Idézetek

Ha ráébredsz, a két oldalad közötti egyensúlyra szükséged lesz… 2018.03.22. – 2021.03.22. https://julamami.com

Bocsánat, hogy megtaláltam,

valami nagyon fontos is lehetne.

Ami működik és van mindenkinek.

Embersége amire vigyázni úgy illene,

ki ne kopjon az ami a legfontosabbunk.

Élete, sorsa, generációs jele, feladata.

Ráleltem, az intelligenciának a jelére,

 és összefüggésében látás lett belőle.

Nem messziről hoztam, eljöttek ők,

akik megtiszteltek, hozták el ide.

A tapasztalt tudásom általuk.

Egy nap alatt rajzoltam le azt,

amit oktatok, általa nevelek.

Minden aprócska jel, saját, a

Julamami védjegyet kapta.

Eladnám olyan embernek,

aki bevinné, az oktatásba.

Ne kallódjon el, hasznossá

lehetne, jó nevelők kezében, a

Julamami Magyaros Agyalósa.

Ah, ha ráébredsz a valóságra,

ne uraljon el a bánat.

Úgy lépjél előre,

hogy a jövő,

megveregethesse

azért, amit az emberek

jó életéért tettél, a válladat.

Ha nem a hétköznapi életedet

éled, mert magad fölé emeltek.

Nem tudhatod, hogyan élnek,

milyen méltatlan körülmények

között, a jó sorsra érdemesek.

Amikor elérhetted a jó sorsodat,

tegyél a fölöslegesből oda, ahol

a megrekedtség nyilvánvaló, ah.

Emelkedjenek ki általa, az arra

már érdemesek, akik mindent

megtettek, a saját sorsukért.

Nem várták meg amíg az

ígéreteket elunják végleg.

Emelkedik általuk, a szintje

a szeretett Hazánknak, hisz,

ott lesznek ahova érdemesek.

Látszanak a szintkülönbségek,

nem téveszthetők meg azok se,

akik még, fejlődőképesek ott.

Nem érik be azzal, mint akik

bekerültek oda, érdemtelen.

Nem gondolkodva döntöttek,

az elvárásoknak megfelelnek.

Ahova betoldották, nem nekik

szánta a sorsuk sem, onnan nem

kerülnek ki, az arra érdemesek.

Kommunikálj, kommunikáljál,

hogy a szinted alá ne szoruljál.

A lehetetlenségeket vállalók

egy idő után, azt sem tudják,

mit miért tesznek. Valamiről

alaposan megfeledkezhettek.

Egy Haza ez csak egy, értünk

is van, mert tettünk azért is,

hogy meglegyen számunkra,

idejében, a jó életminőség.

A tehetségünkből merítve

nem szorultunk segítségre.

Különös oktatás, nevelés,

Julamami Magyarosan Agyalósa

Akik, hisznek a karmában,

gondolkodjanak el hát rajta,

miért élik, a mások életét, ah.

Ha nem boldogulnak a sajátjukban,

ugyan, hogyan önmaguk fölé emelve.

Tartsad tiszteletben, azt is ami,

a saját kultúrádat képviselné.

Ugyan, honnan tudnák, miről

álmodoznak a szegény szülők.

Akik maguk, a jólétet soha nem

érhették el, pedig érdemesek arra.

Végigvittek minden nehezet, még

azt is, amit, a fékeikkel rájuk tettek.

Ha benned, jó érzések eredendően

lennének, nem tennél olyat, ami árt,

oly sok, kiszolgáltatott embernek.

Ha valaki, valahol, mellément, ah,

mert a könnyebet választotta.

Nem kerülheti el a nehezet,

persze, ha a tiszta utat járja.

Aki meg megy tapossa azt,

amit, mások teremtettek,

arat, pedig nem vetett.

Nem is észleli, mennyi

hibát vétett, rosszat

tett. Emberismeret

nélkül rohant, csak

a járható utat látta.

Ahol gátat talált, ott

megkereste, hogy hol

bújhat át könnyebben.

A célért mindenáron,

mindent, hogy néhány

jól kitalált teljesüljön.

Mi lesz közben azokkal,

akik beletették addig,

az életüket mindabba.

Az meg közülük senkit

sem érdekel, ugyan minek.

Szomorúak a jóra éhes szemek.

Amikor majd ráébrednek ők

arra, hogy végignézték azt is,

milyen gyorsan öregszenek.

A jó sorsra érdemesek sokan,

nem is jelezhették, vagy hiába,

mert azt legfeljebb meghallgatták.

Nem engedték, hogy aki a hivatását,

jól gyakorolta bizonyítva, tegyen értük.

Látszott az arcokon az értetlenség, ugyan

mit képzel, hogy merészel, ellentmondani.

Miért nem húzza meg magát mint a többi,

aki ugyan, a tiszta utat vállalta, de hagyta.

Amikor látta, az egyenestől eltérő helytelen,

nem az emberiesekről szól, csak néhányakról.

Egy Haza ez csak egy, ide teremtettük mind a

magunkhoz képest is szépet és jót, amit lehetett.

Tapasztaltan tudom, a messziről jött, varázslatos,

cifrangos, jól hangzó nevűek lettek csak divatosak.

Eljött a pillanat a megelőzésben, már 4. éve annak,

ideje lenne tudni róla, alázat nélkül már nem megy.

Valami megfordulhatott egyszer, ah, senki sem vállalta

azt fel, a hozzáértők segítsék azt, újra életszerűvé tenni.

Inkább elhitette magával, észre sem veszi azt talán senki.

A mellé mentekre építette fel az összes többit, hát így járt.

Nem tanult meg kommunikálni ő se időben, magát fékezte le.

Ment mellé a tiszta szónak, az életszerűségnek, s vitte bele,

mellé az akkor, éppen érintetteket, s ők ugyanúgy tovább.

Felépült valami az életszerű mellé, mintha, működőképes

is lenne, sanyarog tőle mindenki. Aki a sorsát nem vihette

révbe, ah, elzárták előle, a tisztán működő megélhetőket.

Megint elmentek évek, késleltetve lett minden jó sorsra

érdemes, aki megtette, azt is, amit, önmagáért tehetett.

Közben, nem ártott, nem bántott senkit, mert tudta azt is,

egyedül nem válthatja ki helyette, aki azt még nem érti.

A saját és generációs sorsát is élhetné, ha értené az aki

felvállalta, miről szólna mindaz, az emberekről, hinnye.

Mutatja persze, kikhez van köze, hova tartozik ő maga is,

látható a látványosa, csak a valóság sír magában, hagyja.

Tudom, nem tökéletes más csak az Isten, viszont minden

ember, a maga sorsában, kiteljesedhetne, ha igényes lenne.

Vannak akiknek, már megfelelően magas, a lelkesen, szíves és,

gondolkodó szintje, ahhoz, hogy a jó mintáikat átadják, oda, ah.

A fejlődőképeseknek, akik nem a sarjaik helyett, értük tesznek,

hagyják fejlődni emberileg a sajátjuktól eltérő feladataikban is.

A lehetőségeiket megvárják azok, akik már értik, a miérteket,

mert nem fölöslegesen született pont ide, egyetlen ember se.

Az élet élni szeretne és megkeresi a módját a fejlődésének is.

Jó  szerencsét kívánok, minden jóérzésű, emberségesnek.

Magyarországról, Pakson a Hergál Házból, szeretettel.

Julamami

 

 

 

 

Hasonló hangzású… 2010.12.17. https:// julamami.com

 

Íme ezt, 2010.12.17. írtam és hozzá,

még 2016.02.13. évben megint és most,

2021.03.13. már benne élünk mindabban.

Ti, kik önmagatokkal  elégedettek vagytok,

fejlődni nem akartok,  kívül hagytátok a jóból

a sok emberségest. Elégnek érzitek, hogy sokat láttok,

s hallotok mindent, amit úgy tudtok  lehet és magatoknak

megengedtek, mert azt, hogy nem szabadna nem ismeritek fel.

Bocsánat, hogy én már nem hiszek abban, hogy majd legközelebb,

ennél jobb lesz, amikor újra leszületünk. Most igyekszem a jóhoz,

széphez teremtve élni, maradjon utánam valami lényeges, fontos.

El tudjak számolni a lelkiismeretemmel és az önbecsülésemmel,

tudjam,  hogy úgy haladtam, ahogy azt az emberségem adta.

Van a világban élő embereknek, ébredően kíváncsi rétege,

megkeresnek így Online is vele, ha beértek már erre.

Kicsiben és nagyban ugyanaz a lenyomat van.

Becsüljük meg amit a család és az Isten ad

feladatunknak, mert ha azt el  tudjuk

végezni, boldogtalanná nem leszünk.

Van akiknek lelki gazdagságot adott az

 Isten, másoknak meg a pénz teremtését,

ki mit hozott generációs feladatának.

Ha felismerte már az emberséges mi a

dolga, hogy át ne billenjen, a túlzásba.

Megtalálja  azt a lehetőséget, ahova

úgy tudja befektetni, hogy önmagán

is segítsen azáltal, nem üresedik ki.

Hiszen a következő generációknak

fekteti be az emberséges létükhöz.

Szeretet, szerencse, legyen bőven,

az emberséges zsebedben,

hogy,

abban,

 a pillanatban,

amikor adni vágysz, ne égjen az orcád.

Amikor ráébredsz a valóságra, ne uraljon el a bánat,

úgy lépj előre, hogy a jövőd majd, megveregethesse a vállad.

2010.12.06.

Bocsássatok meg gyermekeink,

hogy leszülettetek a semmire.

Bocsássatok meg, hogy elhittem,

hogy egyszer tervezni is lesz mire.

Bocsássatok meg, hogy azt gondoltam,

 a kisember álmai is, egyszer tervezhetőek lesznek.

S kapok majd egy magamhoz mért oktatási lehetőséget.

Bocsássatok meg,  hogy segítettem az elesetteket, s közben,

mások, amikor feladatuk lett volna is csak ígéreteket hagytak.

Bocsássatok meg az Isten hitemért, az elhivatottságomért, s

hogy a sorsukat mutatva, rábukkantam a generációs jelekre.

Bocsássatok meg,

hogy beértem azzal.

a gazdagsággal amit, a

 születésemkor lelkileg hoztam.

Nem tudtam jó mintát mutatni, mert

sosem volt és most sincs üzleti érzékem.

Átvittünk éveket, pénzben nem gazdagodhattam,

az alapokat igyekeztem megadni mindegyikőtöknek.

Bocsássatok meg, hogy nem vágytam kiváltságokra.

Bocsássatok meg, hogy nem jártam, ah, egyszer sem

 a kiemelkedési lehetőségért semmilyen társaságba.

Bocsássatok meg,

hogy beértem azzal is,

amit az irigyeim,

meg a tájékozatlanok,

megengedtek nekem.

Aki csak tehette,

eltévedve, nem

fejlődött, hát

rántott egyet,

a sorsomon,

nem tehettem,

mást, mint hagytam,

nőtt tőle az alázatom.

Bocsássatok meg és

  köszönöm a létezéseteknek,

az anyaságom fontos érzésének,

hogy még abban a nehéz helyzetben sem,

veszítettem el magamban, s az Istenben se a hitem.

Bocsássatok meg,

hogy nem tudtam nem figyelni,

a jobb sorsra érdemes gyermekekre,

fiatalokra, intelligensen sodródókra,

 a tehetséges emberségesekre.

Bocsássatok meg,

hogy tükröt tartok oda, ahol szintén,

fejlődhetnének lélekben,

szívvel és

gondolkodva,

érdemben.

2016.03.13.

Szeressetek továbbra is,

olyannak amilyen vagyok,

  kérlek szépen, örüljetek velem,

 ah, akkor sem veszítettem el a reményt.

 Amikor mindent megtettek érte néhányan,

hogy ne láthassák azt sem, hogy itt élek.

Nem hívtak, hogy tartsak előadásokat,

mintha elköltöztem volna, olyan lett a

szülőhelyemen a szűkre szabott életem.

A Hergál Házat jobban ismerik a Világban,

mint a születési helyemen, itt kevesen tudják,

azt, hogy feltaláltam valami nagyon fontosat.

Azt sem, hogy Julamami a védjegyes nevem,

mond mennyit ér egy ember Magyarországon,

ha nem ért hozzá az, aki azt el kellene tudja dönteni.

Talán még azt sem tudja,  neki az a dolga, hogy nevesítse,

azt ami a saját Hazájához is adna értéket, ne kallódjon el.

Az én felfedezésem, Különös oktatás, nevelés, rajzos, védjegy,

nevet kapta és az Általános műveltséget növelő “Tenyérolvasó”.

Amiről kevesen tudják azt, ha megtanulják a felfogásuk érintődik.

 Minden addig ismeretlen, sorsszerűjükkel, generációs feladatukkal

szembesülnek, tartalmas, értelmes lesz az életük mindazok által is.

Már 11. éve, időben szaladtam ki, megismertek az Online világban.

Hosszú évekig ott ismertek jobban engemet, mint, a saját

 számomra akkor egyáltalán nem elérhető Hazánkban.

Tudom, felfogtam, nem lehet véletlen az, hogy

ezt a felfedezést nekem adta az Isten.

Azt is, hogy nálam van jó helyen, a

 betanítása lehetőségét várom,

sorstalanná senki ne legyen.

Ismerem mint a tenyerem,

ti, hogy vagytok ezzel.

Ha megtanulnátok,

önismeretként ezt,

az önbecsülésetek

is helyén maradna.

Szerintetek miért,

nem egyformák,

a saját tenyereink,

senki máséval.

Tisztelettel,

generációs,

határokat,

fedeztem,

fel, 11. éve.

Van aki tudja,

van aki még nem ismerte azt fel,

tanulni, gondolkodva élni, soha nem késő,

s persze nem szégyen semmiképpen sem.

