Aratsz, de sose vetettél… 2017.09.22.

 

Ó, érintettek, nem kérek én semmi mást, annyit,

csak, hogy a 24 tapasztaló évem alatt tudatosan

okozott kárt, rendezzék el és ne sanyargassanak.

Azért, mert megéltük itt a hétköznapi életünket,

mert nem szerintük éltünk itt, mi nem gazdagodni,

gondolkodóknak, alkotóknak születtünk ide meg.

Nem tudtunk kiteljesedni a saját szülőhelyünkön,

pedig azért születtünk mi ide, hasznára legyünk.

A hivatásomat gyakoroltam, igen sok embernek

segítettem, a bajt megelőztem, emberesedtem.

S ők meg azóta, boldogulnak, tán boldogan élnek,

mert annyit volt szükséges tennem, vártam őket.

Köszönöm az Istennek, a hivatásomat ismerem,

fontos lenne tudatni az emberekkel, a tudásom.

Magyarosan Agyalós a Julamamival YouTube

Általános műveltséget növelő ” Tenyérolvasó”,

Különös oktatás, nevelés, Julamami védjegy.

Magam találtam meg, találtam fel ezt a hidat

rajzoltam le vele, hogy összekössem azt ami

összefügg és életszerű, tisztán jól működik.

A lelket, szívet, gondolkodó agyat becsapni

nem lehet, mert ha ráerőlteted, beteg lesz.

Végig ott voltam a másik tükrében én, hiszen

csak kétszemélyes a műfaj, “név nélkül” is ad.

Azonnal jelez a lelked, szíved, gondolkodó  agyad,

nem lehet becsapni, átmegy a megfelelő sejtjén az.

Ami kontrollálja minden kicsi rezdülését is annak.

Egyenlőre csak én tudok oktatni, nevelni vele,

az eladásnál a megegyezés szerinti számú,

 arra éretteket, az oktatására felnevelek.

Ott ahol a mezítlábad érintette a földet,

ha szerencséd van az maradhat a Hazád.

Ha ismered a sorsodat és Hazaszerető vagy,

a két érzés összefügg, emberies tartást ad majd.

Nem tudsz eltérni tőle, mert onnan abból eredsz,

a nép az Isten adta nép egyszerű gyermeke alap.

Fontos lesz majd neked, honnan jöttél és ki vagy,

onnan abból építed fel az alapokat a sorsodhoz,

a sarjaidnak, nem hamisat, igaz utat választasz.

A nagy emberek ha már beértek látszanak,

népükért tesznek, a hivatásukban vannak.

Minden apró kis jele, a sok – sok ember által

állt össze egy idő után, amikor azt észleltem,

 megint ugyanannak a jelnek van ott haszna.

24 év volt szükséges hozzá, naponta benne

van a hivatásom gyakorlata, nem egy éjjeli

álomból kikerekedett, varázslatosan lapos az.

Tapasztaltan oktató, nevelő lettem, a hivatásom

gyakorlom, megszerettem az emberies létemet,

tudom adni születtem, hát tapasztalva azt teszem.

Amíg el nem adom addig is naponta gyakorlom ezt,

ha meg eladtam, tovább nevelem, oktatom azokat,

akik arra már alkalmasak, Hazaszeretően tudják.

Ők is adni születtek, s mint hivatást gyakorolják,

azt ami megtanulható, hozzáadják a tudásukhoz.

Így könnyen megismerik egymást az emberiesek,

ők egy rezgésszinten alkalmazkodva és alázattal,

 az egyszerűben is nagyszerűen emberesednek.

Ha nem találok méltó vevőt erre, akkor ez

csak néhány embernek ad tartást majd.

Látszik már az üres tanácsadó, hol ott,

hol amonnan a mások tudását ellopó.

Istent játszó “energizáló” förgeteges.

Abból lesz a sok – sok mellémenő és

látszatra jól működő, üres fecsegő.

A “Magyaros virtus” az nem ilyen.

Ha kézen járnánk, gyors mozgással

és a lábainkkal evickélve

próbálnánk

az egyensúlyt

jól megtartani.

Közben mint egy

hajtómű lapátjaival,

a haladásunkat biztosítani,

hogy változatosabb legyen.

Ne a régi megszokott módon

járjunk, magunkból nyugodtan

bohócokat csináljunk, mert valaki

unalmában, a túlzottan hiszékenyen

tájékozatlanokkal elhitette itt “most”.

Amiből óriás profitot fitogtatva élnek,

az másoknak nem lesz meg, mert éppen

a hiszékenyekből táplálkoznak, aratnak.

Tudjad, múlt nélkül, nincs alapod sem,

ha nem vetettél, mások elől ne arass.

Ha nem vállalod fel a származásodat,

hanem igen gyorsan és mindenáron

gazdagodva, a fölé helyezed magadat

a valóságnak, a hitelességed már oda.

Generációsan is hoztunk feladatokat,

ne másszál bele a hiteltelenségbe, csak

azért mert te nem tennél velük rosszat.

Múlt nélkül nincs jövő, se tartás sem

méltóságod nem lehet, ha azt nem

magadból belülről merítetted, csak

sok másokon élősködtél és elvetted.

Jelzi a gépem, hogy valaki használja, de

nem engedtem meg, Julamami védjegy.

Azért az, mert az ellopott igazolványaim

miatt, biztosítanom kellett magamat arról,

hogy jól védi a feltalált rajzos oktatásomat.

Nem engedtem meg, ne használd nem a tied,

jeleztem oda, ahol értik, komolyan is veszik.

Ha nincs belső tartásod, oda a méltóságod,

a sok – sok összeollózottból meg mi is lett.

Ugyanoda jutottak el, mint az összes többi,

nincs tovább, a hamis nem tudja megcsinálni

a saját útját, csak aki tiszta forrásból meríti.

Se tehetséged, se  tapasztalatod, se tudásod,

mások kitaláltját kontroll nélkülit utánozod,

mert vezetni vágysz már te és mindenáron.

Addig utánoztad, amíg bele is futtattak oda,

ösztönös a figyelmetlen, jó nagy csapdája,

rájössz nem vezetsz, csak megvezettek.

Hát szinted alatt teszed, amit engednek.

Saját szinten élni jó, jó embereknek való.

Minden származás jelentene valamit, amin

lehetne formálni, ha a tartásod, méltóságod

megvan hozzá felvállalva, tán erősödhetsz.

A hamis álságos, szélhámos, a satnyán nő ki,

már gyermekként megvezeti, a névére veszi.

Ha többször jön el, hogy lássák, még nem az,

akinek mutatkozni, elhitetni próbálja magát.

Nem nevelhető ő, á dehogy, nem is oktatnám,

tanultam belőle, a szolgáltatást nem fizette ki

 gondolom nem csak én vagyok azzal egyedül.

Ha grátisz szeretném adni, fogadja is el azt,

hisz akkor ott, fontos része a történésnek.

Gyakran csinálnak, az intelligensekből ők

hülyét, nem hiszik el, hogy vannak ilyenek.

Pedig kinevelték alaposan már önmagukat,

nagyon komolyan toppon vannak és ártanak.

Bennük nincs már régóta felelősségtudat sem,

vessenek magukra hát, akik megvezethetőek.

Hinni is lehetne önmagában és mindenkinek,

ha az lenne divatossá téve, megoldható, ha

az apró s fontos részleteknek ott az ideje.

Vagy nem is gondolsz arra, hogy kilátszik

ha tartáshiányos vagy, átváltozó bűvész.

Sokadszorra átformálva, viszed a többit

is a selejteződő, tartásrongáló csapdába.

Ha nem tudod honnan jöttél és ki vagy,

másokkal csináltatod, varázsoltatod

át magadat, romboló hatással van.

Amit az Isten megalkotott, hát azt

senkinek nem szabadna rongálnia,

a belső tartás, méltóság, az fontos,

a többi csak, az ilyen, olyan körítés.

Éppen attól is változatos a Világunk,

hiszen ide mindenki mást hozott, más

formát kapott, nem egyen és szürke az.

Látszik hányan pénzesedtek meg tőle,

miközben se tartásuk, se méltóságuk,

a körítésre ácsingóznak, hátha lefedi

az ürességüket és a hiányosságaikat.

Vagy hozzuk, vagy megtanuljuk, de

a hitelestől és nem az összeollózva,

is hamiskodók által, hiányt gyártva.

Az idén sok mindenki fog ráébredni,

az összetanult, “mondjuk módszerek”

által magukhoz, magukra vettek által.

Máris a valahova tartozást utánozva,

hol ide, hol oda, ahol könnyebben lehet,

abból nem lesz ám se tartás, se méltóság.

Tárgyiasított ott a szokás, s ha elhasznál

mehetsz, mert nem tettél bele semmit

oda, csak kivenni igyekeztél számodra.

Mivel nem természetes, nincs annak

egészséges körforgása se, látszatos az,

nem alapos, csak felszínes, átmenetileg.

Megfelel, s ha kopik róla a máz már, hát

más lesz ott az előretolt mondvacsinált.

A tiszta forrásból jött tudás, tartást ad,

belülről jövően érezhető is lesz az majd.

Mert építi az embereket, nem használja,

sem ki nem használja, ha ide született

itt van neki mindenféle saját feladata.

Ha önmagát már felépítette, jöhet a

családjában lévő hiányosságok sora, az

ne vetülhessen rá teherként az ő sarjára.

Van olyan is mint a moziban, pereg, forog,

mondanivaló nélküli és könnyű látszatos.

Hát, amíg van még jelentkező arra, hát

vidáman learatja, a felelősség nem divat.

Majd megy a “siserehad” s átformálják,

arra a formára, szerepre ami épp nekik jó.

Hát nem látja át az egészet közülük senki se,

akkor tán, ecc pecc kimehetsz lett a módszer.

Túlzókban habzsolnak, akik meg mindenből

kimaradtak, kívűl rekedten tengődnek, olyan,

mintha ők nem is léteznének, pedig tettek ide,

szépet s jót bőven, hogy magukért is tegyék azt.

Kifordult az igaz, a sok hajlítással, már nem ugyanaz.

Szegény Hazánk, hiszem, hogy hiába minden ártásos.

Vagy olyan erős, lelkes, szíves, meg igazi tartásos, hogy

nem rendíthet meg a felvett álságos, sáros méltóságos.

Belső emberies, a méltóságodra figyelj, ez fontos most.

Ne fuss bele a szutyokba, ha eddig átláttad is vigyázzad,

a tiszta szó maradjon meg annak, mondjál mindig igazat.

Jó emberek ti már tudjátok, tisztelettel élni könnyebb.

Szeretettel.