Címke: Prevenciós Heringes Árpádné e.v.

Még várat magára, a jó és a szép… 2023.04.08. https://julamami.com

Tisztelettel kérem, ne olvassa tovább, ha nem ezt szerette volna itt látni.

Ne csak azt nézd, hogy mennyi az éveinek a száma,

azt is láthatnád, ah, ha a sorsával tisztában lennél,

hogy előrébb van nálad, már, a törlesztésben.

Hiszen a generációs feladatok rávetülnek,

a következőkre, ha nincs éppen akkor,

azon a szinten egy családtag sem.

Aki úgy lenne képes átvinni,

azt, amitől szenvedtetik,

azzal, hogy nem értik.

Mit is képzel 

magáról,

ugyan,

hogyan 

tudná azt,

náluk jobban.

Fiatalabb az életkora, 

annak, tekintetében, nem lehet,

másról meg, nem tudnak. Így nem is gondolják,

hogy vannak sokan, akik, a fejlődést választották.

S nem ragadtak meg a régi módokon még működőképeseknél, 

rájöttek, megváltozott minden, így hát, alkalmazkodni szükséges.

Átfordultunk címet adtam a festésemnek, 50 x 70 cm a mérete, eladnám, annak az embernek, aki megfizetné rendesen, érti, ah, mit festettem meg.

Ah, ha látod már ami látható, észleled, ami a tekinteten átható, netán, kihallod azt is, amit számodra ad oda a sorsod, hogy kallódni na hagyjad.

Tegyél valamit, amire képes vagy és felelősen tegyed, akkor is, ha mások, nem úgy teszik, önmagadért szükséges tenned, hogy el ne tévedj, végleg.

Nem akarsz fejlődni, mert azt hiszed, mindenben toppon vagy, ha egy dolgot elértél már és esetleg, nevesedtél általa, megy a szekered tolva.

Elmondom azt neked, hogy a hírnév, azt is jelenti, hogy azon a szinten várják el tőled, mindazt, amit utána élni fogsz, ugyanazon a szinten fogadják csak el. Kontrollálni ott tudják, vagy tetszetősebb másoknál, a hangnem, sok benne a divatossá tehető, jó pofa. Azt se tudják mit jelent, de ők is odatartozóknak látszanak, általa. Ah, ha a saját szintjükön mondják, az is lehet, hogy nevetségesek lesznek, viszont, mindegy, csak egyszer már, rájuk is figyeljenek.

Ellehetetlenedhet, minden és mindenki, ha a divatos helyeken, nem mutatják, nem beszélnek róluk, azt hiszik, hogy akkor, tán, nincsenek is.

A jól kitaláltakat nevesítik, majd felnőnek talán, ahhoz a nagyon drága, sok pénzt elemésztő lehetőségükért, amit nekik szántak, tán valamiért.

Mindannyian, akiknek a hírnevedet köszönheted, mindaddig, amíg azt nem köszönted meg időben, hogy érezzék a törődést is tőled, mindazért.

Ha több tudásod nincsen, mert hiányos vagy hiányzik az emberismereted, vagy a saját önismereteddel sem vagy tisztában, komolyan kellene venned, mert az, most, már hiányosan nem megy.

Heringes Árpádné, prevenciósként, Műhely, a megelőzésért ev., azt mondanám neked, ha megkérdeznél, hogy a megelőzés nélkül, már nem tudsz átlátni, semmit.

Amit addig, mások Hazájában, a saját kultúrájuk szerint, tanulhattál, másokat utánozva, ott, tán megoldani, anélkül is tudtál, sablonosan boldogultál, hogy azt értetted volna, így ahhoz, hozzáértő nem lettél.

Ah, ha nem veszed tudomásul, hogy annyiféle sors és kultúra, na meg, az elért szintek, a generációs feladatok, mozgatnak már mindent, azt a. Na, akkor tán, foglald el a helyedet ott, ahol átlátod, kihallod, megérzed, megértő tudsz lenni, mindazzal, ami szükséges annak a vezetéséhez.

Akkor vállaljál, magasabb szintű feladatokat, ah, ha azt már elérted és átlátod összefüggésében, s felelősen vagy képes vezetni, mert minden döntésed, mindenkire hat az ügyben. Vissza is hat rád is, a saját idődben.

Mindenkinek más a sorsa, különbözők a generációs feladatai, családokon belül is, meg tudják, az értők már tapasztalni. Nem hadakozni, nem erőből átvinni, nem parancsolgatva élni, leginkább a toleranciát is megtanulni, mint eszközt a jó kommunikáláshoz.

Ne sérüljön senki, azáltal, hogy nem érti, mit akarnál átvinni, oda ahol az már nem hat jól, hiszen tapasztaltabbak náladnál, nemcsak elméleti van.

A feltalálók, nem véletlenül, születtek oda, ott lenne szükséges mindazt, a tudást átadni elsősorban, csak utána nevesednének, az online Világban.

Arra lehet majd építeni, a jót és a szépet újra, nem másolva, nem hamiskodva, a mások tudását sajátjuknak mutatva, nem plagizálva, ah.

Hiszen nagyon sokat ártottak mindazok, akik feltételezték, hogy nem veszik azt észre, a többiek, akik már fejlődésben vannak. Mi mindent engedtek meg, maguknak, a népszerűeknek az oldalain, helyettük úgy, hogy nem kérdezték meg, arról őket, csak cselekedtek.

Másként hatott mindaz róluk, mintha azonosultak volna, mindazokkal, akik azokat, a megkérdezésük nélkül, cselekedték, úgy, hogy soha nem tették volna azt, a népszerűek, vagy, a nagy látogatottságúak.

Ki mikor érti meg, a sorsának a lényegét, hogyan fogja fel, azt mennyit ér, a saját sorsa, a saját Hazájában, s mit érhet el, ott, a mások Hazájában.

Érvelek, az a tükre, értek hozzá, s nem, csupán a megelőzésben elért, jó teljesítményeim, mint a feltaláltam, megrajzoltam, okán, írom ide is.

Tapasztaltan jöttem rá, nem azonnal, hogy vannak generációs feladataink és nagyon különböznek egymástól, még a családunkon belül is, az gyakran, tapasztalható.

Ah, ha időben jönnek rá az emberségesek, nagy tudásúak, jó szakemberek, jó minőséget adni tudó, oktatók, nevelők, arra is rájönnek, hogy mindent a saját idejükben érhetnek el.

Arra is, hogy nem tudnak most, csoportosan alkotni, fejlődni, úgy mint régen, egymás tudását és elért szintjét, tiszteletben szükséges tartaniuk.

Akkor is, ha a gyermekekről van szó, mert ki, mikor éri el, azt a szintet, amit, neki adott tudásként, a teremtő Isten, a tisztelet alapdolog lett.

Ah, ha van, aki még nem vette volna észre és vezetést vállalt fel, a saját tudásának a szintje felett, hát ismétlésbe bonyolódik és valószínűleg, sokat árt az neki és generációsan a családjának.

