Magyaros virtus-e… 2017.08.07. https://julamami.com

 

 

 

 

 

Heringes Árpádné. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Julamami
2022.10.15. Heringes Árpádné. Paksi Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Julamami                        Ezt azért regisztráltam, mert itt születtem, ide szeretném letenni azt a tudást, amit a közel harminc évnek, az életszerű, napi szinten használható, sokak számára megtanulható, eredménye lett. Ha adni születtél, hát most önmagadért is tegyél, hogy azután már a fejlődésed által, egy másik lehetőségedet, megérdemelten, jó minőségben meg is éljél. Magyarország, Paks, Vadász u.59. HergálHáz. Napi szinten tanulok boldogulni most is, hiszen nem a gondolkodókhoz kerül, nem a Hazaszerető Népről szól, a Hazánk fejlesztése. Erős akarattal, valaminek végig kell mennie, ami látszik, érezhető, nem magyaros virtus. Nincs hasznára, a fejlődni, jó minőségű életet élni tervezett és azért, a Hazánkhoz teremtett, Népnek. Na nem ajándékba, se szívességként, sem a lelkesedésünk miatt, érett ez, itt mostanra, ennyire ellehetetlenítően be. Nézem az online térképet, mert, Kisköröst mutatja a helyszínemnek, megjelölném, hogy Pakson vagyok, szomorúan nézem, nincs ráírva, Magyarország. Hanem, ahova most sodródtunk, az teljesen idegen tőlünk, azt a. Se tartás, sem emberi méltóság, a kölcsönös tisztelet, egymás megbecsülése, mintha átment volna mindez, igénytelenségbe. A tudásnak, a megtartóan fejleszthető ereje, mind hiányzik belőle, kiüresedést okozva sokaknak. Hiszen ide teremtettünk egész életünkben, mert hittünk abban, hogy ha ide születtünk, akkor megbecsüli azt, a szülőhelyünk.  Hozzáadva a tudásunkat, ide fejlesztünk, innen kapjuk meg ahhoz, az eszközöket, mert fontos a saját szülőhelyünk, ami, most, csupán, a lakóhelyünk. Aztán arra ébredtünk, hogy mások jöttek és lett ez, ami, most van, berogytunk, az egyféle gondolatsornak, a csak, egy irányú, akaratos ereje, miatt. Tán, nagyot profitáltak, abból, amit ide ránk raktak, javíthatatlan, nagyon erősen fékező, sablonnak. Ah, éljünk benne úgy, mintha a sajátunk volna, tetszik vagy nem, más nincs, csak ez van. Hiszen szorgalmas Nép a magyar, teszi a dolgát, nem ártana másoknak, se nem használná ki a többieket. Szépen, szívesen, lelkesen, a sok munkánkkal, a tartásunkat is megtartva, egymásnak segítve éltünk itt, sokáig. Nem volt jellemző az irigység, az ennyire nagy hatású ki ha ők nem, a magyar Népre, tudtuk, ki mivel érte el, azt, ami a saját, szintjére emelte. Hiába akarja többnek, jobbnak mutatni magát, az emberismerettel rendelkezők, mind tuják, az csak felvett álca, a valóságot nem lehet elfedni már. Amikor ráébredtem, vannak a generációs jelek, a sorsunkat kiegészítve, esetleg kiegyengetve, tudtam a megoldást is. Tartást adott, a megcsináltam érzésének, a pillanatnyiból lett, ismétlése, annak, az erőt adó, összetett energiája. Azt szoktam mondani, ha valami hiba esett, az életében, menet közben, az oktatás közben, bizony, az elő is került. Már láthatóvá vált, minden, ami a fékeket adta, a gondolkodó magyar Nép számára.  A korosodó is, ha más dolga nem lenne éppen, hát köti a sálat, a pulóvert, a mellényt, hogy hasznára legyen a szeretteinek. Ha netán hibát vétene és csak később veszi észre, lefejti azt, egészen odáig, a jó minőségű munkája érdekében. Nem mindegy, mit ad ki a kezéből, mert az őt minősíti, hogy tudja mit jelent, a munka becsülete. Ah, ha már nem tudná felvenni annak, a ritmusát, hát egészen végig megy és kezdi elölről. S közben az is előfordulhat, hogy azzal a tapasztalattal, már szebbet és jobbat, életszerűt is, hozhat majd, abból aztán, létre. Jer velem jó öreg bocsánatot kérek, tartsál ki, mellettem, egy egész életre, Hátha másoknak is lesz, a saját sorsuk megsegítése érdekében, jó sorsa, a hiányokat pótólandó, generációs feladataiknak, a megismerése után. A következő generációnak alapot adva azzal, hogy képes legyen, a saját sorsának és generációs feladatainak a megoldására. Nem életkor függvénye az sem, hogy ki mikor érik be, a saját sorsának az egyengetésére. Viszont szükséges ahhoz, a tapasztaltan is fejlődő, gondolkodóknak, az összefüggésében látók tudásának, az ott is napi szintű, megléte. A Hazánkhoz adva, a szépet és a jókat, hozzáértőkkel, ott, ahol azt eldöntik, mire van szüksége most a magyar Népnek. A tudással együtt járó alázat, a napi szintű alkalmazkodás, az emberséges tartás, emberi méltóság, a tiszta kommunikáció, adta, Hazaszeretet nélkül nem megy. Tiszteletem. Julamami védjegy.

