Címke: Mindenki más sorsot hozott

Mindenki más sorsot hozott… 2021.01.20. – 2016.08.15. https://julamami.com

 

Amit mondott megmondta, mert másképp még nem tapasztalhatta. Julamami

Általános műveltséget növelő “Tenyérolvasó”.

Minden családban szükséges volna, lehetne,

egy ember, aki ellátja a szeretteit tiszta,

nekik is hasznos, életszerű tanácsokkal.

Hiszen mindenki mindennel új és újabb

körforgásban van, nem különb senki a

 másiknál, csupán más feladatot hozott.

Jobban vagy kevésbé tudják az emberek

letörleszteni, amit a saját idejükben az

elődök nem csináltak meg, rájuk maradt.

Akik már tudják, a sorsuk a fejlődésük

is maga, mind azon hatások soraival,

amik rájuk vetülnek, már élni is tudnak.

A szeretet virágának mondom. Julamami
Az élet élni szeret, hát éljen az egészséges körforgásban jelen lévő tisztelet.  Ami a tapasztalatom szerint, az előszobája a szeretetnek és a  boldogulás egy szinten van a boldogsággal, hinnye. Julamami

 

Mindannyian apró, fontos, porszemek

vagyunk mi, ha már észrevesszük, biza

többet mint amit elbírunk nem akarunk.

Megelőzés és megelőzés és megelőzés.

A csoda

2013. év szilveszterén átfordultunk és

azóta mind gyors pörgésben vagyunk.

Ha nem hoztad, hát tanuld meg, ott

van benned, benned, benned a csoda.

Ha nem vagy tájékozott, ne csodáld,

ha mellé visznek azok, akik tudják azt,

hogy téged bármibe bele is vihetnek.

Hiszen elhiszed, hogy különb vagy te,

mint az összes többiek és mindenben

kiemelkedő vagy, ki is üresíthet az téged.

Akkor, ha nincs alázat, ahhoz se benned,

hogy ki tudjad mondani időben, a nemet.

Nem ilyen egyszerű ez, mi mindannyian

hoztunk, valami fontosat, mint feladat.

Nem egyformát másokkal, se nem egy

időben fejlődhetünk a dolgainkhoz fel.

Ez jelentkezik a párkapcsolatoknál is,

mutatkoznak áthidalhatóan a jelzések.

A mások kultúrája szerint nem tudunk

gondolkodni, sem cselekedni, talán nem

kellene, a kultúrákat össze se keverni,

viszont ideje lenne azokról beszélgetni.

Megtévesztésig azt hangsúlyozni, mintha

a kettő ugyanaz volna, két különböző az.

Tökéletes nem lehetsz, mert az Isten az,

viszont kiteljesedhetsz a saját idődben.

Ó Istenem, simán gügyének nézik őket,

s mennek utánuk mint akik most is

még, megbízhatnak mindenkiben.

Vajon hányan rekedtek meg és

mennyien nem vihették végig, se

a sorsukat, talán még nem is tudnak

a létezéséről a generációs jelüknek.

A mások kultúráját, ha  még nem

tisztelik az emberek, akkor bizony,

önmagukat sem, igazán tisztelik még

meg azzal, hogy felfejlődhessenek oda.

Ahol már a sokat megélt törlesztésük

által, tartásos, az a fejlettebb a kultúra.

Önismereti oktatás az önbecsülésedért,

a belső kontrollnak a létező működését,

érzésekben már észlelik, megtanulható.

Meglehet tanulni, ha nem tetszettek

hozni, a lelkes, szívesen gondolkodót,

mint a jobb oldalunknak a működését.

Ihol-e, mindenkinek meg lehetne azt

tanulnia, s nem ellenségeskednének

egymással az emberek. Ah, leginkább

rájönnének, hogy ő nem is hazudott,

hanem a kultúrája lazán megengedő,

hogy ő mindenből jól ki tudjon jönni.

Így belső és egyéb kontroll nélkül egy

nagy rácsodálkozással belecsobbannak

rögvest, s mire azt felfognák már nincs

 hozzáértő, aki kijönni is segítené őket.

Megelőzés, megelőzés, megelőzés.

