani a

gyakorlatban.

Vagy a sokéves,

sokféle,

gyakorlati

tapasztalatodat,

fogalmazod meg.

Mert igazolja, naponta,

hogy megértik, azon a  szinten, sokan.

Ahol, magad tapasztaltad, annak a működéséből,

merítettél, jól megfogalmazottan, átmegy a mondatod.

A többi már az ő dolga, hogy majd, amikor körbeért, amit

megfogalmaztál, megtisztel és leolvasod a sorsát újra.

Vagy úgy dönt, s te látod, elég érett már arra, hogy

megtanulja, alkalmazni a tudást, az életében.

Beleillene, az általános műveltségbe, ah.

Nem másokra bízza, mert feltételezi,

ők jobban ismerik, a sorsát nála.

Tudás hiányosan, csak a

statisztikák béli,

kontroll

nélkülit,

elhinni,

az is valami.

Bebizonyítani,

a gyakorlatban,

tapasztaltak alapján,

az már, maga, az ő tudása.

Vedd komolyan a sorsodat.

Az élet is élni szeretne, meg

is oldja hamar, hisz élni akar.

Ha ez, neked kimaradt, fel

sem fogod, kérlek tanuljad.

Van aki tudja, van aki tanulja,

mindenki másban tehetséges.

Nem vitatkozik rajta, inkább

érvel, hiszen már pontosan tudja.

Működik a belső kontrollja, a lelkes, a

 szíves, a gondolkodó hármasa, a sorsa.

Amikor, valami már megkopott, hiányos,

akkor, fontos lenni, hogy pótolva legyen, ah.

Működőképesen, jól a hétköznapokhoz, a napi

életműködésben, szívesen, elfogadottan, illene.

Engedd el, a múltat, figyelj, az életed működésére,

tanulj meg a sorsod szerint élni, legalább nem ártani.

Tanuljad, hogy tudjad, a tudás hiánya mögött, sokáig már

meg nem bújhatsz, sokan átlátják, kihallják, megérzik azt.

Tisztelettel, gyújts egy gyertyát azokért, akik már elmentek.

Magyarországról, Pakson a Hergál Házból. Szeretettel.

Alternatív

Julamami

Ne add fel… 2017.11.11. https://julamami.com

Ne add fel,

ne tűnjél el,

másoknak a

késztetésére,

ne válj el, azt

is te magad

döntsed el.

A Hazádat

végleg ne

hagyjad el.

Ha a te sorsod,

hirtelen, mások

vásottságától

meg is rekedt.

A körforgás

attól még nem

áll meg, a megfelelő

pillanattól, beleillik

a siker rezgésébe és

újra megoldások jönnek.

Az emberies teszi a dolgát,

megcsinálja a saját sorsát és

figyel arra, hogy generációsan

beleférjen, a hozott feladatba.

Ne menjen túl rajta, mert a

következő generáció azon

tagja, aki érintett lehet,

nem találja a helyét se.

Hiszen mindent végig

vitt az elődje, amit csak

látott a környezetében.

Nem hagyott ki semmit,

mindenbe bele is nyúlt egy

kicsit, jól bebiztosította magát.

Azok által, látott, tudott minden

olyan üzleti lehetőségről, amivel

egyébként dolga se lett volna soha.

Túlságosan előreszaladt, mindenki

a környezetében őtőle lemaradt,

az általa felállított szűrőkön át,

minden újszerűkbe beleszállt.

Önmaga fölé helyezte magát.

Megállni már nem tudott,

az ő éhsége állandó volt.

Nem is látott már mást,

csak azt, ahol a pénzét

megsokszorozhatná.

Mindenből merített,

a kitűnőt is igyekezett

középszerűvé tenni, az

ő sajátos módszerével a

népszerűségét növelni.

Nem csinált magához

mérhető mérleget soha,

így nem tudta, úgy ment

a saját lehetőségei határán

át, mintha az nem is lett volna.

Mindenki lelkesnek, szívesnek,

gondolkodva döntésekre született.

Ha ezek nincsenek benne a napjaiban,

mint saját belső kontrollja, az életét már

nem ő irányítja. A sokféle üzletéhez sok

és erős energiákra van szüksége ahhoz,

hogy ne vezessék meg bennük sorban.

Mivel adni nem szeret, pedig mind adni

tudással születtünk meg, már akkor

kifordult. Amikor nem adott az ő

belső kontrolljára, nem fizette

ki azokat, akiknek járt volna.

Elkapta az érzés, neki mindent

lehet, még több pénz meg minek.

Már a barátai is csak üzleti barátok,

nem figyelt az igaziakra, ott maradtak

lent ők, a valóságot mutató porban.

Nem tudta legyőzni önmagát,

amikor nekik is lett volna,

lehetőségük ő általa.

Nem hallgatott a

belső hangjára,

inkább azokra,

akik csak szépet,

s a jót mutatták.

Amikor az ajtót,

szélesre kitárták

előtte, fontosnak

érezhette magát.

A sokatmondóan

jól bevált, az alkalmi

mosolyt ráigazították.

A helyzetnek megfelelően

a már nagyon elégedett arcukra.

Észre kellett volna vennie, már nem

tartozik a családjába, a pénzesedés őt

onnan kirángatta, a hasonlókkal időzött,

már csak, a túl sok irigy, energiája miatt.

Már csupán a megfelelésben maradva.

Ismerem mint a tenyerem, értőknek,

kölcsönös tisztelettel élni könnyebb.

Szeretettel.

Julamami