 

Magyaros virtus híján,

nem tudja, mihez

képest

mit is

lenne

szükséges

most tennie,

hogy önmagát

és a Hazáját

erősítse

vele.

Sorsa

van

minden

embernek.

Legfeljebb

nem ismerte

még fel, hogy

neki is van,

nemcsak

másnak.

Él bele

valamibe

ami, az

erősebb

hatást

adja.

Van

napi

hatása

rá is mint

másokra.

Hol, mikor

lesz ebből

másoknak

jó az élete,

azt majd ő

is észlelni

fogja, ha

már látja,

a maga

idejében.

Mikor és

hol rontotta

el, azzal, hogy

nem figyelt fel.

Az egyik ember

is a sajátját, a sorsát

erősíti, a másik is.

Ha a kettőt már

belső látással is

látja, rájön a

családja

ellen

mikor

vétett és

 mikor tett

már értően,

érdemben.

Az erősebb

hatás állítja

át a sorsnak

az irányát.

Korrigál

a sorsa

akkor is,

ha ő még

fel sem

fogja,

hogy

el ne

tudja

rontani, sem

sorstalanná lenni

úgy, hogy az már

visszafordíthatatlan.

Van saját sors és van

generációsan feladat,

ha a másik sorsához,

magadat beleadod,

 gyengül a sajátod.

Viszont adott a

teremtő Isten

sok feladatot,

hogy amit látsz,

azzal van dolgod.

Kommunikálj és

kommunikálj és

kommunikálj, ha

csak a levegőbe

magadért magadban,

belemondod, akkor

már feloldottad azt.

Amivel már nem

bírnál el, hiszen

várat magára még

annak a megoldása.

Legalább ne árts,

senkit meg ne bánts,

magadra is vigyázzál,

téged sem pótolhat

utánad senki más.

Hazaszeretőnek

lenni, egy pillanat

alatt van meg az is.

Utána már abban vagy,

megéled a sorsod, hiszen

a Haza meg, belőlünk van.

Ide teremtettük a szépet és

a sok jót, hogy merítsünk belőle

akkor, ha a sajátunk már apadna.

Egy és ugyanaz a Hazánk a miénk,

mi magunk vagyunk a Hazánk is.

A nehéz által erősödünk meg és fel,

a sorsunkat ismerve, a szeretteinknek

az alapokat megadva arra, hogy ők is a

saját idejükben majd, alapokat adjanak.

A sarjaiknak és így tovább, nem lehet

csak úgy beleélni, mert azokkal mi

 fogjuk nagyon felerősíteni most.

A látszatos mutatót, csak az a jó

amikhez nem magyaros a gondolat,

s virtusként a tanácsokat kapja.

Miről beszél, ha nem abban él.

Általános műveltséget növelő

/Tenyérolvasó/, az értőknek,

megigazítva a sorsukat már

tartásosak is abban amiben.

Magyarországról, Pakson a

Hergál Házból. Szeretettel.

Julamami