Műhely, a megelőzésért. Julamami

Mindenki mást és másabbat hozott,

mint saját és generációs feladatot.

Az emberies határaink is mások,

azok, amiket

időben

észre

kellene

venniük

azoknak,

de azt még

nem látják

át és nem

hallják ki,

bizony

nem

fogják

tudni,

kezelni.

Még azt

sem,

hogyan

ne menjenek

mellé azok

által,

akik,

nem

a jót

akarják

kihozni

“most”

belőlük.

Ki mit

hoz ki

a

másikból,

a pároknak

hittek,

egyszer

csak

azt

érzik,

 hogy vége,

az ő addig jó

kapcsolatuknak.

Miközben nem

úgy van az,

nem veszik

észre ők

azt, hogy

elfogyott

akkor,

abban már

a kettőjük

 feladata.

Új helyzet

jön, amit

meg

lehetne

oldaniuk,

de vannak

 tanácsadók,

s most már

igen bőven,

a váláshoz

segítik őket.

Hiszen ott

a következő

jelöltjük is már

számukra,

ki van

jelölve,

 jól ki van

minden

találva.

A válás

után

meg,

azt

veszik

észre,

hogy

az,

amit

 nem

tudtak

kezelni,

hát az

újban

sem.

Van

amit

hozunk,

van

akivé,

válunk.

A lélekben

ott a vágy

arra,

hogy

ne

legyen

unalmas,

az élete,

a szíve,

 azt a

ritmust

adja hozzá,

hogy

harmónia

legyen

őbenne.

A

gondolkodó

agya,

meghozza

a döntést,

ami

által,

gyógyír

lesz

mindenre.

A belső

kontrollja

működne

mindenkinek,

ha nem mások

irányítanák

az életüket.

Hanem ők,

fordítanának

arra is időt,

hogy

előbb saját,

önmagukat

ismernék

meg.

S azután

már nem

nyúlkálnának

bele ebbe-abba,

mert akkor

talán

el

is

bírnának

azzal,

amit

azért

kapnak,

hogy

az új

feladathoz

felerősödjenek.

Amikor mindenki

gáncsoskodna,

abban,

hogy

ők

egy

párként

legyenek,

s mégsem

sikerül

szétzilálni az ő

 kapcsolatukat,

na annak majd,

utána megjön,

a magyarázata.

Mennyivel lettek

 megint erősebbek,

a kapcsolatukban.

Sokszor kapunk

olyan feladatot,

aminél csak

nézünk ki

a fejünkből,

hogy lehet az,

mások bizony,

lehet bele is

pistulnának,

megoldjuk.

Na akkor

jön megint,

a köszönet,

 de jó, hogy

van az Isten.

Ha a saját és

generációs

határainkon

belül mozgunk,

a saját belső

védelmünk

átsegít,

bennünket.

A lelkünk,

az már

nyugodtan

adja az impulzust,

nem szükséges,

meggyőzni,

a szívünket,

mert pontosan

tudja, hogy neki

 most a mi személyünket

megóvó ritmust adni van

 dolga, hogy a gondolkodó

agyunknak, azt át is adja.

S nem vesszük zokon,

a nehezítetteket,

nem ártásnak,

hanem komoly

feladatoknak,

fogjuk mi fel,

amit anélkül,

mi sem bírtunk

volna, akkor se el.

Megjöttem én már,

onnan is, ahova mások

most indulnának csak el.

Az oktatáson elmesélem,

azokat a rájuk vonatkozó,

hiteles történeteket, amik

éppen a megoldása nélkül

irritálná továbbra is őket.

Azáltal meg is találják ám,

most is, a saját helyüket.

Hazaértem, azt szokták

mondani a férfiak,

amikor jelzik,

megértették,

akkor, a saját

 és generációs

feladataikat.

Jó egészséget!

Különös oktatás,

nevelés tréning.

Önismeret,

Önbecsülés,

Generációs jelek.

Azoknak akiknél

már jelzi az életük,

hogy mellette vannak.

Meg is találhatnák a

az élhető utat, a tartást, az

 emberséget, egyensúlyban tartó

 sorsukat, a generációs feladatukat.

Julamami
Online ! Magyarországról, a Hergál
Házból. Julamami szeretettel.