Az ismétlés sokszor jót tesz, a fejlődésben élőknek, hiszen tudják már, a tudásukat kontrollálni általa, hol tartanak ahhoz, képest, ahonnan indultak.

Ahhoz mérhetik, mindazokat, ahova az elődeik ejutottak, alap lett az, a saját alapjuk, rájöttek, akkor amikor ők szintet váltottak. Megérezték azt, az elődeikhez képest, tudták felmérni, mert különben megrekedtek volna, ah, ha azt folytatták volna.

Tanulj, fejlődj, jó magad is, hiszen elvárni azt, amiről nem tudod, mit is várhatsz el emberileg, azt a, ne már.

Nem tudom, nincs tájékozottságom arról, hány ország van hasonló helyzetben, mint mi itt az ide születettek, a Hazánkhoz teremtő Nép.

Nekünk magunknak szükséges ezt megoldani, a saját sorsunk szerint, na meg a generációsan hátrahagyott, tornyosuló gátakért, az időben, nem fejlesztettekért. Hát, mostantól, felelősen élni, hogy ne teher maradjon hátra. Mert ugyan, hogyan számol el, önmagával, aki tudott volna időben, teljesíteni, mégis a rámaradt, semmit, akarta, generációsan is megtartani.

https://julamami.com

Szépen szól a tiszta szó … 2017.03.03. https://julamami.com

Heringes Árpádné. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. https://julamami.com
Tiszteletem. 2022.10.05. Ah, de jó is lenne, ha hozzáértők döntenének, a tiszteletet a hétköznapjaikban ismerve, felettünk. Akik ide Magyarországra, a Hazánkba, a szülőhelyünkön maradva, teremtettünk, jót és szépet, az egész eddigi életünkben. Rábízom az Istenre, amivel nem bírok el, megyek és megoldom azt, amire képes vagyok, hogy ne az üresedést erősítsem. A sorsomat teljesítettem, egy évtizede annak is, mivel megváltozott minden és a dobpergés gyorsaságával történt, hogy úgy legyen és másképp nem lehet. Meghozta az, azt, hogy ahhoz, hogy élni tudjunk, a túlélésre koncentráltunk, mivel mindenkinek más és más a sorsa. Most nem elég az, ha a család együtt teremti, mert akkor a saját sorsát, nem biztos, hogy egy időben azzal meg tudja élni. Ha meg a generációs feladata adott bőven, több generáció tekintetében, hát szedheti a lábát, hogy utolérje önmagát. Tisztelettel élj, hogy a saját idődben, magad is tisztelhető legyél. Heringes Árpádné, prevenciósként. Műhely, a megelőzésért ev. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Paks. Hétköznapokon 10.00 és 12.00 óra között tájékoztatom, a +36302470589 telefonom által, amivel, történik az Oktatásom is, a saját rajzos feltaláltam szerint.

[caption id="attachment_34433" align="alignnone" width="225"]Heringes Árpádné. Átfordultunk címet adtam a festésemnek. A csoda című könyvem előlapja lett. Tiszteletem. heringesarpadne@julamami.com Átfordultunk című festésem, A csoda című könyvem előlapja lett. Heringes Árpádné. Magyarország, Paks, Vadász u. 59. Hergál Ház.

Nézz a lelkes éned szerint, gondolkodva szét,
látod milyen

szép a lelkednek tiszta tükre, mind

így születtünk, maradjon hát meg.

Akárkinek nem szól ám a tiszta szó,

van aki hangoskodásnak hallja.

Gyakran sokan hamiskodnak,

divatossá lesz az ha akarja,

dívik a mágia, bírja azt

a kontroll nélküli.

Egyszer már

bejött, hát

most újra, hátha,

nem  jönnek rá, jobban

járnának,  ha jól megdolgoznának mindenért.

Mind a két oldalukat használva, egyensúlyban, mert a

racionálisról folyamatosan beszélnek, a lelkes, szíves, gondolkodó

nem kap lehetőséget arra, hogy bemutathatná, mit talált fel 11 éve.

Így aztán mivel nincs mindenkinek számolható mennyiségű pénze,

ugyan meddig tart  ki a nincsben, a bevétel  nélküli lelkesedése.

A megmondó nem adja meg a megjáró jólétet, na hiszen,

akkor meg, nem tudná féken tartani a véleményüket.

Várják ki a sorukat, amíg kiemelik a sok

hatalmaskodásról álmodozó számtalan sokat.

Az is addig tart, amíg hasznosan, jól és jókor

bólogatnak és egy ügy hasznát szolgálják.

Az Isten adta Nép meg jó lesz majd, ha

már lesz munkája tán napszámosként, az

 emberséges szabályokat betartókként.

A tevékeny ember arról is jól

gondoskodik, abba ne hagyja,

önmagát a saját életritmusában

tartsa, az önbecsülését az adja.

Nincs jólét hiába dolgozunk rá,

még sok évet érte, nem változott

a nyugdíjunk, csak aprópénzes törpe.

Üres perselyek, nem okoz gondot az

a megmondónak, nem okoz hiányt neki,

a mi felelősségünknek veszi,  nem érdekli.

Adót fizethetünk és minden elvártat, nahát,

úgy talán hasznára leszünk az elképzeléseinek.

Minden megváltozott, ahhoz képest változik meg

naponta minden, a gondolkodók agya felfogta azt,

teszik a dolgukat, mert tudják, tudás nélkül nem megy.

Érjük be azzal, hogy tudhatjuk amit feltaláltunk, mert azt,

nem mindenki képes érteni. Miért akarnánk jólétben élni, még

talán  elkényelmesednénk, akkor meg, nem lennénk hasznára neki.

70. az évünk, a hivatásunkat gyakoroljuk, hála Isten alázattal bírunk,

hisz meg szeretnénk csinálni a jó sorsunkat, a generációsan adottat.

Reménykedünk abban, hogy meglesz a jó gazdája, mindannak a jól

működő és  életszerűen alkalmazható tudásunknak. Az enyémnek

a jelnyelve, érthetően emberséges tartást és méltóságot ad.

Bocsánat hát azért, hogy nem mindenki tudja megtanulni,

a teremtő Isten így gondolta, az intelligenseknek szánta,

ahhoz amit ők tudnak a legjobban, kiegészítő tudásnak.

Az egyensúlyuk megtartása miatt jönne jól mindenkinek, aki

naponta azt is kapja, ami nem benne jött össze, csupán átárad rajta.

 

Julamami védjegy Heringes Árpádné tulajdona.

Se eleje,

se vége,

nem

ébred,

hisz még álmos,

nocsak ott egy táltos,

hogy – hogy nem most.

A férfi, az apa akkor

van a helyén, ha

tudja a családja

a múltja, akkor is,

ha váltana, a talajt

a lába alatt az adja.

Na meg attól van a

tartása és méltósága,

vagy szét lesz hordva.

S a jelen is az ő múltja,

ha a gyermeke sír utána,

hogy is hívják azt, aki onnan

az apját nyugodtan utánozza.

Komoly szervezéseket igényel,

hogyan oldják meg a hirtelen

változásokat hallva, akár

naponta, nincs másuk

mint a józan működő eszük.