Gondolkodjon mindenki el  azon is,

hogy a bocsánatkérést mint

szülő, mikor teszi meg.

Jó egészséget

kívánok

mindezekhez.

Tisztelettel élni jó,

szeretetben élni szép,

vigyázzunk rá, ki ne

üresedjen az adott szó.

Szeretettel. Julamami

Alternatív
Magyarországról, Pakson a Hergál Házból, Online Sorsolvasás, Oktatás, szeretettel. Julamami

Amiért sikeresen jót tettél, azt megélni ne félj… 2016. évben. https://julamami.com

 

Heringes Árpádné. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Julamami
Ki mennyit bír el, kinek mennyi adatott, a sorsunk mindannyiunknak megadatott, mást, másképp, más időben, éljük meg, amit lehet. Annak a függvényében, hogy mennyire emberségesen vállalja fel azt, amiért önmagát jelölteti, oda, ahova, talán ő maga sem tudja, hogy képes- e arra. 2022. évben vagyunk, szerintem 8. éve annak, hogy a jó energiákat élhetnénk meg, az időt és a hatalmat, na meg a működőképes párkapcsolatokat, az Isten visszavette. Tán nem kéne, most kimozdulni és megsértődni, tapasztalgatni, ezt meg azt, vagy bárkiket, kóstolgatni, kirakni bármit is, ami személyes, kirakatba. Túl sok a hamis, az álságos, a másoló és viszik mintha ingyen lenne, azt amihez hozzáférnek. Hiszen nincsen ráírva, heringesarpadne@gmail.com, az a hivatalos nevemet erősítőként hoztam létre, a hivatásom gyakorlásához. Több napig hozzá sem fértem, aggódtam, hogy bármit tehetnek vele, mögötte, megtörtént egy másik oldalammal, volt már olyan. Most nem üresedett ki, de a könyveim, a hivatalos számláim a tárhely szolgáltatóimé, a tananyagom, a festményeim, mind ott voltak. Nem tudom, hogy eltűnt-e bármi is, így jártam. Magyarországon lakom, ugyan honnan tudnák, mennyire nehéz itt miden, több millió embernek, akik érintettek vagyunk. Ez a Hazánk, nincs másik hazánk nekünk, sem lehetőségünk, hogy bármiben is, választhatnánk a saját sorsunkat, generációs feladatainkat, tán azt sem tudják, hogy miért is, várakoztatnak. Ki garantálja azt, nekünk, hogy megélhetjük, ebben, a jót és a szépet, amit a Hazánkhoz teremtettünk, amikor azt már igénybe vennénk. Ez ami van, nem szerintünk jött létre, se nem miattunk, ezt a hétköznapjainkban megéljük. Ah, hát, senki sem ad garanciát rá, hogy változik-e valaha is, vagy meddig kell várnunk. A számunkra is megfelelő, életminőségünkre, a az ide teremtetteink, után, a saját Hazánktól megjáró, jóra és szépre. Jer velem jó öreg bocsánatot kérek, jó ízesen, hinnye, má, azt a, nem jól van ez. Julamami védjegy, 2010. év óta, Heringes Árpádné nevemen van. Tiszteletem.
Julamami = Heringes Árpádné
Érintsd meg a sorsod., az első könyvem. H.Nagy Júlia néven. Heringes Árpádné a Julamami védjegy 2010. év óta a nevemen.

 

 

Julamami
Julamami

 

Gondolkodjál el,  ha összefüggésében még nem látod,

ugyan, hogyan tudnád a hivatásod szerint jól szolgálni.

A még és már megint összefüggésében látó, mind a két

 oldalát ismerő és hétköznapi szinten azt meg is élő Isten adta

Népet. Tán  tanulj, hogy felfejlődj ahhoz a feladathoz amit vállaltál.

Amiért sikeresen jót tettél,  azt megélni ne félj…

2016.06.06. –  2021.06.06. https://julamami.com

Nem az én dolgom, hogy rábeszéljelek téged,

téged, téged, majd időben észreveszitek,

van az Isten, ha hiszitek, ha nem hiszitek.

Hinnye miért gondolod, hogy azt amit már

elrontottál, helyetted rendbe hozza más, ha

nem teszel a jóért, szépért mások megteszik,

nem helyetted ám, csupán az emberségükért.

Ugyan ne tessék ám értem aggódni, csupán az

történt velem is mint mindenkivel, aki a saját

sorsát fontosnak tartja, mert helyzetbe lett

hozva, a racionálisba lett beterelve, hinnye.

Hát felgyorsítva szükséges megtalálnunk

a lehetőségeinket, mert van hozzá agyunk.

Ide teszek sokféle bocsánatot kérek, legyen

választék bőven, mert nekem az már megy.

Sokszor alkalmaztam mások helyett oda,

ahol  még nem értették volna meg miért.

Nem vártam köszönetet, nem is kaptam,

viszont nem hagyhattam ott a bajban.

Mindent idejében, ha elkésel magadhoz

képest, megtanulni már fölösleges lett,

hiszen másképp rakja oda a sorsod azt.

Régen, biztosan volt legalább egy ága,

generációsan a családotoknak,

akik akkor, volt miben és hittek,

s családon belül is jól működtek.

Alázattal voltak közben a többiekhez,

mert látták, hogy nem egyformák az

emberek, ha egymás mellett is élnek.

S mond, mi lenne a gyermekekkel,  ah,

ha nem  lenne előttük működőképes minta,

most is van  jó, hogy legyen lehetőségük a jó útra.

A fiataloknak, gyermekeknek, a tiszta lelkűeknek,

nemcsak az amit néhányan az éppen aktuálisan megmondók,

most, eléjük mintha egyetlen lehetőségük az lenne odatennének.

Nincsen rátelepedne néhányuk, mert a látszatára adnak, hogy ne

olyan legyen mintha, más nem is lehetne otthon itt a születési

helyünkön, az általunk is teremtett Hazánkban látszatosan.

Figyelnek arra,  hogy mindenhol, ne csak ők csak őket

lássák, még ha láthatóan nagyon jól is érzik,

már magukat és sikeresnek hat nekik,

minden pillanatuk már. Nem,

jutna eszükbe sem az,

hogy mi van most velünk,

az Isten adta Néppel most.

Ha nem rájuk szavaztunk,

akkor mi nyugodtan,

sanyaroghatunk.

 Nem az van ám,

hogy igyekeznének,

csak azért is tennének,

amiért, majd legközelebb,

szimpatikusak is lehetnének már.

Látszik, csak a látszatosra adókat szeretnék látni, a

  helyzeteket ahhoz meg is teremtik maguknak, azt szabad.

A Világban többnyire emberségesek laknak, ha bárhol is vannak,

tudják, hogy vagyunk, létezünk, ha nem is láthatnak bennünket, a

 nagy bújócska nem játék, maga az életünk lett, itt élünk, hinnye.

Attól, hogy ritkán lát bennünket, nem szűnik meg az emberség,

a velünk született emberséges viselkedés  és nem uralja el, csak

néhányakat a mindent birtoklásnak a lehetősége. Hiszen ha a látszat

azt mutatja, minden rendben és azt őrzik ilyen odaadóan, hinnye

ah.  Attól még a gondolkodó agyunk nem hagyott cserben,

megmutatja a természetes lehetőségeket, hiszen akik sok

mindenről  kénytelenek lemondani, hinnye, amiért tettek már.

A jó minőségű életükről, amiért ők egész életükben tettek,

 mert nem divat már,  sem a tisztelet, se a szeretet, hiszen

emberségeseknek teremtett bennünket az Isten.

Naponta elgondolkodunk, hogyan tudjuk

ezt úgy megoldani, hogy amit az egész

életünk munkájával elérhettünk,

azt megoldjuk jó minőséget adó

munkánkkal, hivatásukkal, azt a.

 Megmaradjunk emberségeseknek,

nekünk ezt adta az Isten tehetségnek, ah,

hát sorszerűen cselekszünk, amiben hiszünk.

Megtanuljuk menet közben, a sokféle

kultúrának a hatását kezelni, itthon

kiszolgál bennünket az ami  adott.

Az Online Világa még megadatott,

amíg össze nem keveredik  az a jól

kitalálttal, hinnye már, ezt ne már.

Nem tudja kivárni a saját tehetsége

általi megoldásokkal, ezt választja,

ah. https://julamami.com a védjegyes

domain megvettem tíz éve már és nem

  én vagyok az üzletelő, julamani.com,

valószínűleg profik találták ezt ki,

szinte észre sem vehető különbség.

julamami@gmail.com, ah ki használta,

még  a nem nekem címzett üzenetek

jönnek rajta, szinte naponta jönnek.

Édes Hazánk Csodaszép, Nagyon

Szépen Kérlek, ne tűnjél el, mert

tán észre sem vették, az Isten adta

Népnek a jóval még meg sem jöttél.

Hát ki vigyázza a gyermekeket és

akik már teremtettek, dolgoztak

a Hazájukhoz adtak sokat, hát

ennyire nem számít már a Nép.

Hinnye, nem  tűnhet mindenki el,

hiszen a mozgásterünk mindenhol

 szűkre szabott és meghatározott.

Lehet, hogy valamit félreértenek,

ah,  ha már mindent elértek, akkor ez minek.

Ha nincs bennük az emberek iránti tisztelet se,

az Isten adta Népért tenni akarásban igyekezet.

Ah,  hát kérem szépen és már bocsánatot is kérek,

tessék mondani a fiataloknak, mihez jó minta az,

hinnye, a Julamami mintájaként julamani néven,

üzletelnek, jót tesz az emberséges ismertségem.

Vajon tudatában van-e, elveszi azt amit,

eddig felépítettem, nem ad lehetőséget

nekem abban, hogy magam jöjjek rá.

Milyen módon tudok, ha eljött annak

az ideje, pénzt teremteni azzal amit

az Isten tehetségként adott nekem.

Hiszek az emberséges életnek az

adott időben való lehetőségeiben,

na hiszen akkor miért adott volna

az Isten két oldalt nekünk, hinnye.

Nem hiszek abban amit már látok,

de attól megóvni nem tudom magam,

mert nem úgy éltem, hogy a másokét

használtam volna fel gazdagodásként.

Mivel tíz év nagyon hosszú idő, a 70. van

és nem tudtam elérni a saját Hazánkban,

hogy ezt a különleges egyensúlyt megtartó

visszaigazító megrajzoltamat, betanítva már

oktathatnám. Hát meglátták benne mások

azt, amiért én egész életem során  sokat

adtam, tettem, az emberségemben meg

is erősödtem. Eljutottam oda, hogy

megtalálhatnám a saját gondolkodó

agyam által, a pénzkeresés formáját.

Tudom, hogy van az Isten, abban hiszek,

amit feltaláltam, van már a sok sikeres.

Nem várom senkitől sem, hogy igazolja,

hiszen a gyakorlatban, már igyekeznek

gyorsan elfelejteni, jelen voltam, ahhoz

az emberséges megerősítő szavaimmal.

Jól  szolgáltattam, a díját kifizették érte,

adok – kapok, a legemberibb feladatunk.

Szégyen, a nyugdíjam 54.000 .-Ft sincs, ah

 ugyan,  hogyan találták ki, hinnye már, az

egész életemet végigdolgozom alázattal,

mert ez a tehetségem és a hivatásom is.

Csupán annyi lenne szükséges most,

hogy valaki  vegye meg  és utána

csináljon akármekkora nagy

nyereséget belőle, hinnye.

Mert nélkülem nem

lehet sikerre vinnie senkinek,

mindennek  megvan a maga rezgése.

Abból  kerekedik ki  az a tudás, amit azért

kaptunk, hogy mi magunk éljünk jól abból,

ha körbeért, mindenkinek adatott ilyen.

Nem lehet begyűjteni mindenkiét úgy,

hogy a teremtő ne tudna  róla és ne

adná a lehetőségét a korrigálásnak.

Ad a vetéshez lehetőséget is mindenkinek,

a saját tehetségét használhatja fel arra,

hogy ahogy bánt vele, olyanná lesz az is.

A gyümölcsét összefüggésében látja-e,

tett-e érte, tanult-e eleget már ahhoz, hogy

 továbbadja mindazoknak akiknek már van

rá igénye, emberséges maradt-e ahhoz.

Különös oktatás, nevelés, Julamami

az én hivatásomnak a védjegye ez.

Én még várom itt a lehetőségemet,

nem adom fel, kivárom itt is a sikert.

Nem tudom elfogadni azt, hogy az

ne járna meg az nekem, hogy a saját,

Hazánkban megtudják, mit találtam fel.

Így nem érhetem  el, legalább a miértek,

miért nem és most meg megint miért nem,

érdekli még őket, így nem is képviselnek.

Az ember szívesen és lelkesen született,

fejlődőképesnek,

emberies is lehetne,

 ha volna rá igénye.

Mi van ha itt vagyunk,

ugyan mit is képzelnénk,

nem rólunk szól itt semmi,

ha nem tetszik el lehet menni.

De rólunk is kell, hogy szóljon,

jót és szépet teremtettünk ide,

visszavárnánk csak azt, nem mást,

  fontos hely ez, nekünk a Hazánk.

Mi vagyunk itt az Isten adta

Nép,  rólunk szükséges

szólnia, a jó életünket

itt teremtettük meg,

hova lett a gyümölcse.

Ez is hozzájárulna a

Hazánknak a lelkéhez,

a pénz nem tud ilyet.

Mond, mi a sikerélmény,

neked abban, a mindenit, ha,

előre elrendezted, megfizetted.

Csak annyi az, mindenáron győzni,

megmutatni, hogy te vagy az első.

Ha a szavaidnak igazságtartalma is

lenne, akkor itt nekünk is jó lenne.

Magadon nem próbáltad ki ezt,

szinte csettintésre rendeztél,

át mindent, senki sem

kérdezett bennünket,

hogy nekünk ez így jó

lesz-e. Mintha nem is

léteznénk, a Haza a miénk is.

Tapasztalva élni, tanulni, a kettőt,

együtt is meglehet ám élni, remélni.

Ha a jót, magadnak mind megtartod,

akkor bizony, vele jár a bánat is, meg

ami másoknál sok hiányt okozott.

Mit mondjak akkor, ha nem

hagyod feltisztulni azt sem,

amiben te magad is benne élsz.

S ha majd nem bírsz már el vele,

na akkor te is a jó Istentől kérsz.

Valahogy szükséges tapasztalnod,

akkor van reményed, azt mondom,

a sorsodnak megfelelő tisztuláshoz.

A lelked, szíved, időben jelzi, a hamisat,

a mondvacsináltat, igaznak ne mutassad,

se önmagad miatt, se mások miatt ne tedd,

a hiteleseket te gátolod meg abban, tudod-e,

 hogy itt számunkra is jól élhető, jó Világ legyen.

Egyszer fordulsz ki, utána már,

nem győzöd korrigálni, ha nem

teszed magadért meg, hátha

időben teszi a sors, helyetted.

Tanuld meg te, átlátni, kihallani,

gondolkodva a saját sorsodban,

időben dönteni, ne használják,

a tehetségünket a maguk élete

könnyítésére, a kihasználók se.

Megélni te se félj, ide tervezzél,

hogy tiszta sikerélményeket éljél.

Tapasztalásra, tanulásra, segítésre,

teremtettél bennünket embereket.

Kérlek Isten segítsd a szeretettel,

tisztelettel élő, működésükben

tevékeny intelligenseket,

kibontakoztatni a

tehetségüket.

Kérlek segítsd,

a tiszta úton járó emberségeseket,

hogy meg tudják értetni, az életszerűt közvetítve is

magukat, hogy időben legyen még, működni tudjon a fék.

A gyermekedet azért bízta rád az Isten, hogy mutasd meg neki,

a saját és generációs feladatait, ne más életét élje a mindenit.

Ne csak az elvárásokat soroljad, jól boldogulni tanítsad meg,

a  gondolkodásra teremtett agynak  szüksége van a sikerre,  ha

nem lát mást, csak a megvásárolt tárgyak nőnek, azt utánozza.

Általános műveltséget növelő /Tenyérolvasó/ neked  igényes.

Mutasd meg az igazakat, segítsd, megtisztulni a hamisakat.

Kérlek Isten óvjad a gyermekeket, a gyermekien tiszta

lelkű, szívű felnőtt embereket,

hiszen te tudod Isten, a legjobban,

nem egy ritmusban élnek az emberek.

Óvd, hogy a saját ritmusában nőhessen

minden gyermek és a felnőttek,

se a mások ritmusától szenvedjenek.

Néhány nemlétező sablon emléke

nem illik minden gyermekhez hahó,

a gyermekek mutatják mire születtek.

Most még csak kevés felnőtt tanulta meg,

tisztán is látni a gyermekeket, így segíteni sem

   tudja, hogy a tisztában is erősödve nőhessenek.

Egészséges fiatal felnőtt életet élhessenek mind,

a fokozatosságot ismerhessék meg, ah,  ne  csak  a

vágyat  erősítsék magukban a jóhoz, széphez.

Isten kérlek adj értelmet oda a hol nincsen,

segítsd az intelligenseket, az élhető élethez,

hogy ne mások mondják meg mit tehetnek.

Hiszen mindenki szabadnak született,

s ha már ekkorák lettek a lehúzó fékek,

hát ne sérüljenek tőle azok, akik valóban

vezetni, jó mintáknak születtek a többiek fele.

Isten te nem teremtettél, óriás hiányokat és

krőzusosként felhalmozott többleteket se.

Kérlek Isten mutasd meg, hogyan

fordítható a helyére mindez,

 teljesítenénk a sorsunkat,

mindannyian akik

aszerint is élnénk.

Boldogulva abban

amiért megdolgoztunk,

hiszen ez a Hazánk nekünk.

Maradjon meg az egyensúlyunk,

a lelkes, a szíves, a gondolkodó énünk és

 a  racionálisan felerősödött hatások között.

Mindent megkaptunk a boldoguláshoz emberként,

mások a rezgéseink, kiderül menet közben, ah,  hogy

hiába használják fel azt ami nekünk megjárna már,

ha hiányt okoztak nekünk azzal, az is átmegy ám.

A két oldalunk közötti egyensúlyt mi magunk

tudjuk csak, a gondolkodó agyunk irányítja, ah

 a teremtő Isten egyenként adta mindenkinek.

Boldogulni tanuljunk mindenben ami éppen adott.

Szép napot, jó egészséget kívánok.  Szeretettel.Julamami

Logo

2022.01.08. 12 év várakozás… https://julamami.com

A váratlan változás. Heringes Árpádné https://julamami.com
A váratlan változás, címet adtam a festésemnek. Heringes Árpádné https://julamami.com

 

Nem tudom, tudod-e mit jelent várni, várakozni, valamire, ami nem következhetett be. Mert nem tervezhetted meg, másokra vagy bízva, akik nem biztos, hogy tudják mit vállaltak fel, azzal amiben vannak.

Viszont tisztában vagy vele, hogy mit veszíthetsz, ha a sorsodat, nem tudod beteljesíteni és azzal, generációsan nem tudsz a családod felé teljesíteni. Alapokat adva ahhoz, hogy a talpunk alatt legyen talaj, a

Hazánkban, ahhoz, ami tehetséget hoztak és a saját sorsukat teljesíthessék. Hozzá adva, a tudásunkat a Hazánkhoz, mert itt érintette a talajt először a (mezítlábunk), azután cipőstől is itt tanultunk meg járni. Úgy rezeg minden mint mi magunk,( földből jöttünk, porrá  válunk) a jó sorsunkra várunk, annak megfelelően, mint amit mi is, ide a Hazánkhoz teljesítettünk, szülőhelyünkbe is bele teremtettünk. Ezzel kezdtem el 28. éve, a megfogalmazását, a Tenyerek leolvasásának, amikor felfedeztem, hogy minden összefügg mindennel. Mint egy megoldandó képletünk, olyanok,

a rajzolataink a tenyereinkben, mindannyiunknak, le is rajzoltam.

Láthatóan mi mind, saját sorsot hoztunk és vannak generációsan is teljesíteni való feladataink. Akkor, amikor már elég érettek vagyunk ahhoz, hogy ne a könnyűt válasszuk, inkább időben emberesedjünk.

A hivatásomnak a napi gyakorlása közben, a tapasztalatom az, hogy amit szánt nekünk az Isten a sorsunknak, azt életünk során meg is éljük. Persze az sem mindegy, hogy akkor idejében éljük- e meg, vagy amikor már nem számítanak rá egyesek, bizony eléjük tárja azt az életük. Mint törlesztési lehetőséget, ha nem élik meg időben és nem teljesítenek, a sorsuknak megfelelően, hát bizony szint alatt lesznek.  Aztán néznek ki a fejükből, hogy miért nem kapják meg a tiszteletet.

 

 

Heringes Árpádné https://julamami..com
Magyarországról, Pakson a Hergál Házból. Szeretettel. Heringes Árpádné https://julamami.com

 

Heringes Árpádné a Julamami. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. heringesarpadne@gmail.com

Julamami védjegy Heringes Árpádné tulajdona.
Heringes Árpádné egyéni vállalkozó. Műhely, a megelőzésért., fantázia nevet kapta, mivel Prevenciós a tehetségem és a végzettségem. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Hétköznaponként 10.00 és 17.00 óra, szombatonként 10.00 és 12.00 óra között, történik. A, heringesarpadne@gmail.com, ahova a  megbeszélt időpontban, a tenyérfotókat várom, a +36302470589 kihangosított telefonom, a megfelelő eszközöm, a szolgáltatásomhoz. Magyarországról, Paks, Vadász u.59. Hergál Házból. Tiszteletem.

 

Meg is tagadhatod önmagad, azzal,

ha nem vállalod fel,

a saját kultúrádat és helyette,

a szándékod szerinti,

kultúrájúnak mutatod magadat.

Attól még a génjeidben a saját kultúrádat

erősíted akkor is, ha látszatra a mások kutúráját

vetted fel. Hiszen nem mindenkinek van jó emberismerete,

ahhoz, hogy a jó és a rossz közötti határvonalat felismerje.

Amikor egy napon, egy ritmusban megrajzoltam az oktatási

formáját annak, amit feltaláltam, alázatom is lett hozzá azáltal.

Nem lehet a látszatosat nyomni úgy, hogy az idén ne derülne

ki, az, hogy a valóságtól, mennyire erőlködte el magát.

Azt gondolva, hogy a többi kutúra azt nem veszi észre,

hogy miért az a nagy készülődés, tán minden már

ugyanabban a kézben, egy az ügy, több nincsen.

Megkoronázná már, nincs más hatás.

Nincs panaszra okom, a tehetségemből lett a

hivatásom, jó időben kerültem, arra az Akadémiára,

ahol hozzáértők voltak. Szükségem volt arra emberileg,

hogy kitűnő megajánlottat fogadjak ott el, hiszen ahhoz,

ami hivatásom, az volt, a legmagasabb szintű kontroll.

Mivel addigra már találkoztam, 15 ezer emberrel,

hát, annak a tapasztalatnak a tudásrezgése ott

volt az emberségemben. Megtapasztalhattam,

a gyakorlatok közben, hogy mi mindenről lenne,

fontos tudnia, mára már, alapban sok -sok embernek.

Oktathattam volna, mert kaptam hivatalos engedélyt,

arra, de nem tehettem. Mert a lelkiismeretem azt,

nem engedte meg, hogy szembe menjek azokkal,

akik, akkor voltak ott. S a hozzáértésükkel,

felismerték bennem, azt, ami a tehetségem.

Tisztelettel tartozom nekik, hiszen, tartást

és emberi méltóságot kaptam vissza általuk.

A racionális létem avitt, mivel nincsen ahhoz

késztetésem, hogy bárkinek ártsak, vagy

bántsak, azért, hogy nekem jobb legyen.

Heringes Árpádné egyéni vállalkozóként,

ki vagyok téve, mindannak, aminek mindazok,

akik hitelesnek véltük, hogy akik döntenek

felettünk, azok tudják is mit miért tesznek.

Ez itt a Hazánk, mi vagyunk a Nép, akik

megdolgozunk most is, mindazért, hogy

haladhassunk, építhessünk, a szakmai

tudásunkat, érvekké formálva, alkotni tudjunk.

Nem tudjuk akkor még, amikor lehajtjuk a fejünket,

hogy kipihenjük mindazt, amit azon a napon kaptunk,

új és még újabb változatokban. Kapkodhatjuk a

lassan megint, a mezítlábas talpainkat, hogy

el ne veszítsük azt, ahova sok munkával elértünk.

Nekünk egyszerű embereknek, azon jár az eszünk,

hogy amit megalapoztunk, azt adnánk tovább a

következő generációnak alapnak. Ezzel be is érnénk,

nem kívánunk, a mások lehetőségei szerint élni, a

saját sorsunkat szeretnénk, jó minőségig vinni.

Úgy nem fog menni, hogy amikor elértünk egy

nekünk megfelelő szintet, amiért megdolgoztunk,

ismerve a munka becsületét, nem megugrottunk.

Egy napon a döntő emberek, hogy nekik legyen

meg kényelmük, miért fejlődnének, ha így is megy.

Eldöntik felettünk, hogy holnaptól már mindent,

megváltoztattak, tán kényükre kedvükre legyen az.

Egy – két mondat ide, talán a tapasztalat hiányzik,

az elmélet az kevés lesz, ahhoz, hogy meggyőző

legyen. Ah, miért jó az nekünk, hogy állandóan,

arra kell figyelnünk, változott-e valami éppen.

Nem kérdezik meg az embereket, mert

lehet, hogy sokan belefáradtak, abba,

hogy már, semmi nem értünk, a Népért van.

Egy valamiféle ügyet hajszolnak, az is lehet,

nem is ismerték még fel, hogy értük sincsen az.

Jer velem, jó öreg, gyorsan bocsánatot is kérek,

ah el ne késsek vele. Egy Haza ez csak egy, ezt el

ne felejtsétek, amikor az átfogalmazásokkal

mint a dobpergés történtek a változtatások.

Én nem szégyenlem zokogtam, és igen gyakran.

Hiszen az emberismeretem jelezte, nincsen az úgy,

rendben, hogy azt sem tudja, a Nép mi történik vele.

Igen, tudom, ez nem az én felelősségem, de azt leírom.

Amit szükséges leírnom, hogy ne csorbuljon mindaz,

amit a saját sorsomért, a következők alapjaiért és

Hazaszeretőként, a Hazánkért tehetek, csupán ez.

Azt már ne, hogy az oldalaimmal alapozza, meg

kellett volna kérdezze, a válaszom az, NEM.

Vannak akik rákapnak, arra, hogy

amikor elérték a sikerüket,

úgy csinálnak,

mintha,

a szolgálatás

igénybevétele helyett,

talán üzleti kapcsolatunk is

lenne. NEM, nincs üzleti

kapcsolatunk és semmi

más kapcsolatunk sincsen,

mint, hogy szolgáltattam.

Ez lenne az üzleti terv,

másokra alapozva,

a látszatra

hagyatkozva.

A munka

becsülete,

azt is jelenti,

én magam

csinálom,

a tervét

és a

munkát

is én

végzem.

Volt már

gondom

elégszer,

azzal, hogy

az emberségemet

nemcsak félre érették,

vissza is éltek vele.

Amikor az emberlánya,

munka nélkül is megtalálja,

azt, amivel a tudását tovább adja.

Abból ugyan nincsen bevétele, de

nem bújhat ki az emberségéből és

nem is szeretne, így hát szintet vált.

Mivel botcsinálta üzletasszonyként,

Heringes Árpádé egyéni vállalkozó.

Műhely, a megelőzésért., Prevenciósként.

 Jula az emberlánya. Julamami védjegyesként.

Lépj tovább, ha nem szereted az ígéreteidet

teljesíteni, azt viszed tovább és addig emeled a

szintjét, amíg el nem hagyod a valóságot és

mindenáron csak magadnak jól, megcsinálod.

Megjöttem én már onnan is,

többször voltam ismétlésben,

bár nem én  terveztem,

de nem volt más lehetőségem.

Önmagának is árt vele,

akkor, ha azt,

ami a saját Hazánkban lett feltalálva,

nem engedi be, a köztudatba.

A tudáshoz megfelelő,

alázat is szükséges lenne,

ha hozzá hatalmat szeretne,

az már a múlt, elmúlt.

Lehetne, hogy ne vállaljon olyat, amivel

nem bír el, mert amikor lefele megy,

azzal mindenkire úgy hat ám.

Ah, hát mondjuk,

ahhoz szükséges az átélése,

a Hazaszeretetnek.

Pedig látszik,

hogy nincsen semmi eszköze ahhoz most, se.

Amekkorát mentünk lefele, sokan, ahhoz képest,

amit addigra elértünk, több munkával is vegetálunk.

Ha nem engedik be a szolgáltatásomhoz az emailt, ami azért

érkezne, hogy pénzt keressek általa, azt minek nevezné, hinnye.

2009 óta vagyok fent az interneten és szolgáltattam már sok

országban, most meg, se megfelelő nyugdíjam, sem a lehetőségem

nem adott,

ahhoz, hogy a feltaláltam által,

szolgáltatni tudjak, sok országban.

Ne az én gondom legyen az,

biztosan van sok jól kereső,

akinek ideje is van bőven.

Arra is megtalálja a megoldásokat,

hogy ezzel a ránk rakottal is,

működni tudjon, a szolgáltatásunk.

Megjárna az nekünk, sokat dolgozunk,

azért, hogy a munkánk becsülete módján,

megdolgozva érte, jó minőségű életet éljünk.

Mi a munkánkat megbecsülő Nép,

úgy is jól  érezhessük

magunkat, a saját Hazánkban,

hogy hála Isten, nem adtunk igent.

Tízszer annyit kell dolgoznunk,

hogy a saját szintünkön maradjunk,

az internet világához képest,

felfele szükséges naponta megoldanunk,

mert, úgy döntöttünk, hogy az önbecsülésünket megtartjuk.

/ Ha mindent csak úgy lehet, ahogy a megmondónak jó,

akkor majd ott ül a tömeg, a  küszöbén,

hogy ne maradjanak le, hallják időben azt,

amit csinálniuk kellene. Hiszen,

az intelligens alkalmazkodóképes,

s vannak sokan, szinte,

minden családban, legalább egy.

Akit nem értenek meg,

mert eltérő attól a viselkedése,

amit generációsan csak ismételtek sokszor,

a családjukban. A tapasztalatom az, hogy a következő

generáció szülöttjei, magasabb szintű feladatokat hoztak.

Persze, nem pótolható sok pénzzel sem, ami nem megértve,

kinevelődik belőle, még mielőtt felnőne, ki ne üresedjen, ah.

Ezek nem függnek össze, az életkorral, kommunikálni,

kommunikálni, kommunikálni, fejlődni és

megtanulni, most, jól kommunikálni.

Ha nem veszi észre időben a szülő,

hogy neki kellene, megismerni a gyermeknyelvet,

felfejlődnie oda, ahol a gyermeke kommunikál nap mint nap.

Akkor hiába minden, alacsonyabb szinten nem fogadja,

a gyermeke azt, amiről több és más ismerete is van, mint a

nem megértő szülőjének. Amikor az emberlánya, elér oda,

ahova akkor érhet el, bárki, ha megcsinálta,

állapotban van. Annak a szintnek megfelelően,

ahova született és ahol nevelkedett,

vagy a legjobb esetben, ő nevelte fel magát,

 a saját tehetségével. A hivatásához felért,

azóta is gyakorolja, mindenkor fejlődve,

a körülményeknek megfelelően él.

Amit a tehetségével ért el, tartást ad az,

s abból meríthet nyugodtan, egész életében.

Sok miden van bennem, tapasztalt tudásként,

amit életszerűvé is lehetne tenni, magához venni,

sok szülőnek és fiatalnak, a generációs jelek.

Egy napon rajzoltam meg, az egészet,

a személyiségére szabottan oktatom,

az ő szintjét követem. Én alkalmazkodom,

mert én már tudom, hogy az mit jelent számára,

hogy magától jön rá, a megoldásra, az oktatásom közben.

Heringes Árpádné a Julamami. Általános műveltséget növelő

Tenyérolvasó. Hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra, szombatonként

10.00 és 12.00 óra között. Magyarországról, Paks, Vadász u.59.

Hergál Házból. https://julamami.eu Tiszteletem.

Heringes Árpádné a Julamami. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. heringesarpadne@gmail.com, https://julamami.com

Heringes Árpádné ( Julamami ).
2022.07.06. Amikor eléred azt, hogy már a többieknél különbnek érzed magadat, hiszen megadatik minden, azon a szinten, amit megugrottál. Azt gondoltad, ha azt képes vagy megugrani, akkor, az a saját szinted lehet, többen is mondták magukról, neked, hogy elérték a szintjüket. Mintha egy külön szigetet látnál, magad körül, hiszen nem tudod, nem hallottál még olyat, ha mások tudása által kerültél bele, csupán csőlátásban vagy.  A valóság belülről nem, viszont, kívülről és sok helyről, jól látható, aggódik, hogy szét ne hordja, az, önmagához képest, túlzásait, a manó. Hahó, hahó, hahó, a tisztelet, az alapja az önbecsülésnek, ne legyen hiányos az emberismeret, arra már építhető a saját sors. Ha csak elvárod és nem adod meg, a tiszteletet, akinek még lehet, ne aggódjál, majd megszólít, a saját idődben, a lelkiismereted. Két oldalunk van, ha az egyik felé teljesítettél, ideje figyelni a másik oldaladnak a jelzéseire. Máskülönben nem kapod meg, a számodra a saját idődben, megjáró tiszteletet és nem tudod tisztelni önmagadat sem. Mert, mindent akartál és kapkodva váltottál, hát nem lett, emberileg, a munkád becsülete által, alapod ahhoz. Hát egy ideig az még, életszerű se lehet, nem, hogy sorsszerű lenne számodra, vagy egyáltalán, szóba jöhetne, az neked.   Heringes Árpádné a Julamami. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Tenyér – térképolvasásként, oktatom. Magyarországról, Paks, Vadász u.59. Hergál Házból. Hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra, szombatonként 10.00 és 12.00 óra között, a, heringesarpadne@gmail.com, ahova a  bejelentkezést várom és a +36302470589 kihangosított telefonom által, történik a szolgáltatásom.

 

 

Heringes Árpádné a Julamami. heringesarpadne@gmail.com

Heringes Árpádné ( Julamami ).
Heringes Árpádné a Julamami . Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Tenyér – térképolvasó., Sors és emberismeretként oktatom. Magyarországról, Paks, Vadász u.59. Hergál Házból. Hétköznapokon 10.00 és 17.00 között, tájékoztatlak, heringesarpadne@gmail.com és a +36302470589 telefonom által.

Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Heringes Árpádné egyéni vállalkozó. A +36302470589 kihangosított telefonom és a, heringesarpadne@gmail.com által történik az oktatásom. Hétköznapokon 10.00 és 17.00, szombatonként 10.00 és 12.00 óra között. Az összefüggésében látást tanulhatod meg tőlem. Az életkorom 71. mástól nem tanulhatod meg.

Heringes Árpádné a Julamami. Magyarország, Paks, Vadász u.59. Hergál Ház.
2022.07.05. Az álmaidat magad szerint szőtted, azt szeretted volna, hogy sok hasonlóan gondolkodó legyen, arról amit elképzelsz, ne kérdezzenek meg, csak a rajongásuk legyen feléd meg. Azt gondoltad, ismered annyira az embereket, hogy abban amit másoltál, úgy megerősítenek, a rajongásukkal, mintha a saját tudásodnak az ereje, lenne az. Valamit azért, jó, ha tud az ember, mind más tehetséget és sorsot hoztunk, egy ideig csinálhatja a semmit bárki. Viszont amikor eljön a saját ideje, annak is, hogy rájön, még nem csinált semmit se, a sorsát akarja majd, siettetve, jóra változtatni. Várja, hogy a rajongása forrása, tálalja fel, azt is, mint addig, a többi másolni valót. Még pedig, úgy, hogy képes legyen azt, a saját sorsaként, lemásolva, jó minőségű életre váltani. Tiszteletem. Magyarország, Paks, Vadász u.59. a Hergál Házból. Heringes Árpádné a Julamami. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó., szolgáltatásom. A szükséges idő: 60 és 90 perc, a díja: 15.000.- Ft. Kérlek, ne vedd zokon, tiszteljél meg azzal, hogy a szolgáltatásom után, az elköszönésemet követően, átutalod a / tiszteletdíjamat /. Hétköznaponként 10.00 és 17.00, szombatonként 10.00 és 12.00 óra között, történik az oktatásom. A +36302470589 kihangosított telefonom és a, heringesarpadne@gmail.com, ahova a tenyérfotókat, a megbeszélt időben várom. Tiszteletem.

 

https://julamami.eu Heringes Árpádné a Julamami. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Magyarországról, Paks, Vadász u.59. Hergál Házból. Tiszteletem.

 

 

 

 

Heringes Árpádné, Julamami védjegy.
Ahogy tapasztalom, egyre gyakrabban, csak nézünk ki a fejünkből, hova lett, az eddigi életünkben általunk felépített, már megélhető sorsunk.  S azon vagyunk, hogyan tudjuk felépíteni újra, úgy, hogy nem ártunk, se nem bántunk és magunkra is jól vigyázunk. Sorstalanná lenni nem akarunk, hát igyekszünk, megoldani, minden adott lehetőséget, ami számunkra is kezelhető, megéljük. Igyekeznünk kell, hogy ne közben legyen a változás, mert akkor már megint fölöslegesen dolgoztunk, hiábavalóvá lehet, a Hazánkba is teremtő, elmúlt időszakunk. Ha a gyümölcsét mi már, nem arathatjuk le, az egészséges körforgásban maradni, lenne az, ami előre vihetne bennünket. Nem azt keressük, ki volt akkor éppen a hibás, azt igyekszünk, a tudtára adni, a döntő embereknek, hogy volt az, a számunkra még kezelhető, kívülről elmozdított történés, ami nekünk kárt okozott. Úgy, hogy sem nem kérdeztek bennünket, se nem adtak lehetőségeket, amire azt mondhattuk volna, hogy azáltal továbbra is, az általunk nem könnyen felépített sorunk megmaradhat. Hiszen szerintünk, nincsen se másik Hazánk, sem másik életünk, amire most építhetnénk és továbbra is gondolkodva valósíthatnánk meg. Mindazokat, amiket meglátva, felfogva, beilleszthetnénk, mint hasonlót a sajátunkhoz, amivel együtt, már működőképes lehetne újra. Még nem látható, hogy  adott volna a teremtő Isten, hosszabb életet, akkor is, ha nagyon gyors változásokban élünk. S nem a saját életritmusunknak megfelelő, hát nem építhetjük fel általa, azt, ami azóta már, a hirtelen változtatások által történt. S nem szerintünk lett kigondolva, az viszont látszik, hogy a legegyszerűbb szinten lenne megélhető, ahol már, nem mindenkinek van teljesíteni valója. Le és le és le, nem győzzük szedni az újra és megint, mezítlábassá vált talpainkat, hogy azt érezhessük, legalább megtaláltuk a talajt. S hozzáláthatunk a következőkhöz, hogy megint elérjük, saját magunkért is tegyünk általa, a munkánk adta, becsületünknek, a biztonságot adó érzését átélhessük. Nem arra várunk, hogy a döntők, megveregessék a vállainkat, leginkább arra, hogy képesek legyünk, megtudni azt, mit hoz az esetleges holnap.   Gondolkodva, a saját gyakorlatból merített tudásunk által értük el, jól beleillett az elméletbe, sorsunk lett belőle. Adnánk tovább, a feltalált tudásunkat, vinnénk vissza, hiszen, a gyakorlati életben is működőképes, évek óta, tartósan, bebizonyosodott az. Csupán így tudnánk tenni másokért, akik már látják, mit szükséges még megtanulniuk az életükben, hogy sorsuk is legyen. Honnan tudjuk, hát mindezeket, a belső kontrollunk, megnyugtatóan hat ránk, számunkra elég határozottan, érezteti velünk, a saját sorsunk szerinti határainkat, hát betartjuk azt. Mindenkinek adott a teremtő Isten, tartást és emberi méltóságot, hogy legyen kiindulópontja, a honnan – hova ért el úgy, hogy megbizonyosodott a saját sorsáról. Amióta tudom, hogy van az Isten, betartom a jóhoz és széphez vezető, saját belső kontrollom szerinti saját szabályaimat. Ez alap helyzet, ha felismerik az emberek, hogy nekik is vannak saját belső és sorsszerű szabályaik, igyekeznek be is tartani azt.  Alkalmazkodom, a toleranciát ismerem és gyakorlom, gondolkodva élem meg, a hétköznapok adta lehetőségeket, mint a számomra élhetőt, magát az életemet.  Mint ami a sorsom, szerint,  megadatott, lehetséges, nem mások szerint élem, már feltalálom magamat, az egyszerűnek a nagyszerűségében. Boldogulni tanulok, minden adott élethelyzetben, nem csak magamra gondolok, inkább, összefüggésében látva is tapasztaló vagyok.  Alkalmazkodni tanulok, ismerem és gyakorlom, az emberismeretemhez társult alázatot, hogy elegendő bocsánatot kérjek, arra is figyelek.  Kimondom,  ahol szükséges, hogy figyelmeztető legyen, ha én felismerem, mások is úgy vannak vele. Hát így se ártsak senkinek, magamat se rongáljam, lelkileg sem. ha az Isten velünk, hát kicsoda ellenünk. Tisztelettel élve, ott a lehetősége annak, hogy egyszer eljön az ideje, hogy a megcsináltam érzése, egészséges tartást ad. Ha az ember, nem adta fel, a sok munkájával, a jó sorsát megint elérte, s a megváltozott körülmények között is, a helyére tehette. Hiszen már  többszőri ismétlésben is, megdolgozott érte. Heringes Árpádné a Julamami. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra, szombatonként 10.00 és 12.00 óra között, a +36302470589 kihangosított telefonom és a, heringesarpadne@gmail.com, ahova a megbeszélt időpontban, a tenyereiknek a fotóit várom. Hiszen azokat nézem, aszerint, ahogy, meg és  feltaláltam, mind a két tenyerét, összefüggésében látva, minden szempontból, egymáshoz viszonyítva, csupán leolvasom. Tiszteletem. Magyarország, Paks, Vadász u.59. a Hergál Házból. Heringes Árpádné a Julamami.
Heringes Árpádné ( Julamami ).
Jer velem jó öreg bocsánatot kérek, nem tudom, hogy jelen helyzetben, ki veszi zokon, az őszinte, általunk, naponta gyakorolt, élethelyzeteket. Elgondolkodtam rajta, mi történik, miután annak a kicsi cégnek, az adatait, megváltoztatják, oda lesz amit felépítettünk. Ami a nagyoknak mondottaknak jár, az nekünk nem, érjük be azzal, amihez kedvük szottyan, vagy ami marad, ne már. / Nem kapunk, csak 30 nap után táppénzt, mintha nem lennénk egyenlők másokkal, úgy bánnak velünk/. Tán hozzászoktak, hogy  gondolkodva, gondoskodunk, magunkról és a vállalkozásunkról, így kimaradunk a jóból. Eltűnik az internet rendszeréből, mintha, nem is létezett volna addig, ha megváltoztatják, az eddig cégadatainkat. Építgette, a dolgozó ember, mint a már, a hivatását gyakorló, a szakmája becsületét már ismerő, szorgalmasan dolgozó. A maga lehetőségein belül, szépíthette, fejlesztette a szakmai tudását. Elérte azt, amiért megtisztelik és a szakmai szintjéért, a munkáját, igénybe veszik. Kezdhet mindent elölről, mert a döntő embereknek, azt könnyebb kezelni, esetleg, az előző megoldás is talán azért volt, ki tudja, nem kérdezték, csak úgy lett az is. Ahágyszor már, megváltoztatták, tudomásul vettük, megtanultuk, elmondták, a szakmájukban otthon lévők, hogyan legyen, azután.  S pont ebben, az eddigiektől eltérő, ránk rakott, talán legnehezebb helyzetben, hogy legyen gondunk bőven. Megkaptuk ezt, a változtatást és azt érzékeltetik, ugyan már,  érezzük már rosszul magunkat, az eddigiekért. Mennyit lehet elnézésként kezelni, én tudom, hiszen, van emberismeretem bőven, mikor van szükség a bocsánatkérésre és az meddig fedi be, az emberségesként is, még, nem sértő hatású, hétköznapi szinten is, jól kezelhető, személyek szerint is változó, emberi határokat.  Hatalmas az Isten, sokszor éltem már ezzel a lehetőséggel, hogy rábízom mindazt, amivel nem bírnék el, mint kisember. Az Isten, sokfélét teremtett, a jóban és szépben, nem gondolnám, hogy örülne annak, ha helyette újat teremtenének, helyette döntenének. Na aztán ideje, a jó öreg, 3 x is, bocsánatkérésemnek. Jó egészséget kívánok és ahhoz, az éppen aktuálishoz is, alkalmazkodni tudó, jól megfelelő, racionális és lelkes, szíves oldalunk, egyensúlyához is.  A még megelőzésben, felismerhető, élethelyzeteket, s azokhoz, még időben, alkalmazni tudást.  Heringes Árpádné  a Julamami. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Tenyér – térképolvasásként, oktatom. Magyarországról, Paks, Vadász u.59. Hergál Házból. Hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra, szombatokon 10.00 és 12.00 óra között. A,  heringesarpadne@gmail.com Ahova, a megbeszélt időben, a tenyérfotóidat várom  és a +36302470589 kihangosított telefonom által, történik a szolgáltatásom. A szükséges idő: 60 és 90 perc között van. A díja: 15.000.- Ft. Tiszteljél meg azzal, hogy a szolgáltatásom után, a megbeszélt számla számra átutalod. A megjegyzésbe kérem, írjad rá, Heringes Árpádné egyéni vállalkozó. Tiszteletem.

 

 

Az élet élni szeretne. Julamami
Az élet élni szeretne, minden pillanatban meg is tesz mindent érte, hogy az életnek a lehetőségét megteremtse. Heringes Árpádné a Julamami. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Hétköznaponként 10.00 és 17.00 óra, szombatonként 10.00 és 12.00 óra között. A +36302470589 kihangosított telefonom és  a, heringesarpadne@gmail.com, ahova a leolvasáshoz, a tenyérfotókat várom, a megbeszélt időpontban. Magyarországról, Paks, Vadász u.59. Hergál Házból. Tiszteletem.
Heringes Árpádné ( Julamami ).
https://julamami.eu, 2022-08-01. Emberiséges jelnyelvnek neveztem el, azt amivel írok és amit az oktásomban alkalmazok. Ne aggódjon kérem szépen, nem könnyű ezt megtanulni, viszont, akik végig viszik, az oktatásom által a nehezeket, nem bánták meg. Amikor az emberlánya, úgy nyugtázza, hogy megcsinálta a sorsát és adná tovább, azt. A 28 éves, napi szintű, gyakorlatból, az elméletbe megrajzolta ahhoz, a 153 oldalt. Aminek a rajzos oktatását, több éve gyakorolja, arra már emberileg is éretten, várakozik, hogy a döntők közül, valaki azt felvállalja. Összefüggésében látva, tudja, hiszen egyenként,  már több éve, oktatja, beérett rá, bebizonyosodott, hogy oktatható csoportosan. Igen, tudom, hogy ami messziről, más országokból jött, az sokkal érdekesebbnek hat. Viszont, amikor az emberlánya már átélte azokat az emberileg mindenkinek megjáró, a gondolkodók által, átélhető, megnyugtatóan ható érzéseket. Közben végig is járta, a szinteket, amit emberileg, és a sorsa szerint tudott, megoldott, a saját Hazájában, a nagyon nehéz körülmények között, azt szabad volt. A lehetőségeit felismerve, nem állt bele, a könnyűkbe se, nem is ugrotta meg, azt sem, amit mézesmadzagként láttattak vele. Boldogulni igyekszik, most is, amikor nehezen tud bejutni a szerkesztésébe, mert csoportos munkát jelez a gépe. Pedig úgy tudja, nem egyezett semmi ilyenbe bele, egyedül dolgozott meg, az okos eszközeiért, tudja mit jelent a nagyon nehezekben a munka becsülete. Nem volt azt sem könnyű feldolgoznia. bizony lettek veszteségei. Amikor voltak, akiknek, érezhetően, vagy feladatuk volt az, vagy  úgy tudták, hogy mindent lehet. Használták a sajátos módszereiket, megtehették azt is, hogy nem utalták, az elvégzett munkájáért, a díjakat. Nem adja fel, most még nehezebb, mint eddig volt, amikor az életkorát látják, átéli azt is, hogy azt éreztetik vele, hogy megtiszteltetésnek vegye. Mert, csupán szórakoztatja, azokat akik, valamiért nem vállalják fel, hogy jót tenne nekik, az Isten adta, tiszta forrásból eredő. Amikor telített energiákat cipelnek, mert megpakolódnak, a lelkiismeretüknek segíti feldolgozni, az a 60 és 90 percnyi idő, csak önmagukra szánva. Az amit csak egyedül, Heringes Árpádné a Julamami, tud, átadni alapnak, ahhoz, hogy annyi tudást vegyen magához, hogy emberileg is elbírja, azt ami átjön közben. Amikor önmaguk megerősítéséért tanulják meg, az róluk szól, hogy az emberségükhöz kellően felerősödjenek. Elbírják azt az élethelyzetüket, az kevés ahhoz, hogy másokért úgy tegyenek, ne okozzanak maguknak, lelki sérüléseket.  Nem vállalta még senki sem fel, hogy megtanulná mindazt a tudást, nem tudtam átadni, eddig senkinek sem. Ha megpróbálták volna, arra emberileg még nem beérve,  a könnyűben, nagyzolva, esetleg sok pénzt akartak, általa, vagy a Julamami védjegy által. Nem kérdeztek meg, hogy megengedem-e, nem engedtem volna meg. Hiszen nem voltak, sem emberileg, se a tudásuk szerint felkészülve, csupán a saját szintjüket ismerhették fel. A sorsukban még, sem a saját idejükben, nem, lehettek felkészülve. Nem adtam át, mindazokhoz, az annak megfelelő szintű tudást. Nem láthatták azt át, számukra megnyugtatóan, nem hathatott az át, fel sem ismerték, a belső kontrolljuk, fékező hatásait. Tudáshiányosan jöttek rá, mindazokra, ami menet közben, terhelhette, megérinthette őket.  Azt a, hogy mi mindentől nem tudták megóvni közben, magukat, mit okozhattak, önmaguknak azzal. Hiába, na, nem másolható, nem utánozható le, viszont egy időre megkönnyebbülve, haladhatnak azáltal tovább. Amikor megtanulták, nem azért tanulták, a saját élethelyzetüket megélni tanulták. Azt, nem lett volna szabad, a saját lehetőségükként kezelni, hogy tovább is tudnák azzal, a csupán felismerésükkel, azt adni, nagyon kevés az ahhoz. Amint látszik, sokaknál, úgy megy minden tovább, hogy nem engednek, a lelkiismeretük jelzésének, hogy keressék már meg azt, ami nem helyettük végzi el.  Mindazt, a belső kontrolljuk jelezhette, már addig is gyakran, hogy nem nagyon bírja, azt a terhet. ami az életük során telített, terhelő energia is lehetett, addigra. Jó egészséget kívánok. S mindenkinek, aki jónéven veszi, hogy most itt, tisztelettel, szeretném jelezni, ha a feltaláltamat, fel tudja vállalni. Annak a felmérése, hogy emberileg, mennyire terhelhető, önmagához képest mennyire fejlődni tudó, mindaz, szükséges ahhoz, hogy megbizonyosodjunk róla. Ha, Heringes Árpádné a Julamami., általam, is, mindent megtanulna, utána, el tudná, majd, a sorsában is, a valóságát megélve, önmagát is helyezni. Úgy, hogy a saját hivatását tovább viszi és mellé veszi, ezt a tudást, ami akkor már a sajátja lesz. S tovább tudja, mindazt oktatni, a nevelésben is felismeri, a működőképes, életszerű helyét, annak, az összefüggésében látásnak.  Heringes Árpádné  a Julamami.  Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Az  egyéni vállalkozásomhoz, a Műhely, a megelőzésért fantázia nevet adhattam. Prevenciós végzettségű vagyok, ami tükrözi azt, amire születtem. A sorsomat felismerve, megtaláltam, a tehetségem általi hivatásomban, hogy a megelőzésben élve, mindazok, a sok – sok megtapasztalásom, által van és történik, az is, amit feltaláltam. Jer velem jó öreg, bocsánatot kérek. Hátha többen is rájönnek, van saját belső kontrolljuk, ami a saját idejükben jelzi, mennyi terhet cipelhetnek. Mikor lenne szükségük arra, hogy szembesüljenek, a sorsuk adta, megelőző lehetőségeik szerinti, számukra jó megoldásaikkal.  Úgy, hogy felismerik, szerintük, mit jelent az, hogy nem ártok, nem bántok és magamra is jól vigyázok. A lehet, az bizony, nem azt jelenti, hogy azt, akkor, azáltal, mindenkinek, szabadna. Tiszteletem.  Magyarországról, Paks, Vadász u.59. Hergál Házból. Hétköznapokon 10.00 és 17.00 között, szombatonként 10.00 és 12.00 óra között, a, heringesarpadne@gmail.com, ahova a tenyerek fotóit várom, a megbeszélésünk szerint és a +36302470589 kihangosított telefonom által, történik, a kinagyított tenyérfotóknak a leolvasása.

 

Heringes Árpádné, Julamami védjegy
hlttps://julamami.eu 2022.07.31. Elment a tegnap, itt van egy új nap, köszönjünk a mának, kigondoljuk, hogy tarhatjuk meg, általa, a tartásunkat, az emberi méltóságunkat. Úgy, hogy megéljük, amit a jóból és szépből nekünk szánt a sorsunk, általuk is gondolkodva teremtünk. S ha lett némi eredményünk, hozzá adjuk a Hazánkhoz is, mert az egy velünk, ide születtünk. Nem akarunk sem többet, se mást, nem szeretjük a túlzást, azt éljük, amit a sorsunk nekünk szánt. Ne maradjon, a következő generációkra, teherként az, ami a mi dolgunk lett volna. Ne álmodozzunk és ne is keseregjünk, azon, hogy mit hozhat a holnap. Gondolkodjuk azon, amit ma teremtünk meg, az már alapja, a következő napunknak. Ha az Isten velünk, hát kicsoda ellenünk, egy Haza ez csak egy, belőlünk is lett. Ha ide teremtünk és azt, is kontrollálva élünk, időnként már van véleményünk. Ha szükséges gondolatot cserélünk, azzal kapcsolatban, amit túlzásnak vélünk. Az azzal kapcsolatos, felvállalható tudásunkat el is mondjuk, előtte, ahhoz a lehetőségeket felmérjük, hiszen amiről szó van, azt mi is teremtettük. Ha betartjuk, a saját belső kontrollunk szerinti határainkat, nem megyünk mellé, a holnap a saját küszöbén megvár majd. Nem ártok, se nem bántok, magamra is jól vigyázok. Haladok, ahogy tudok, a következő lépésig, gondolkodom, mi módon lehet, az életem, a sorsom. Gondolkodva élni születtünk, saját döntéseket gyakorlunk, a nehezek által emberesedünk, hogy sorstalanná ne legyünk. Jer velem, jó öreg bocsánatot kérek, nem hagylak el, csak néha kicsit átmenetileg. Aközben, hagyom, hogy mások is gyakoroljanak, mondják ki, bocsánatot kérek. Ha már elég érettek ahhoz, hogy ne sérüljenek bele. Hiszen tapasztaltam, hogy a bocsánatkérés által is lehet emberesedni, benne van a 153 oldalamban. Nem lehet gond, ha betartják a saját belső kontroll határaikat. Mindenkinek a maga idejében, a hivatásom gyakorlása által tudom, hogy az érintetteknek, akkor, belső tartást is ad. 2022.07.30. Jer velem jó öreg bocsánatot kérek, hátha rájönnek, hogy még a saját idejükben, mert, anélkül nem megy, s ha túl sokáig várnak, már nem lesz elég, az sem. Amit beleteremtettünk a saját Hazánkba, azért is tettük, hogy amikor az öregedés eljön, magunkról gondoskodva élhessünk. Megtartanánk, az emberi méltóságunkat, a tartásunkat, megmaradt, az emberségünk és amit feltaláltunk, s hivatásként most is gyakorlunk. Elhittük, mindazt amit a feltalálás helyett, kitálaltak, vagy ha nem is tűnt hitelesnek, arra nem gondoltunk, hogy ennyire gügyének néznek. A jólét jól megérdemelt, minősége helyett, a bizonytalanság érzése vetül ránk, a napi történések által. Előfordul, hogy a hatalmasodni vágyók energiái, megtévesztően hatnak, mintha magasan lenne, a vezetéshez alkalmasnak tűnők rezgése.  Aki még nem elég éretten kerül be, / nem életkor függvénye /, mert van úgy, hogy generációsan jól megérdemelten, kerül vezető helyzetbe. Nagyson sokat nem tehet hozzá, mert nincs hozzá tehetsége, inkább a többiek tudását másolva, igyekszik kiemelkedőnek tűnni. Ide és oda csapkodva halad, a megfelelő tudáshoz, se az egészséges egyensúlyhoz, köze nincsen, annak. Inkább hat bomlasztóan, mint építően, mert közben elveszíti, azt a látszatot, hogy hitelesen az indulásnál, megvolt. Az emberi tartása, a tudása, ahhoz, amit felvállalt, alacsonyabb szinten volt, csupán megugrotta, azóta, a látszatosba bonyolódva. Van akinek, megalapozták azt, az előző generációi,  van hozzá jogosítványa, generációsan, hogy a tehetségét, emberségesen, abban meglelve, teljesítse.  Megmondó embernek áll, mindent megtesz érte, hogy megugorja, sok lépcsőfokot kihagyva, nincs hozzá türelme, hogy azt is átgondoltan, megélje. Uram bocsá, legyen annyi benne, hogy megtanulja, a hiányosságait pótolni tudja, mint egy bocsánatkérés, lehet, hogy az úgy is hathatna. Inkább, siet, kapkod, hogy a hozzáértőknek, ne legyen arra ideje, hogy átgondoltan nyilvánuljon meg, amikor hozzáadja az igent.  Azért bizakodó az emberlánya, hogy nem ebben fogunk élni és nekünk, az életkorunkat nézve, nincs más lehetőségünk. Nem fogadhatjuk el, azt sem, hogy számunkra, nem a jóban és szépben, szántak helyet, van magunkhoz való gondolkodó agyunk. Hivatásunkat gyakorolva, a megfelelő szinteken jól kommunikálva szolgáltatunk. Nocsak,  csak nem, hogy a sorsunk helyett, csupán azt biztosítják, amit, úgy mutatnak, mintha, nem lenne más lehetőségünk. Tetszik, nem tetszik, nincs más, a jól kitaláltak szerint, nekünk, azt, meg kell élnünk, mert csendben, már egymás között, eldöntötték, helyettünk, felettünk. Nem tartanak a jó minőségű életünket, a valóságot tükrözőket, megélők közé, sorolhatóknak bennünket, darab, darab, nekik olyan minden.  Az a sok pénz, amit hazaküldenek, a nem itthon élők, viszont azáltal, a szeretteiknek jólétét is segíteni igyekvők. A munkájuk által, azokat az országokat is erősítik, ahova teremtenek. Tán megváltozik általa az, ami az elvártak szerinti, számokat illeti, az életszerűséget nem követi.  Emberismeret, jól jönne az mindenkinek, aki vezetni, hatalomban élni igyekezne, nem tudom másképp, gondolni, mint megelőzésben.  Kopik ki a remény energiája, betöltik, a jól kitaláltak szerinti, másoltak, kiszemezgetettek, ami nem ad, üresben mozgat csak. Mintha, nem a saját Hazánkban élnénk, az elvárásokat ismerjük, az életünket szeretnénk, úgy érezni, hogy  az egészséges érzéseinket erősíthetjük általa. Mert hiába keressük, a tiszta szavak hatását, ami felerősítene bennünket, az újabb, ránk rakott túléléshez.  Hiszen, azt szeretnénk érezni, hogy megérte beleteremteni, s másokért akkor tennénk, ha ott tartanánk, hogy van miből, hát, nyugodtan adhatunk.  Nem érinti az életminőségünket, mindazokat, a történéseket, amiket még esetleg tervezhetünk, hogy ne zárjuk le, a továbbiakban, már a siker hiányaként. Sokféle sikert megéltem, csupán a tudásomnak megfelelő, lehetőségemet hiányolom, s az azzal megjáró, pénzem nincs még meg. Azzal, hogy mi vagyunk, akiket, nyugodtan gügyének állítottak be, hiszen rájuk, nem szóltunk, hát így jártunk. Mintha beleegyeztünk volna, hogy minden jóból és szépből, kimaradunk. Jer velem jó öreg bocsánatot kérek, hátha mások is erőre kapnak és megteszik, még a saját idejükben. Amikor a Hazaszeretet érzését átéltem, a nagyon sok embernek, a hivatásom általi tudásomat adva, az  ott volt, a megcsináltam érzését erősítette, az arra alkalmas sejtemben. Az / Öveges / programról, sokkal később olvastam az interneten, lehet, hogy az jó lett volna. Arra, hogy tudjon, a saját Hazánkban élők, közül az erre, az általam feltalált, a saját tudásuk mellé tanulható, tudásformára, már igényesek sokasága, arról, mit fedeztem fel. Valahogy mindenből kimaradtam, néha még eszembe jutnak az ellopott igazolványaim, csak nem éli meg valaki a jókat és szépeket, a saját elért, szintemen való jónak és szépnek, a hozadékát,  amit a Hazánkhoz, ezidáig teremtettem.  Dolgozol egész életedben, teszed a dolgod, a tehetségedből eredő, hivatásodhoz van alázatod, hát azzal együtt,  gyakorlod.  Tudod, hogy a tehetségedből eredő tudásodhoz, már jó ideje van, megfelelő és építő energiájú, alázatod.  Viszont nagyon sokaknak, fogalmuk nincsen, hogy mi lesz, a következő generációikkal, ha nem csinálják meg a sorsukat, még a saját idejükben. Miközben, idejében, felfogtad és már szorgalmas vagy, a jóban és szépben látod is, kibontakozni a sorsodat. A valóságot megélni vágyóknak, jó minta vagy, tisztelettel élsz és a szeretetet gyakorlod, amikor és ahova, lehet adod, a valóban általad, feltaláltad általi tudásodat. Eljutsz egy pontig, amikor feljön az érzés belőled, ezt is azt is jól megcsináltad. Nem számítasz rá, hogy valaki majd megveregeti a vállaidat, elégedett vagy. Azzal, hogy legalább túlzásba nem estek, amikor a saját szinteden való haladásban, szinte naponta, gátoltak. Ha nem állsz be, a nemlétező sorba, kimaradhatsz, minden látványosan szépből és jóból.  Nem bánod, majd a saját idődben, emberségesen, a sorsodat érintően, megcsinálod. Hiszen mindenütt akadnak, akik mindent maguknak akarnak. S mivel nem vették észre a többiek, hogy rá nem számíthatnak, hát a jóból és a szépből, a saját idejükben kimaradnak. Azt gondolják, velük lehet a gond, hogy nem értik a döntő emberek, hogy itt mindenkinek megjár, az is, hogy a sorsát a saját Hazájában élje meg. Ó, de, hát, a látszatos millen kedves és aranyos, hogy körbe fonja mindazokat, akik még nem ébredtek volna rá, a saját sorsukra. Ugye kellemetlen azt olvasni, hogy aprópénzes a nyugdíjam, már nem változik. Hiszen nem azonosultam a divatosokkal, a hivatásomat gyakorlom, az őszinte szó az alapja annak. Csupán leolvasom és mindazt, amit a tenyérfotók láttatnak velem. Nem kertelek, nem pakolom meg, hagyom kibontani önmaga, a saját ideje szerint, mindazokat, amiket a sorsába belerajzolt, a teremtő Isten. Emberi jelnyelvnek mondom, várakozom 14. éve annak is, hogy beengedjenek a saját szülővárosomba, bemutatkoznék, hogy mit találtam fel. Szerintem, azért születtünk oda, ahova, hogy ott fejtsük ki, mindazt, amit a szülőhelyünk adott. Tegyük hozzá a szépet és a jót, mert oda születve, oda tartozunk és felelősek vagyunk, azért, hogy ne épüljön le, a lelkes, szíves, gondolkodó embereknek a sorsa se. Sok dolog lenne, ha megtanulnák az emberek, hogy a sorsukat nekik szükséges megcsinálniuk, s nem szabadna a generációs feladataikat se, megoldatlanul, ráhagyni a következő generációra. Nem a család helyett, leginkább értük, adni meg a következőknek, a sorsukban és a generációs feladataikban való, kibontakozási lehetőségüket. Emberi tartás és emberséges méltóság, az alap amit hoztunk, nem életkor függvénye azt sem, hogy tiszteletet, kinek adjunk. Megjár az mindenkinek alapban, hogy emberileg otthon legyen az a hely, ahol  fel tud fejlődni, a tehetségének a kibontakoztatásához, ott legyen az alap, amit megkapnak. A gyermekeknek is, a fiatal felnőtteknek is, hogy ne máshol keressék, na hiszen, látványosra, kitűnőre sikerült a hamis, az álságos, a csábítóan kiváltságos. Mindezek által, el ne vesszenek, az útvesztőkben, hát nézz rá, ki, vagy mi veszi el, az ideje nagy részét, úgy, hogy nincsen, általa, sikerélménye. Viszont nem hathat rá más, ha nem láthatja és nem hallhatja ki, azt sem, hogy mi lenne a sorsának megfelelő számára.  Amikor a szolgáltatónál csak felénk vannak, azok, amiket kötelező betartanunk, akkor az egyoldalú, nem működőképes. Ha az elvárások, csak az egyik oldalt növelik, akkor nem tud jól működni, mert az amit feltöltés helyett, túlzóan tele tettek, nem kap már motivációt, gátolja a fejlődést, hiszen telített. Sok minden elhangzik, a szolgáltatásom közben,  az oktatásomon, úgy, hogy hitelesen, át is élik, a saját belső kontrolljuk igazolja azt, a természetes, működésük közben. Na még egyszer, jer velem jó öreg bocsánatot kérek, hátha másoknak is időben megy.  Heringes Árpádné a Julamami. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra, szombatonként 10.00 és 12.00 óra között, van a szolgáltatásom. Magyarországról, Paks, Vadász u.59.Hergál Házból. Tiszteletem.

 

Heringes Árpádné ( Julamami ).
Heringes Árpádné a Julamami. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Magyarországról, Paks, Vadász u.59. Hergál Házból. Hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra, szombatonként 10.00 és 12.00 óra között. heringesarpadne@gmail.com, ahova a megbeszélt időben, a tenyérfotókat várom és a +36302470589 kihangosított telefonom által, történik a szolgáltatásom. A szolgáltatásomhoz, szükséges idő: 60 és 90 perc, a díja: 15.000.- Ft.  Mielőtt elköszönök,  elmondom a számla számát, a megjegyzésbe kérem írja rá, Heringes Árpádné egyéni vállalkozó. Kérem tiszteljen meg azzal, hogy a szolgáltatásom napján, átutalja, a díjamat. Tiszteletem.

 

 

 

 

 

Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Heringes Árpádné a Julamami. https://julamami.eu, heringesarpadne@gmail.com

Heringes Árpádné ( Julamami ).
2022.07.29. Nézed, nézegeted és még nem érted, hogy miért nem látod, mindazt amit mások úgy tűnik, hogy átlátnak. Különböző szintekre és tehetséggel születtünk, mind más és más, sorsot hoztunk. Irányít bennünket a gondolkodó agyunk, mindig arra, ahol a következő fejlődési lehetőségünkhöz, az addig fel nem ismerteknek, a megtanulását  kínálja, a saját időnkben számunkra.  Egy lehetőség ami által megismerheti a sorsát és a generációs feladatait, hogy ne az öregedésnél jöjjön rá, hogy nem csinált, sem önmagáért, se generációsan, semmi olyat, amit a tudása által biztosan hátra hagy. Ami által a családjában , az arra már emberileg érett, megtalálhatja, mind a két mezítlábával, a talpa alatti talajt.  Heringes Árpádné a Julamami . Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Oktatom. Magyarországról, Paks, Vadász u.59. Hergál Házból. Hétköznapokon 10.00 órától 17.00 óráig, szombatonként 10.00 és12.00 óra között, a, heringesarpadne@gmail.com, ahova a tenyerekről készült, jól olvasható fotókat várom, a megbeszélt időpontban és a +36302470589 kihangosított telefonom által, történik a szolgáltatásom. Magyarországról, Paks, Vadász u.59. Hergál Házból. Tiszteletem.

Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Oktatom. https://julamami.eu Heringes Árpádné a Julamamai.

Heringes Árpádné ( Julamami ).
Hát leírom, ide, hogy is képzelem el, ezt a helyet, ahova születtem és a Hazánkat, amihez a sok jót és szépet szeretettel adtam. Azt gondolva, hogy ugyanazokat, amikor szükségem lesz rá, a saját Hazánktól, szülőhelyemen, itt kapom meg, mert nincs másik Hazám nekem.  Ahova a sok – sok ember, megtisztelő érdeklődése, az Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó., tehetségemből eredő tudásom megismerése miatt, nagyon messziről is megjöttek. Ez által adta meg nekem, a teremtő Isten, azt a megtiszteltetést, hogy egy napon megrajzolhattam, a tananyag 153 oldalát. Magam is meglepődtem, amikor azt érzést felismertem, nincs bennem több, amit lerajzolnék és kinyomtatnék. Az elégedettség érzése volt az akkor, felszabadult, mindaz, ami már erősen ki szeretett volna bontakozni, a rajzaim által. Nincs jelentősége az első oldalaknak, mert azután, még hozzá és mellé rajzoltam, még közben, mielőtt, megkapta a  védjegyet. Mivel nem tartozom se ide, sem oda, tartozom hát, az engem megtisztelőhöz és akkor éppen oda. Nem lett a feltaláltamnak megfelelő szinten, lehetőségem, egy sem, gondolom nem a fejétől dőlt el.  Mi legyen azzal, ami a megelőzésben, nagyon jól jöhetett volna, már akkor. Persze sejtem, miken múlott, az idén úgy is felszínre jön mint minden. Van az a várakozási idő, amihez, már kevés a bocsánatkérés, ha az nem tükrözi a valóságot, még nagyobb bonyodalom lehet belőle. Figyeltem a szavaknak az értelmezését, szinte, mindenkinél másképp jött le, annak a szónak a jelentése és a jelentősége is másképp esett. Amikor valakinek gondolják magukat emberek, büszkélkednek mindazzal, amit nem ők teremtettek meg. Na hiszen, csupán úgy esett, hogy volt egy lehetőség, amit megugrottak, mert meglehetett. Nem is gondoltak arra, hogy kontrollálni is lehetne előtte, hiszen akkor rájöttek volna, hogy nem számukra készült az, nem szabadna élni, azzal a másoknak szánt, lehetőséggel. Azt látom, hogy amikor elértek emberek oda, ahol másoknak magasabb az életszínvonala. Látják azokat az élethelyzeteket, el is hiszik, hogy ugyanannak, számukra is ott van, az ideje. Pedig messze vannak még tőle, vagy egyáltalán nem is lenne dolguk azzal. Az a sok, nem a saját szintjüknek megfelelő, nem a munkájuk által keletkezne, vissza hát, az ismétlésben a kezdetekhez, vagy megoldhatatlanul, tán végleg, a szintjük alá, vissza vetné őket. Sőt, esetleg azzal sincsenek tisztában, hogy nem  generációsan meglévő, mennyiségű és nem a tudásuk által lett, hirtelen jött, túlzó helyzetek, mennyire csapják be őket, emberileg. Elhiszik azt is, hogy azzal aztán, már mindent lehet, hiszen, a többiek fölé kerekedtek, megmondók lettek. Bizony – bizony, vannak azok az élethelyzetek, amik által, megemelkednek, a sajátjukhoz képest, több, erősebb hatású, lehetőségként, vannak tálalva a történések. Nem veszik észre, a sürgető energiák által, hogy  azok, megemelő, kiemelő, erős késztetések és könnyen lehet, hogy csapda helyzetek. Szerintem, az idén, szükség van, a toleranciára, a saját szint megismerésére, az élet és a sors közötti, felismerésekre, az alázat megtanulására.  Azon a szinten, ahol éppen időznek, hogy szintet váltani legyenek képesek és még a saját idejüknek megfelelően. Jer velem jó öreg bocsánatot kérek, ha egyedül nem megy, ismerem azokat a rajzaimat, amik által, megoldani képes lehetsz. Segíts magadon azáltal, az  Isten is megsegíthet. Heringes Árpádné a Julamami. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Oktatom. Nem sablon, emberi jelnyelvnek neveztem el, mindenkinek a saját szintjére, a magam által feltalált módon, érthetően lefordítom. Gyakran hallottam, az oktatásom közben, hogy miért nem, évekkel előtte, döntöttek a megtanulása mellett. Nem mindenki veszi még észre, hogy ott van előtte a megoldás, csupán fel kéne ismernie. Ehhez jó tükör az, amikor felismerik az emberek, hol is tartanak, ahhoz képest, ahonnan elindultak.  Fel tudják mérni azt, ami által, nem mennek túl a saját lehetőségeiken. Rájönnek, nem érthetnek mindenhez és mennyire fontos lenne, az emberismeret, bizonyos szinteken, nélkülözhetetlen. Magyarországról, Paks, Vadász u.59. Hergál Házból. Hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra, szombatonként 10.00 és 12.00 óra között. heringesarpadne@gmail.com, ahova majd, a megbeszélésünk szerint, a tenyérfotóidat várom és a +36302470589 kihangosított telefonom által, történik, Heringes Árpádné egyéni vállalkozóként a szolgáltatásom. A szükséges idő: 60 és 90 perc között lesz. A díja: 15.000.-Ft. Amihez a számla számát, a végén, mielőtt elköszönnék, elmondom. Megjegyzésbe kérem ráírni, Heringes Árpádné e.v. Köszönöm, a megértését, arra kérem, az utalása, a szolgáltatásom napján történjen. Tiszteletem.

Heringes Árpádné a Julamami. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. 2022.07.27. https://julamami.eu

Heringes Árpádné, Julamami védjegy.
https://julamami.com, https://julamami.eu, 2022.07.27. Vannak akiket már kiszolgál a sorsuk, mert van az Isten és megéltek mindent, ami ahhoz, a nehezeket átélve ott volt, akkor még a saját idejükben, lehetőségként számukra.  Generációsan kaptak talajt a lábaik alá, nem halmoztak fel nekik semmi olyat, amivel nem tudnának mit kezdeni, mert emberileg, nem elég érettek hozzá. Ismerik a munka becsületét, megdolgoznak mindazért, ami előre viszi azután őket, fejlődve, teremthetnek általa. Generációsan jutottak előbbre, mert ismerik azokat a lépcsőfokokat, amiket a sorsuk eléjük tárt. Nem szükséges már az ismétlése semminek, ami nem vinné előre őket, haladnak a saját életritmusuknak megfelelően.  Van amikor pihenésre van szükségük, hát az is megoldódik, hogy ne tegyenek fölösleges lépéseket. Általában irigylik mindazok, akik nem csináltak az életükben semmit úgy, hogy a nehezeket megoldották volna. Rákaptak arra, hogy  tapasztalva fejlődés helyett, sajnálgatják magukat, ah, nekik nem sikerül semmi, úgy ahogy szeretnék. Vagy a hatalmukat fitogtatva, igyekeznek úgy fogalmazni, hogy felelősséget semmiért ne kelljen vállalniuk. Amikor a szónak ott van a helye, az annak az ideje, elgondolkodtatja azt aki már kihallja, sok lenne az ismétlésekből. Elkezd gondolkodni rajta,  a másik miért tudja, fedezte fel, a már sokszor és jól elhelyezett, gyakran bejött, hamisságát. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Akik már értik mit írok ide naponta, hogy a saját szintjükre kerülve, a nehezeket már megélve, jó minőségű életet tudjanak teremteni a családjuknak. Azáltal, hogy nem helyettük, inkább értük és önmagukért teszik, a nehézben is, az emberséges megoldásokat választva. Nem ártok, se nem bántok, magamra is jól vigyázok, az őszinte szó, olyan mint a friss víz, aki szomjazik rá, hálás érte. Tán nem kéne, szoktam mondani az oktatásom közben, hogy szembesüljenek azzal az energiával, amit a tudásom által, kihallanak, mert van az Isten. Hiszen a belső kontrolljuk, a lelkiismeretük által, jelzi számukra azonnal, hitelesen mondtam. Ki ebben, ki meg másban, élte meg azt, hogy emberesedjék és ne a könnyű megoldásokkal akarjon, az át és megélések helyett, megúszni mindent, Így elkerüli a nehézben való tapasztalást.  Azáltal tudná meg,  hogy honnan jött és meddig ér számára, a jó minőségű élet, mert ha nagyot vétett, ismételhet. Igyekszik a belső kontrollja jelezni számára, hol vannak, az emberséges határai, többször is odarakja, hátha van hozzá kedve és önmagáért megoldja. Azután már rábízza, hogy emberesedni szeretne-e, vagy visszaélni azzal, amit az Isten, azért adott neki, nehézként, hogy változzon meg.  Ismerje meg a másik oldalát, ne csak a racionális agyát használja, mert annak, nincs magában, a motiváló oldala nélkül hatása. Hiszen önmagát minősíti le, azzal, hogy mindig azon van, hogy kihasználjon másokat. Az lenne a feladata, hogy az addigi önmagához képest,  emberesedjen  még és még, s akkor, a saját idejében, valóban,  meg is kapja. Vagy kikerül az, amit addig gyakran használ és jól bejött, nem őszinte fogalmazásával elért, fölöslegessé válhat. Vagy, azon a szinten, amit addig, elért emberileg és gondolkodva élőként, a  tudásának megjáró tiszteletet is átélheti. Vagy szembesül mindazzal, majd, mások által, ugyanúgy, annak amit elindított, a  már visszaható, önsajnáló negatív hatásával. Igyekezne azon lenne, hogy a magyarázkodásával, azzal ne kelljen azonosulnia. Elfordulnak sokan majd, hiszen megváltozott az energia szintje, átfordultunk már a 8. éve, a jó energiák hatnak. Mindezeket azért kapja, kinek mi van a sorsában, mert, mindannyian más és más sorsot hoztunk, hogy változni és azáltal fejlődni tudjunk. Nap mint nap emberesedjünk, a saját életminőségünket is megoldani igyekezzünk, akkor lesz, a teljesítésünkhöz mérhető, jó minőségű az életünk. Ne mások helyett, ne leutánozva, lemásolva éljünk, saját sorsot és generációs feladatokat oldjunk meg, a saját időnknek megfelelően.  2022. évet éljük, sok az intelligens, okos, jó szakmai tudású, emberséges, a munkája becsületét megismerni igyekvő.  Két oldala van, minden embernek, ha az egyik meg vagy kikopott, üres lett, van a másik oldala, tán ideje lenne szembesülnie vele. Tanulni nem szégyen, sőt nem késő, semmiképpen, mindent mindenkinek a saját idejében.  Magyarországról, Pakson a Hergál Házból. Heringes Árpádné a Julamami. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Oktatom. Hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra, szombatonként 10.00 és 12.00 óra között. A +36302470589 kihangosított telefonom és heringesarpadne@gmail.com által. Tiszteletem.

 

A fokozatosság a módja annak, hogy azt érezd, fejlődésben vagy… 2022.07.26. https://julamami.com, https://julamami.eu

Heringes Árpádné ( Julamami ).
Heringes Árpádné  a Julamami. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Tenyér – térképolvasó. Oktatom. Amikor az egyenestől eltérve fogalmazod meg a szavakat, elhiszik és hitelesnek tartják, mindazt, amit mondasz, vagy a szabályokba foglalsz.  Nem gondolnák, hogy annak a szintnek nem megfelelő döntések lehetségesek, ahol azok elhangzanak. Hát ne vegye zokon senki sem, ha leutánozzák mindazt, amit sikeresnek látnak, a felszínen, nem is gondolva arra, hogy becsapnák bármivel őket. Mert ők maguk, nem csapnák be a többieket, azokon a kiváltságos szinteknek látszó, megmondó helyeken. Az egyenes az egyenes, ha nagyon eltérnek, a megfogalmazásokkal, tőle, az önjáróvá is lehet. A Haza, az legyen, maga a gondolkodóan döntőknek a megtisztelő feladata, munkájuknak a becsületét is ismerők dolga.  Azt is érezze a Nép, amiért annyit dolgoznak, értük, a saját jól boldogulásukért  is teremtenek, nemcsak beleadnak, a mondjuk, bödönbe.  Jer velem jó öreg bocsánatot kérek és nem csak magam helyett.  Magyarországról, Paks, Vadász u.59. Hergál Házból. Hétköznapokon 10.00 és 17.00 között, tájékoztatlak, heringesarpadne@gmail.com és a +36302470589 telefonom által.
Julamami védjegy Heringes Árpádné tulajdona.
2022.07.26. Jer velem jó öreg bocsánatot kérek. Hátha rákapnak többen és megváltozik általa, az a, nagyon alacsony szint, ahova bevagyunk sorolva. Mi a saját Hazánkban próbálkozók, az egyéni és a hasonló más elnevezésű, a megélhetésünkért küzdő vállalkozók.  Sok emberséges számára megoldást hozhatna, a szintváltás. A saját általunk is felépített Hazánkban, rólunk is tudomást véve, a jóban és szépben és a saját tudásunk által, boldogulhatnánk utána. Az egyenlőre, még csupán kezelhetetlennek tűnő, de megalázóan alacsony szintű, minden bizonytalan érzésük, az emberi szintjüknek megfelelően, a boldogulni tanulással elmúlna. Boldogulni tanulni, most és minden adott helyzetben, a tudással, együtt nő fel, az alázat, mindenkiben. Ha nem így lenne, az egy teljesen más történet, én a megelőzésben gyakorlom, alázattal, a hivatásomat. Ha még nem tért el nagyon, a lelkiismeretes működésétől, vissza is rendezhető a boldogulni tanulás által, ahogy szerinte, a belső kontrollja helyesnek tartja. Műhely, a megelőzésért., ezt adtam fantázia névként, az egyéni vállalkozásomhoz. Úgy tűnt csoportok is lettek belőle, volt, hogy oldalam is eltűnt. Engem nem is kérdezve, voltak mögötte, úgy, hogy kiüresítve kaptam vissza. Senkit sem zavart, hogy a Julamami védjegy, csupán nekem lett gondom vele. Szerintem, nem is gondolták, hogy mások is látják, a vakmerően mindent körbe kanyargó, próbálkozásaikat.  Az emberi méltóság, az emberséges tartás, a tudás, a hiteles kommunikáció, az ami, nyolc éve, láthatóan araszolva halad és építi fel, a tartásos emberségeseket. Működésében hitelesen, a felszínen jól látható. S nem,  a /csilicsalacsodája/ szerint, a valósághoz alkalmazkodni nem tudó, mindenáron minden számukra jót, utánozni akaró. Semmiféle emberi teljesítményt, hitelesíteni nem tudó, csupán akaratoskodó, mások fantáziáját is magának betudó, erősen másoló. Az eredője ismeretlen, vagy már, régóta üresben járatott, amit gyakran megnéznek, hogy valóban jól látják-e azt. Miközben a kisembereknek besorolt, nagy tudással rendelkezők, küzdenek,  mint a varacskosmalac, hogy legalább azt megtarthassák, amiért nagyon sokat dolgoztak. Szerették volna megalapozni, az aprónak tűnő, másoknak semmi, vállalkozásaikat, hogy a következő generációnak valamit, hátra is hagyjanak. A munka becsületét nem ismerőknek, üres beszéd mindez, gyorsan tovább is lépnek. A kellemetlen kifejleteknek a nehezét, megkapjuk, örököseiként mindannak, mint, törleszteni való lehetőségként, a nehezét. Ne mondjunk semmit, arra se, mert mire végig gondolnánk, jön a következő jól elsikálni valóiknak, a neheze.  Heringes Árpádné egyéni vállalkozó., a Julamami mint védjegy, van ott, szerepe azzal, ahova leírom. Mivel nem tudtam megfelelően fejleszteni, úgy, hogy az a tudásom általi, szintemre, tudott volna emelni. Hát itt tartok, most éppen az egyéni vállalkozók, a kisvállalkozók, különböző módon fantázia névvel ellátott módon, már megint, kérdezés nélkül változtatnak. Valószínűleg hasonló helyzetben még nem voltak, hogy ezek a változtatások, mivel járnak, azután emberileg. Én prevenciós vagyok, aszerint gyakorlom a feltaláltamat, úgy is élek. Mint az aki, az Isten adta, tehetségemből eredően, felnőtté, a hivatásom és a feltaláltam által lettem. Tudom, hogy mit miért mondok úgy, minden szavát, magam adtam hozzá. Azáltal úgy hat, a megfelelő szinten, hogy én alkalmazkodom és a toleranciát is magam gyakorlom. A sok -sok, ember, akik megtiszteltek, a napi gyakorlatomból eredő, tudásom miatt. Az adta, azt, ami által, az Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó., szolgáltatásomat gyakorlom. S az oktatásom formáját, majd ha lesz igénye rá sok embernek, megint. Mindazt, még, az ő idejükben, meg tudják tanulni, mert én még, tovább tudom adni. Tudom, hogy mit miért mondok és miért úgy mondom, azt, a megfelelő szinten élő, lévő embernek. Mert az úgy, azáltal, át is megy, a saját olvasatával kontrollálni tudja. S önmaga szerint, a saját szintjének megfelelően, számára, érthetően el is fogadja. Ki mire képes, az emberséges tartásában maradva, az emberi méltóságát megtartva. Tegeződésre kérem, a jelentkezőket és úgy oktatom, ne akadozzon a megfogalmazásának, az áthidaló nehézsége, ne gátolja, a számomra kontrollálható, jó minőséget. A belső kontrollod szerint, úgy is szoktam mondani. S azt, a számára még nem biztos, hogy gyakran észleltet, megtanulja, a saját szóhasználatával, megfogalmazni. Az érzésed szerint, átment-e, azt is gyakran hallják és bizony, akkor mindenki mást és mást érez, nem lehet sablont csinálni belőle. Ne csapjad be magadat, ezt is szoktam mondani, kontrolláljad még egyszer és újra, hogy biztos legyél magadban. Ami szerintem úgy van, az nem biztos, hogy szerinte is akkor van úgy. Mivel a saját feltaláltammal oktatom, minden szavamnak, a rezdülését, kontrolláltatom általa. Mivel én már tudom, mikor miről beszélek, ő meg éppen akkor tanulja meg, tőlem. Viszont, a gyakorlat teszi a mestert, önmaga által kontrollálva fogadja el, amikor megbizonyosodott róla. Mindent a maga idejében és szinten, lehetséges utána már, számára is, megbizonyosodva kontrollálni. Heringes Árpádné a Julamami. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Hétköznaponként 10.00 és 17.00 óra, szombatonként 10.00 és 12.00 között. Az egyéni vállalkozásom általi szolgáltatásomhoz az eszközeim.  A +36302470589 kihangosított telefonom, heringesarpadne@gmail.com, ahova, a megbeszélésünk alapján, a jó minőségű, tenyérfotókat várom. Magyarországról, Paks, Vadász u.59. Hergál Házból. Tiszteletem. https://julamami.com, https://julamami.eu

 

 

 

 

 

 

Heringes Árpádné a Julamami. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Oktatásom. heringesarpadne@gmail.com és a +36302470589 telefonom által. Magyarországról, Paks, Vadász u.59. Hergál Házból. Tiszteletem.

Heringes Árpádné ( Julamami ).
Heringes Árpádné  a Julamami . Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó., oktatásom. Magyarországról, Paks, Vadász u.59. Hergál Házból. Hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra, szombatonként 10.00 és 12.00 óra között.   Eszközeim hozzá,  heringesarpadne@gmail.com, ahova a megbeszélt időpontban, a tenyérfotókat várom. A szolgáltatásom pedig, a +36302470589 kihangosított telefonom által történik. A szükséges idő: 60 és 90 perc között van, a szolgáltatásom díja: 15.000.- Ft. A díjam utalásakor, kérem megjegyzésként ráírni. Heringes Árpádné e.v. Köszönöm a megértést,  a díjat, a szolgáltatásom napján kérem utalni. Tiszteletem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julamami védjegy Heringes Árpádné tulajdona.
2022.07.25. Jó nagyokat téved, amikor azt hitte az álmait már elérte, mert van hozzá, elég, bödönös pénze. Nem tudja, mert nem hozta amikor megszületett azt a tudást, tanulni nem szeretne, hiszen úgy tudja, hogy tud mindent. Ami odáig eljuttatta, az bizonyára az irigyeinél is igazolja, van benne hozzá csalafinta nafta. S amikor már annyi az irigye, mint a pelyva, több az ocsú, mint a hasznos.  Akkor úgy dönt nem számítanak mások, csak a sajátjai között élheti meg, ugyan ki más lehetne, akinek mindenben igaza van.  Van az a kör, amit egy kultúra nagyon ismer, régen gyakorolták, amíg azt, sokan meg is orrolták, hát régen abba is hagyták. Hiszen nem magyaros virtus az, csak átvették, akik azt érezték annak gyakorlása  közben, amit egyéb módon, nem érhettek volna el. Azután óhatatlanul fejlődött, mindenki, ki így, mások meg másképp, gyakorolták, rájöttek, a korral fejlődni is képesek.  Mintha itt ünnep lenne minden nap, szinte úgy néz ki, van bőven, rávaló, hogy legyen látszatra, igazinak tűnő, no lám, láthatóan, van mit ünnepelni. Sok a buli, hát nem látszik, hogy gondja lenne bárkinek, érezzék csak sokan azt, hogy tehetetlenek. Hiszen, elenyésző létszámúak, ahhoz képest, amennyire a sorsukat érintő az, a helyzet, amivel, esetleg, a sok munkával elért,  életminőségüket menthetnék meg.  Szinte hihetetlen mindaz, ami megtörtént már és történik, nagyon gyakran, alig győzünk a változáshoz igazodni. Miközben most is tennünk kell, a számunkra a jóért és a szépért, amit ide teremtettünk, a saját Hazánkhoz,  egész életünkben. S  még most is, gyakoroljuk a hivatásunkat, hogy ne veszítsük el, az álalunk, a szorgalmunkkal, a munkánk megbecsülésével, elért életminőségünket. Tán pont így érik el, azt, hogy már megint igazuk legyen, mert nem győzzük munkával és idővel, mindazt teljesíteni, amit éppen kitalálnak, számunkra. Hiszen csupán beszélnek arról, amit kitalálnak, a hétköznapi gyakorlatból nem ismerik, nem azt az életminőséget élik, amit nekünk szántak. Azt gondolják tán, a többiek, őket ez nem érintheti meg, nem juthatnak hasonló élethelyzetbe. Így hát, azt látják, no lám, hiszen, van miből bulizni, jól ki van találva, mesteri utánzása, a látszatnak.  Mintha mindenkire vonatkozna, a jó minőségű életminőségnek, a felszínes látszatáért, jót bulizó sokaság, igazolja majd, mindazt, amit elhitetni szeretnének. Egy dologgal lehet, hogy nem számolnak, amikor ugyanazok, úgy döntöttek, hogy már jól belejöttek, megmondók lesznek. Magyarországon, a Hazánkban, sok a szorgalmával, jó minőségű munkájával, feltaláltjával, elérő, jó életminőségét élő. Akik tisztelettel vannak egymás felé, azért amit ebben a helyzetben is, képesek, napi szinten, a Hazánkhoz adni.  A munka becsületét ismerő, tartásos, használható tudással rendelkező, okos, tanult, intelligens, emberségesen hitelesnek tartott, jól ismertek.  Heringes Árpádné a Julamami . Tiszteletem.

 

 

 

 

 

 

 

Julamami védjegy, 2010. év óta, Heringes Árpádné tulajdonom.
2022.07.24. A jó gazda, előszőr ellátja mindazokat akik rá vannak bízva. A gyermekeket, öregeket, még tétovázó felnőtteket, nem igazítja lábához, mint a képlékeny kapcát. Ha felvállalta azt amit követni sem tud, nincs hozzá jó minta a számára. Nem jött még rá, hogy neki kellene a toleranciát és az alázatot, minden olyan helyzethez megtanulnia. Amikor rájön, hogy az ott élő Népből lett maga, a Haza és az a Nép sajátja, végleg, el senki sem birtokolhatja.  Gondoskodásáról biztosítja mindazokat, akik önmagukat ellátni nem tudják. A szintjüknek megfelelő lehetőséget ad a gondolkodóknak, a hivatásuk gyakorlásához, hiszen ők a születésükkel hozták ahhoz a tehetségüket. S nem vállal a saját szintjénél magasabb feladatokat, ha azok szerint kell majd élnie az érintetteknek. Heringes Árpádné. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó., oktatásom. Magyarországról, Paks, Vadász u. 59. Hergál Házból. Tisztelettel. https://julamami.com

 

 

 

https://julamami.com 2022.07.23. Heringes Árpádné a Julamami. Magyarország, Paks, Vadász u.59. Hergál Ház.

Heringes Árpádné a Julamami. https://julamami.com
2022.07.23. Kergetted az álmaidat, boldogságra vágytál, tenni érte nem akartál, nem fejlesztetted magadat, csak kritizáltad azokat, akik náladnál, előbbre jutottak. Másokat utánoztál, beláttad, hogy abban nem rólad szólt, az időt mulattad csupán,  nem is boldogultál. Elértél oda és már látod, hogy mielőtt elindultál, magadhoz képest, a sorsod adta lehetőségekben, akkor már jól boldogulva otthon voltál. Emberismeretnek neveztem el, emberies jelnyelvnek, ahogy oktatom. Nem jelentkezik be más, mint aki érti, hogy miben segíthet önmagán, akkor, ha azt érzi, egy ideje már, csak körbejár. Ezzel az oktatási formám adta lehetőséggel, megékezhet oda, ahol már összefüggésében is átláthatja. S az általam, tanultak által, már elég érett lehet, ahhoz, hogy lesz rálátása, arra is, amire addig nem is gondolt, hogy az, a megoldás is lehetne. Nem az addigi tudása helyett, nem cserél a két tudás benne helyet, mellé  tanulja ezt, hogy szélesedjen a rálátása és a megoldásait is megtalálja.  Heringes Árpádné a  Julamami . Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Tenyér – térképolvasó, összefüggésében látással. Oktatom. Magyarországról, Paks, Vadász u.59. Hergál Házból. Hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra, szombatonként 10.00 és 12.00 óra között.  heringesarpadne@gmail.com és a +36302470589 telefonom által. https://julamami.com Tiszteletem.

 

 

Heringes Árpádné. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. heringesarpadne@gmail.com, https://julamami.com Magyarországról, Paks, Vadász u.59. Hergál Házból. Tiszteletem.

Heringes Árpádné ( Julamami ).
2022.07.22. napján írom, a reggeli gondolatom. Magyarországról, