A csoda… 2016.12.31. https:// julamami.com

Jó egészséget, emberséget, jó sorsot,

a tehetségünk általi jól boldogulást, a

 jóban, a szépben, az emberséges tartásunkban.

Napi sikereket, a gondolkodó agyunknak, minden szinten,

jót és szépet, adjon az Isten, a 2022. évünkben, nekünk a Népnek is.

Az agg is lehet gyereklélek,

egy ártó pillanatba, a gyermek

lelke, akár bele is öregedhet.

Szeretném, ezt a néhány mondatomat,

A csoda című könyvem kéziratából,

megosztani mindazokkal,

akiknek most van igénye erre.

Heringes Árpádné, aJulamami védjegy tulajdonosa.
Tiszteletem. Heringes Árpádné nyugdíjas, egyéni vállalkozó. Prevenciósként. Műhely, a megelőzésért. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó.  Online  Webtenyeres önismereti oktatás, ( a találmányom) által. Julamami védjegyesen

Nem lát, csak az erős

csapkodását hallja

a vén folyónak.

A halk síró

hang felé

viszi a lába,

a kutya már

csak örül,

nem ugat.

Előrenyúl

fölkapja a

gyermeket,

s fordul is,

hogy a víz

nyakon ne

csapja őket.

Ki ne húzza a

lábai alól a talajt.

Sietni próbálna,

de erős az ellenszél,

szerencsére a sok

fizikai munka erős

férfivá tette.

Mellkasán

a karjaival

átkarolva a

gyermeket védve, a

 csatakos vizes ingében,

láthatóan rázza a hideg.

Megfeledkezett a nagy

örömében a kutyáról,

mert az ugatását,

hallva ment oda,

átfut az agyán,

megretten,

jaj, hogy is

szólítsa meg.

Hős lett, s még nincs

is neve, beszéltek többször

már róla, de megállapodni még

nem tudtak a névben, mindenki

mást szeretett volna adni neki.

Muszáj visszamenjen érte,

nem hagyhatja magára,

 odaveszne szegény.

Eddig még csak hallotta,

az embernek a

leghűségesebb

barátja a kutya.

Sok történetet

ismer, és hát, magának

is van most már sajátja.

Megfordulva,

még nehezebb,

a mellkasát veri,

sűrűn az eső, előtte

segítette, tolta előre.

Védi a gyermeket,

ahogy csak lehet, aki

zihál, nagyon csendben,

inkább érzi mint hallja.

Kicsi még a fekete

gubanc, lemaradt,

nem csoda, ahogy ő

 onnan, az ijedtségét

átváltó, hirtelen jövő

nagy örömében elrohant.

Már a földhöz simította a

 nagy víz, meg is szerezte

volna. Ha onnan abban

a pillanatban, ő ki nem

szakítja, nagy volt ott, az

elemeknek a rettentő ereje.

Megrettent, a kis fekete

gubancot megszólítani

sem tudja. Ah, hiszen nincs

még neve, nem tudtak dűlőre jutni.

Pedig, nélküle, most nem lenne,

a gyermek se a karjában.

Visszalép néhányat, nem

lát semmit, szinte vakon

lépeget csípi az eső, marja a

 bőrét, igyekszik, megóvni a szemeit.

Átfogja jó erősen az árvát

a két karjával tartja, erőre kap

és nekilát, megy amerre

viszik a lábai. Nem bízhat

semmi másban, csak a

belső érzéseiben, meg

a füle segít neki sokat.

A nagyapja szavai ott

duruzsolnak az agyában,

sírjál te is, ha kell, az erős

férfiak is sírhatnak. Pont

azért, hogy ne

tudjon végleg

keménnyé

válni, se

a lelke,

se a szíve,

mint a kőszikla.

Hát sírt hangosan,

s az mentette meg,

amikor hirtelen nagy

lett a csend, meghallották,

a vacogástól rázkódó, fájdalmas zokogását.

Segíts Isten, ne hagyjál magunkra, se elveszni

bennünket. Adj erőt, hogy megtaláljanak, a

segítségünkre összegyűlt emberségesek.

A remény tartotta benne az erőt lelkileg,

hiszen, itt – ott már egy – egy

hangfoszlányt elkapott,

előtte is. Azt is hallotta,

hogy vannak körülötte,

kiabálnak, időnként innen,

aztán onnan hallja a hangokat.

A kutyát az orra sem csapja be,

a gyapjú szagát hirtelen megérezte.

A férfi érzi valami megérinti a bokáját,

lenyul oda, a kutya, hirtelen örömében,

nyüsszent, egy hálás csendeset.

Odaemeli,

a kicsi fiú

mellé,

azt érzi,

hogy

most

megvan

mindene.

Nagyon

hálás az

Istennek,

a teljes érzéséért.

Bocsáss meg nekem

mondja a kutyának,

hogy nem hittem

benne, hogy

ilyen erős

ragaszkodás

van benned.

S abban a

pillanatban,

ketten is ott

vannak mellette,

de már mögötte

is. Körbe fogják,

a nagy örömtől,

hálától, megrogyik

mind a két térde.

Folyik a könnye,

elesni sem tudna,

váll a vállhoz érve,

megtartja már

az emberek

szeretetének

az összetett ereje.

Kellemes ünneplést

kívánok emberek,

legyen ott ahol

időztök,

tisztelet

és szeretet.

Tudjunk mi

 mind, kiteljesedni a jóban,

a saját sorsunknak megfelelően.

Jó minőséget nyújtva, a generációsan

is, a ránk vetült feladatainkkal is, alapokat adva, ott élve.

A Hazánk, a Népünk javára, életszerűen jókat, naponta,

cselekedjen mindenki. A legjobb tudásunk szerint, a

  tehetségünkből is, mindannyian  jól megéljünk.

Ne helyettünk, felettünk, hanem értünk legyen.

A Hazánkban érezzük otthon magunkat, adja meg

a lehetőséget ahhoz, hogy mi a Nép is, folyamatosan fejlődhessünk.

A  2023. év, emberséges, egészséges évünk legyen. Tegyenek sok jót,

a jó minőségű életünkért, értünk a Népért, a hivatásunkból élőkért.

Szerintünk és ne helyettünk, legyen az életszerűre elég pénzünk,

gyakorolhassuk a hivatásunkat. Találjanak megfelelő munkát minden

szinten, a fejlődőképesek tanulhassanak és képezhessék magukat.

Maradjon meg az önbecsülésünk, biztosítsák a jó

életminőségünkhöz, a lehetőségünket a saját Hazánkban.

Ha nem elég a megélhetésünkhöz a nyugdíjunk, ne

úgy kezeljenek bennünket, mint akik fölöslegesek, azt

mutatva a külvilág felé, mintha minden rendben lenne.

Ne kelljen azt éreznünk, hogy csak a gondjuk van velünk,

megengedőek, dolgozhatunk, ha adót rendesen fizetünk.

Ne hárítsák a családokra, a megoldás a Hazánk dolga.

Azt amit mi ide a saját Hazánkba beleteremtettünk,

jókat és szépeket, a hivatásunkat gyakorolva kapjuk,

abban az életminőségben vissza, akkor ha szükséges.

A Hazánkhoz is teremthessünk, értelmes életet élhessünk,

mindannyiunkról szóljon az életünk, egy Haza ez csak egy.

Senki kiszolgáltatva ne legyen, a hozzá nem értőknek,

se a hatalmaskodóknak, meg az elbirtoklón, önmaguk

fölé kapaszkodottan döntőktől, óvjon meg az Isten.

Jer velem jó öreg alázat, ide, a bocsánatot

kérek betűit, bizony a védelmeműl  leírom.

Ezzel a tartásom, emberi méltóságom,

az önbecsülésemet is megtartom.

Magyarországról, Pakson

a Hergál Házból.

                                                      Szeretettel. Julamami