Mérlegre teszik, hol miben

mennyire mehetnek el,  hogy

a legfontosabbak jól legyenek.

Megtanítani a gyermekeket és

a fiatalokat most úgy megélni,

hogy a szüleikkel közösen,

jól tudjanak boldogulni.

Minden ember tudja, hol van

az a határ, ami kezelhető még,

hogy ki ne kopjon a tisztelet már.

Emberséges oldal nézz kérlek rá.

Azt hiszi, hogy ő a vezető, pedig

őt vezették és alaposan meg,

minél feljebb, annál lejjebb.

Egyszer volt és már nincs is,

nincsen mit megfogni, se határ,

de kerítés sincs, minek a kilincs,

ha  meg sem kérdezi csak elveszi.

Szintelenűl hamisan ki és bejár,

az ismétlésből nem tanultak íme,

kileng a ringlispil most fordítva jár,

észre sem veszik, magabiztosak már.

Nem kérdez, de elrendezi tefeletted,

üvegből van átlátszó, se eleje se végszó.

Nem mond semmit se a gyors szó, ha csak

üres, nem építő az a szó, ha nem előremutató.

Szegény Hazám Csoda Szép, a felszínen a csilivili,

a mögöttes se nem látható, se nem hallható, zajszűrő

lett az aki azt érti is. Generációs jeleket és feladatokat

hoztunk, az is lenne ám a mi dolgunk, van úgy, hogy

előbbre jár a zsenge, mint az ő összes őse lehetne.

Hiszen megoldotta már előtte, a sok- sok elődje,

nem kell ismételjen, tudja, hogy mi a dolga, látja.

Ah, nem magyaráz, csak mondja, jól betanulta,

üresen honnan tudná mi a módja. A szinteket

élhetjük, mert megtapasztaltuk, kikínlódva,

óvatosan haladva, volt, hogy csak araszolva.

Van aki születésével hozza, van aki tanulja.

Mögötte a sok – sok munka, az a gerincet

kívülről formálja, a  belső tartást, a lélek, a szív,

 gondolkodó agya adja, ő tudja, hogy az a dolga.

Örülni kell ha most van tán már munka,

mert akire van az bízva, megtartja,

az át nem látja, csak kapja-marja.

Arra van beállva, tessék mondani

a minőséget ki adja, a hamar, gyors,

majd mit hoz utána, hogy újra, meg

újra, meg újra, aztán elillan csak volt.

A térképet, terveket értik-e, azt

  tessék mondani ki olvashatja, van

annak titoktartása, vagy minek a.

Ki kiben bízik, ki kinek a rokona,

jó barátja, sógor – koma, flaska, gomba,

jó nagy a tátott szája, ahhoz van szokva.

Befenyít ha nem úgy van az, aki eddig

nem tudta, majd megtudja, örül ha

hallgathat, aki azt már régen tudja,

eddig nem hozta nyilvánosságra,

más tegye meg azt várja, hátha.

Ez a mi Hazánk, vagy tanulta,

vagy veleszületetten is hozta,

aki ezt nem tudja, az mire

alapozza, van az Isten.

Van aki nem érti, hogy

mit nem értenek, hiszen

átlátja, összefüggésében

is láthatja, de az a sajátja.

Ki garantálja, nem lefele

van a felfele, ugye nem

adják azt parancsba.

Ha a hozzáértőnek

nincs ott munka,

akkor ki jelzi,

ha félrement,

a kifényesített,

megtévesztően

olyan mintha, de

csak üresednek,

csillogók a szemek.

Igen kényeskedően,

esendő, fekete-fehér,

igen-nem, ez kinek a

szégyene, te tudod-e.

Este sétáltatja, azt akit

nappal nem lehetne, se

fék, se emelkedő, ugyan

ki állítja meg, belyeztette

magát, lett hát privát.

Mindenbe belelát, már,

szava van, hallgatnak rá.

Kint gyűjti már régóta,

hogy legyen pénze majd

rabszolgákra, hét határra.

Nagy batárra, futhatnak tán

a gyermekek majd utána, a

zörgéstől a jajt úgyse hallja.

Édes Hazám Csodaszép, ne

menj még, várjuk, hogy azt

a sok szépet és jót, amit ide

teremtettünk, mi is élhessük.

Ha elszakad az ami tartotta,

hamar minden oda, se tartás

se méltóság, se veleszületett,

se tanult, csak a látszatra adva.

Hol a teteje, hol az alja, nagy a

katyvasz, majd kiválogatja.

A tanácsot azt valaki kívülről

adja, könnyű úgy, hogy nem él

benne, nem hat rá egy kicsit se.

Megkérdezték-e, hogy most hol

lehet élni és milyen minőségben,

van-e még, aki átlátja az egészet.

Fontos-e még az ember, vagy

az már mellékes, ha ő elég ügyes.

A kevésből ugyan, hogyan fizesse

 akinek nincsen, ugyanazt mint az

akinek túl sok van, miért kötelező

az, ami nincsen a hasznunkra sem,

belül marad ott egy körben minden.

Átlátja-e valójában az akinek ezt,

tudnia kellene, vagy a statisztika

is elég, nem számít már az ember.

Ha nagyon igyekszel, gyorsan érsz

el oda, ahova nem kellett volna soha.

Majd nem látsz mást, már csak olyat

mint önmagad, s mind ugyanazt

akarja majd, tán más formában.

Visszasírod majd az emberségeseket,

mert nem törődik majd veled senki,

pedig azt hitted, ha győzöl jobb lesz.

Rá kell jöjjél, a megoldás ott benned,

ha alázat hozzá nincsen, nem éred el.

Van-e neki hite, van-e még hiteles

szava, vagy már régen oda, pedig az

a tartást, a méltóságot mutatja, hiába

na, azt az Isten adja, ember nem ronthatja.

Ez itt a mester éve, ha elérted, köszönd meg,

ott leszel a legjobb helyen, amit az Isten ad.

Segítsék egymást az emberségesek túlélni,

ígéret sincs és úgy nincs is mit betartaniuk.

Vess számot magadban, honnan indultál, hol

tartasz, ez neked mennyi munka, feladat volt.

Felépültél-e oda ahol vagy, vagy mások tartják

a talpaidat, mi lesz ha nem törődsz te senkivel,

 elfáradt, éhes, elenged nem tart, kiben bízhatsz.

A legfontosabb az, hogy bármilyen magasságokban is

 időzől, ha megteremtetted és jó körülmények között is vagy,

el ne feledkezz arról, milyen nehéz munkás utat tettél meg.

Adj tiszteletet oda ahova még lehet, emberséges maradj.

Magyarországról, Pakson a Hergál Házból, online oktatás.

Önismeret, Önbecsülés, Tolerancia, Emberismeret.

Heringes Árpádné, Julamami védjegy Szeretettel.

A valóság… 2016.07.04. – 2020.12.21. https://webtenyer.com, https://julamami.com

 

 

A szeretet virágának mondom. Julamami
Az élet élni szeret, hát éljen a szeretet. Julamami

Győzzél meg, legyőzni

könnyű engemet, csupán

oktatnám a feltaláltamat,

nem harcolni születtem.

Hát ne győzködjél kérlek,

  mindennek megvan az ideje,

szükség van a sikereinkre,

az agyunk tápláléka az.

Egy minden,

minden egy.

Emberismeret

nélkül úgy sem megy.

Ki jön, ki meg már megy,

csak nekünk nem mindegy.

Felnőtté akkor leszel,

ha azt is felfogod,

hiába az akaratod,

egyedül nem megy.

Kérjél segítséget

ott, ahol olyan

minőség megy át

ami a megoldás.

Az intelligens belátja,

hogy neki kell alkalmazkodnia,

s ha már arra is rálát, soha nem az

életkorfüggvénye, ha dönteni képes lesz.

A döntéseitől felnőtté válik, a saját idejében,

mindent megbeszélni családon belül, hinnye.

Az otthon adják neki azt, hogy érzékelje, van

másképp is lehetősége dönteni, megelőzésben.

Úgy tálalni, hogy az át is menjen még időben,

a nagyszülők és a gyermekek értik egymást,

segítségül lehetnek, hogy legyen türelem.

Na meg, van az Isten, azt el ne feledjétek.

Apró fontos,

porszemként,

tenni most megint,

a jó kiteljesedéséért.

Remélem tisztában van

 vele, aki mások tudását

szemezgetve ossza szét,

mintha a sajátja volna,

hogy a tapasztalatnak,

meg kell lennie benne,

hogy az emberek lelkét,

megérintve ne ártson azzal sem.

Mit akarsz, ha már kijátszottad magad,

az emberek nem hisznek a lejáratásnak,

a tiszta generációnak legalább ne árts,

mert a jövőnkben a bizalmat ásod alá.

Mi a valóság a sorsodban neked,

s mi a valóságos élet nekem.

Ki miben van éppen,

s ki meg mit hozott,

s ahhoz képest meg,

hol tarthat most.

Hangosabban is

lehet, viszont

azzal a hallását

is kibillented.

Hinnye, akkor

előle minden

lehetőséget,

jót és szépet,

vetés nélkül

learathatod.

Vannak akik

nem tudnak kérni,

csak tudatlanul minden

lelkiismeret furdalás nélkül elvenni.

Hiszen fel sem fogja mi megy akkor át, ami

marad a másikban kibillentő is lehet ám.

Bizony nem kért addig még,

senkitől sem soha,

ő sem bocsánatot,

talán nem is tudja, hogy

azzal mennyit árt magának.

Pedig úgy indult neki, hogy

a Népért, azzal értünk is tesz.

Hol mikor romlik el közben a jó,

aki tájékozatlan lett mindezektől,

 nem érti már számára mi lenne jó.

Még csodálkozik, hogy nincsen

 már körülötte, aki megértő,

aki tisztelni tudja, s szereti.

Nem tanult még meg adni,

azt, hogy elvesz és kap,

természetesnek veszi.

Akkor még nem

is gondoltam,

hogy érzik-e,

azt az emberek,

magamért is tettem

azt, hogy értük tettem, ettől

jól éreztem magam a bőrömben.

Igazából csak jóval később

jöttem rá, mert

már akkor is,

megtartottam

magamban

a döntéseim sikereit.

Így lettem ilyen amilyen,

erős lelkű, segítő ember.

Amikor már

úgy érzed,

elérted

a csúcsod,

akkor,

ha

dagonyázni

nem szeretnél,

itt az ideje változnod.

Nem mered meglépni,

mert számodra ismeretlen,

azon oldal, amihez nem hoztál

tehetséget,

vágysz rá,

hogy

megismerd,

de a váltást,

megkockáztatni

még sem mered.

Prevenciós vagyok,

sokat tapasztaltam,

mire átvittem rajzosan

az elméletbe, amikor

megrajzoltam úgy,

hogy át is megy az

oktatásom közben.

Amikor topogsz csak,

egy ideje már, a mások

tudását is át tudnád venni,

ha átveszed, megtanulod

mindazokat tőlük időben.

Kiegészítve mindazzal

amit meg hoztál,

mert már,

nem elég

a saját

tudásod,

a jó minőségű

hivatáshoz.

S ahhoz,

amiről

 még

csak

most

álmodsz.

Mindennek

mindenkinél

más és más

a rálátása is,

az ahhoz kapott

különböző tudást,

hozzáadva jól jönne,

a saját Hazánknak is.

Megállni a talpunkon,

mind a két oldalunkat

mozgatva járni tanulni.

Amíg csak tanulod,

még nem tudod,

nehogy azzal a,

félig sem kész,

tudáséhségeddel,

másoknak okoskodj.

Addig biza az alázatot

naponta gyakoroljad, hogy

boldogulást hozzon a tanult,

  és a már tapasztalt tudásod.

Várom a jelentkezőket többet,

akik rászánnák magukat erre,

hogy ezt a hivatást ilyen

módon és szinten,

magukénak tudják.

Nem egy emberes

ez már többfelé is

lehet jó megoldás.

Teljesen emberségest

kíván, sokat szükséges

tanulni hozzá, de nem

lehetetlen megtanulni.

Az alázattal szükséges

már a hétköznapjaiban,

a hivatásából eredően,

alapban abban lenni.

Nincs mire várnom,

úgy szeretném átadni,

hogy akár megosztottan is

 tudják ezt, a hivatásukként

egész életükben gyakorolni.

Eddig 26 évem van benne,

nem volt egyetlen perce

sem  üresben, egyben

az életemmé is lett,

megéltem a sorsomat.

Évekig nem használhattam,

mert valaki belakta, kampányra.

Reménykedem,  hogy most már átjön

rajta az üzenet, az oktatásom tájékoztatása

okán, a  julamami védjegy tulajdonom jogán.

Tisztelettel, julamami@gmail.com, talán.

A felületesen kapkodó,

nem ad csak visz onnan,

nincs egyensúlyban.

 A váltásodhoz,

ha számodra,

is elérkezett,

a helyes idő,

tanuljál hozzá.

Ha az amit

hoztál mint

tehetséget

elfogyott,

nem

ad

már,

jövőképet, se

szebb holnapot.

Hát eljött az idő

ahhoz, hogy változz.

Meg lehet tanulnod,

azt amit nem hoztál.

Amikor ráébredsz

a valóságra,

 ne uraljon

el a bánat,

úgy lépj

előre,

 hogy

a jövőd,

majd, akkor neked is,

megveregethesse a vállad.

Amikor kinőtt már a feladatod,

s csak maradnak a kontroll nélküli

tanácsadók, s neked meg csak az álom,

amit már szeretnél elérni mindenáron.

Na itt az ideje, gondolkodj el most azon,

ha másoknak nem lenne más dolga itt,

erre a Világra, mind fölöslegesen,

születtünk volna meg, vagy csak

nézegetni, hogyan éled meg te.

Azt a jót is, amire vagyunk,

 hoztuk a mi tehetségünket,

az abban való kiteljesedésünkre.

Mindenkinek szüksége van sorsszerűen,

egy saját és generációs életminőségre

a Világhoz való alkalmazkodáshoz,

ne mástól várd, te magad tanuljad.

A generációs határaid megadják

arra a válaszokat ha kérdésed lenne.

Túlképzetten mire mégy egy olyan

helyen, ahol  az alapokat sem tudják

arról, mi a valós emberismeret, azt a.

A saját sorsodat is, ismerem mint a

tenyeremet módon át is láthatnád,

a helyedre kerülnél általa és utána

eldönthetnéd, inkább a gyakorlat-e

az, vagy az elméletet nyomod tovább.

Segíts magadon, az Isten is megsegít,

én magam a hivatásommal egy vagyok.

Különös oktatás, nevelés, önismereti,

emberismereti tréning, hogy így is

tudjad, hol van most az előre, a

  döntéseid érintettjei számára.

Nézz magadban szét, látod,

milyen szép a lelked tiszta

tükre, így érkeztünk mind.

Ha eltértél volna tán tőle,

igazíts meg, tanuljál érte.

Mind a két oldalunknak

szüksége van arra, hogy

a megfelelő időben kapjuk

meg a fejlődési lehetőséget.

Várakozni tudok, ha van mire.

A megelőzés, a tisztelet,

a megbecsülés és a

tiszta szavaknak,

az együttes ereje van,

az emberséges létünkben.

Sok jót nem kaptunk érte,

viszont boldogulni tudunk.

Jer ide jó öreg bocsánatot

kérek, ha már nem szükséges,

menjél oda ahol még jól jöhetsz.

Jó egészséget kívánok, mert erre is

 tanítottak és egy életre meg is maradt.

Julamami
Magyarországról, Paksról, a Hergál Házból. Heringes Árpádné e.v. Műhely, a megelőzésért. Online önismereti oktatásom (a találmányom). Julamami szeretettel.

Legalább ne árts… 2021.09.04. – 2016.09.04. https://julamami.com

Tisztelettel köszönöm mindenkinek,  aki jó volt hozzám  és tett  értem,  úgy, hogy nem vettem volna észre  és  nem köszöntem meg.

Futsz, szaladsz,

nem látsz mást,

mint árnyékot

s mire felfogod,

elmúltak a számodra

sokat jelentő pillanatok.

Nézz magadban is szét,

látod milyen szép a

lelked tiszta tükre,

mind így érkezünk le.

Ismerd meg önmagad és

 megismered az embereket.

Vedd észre az ide született

Isten adta Népet, akik

ide teremtenének,

a hivatásukká

lett munkájuk

tartaná el őket.

Ha segítségnek

szánod azt, amit a

  Nép megteremtett,

 adnád kölcsön azt, a

 Népnek, hinnye.

Nem lenne

egészséges

körforgás azt a,

persze szerintem.

Ha nem ismered  még

 az Isten adta, teremtő Nép

nyelvét, értőjévé válni tán ideje.

Mert ha nincs motiváció, az anélkül

 most már nem megy, hinnye.

Az Önismeret és

az Önbecsülés,

az alapja lenne, az

 emberismeretnek.

Most prevenciósként

is bocsánatot kérek,

mást nem tehetek.

Várni valamire, ami

 természetes

lenne,

hogy amit

feltaláltam,

megcsináltam,

becsüljék is meg.

A saját Hazánkban

is jól menjen, ekkora

ismertséggel, és jól el is

tartson engem. Hinnye,

nem szívességet kérek,

jól jönne a hivatásában

elkötelezett emberséges.

Az Isten

adta és az emberek

akik megtiszteltek

az érkezésükkel,

vagy online.

A tehetségem

 a tapasztaltam

általi tudásomat,

Oktatnám már, a saját

Hazámban is, hinnye.

Nincsen emberségesük

erre, aki érti ezt az általam

feltalált jelnyelvet, mert

én értem azt is, hinnye.

Aki rákérdezne az

Isten adta Népre,

lenne-e szükségük

a saját tenyerük általi

Önismeretre és az Önbecsülésük

megtartására a nehezekben is.

Mert a lehetőségeim csupán

az ingyenes reklámok, ah.

A 70. évemben csak

várakozni azt a,

ugyan hány

évem van

nekem, egyéni

vállalkozóként,

aprópénzes

nyugdíjasként

erre, hinnye.

Ha nem

adhatunk

alapokat a

következő

generációnak,

azt a, akkor talán

gondolkodjanak.

Mit kezdenek majd

ha rájuk maradunk, mint

akik arra várnak, hogy

oldják meg azt is, amit

lehetőségként nem

kaptunk meg. Ahhoz,

hogy működőképessé

téve most is megoldjuk,

mert mi ahhoz szoktunk,

ha van dolgunk megcsináljuk.

Gondolom ez a gyűjtőnevünk,

kisvállalkozókként várakozunk.

Azért írom, hogy tudjanak rólunk,

mi itt lent, tennénk a dolgunkat.

Nem szeretjük az üres napokat,

mert az bevételt nem hozhat,

inkább eltartanánk magunkat.

Gyere velem jó öreg, most

itt is bocsánatot kérek.

Egy Haza ez csak

egy, ide születtünk,

ide teremtettünk.

Vannak

akik biza csak

saját magukkal

törődnek, észre

sem veszik, hogy

mások is léteznek.

A belső hangodat

hallottad-e már, a

saját csendedben,

elbújtál-e kicsit már,

s mit súgott az neked,

amikor a lelked féltett.

Van olyan is, hogy van

aki segítsen neked, de

az jobb, ha megtanulod

mi módon, old te meg.

Gyakorolnia is lehetne

az embereknek, hogy

rájöjjenek, becsüljék

meg a belső csendet.

Mert zajongani

 azt se mindenhol

lehet, de ha a csend

megszűnik végleg, azt

pótolni, visszarendezni,

már nem lehet, a helyében

ott mint máshol, csak zaj lesz.

S ha még ki is vetíted azt ami

ott forog kezeletlenül benned,

az emberek csak nézik mi is

történhetett hirtelen teveled.

Néha nem elég, ha meggyőzöd

erről-arról magadat, bizony le

 kellene győznöd a tétovázásodat.

Az első döntésed a legnehezebb,

hiszen ott még attól is félsz, hogy

észreveszik, lassan felnőtté leszel.

Vajon miért érzik jól magukat

az emberek a zajban, miért

nem igénylik a belső

csendet, pedig ott

vannak ám az

igazi belső

értékeik nekik is.

Tisztelet, emberség

legyen otthon bőven,

hogy vigyenek azokból

is eleget kimenőben.

Tiszteletem.

Julamami védjegy Heringes Árpádné tulajdona.
Magyarországról, Pakson a Hergál Házból.  Tenyérolvasás, a feltaláltammal. Online oktatásom.  Messenger Heringes Árpádné e.v. +36302470589 elérhet.

Szeretettel. Julamami

Jó minta, akkor vagy… 2021.03.01. – 2016.07.29. https://julamami.com

image003 (18)

Szerintem, jó minta akkor vagy,

ha tudod adni az igaz valódat.

Mindenféle minta is lehet,

a hétköznapi életünkben,

olyanok is akikről lejön,

azonnal, hogy nem igazi.

S nem is gondolnak vele,

hogy észrevehető az álca.

Beállsz a nemlétező sorba,

csak azért, hogy ki ne lógjál,

se onnan se máshonnan, ami

minta lehet és csak elfogadottan.

Milyen hosszú a haja, ki az aki levágta,

milyen a szalonból való a ruhája, milyen

a bőrének az ápolója, ha nem ugyanonnan

veszed, nem azt hordod, biza még megszólnak.

S egyáltalán nem fontos az, hogy emberiesként,

te hol tartasz, most kinek számítasz, vagy csak,

továbbvitted azt is, amit másoktól ollózgatsz,

hiszen úgy sem jönnek rá. Az akitől a tudást,

elvetted, s az elismerést is megéled, nem is

tudja meg, hiszen nem számít sehol sem.

Nem jegyzik semmi jóban, fontosban,

gondolod, de a szintjén jegyezve van.

Alacsony szinten a próbálkozásokban,

helyette vannak 12-en, futószalagon

képezve kerültek oda, végzettségük

is van, bizony vegyék őket komolyan.

Azok, akik még nem kontrollálva élnek,

esetleg el is hiszik a semmit értékesnek.

Vajon léteznek-e az emberies határaink,

a sajátomat ismerem régóta, abban élem

meg azt, amit megadnak a hétköznapjaim.

Ha ott hagyod a nyomodat valahol, amit nem

jó szándékkal nézegetsz, ott hagyod az emberi

tartásod hiányát is, tán keresd meg a méltóságod.

Csináltam csak úgy egy emberies tesztet magamról,

mikor mit ismételtem, régen, ott akkor, mit hibáztam,

hol korrigáltam, mikor volt az amikor, megjött végre

a sorsomhoz az eszem, s azóta a saját életemet élem.

Persze nem a köztudatban való létem, a nemlétező,

előadásokra a felkérésem, hát, a tréningem se létező,

hiszen nincs benne a divatosban, nem számít így jónak.

Az ingyenes reklámokat keresem és használom fel,

eddig jutottam ezekkel, köszönöm a lehetőségeket.

Kívül maradva a saját utamat járva, a sorsomat élem,

nagy részben, azt, hogy nem engednek be, elfogadva.

Magamtól, magamról, ennyit tudva, tapasztaltan,

haladok, a nehezebbet választva araszolok,

 a saját ritmusomban megélve azt, kapok,

egy következő lépcsőfokot, ami bennem

már megérett arra, hogy behozzam számotokra.

Segíts magadon, az Isten is megsegít, ebben vagyok 11 éve,

lépegetek, ahogy lehet, de a saját életritmusomat, a generációs

jeleimet is ismerem, melyik ágról mit hoztam, apai, anyai, mi az

amit nem végzett el eddig generációsan senki, jó időben felismerni.

Különös oktatás, nevelés tréning, mindazt tartalmazza rád is a családodra is vonatkoztatva, ha megismered mindezeket, akkor

lesz a családodban egy ember, akitől a többiek kérdezhetnek.

 Magyarországról Pakson, a Hergál Házból Online

  Önismereti oktatás, ha bárhol is éltek

a Világban.

Hahó!

Decemberiek,

leírom nektek a magamban érlelődötteket.

Tapasztalni, tanulni, fejlődni, gyermeki

lelkűeknek maradni, születtetek.

Azzal elérni az eredményeiteket,

nagyon nehéz, de azért végigviszitek.

A kommunikálni, a legnagyobb lehetőség nektek,

ahhoz, hogy felfejlődjetek oda, ahova szeretnétek.

A gyermeki lelketeket sokan félre is értik, s néznek

benneteket óvatlannak, az látszik sokat hibáznak.

Fontos, hogy amikor azt érzitek, az igazatokat se

hagyják meg nektek, ne kezdjen ki senki sem,

veletek, mert akkor a végsőkig elmentek, de

amit elterveztetek véghez is viszitek. Akkor is,

amikor nem érzitek fontosnak, csak az igazatokat,

az emberséges szakmai tudásotokat gyakoroljátok.

Ha már tudjátok mi a sorsotok és ahhoz itt a saját

Hazánkban kell letennetek a jól  működő alapokat,

akkor úgy terveztek, hogy amin belül emberséges

utat, lehetőségeket láttok azt erősítitik meg és fel.

A hivatás az amikor elértétek a szakmátokban azt

a felső határotokat, ahol a tudás, maga az érveitek.

Hamar lelkesedtek az újért, bele is mentek, aztán

később rájöttök, hogy annál is vannak újabbak,

az emberséges alapok még ott is hiányoznak.

Kimenni nem tudtok addig, amíg meg nem,

találjátok a tiszta jövőképetekhez az utat.

Más az ha elfogadják a szakmai utatotak,

vagy elkezdhetitek úgy, mintha éppen

akkor kezdenétek, ehhez most

sok alázat szükséges.

Jó egészséget kívánok.

Logo

Szeretettel. Julamami

Éld az életedet… 2021.02.27. – 2016.07.25. https://julamami.com

Julamami védjegy
A fájdalom címet adtam a festésemnek. Facebook Web-tenyér ingóságok oldalon lehet érdeklődni. Julamami védjegy Heringes Árpádné tulajdona.

WP_20160620_13_26_14_Raw

A tudás mögött ott vannak az érvek.

Van amikor egy szó is elég  ahhoz,

hogy a hasonló szinten élők értsék

egymást. Ne tőlük várjad el, hogy

úgy adják elő, hogy te is értsed,

legyen annyi önbecsülésed,

hogy kommunikálni, úgy

tanuljál meg még időben.

Ne pironkodjál túl gyakran

majd egy számodra magasan

lévő a tudást elvárható helyen.

Nem fogod érteni, hogy miért

így írom, ha mindened megvan,

pedig nem tettél érte semmit.

Akkor is szükséges mindaz,

ami az emberesedéssel

járna a hétköznapokban,

ha nem az életre neveltek.

Boldogulni tanuljál meg,

anélkül már nem megy,

hiába a boldogság utáni

vágyad, ha nem tudod

azt, kezelni ha már van.

Éld az életedet te is, te is,

meg abban, amit hoztál,

hamar jó leszel magad is,

azt meg tanuld meg,

amit nem hoztál, hogy

 ki  tudjál teljesedni időben.

Megelőzésben könnyebb

egyensúlyban maradni.

Test és lélek,

az nem mindegy,

ép testben ép lélek,

számodra is. Figyeled-e,

ép testben ép-e a lélek,

vagy bele éppen csak,

nap mint nap, életet

lehelhet, ez meg az,

ahhoz nem értve.

Oktatás az

önismeretért,

emberismeret

nélkül nem megy.

Nem mindegy,

hogy mi az,

ami hat,

ami hajt.

A megszokott

rutinos van csak,

vagy haladsz most,

is a lelked is fejlődik.

Mond, van- e neked

belső tartásod is.

Van-e neked,

alázatod már,

vagy még most

is nyomod mint

a robot és nincs

még alázatod.

Talán még

ahhoz

sem,

ki

az

aki

által

lettél.

S ki az

aki által

el lettél

látva te is

hatásokkal.

Fontos-e már

az a tartás,

az emberi

 méltóság,

vagy csak,

az aki

éppen,

 hat rád.

S nem is

gondolsz

azzal, hogy

egyéniség

vagy te is.

Nem egy

formával

formált

meg

az

Isten

téged

sem, nem,

senki mással.

Az egypetéjűek

azok a kivételek.

Így mindenki

egy, meg egy,

az egypetéjű

ikreknél is

azt látom,

hogy más

és más

a lélek.

Abban

meg, hogy

egyformán

fontosak

vagyunk

 és nem

különb

senki sem

másoknál.

Azért

nincs is

különbség,

mert fontos

része vagyunk

az egésznek.

Tudod-e, te

miben vagy

a legjobb,

vagy te is

csak azt

nyomod megint

amit a többiek is.

Amiből meg éppen

most csinálják tán

az aktuális divatot.

Szaladj haza, ha azt

érzed, hogy idegen

minden hozzád,

nem tisztelnek,

nem adják meg

azt ami egy

embernek

járna,

szaladj

haza,

te

is

a

lelked

bugyrába.

Add meg a

lelkednek is

ami neki is

megjárna,

ne halogasd,

ha lehet, már ma.

Ne aggódj, engemet

az emberek által

tapasztaltan, a

lelkes,

szíves,

gondolat

frissen tart,

ellát naponta.

Ez egy szép

és hosszú

folyamat,

átélve

velem

szemben,

van a tükör

 ott azonnal,

a visszajelzése.

Az egészséges

lélek, szív,

gondolat,

időben jelez.

Ne fordulj ki

önmagadból,

mert a vissza

fordulás az

nagyon

nehéz

lehet.

Vagyok,

szoktam

mondani,

neked is,

neked és neked,

ezt el ne feledd.

Kérdezz, ha van

miről és mit,

tedd fel a

kérdésedet.

Látod az email

címemet, azért

van ott egészen

fent, hogy élj a

lehetőséggel.

Várom a jelzést,

hogy milyen forma

lenne használható

számotokra, hogy

fel tudjátok tenni

a kérdéseiteket,

ne vergődjetek,

a válaszok

hiányában,

itt vagyok,

kérdezzetek,

és én válaszolok.

Néhány mondat,

lelkesen, szívesen,

gondolkodó aggyal,

tapasztaltan nektek.

Kívánok jó egészséget.

madár

Januáriak, kitartás és

a nehéz időszak most,

meghozza a gyümölcsét.

Észre fogjátok venni, hogy

nem egyformán működik

mindenki, nem lehet, csak

úgy mindenkinek ugyanazt

odamondogatni, tanulni kéne,

hogy magasabb szinten tudjatok,

ti is kommunikálni. Nem elég a

hozott, mert azt elhasználtátok,

lehet, azzal meg is gazdagodtatok,

s mégis azt érzitek most nem tisztelnek

benneteket úgy, mint ahogy elvárnátok, tán

kellene már a sorsotokról mindent tudnotok.

11087441_961068857244890_2115888788_n

Februáriak, ne mindig másra

hallgassatok, gondolkodjatok,

hogy ne legyen megoldhatatlan,

állandó lelkiismeret furdalásotok.

Magatokért tesztek akkor is amikor

másokért tesztek, ezt már tudjátok,

hát gyakoroljátok, ó, le ne álljatok,

mert akkor mit kezdetek azzal, ha

jelez a többlet, a tudás, kinek adjátok.

Nem biztos, hogy vevő arra most más is,

vagy állandóan kapva, a saját családotok.

Tanítani azt biztosan tudnátok, abban

vagytok tán most igazán otthon és ha

egyedül nem vagytok bátrak most,

 válogassatok, a tudást válasszátok.

josnönél voltam

Márciusiak, ne birtokoljátok azt, ami

 nem lehet a tietek, lelkileg az nagyon

nyomasztó lehet, rendezzétek el a

 múltat, hogy a jövőt építhessétek.

Tanulni, az aktuális hiteles tudást magadhoz venni.

Nem birtokolhattok, ti egyedül mindent,

mert lesznek ám sokan, az irigyeitek és

elhamiskodják tőletek, s a belő köreitekben,

észre sem veszitek és már nincs is semmitek.

Bizony – bizony a tájékozatlanság, a térlátás hiánya,

bele is vezethet benneteket a saját gyártású csapdátokba.

A madár
Átfordulltunk, már a jó felé haladhatunk. Julamami

Áprilisiak, pörögtök ám gyorsan az

igaz, de ne tegyétek azt csak úgy,

meggondolatlanul, hogy utána ne,

lehessen visszarendezni azt amit,

a nagy akaratotokkal mellé is vittetek.

Nem csak így, vagy csak úgy működnek az emberek,

nektek, hol erre, hol arra jár az agyatok, megsúgnám,

ha hagynátok, hogy másokhoz, túl gyorsan változtattok,

ez kifele, a bizonytalanságot, felszíneset mutatja rólatok.

Ha olyan gyorsan váltotok, hogy ne tudják követni azt,

mások, hát magatoknak csináljátok csak a csapdátokat.

Mert, ki mikor ébred rá, hogy nem működik jól az,

vagy pont az vet gátat abban neki, hogy haladni,

fejlődni tudjon, a saját sorsát élve megcsinálja.

Pont akkor, amikor, neki ott, arra lenne szüksége,

megkeresi azt, ami kiszolgálja azt, ami az igénye.

gyumolcskep

Hahó!

Májusiak, rendeződnek a dolgaitok látjátok,

már kontrollálni is tudjátok, nálatok van most is,

a lelkes, szíves, alkotó gondolat sorotok, ha nem

kaptok dicséretet, akkor már magatokért csináljátok.

Fontos, hogy észrevegyétek, van belső tartásotok,

ami nem mindenkinek adatik meg, akkor sem, ha

azzal is, meg színes egyéniségként is született meg.

A sors forgandó, ez jó időszak arra,

hogy összegezzétek,

azt is, amit már megcsináltatok,

s haladjatok arra amit,

most mutat a sorsotok nektek,

vágytok a  fejlődésre most,

hát a belső tartásotokat, méltóságotokat szolgáljátok.

image002 (10)

Hahó!

Júniusiak, felfele ívelő a sorsotok, kreatívak vagytok, de

jobb, ha tudjátok, nem mindenki abban jó, vannak akik másban,

ne várjátok az elismerést a megérdemelt minőségetekért most.

Igazítsátok meg a belső tartásotokat, méltósággal gyakoroljátok,

a művészetet, amit az Isten adott a születésetekkor meg nektek.

Intelligenciát nem mindenki kapott, egyformán nem tudtok,

haladni a racionálissal együtt,

 tanulnotok kell menet közben azt is.

Ne kívánjátok, hogy kesztyűs kézzel bánnak,

veletek azok akikben abból vannak a többletek.

Viszont, ti velük, akiknek másban van a többlete mint,

nekik, türelemmel bánjatok. Azt gyakoroljad ami,

már láthatóan ott van a felszínen és nem

ám felszínesen.

Hiszen szakmailag,

már a saját szinten vagytok,

kommunikálni, kommunikálni,

kommunikálni, nem elvárni,

jó mintát mutatva élni.

Abban amiben már,

a legjobbak vagytok,

azzal kiemelkedni is tudtok,

elismernek benneteket akkor is,

ha arról nem beszélnek, ha ti azt még,

magatokhoz képest nem érzékelitek.

image009

Hahó!

Júliusiak, segítő emberek, de először magatokon tanuljatok meg

segíteni, mert akkor lesztek jó minták, ha az életetek is hiteles.

Mindegy mivel foglalkoztok, mi a hivatásotok, akkor is segítetek,

 ha alaposan visszagondoltok, a kérdéseitekkel már válaszoltok.

Vegyétek észre mire is születtetek, s tanuljátok meg azt,

amit nem kaptatok a születésetekkel nem hoztatok,

hogy elfogadóan fogadjátok el azt is,

 harmóniában legyetek már azzal is,

amit nem hoztatok, tanultok,

fejlődjetek, tanuljátok meg.

image005

Hahó!

Augusztusiak, vezetni születettetek,

de ahhoz, ami bennetek van,

fel kellene nőjetek időben,

hogy a sok minden,

szépet és jót,

amit az Isten,

nektek adott,

jól el is rendezzétek.

Belülről is el vagytok látva arra,

hogy másoknak tiszta, egyenes,

mintát mutathassatok, van hozzá hozott

tartásotok, méltóságotok, tehetségetek is,

az Istentől ajándéka, születéskor kaptátok.

Fontos, hogy a sok minden többlettel,

amit születésetekkor hoztatok,

emberiesen gazdálkodjatok,

magatokat ki ne használjátok.

Arra is figyelve éljetek, fejlődjetek,

segítőként, a tehetségetekből át is adjatok.

image003 (11)

Hahó!

Szeptemberiek, ne legyen annyira fontos, hogy mindig

igazatok legyen mindenben, ne rólatok szóljon csak,

minden ami ott van körülöttetek, nagyon magas az

igazságérzetetek, ne rontsátok el vele az életeteket.

Nagy lélek van bennetek, de nem lehet rövid időn belül,

mindent megoldanotok, amennyire gyors az észjárásotok.

Ha a tehetségetekkel hozott feladatotokra már rátaláltatok,

attól kezdve kikérik tőletek, nap mint nap a tanácsaitokat mások.

image006 (4)

Hahó!

Októberiek, gyorsan szeretnétek megoldani mindent, nehezen

veszitek tudomásul azt, hogy mindenki más ritmusban született,

 a saját ritmusában érzi jól magát a bőrében, a sorsát megélve.

Színes a belső világotok, nagyon unalmas lenne az,

 ha mindenki egykarosan lenne vezérelve.

Alkalmazkodni nektek nehéz lenne a

többiekhez, de ha megtanulnátok azt is,

vannak az emberek között különbségek,

szép, színes, szíves, lelkes, gondolkodók,

emberiesként is nyugodtan élhetnétek.

  S akkor már a gyors döntéseket,

a saját kútfőtökből hoznátok,

s ugyan gyakran ellenőriznétek,

de rájönnétek ti is, megcsináltátok.

Tanuljatok, hogy a lelkes önmagatokból,

a saját időtökben, a legjobbakat ki is hozzátok,

ne adjatok mindenféle, ál és mondvacsinált hírre.

Fejlesszétek a megérzéseteket, hogy a hiteltelenek,

ne próbáljanak megingatni benneteket, mert jó

a belső megérzésetek, csak ha még állást foglalni

abban nem mertek, akkor toljátok magatok előtt,

a többieket. Jobb az ha előbb, mint, hogy utóbb,

tanuljátok meg most, a felelősség érzetetek sem,

az igazságérzetetek sem véletlenül erős bennetek.

Tán ha már beértetek arra, jó vezető is lenne belőletek…

Hahó!

Novemberiek…

Alternatív
Julamami védjegy Heringes Árpádné tulajdona.

Tisztának maradni…2020.11.13. – 2016.05.13. webtenyer.com, https://julamami.eu

Kép015
Apai ágról hozza, az apa tükrözi a vagyont. Mindketten várják emberünk megszületését. Apai hatásra elhagyja a megszokottat, majd sorsfordulóként vissza is tér az eredetihez. Többször kap apai részről anyagi segítséget, ami meghatározza a sorsát. Nem viszi tovább beéri azzal amit kapott, A párjával és a gyermekével éli az életét, nem látok a továbbiakban a teremtéshez késztetést.

Tanai, dalai, őseidre, a következőkre,

a téged meg nem értőkre fogni.

Amit nem hozunk mint tudást,

attól aki azt kapta többletként,

lehet tisztán érzékelve,

kihallva, átlátva megtanulni.

Mindenki hozott fontos feladatot,

legyárthatnak belőle sok utánzatot.

De tisztának maradni, ott és akkor is,

ha a környezet hatása már nem az.

Embernek maradni a legmagasabb,

elérhető, elismertségedben is.

Vagy hagyni, hogy mások,

által kerüljél helyzetbe.

S önmagáról, a generációs,

átvetülésekről, közben meg is,

elfeledkezve, belehelyezkedve.

Aki még nincs beérve arra,

miért rohanna bele abba.

A párkapcsolat az egyik,

legnagyobb tapasztaló,

csoda, persze akkor,

ha már jól egymásra,

vannak általa hangolva.

S megtörtént köztük,

az a sok embert próbáló,

nehéz is,

na meg néha már,

az együtt teremtés, együtt örömködés is.

Együtt már meglátták a hétköznapi csodákat,

ami a legerősebb érzést adhatta akkor nekik.

Beszélhetsz bármiről,

felemlegethetsz akár,

a múltból kellemetleneket is.

Addig árthat az amíg,

akiről szól,

nem jutott el még oda,

hogy ő sem tökéletes,

csak egy ember.

Azokkal megtörténhetnek,

olyanok, amiket a rosszindulat,

rosszakarók, átbillentek,

másokat kihasználók,

a saját könnyebbségükre,

legyártottak. S azzal mindent,

amihez hozzáértek, hozzáfértek,

összefüggésében látásuk nélkül,

spontán össze is rondítottak.

Azoknak is még van mit,

tanulniuk az életükben,

ami már emberismeret,

nélkül “most” nem megy.

Ha majd idejében felismered,

hogy eddig kik azok akik lehúztak,

a saját szinted alatt tartottak téged.

A hiányosságokat magadban felismerve,

bevonzod, felismered a megfelelő helyedet,

hogy idejében tanuld meg, ami benned nincsen.

Magyarországon, Pakson a Hergál Házból írom,

 Online vagyok, ha bárhol is éltek a Világban  most.

Julamami
Julamam védjegy Heringes Árpádné tulajdona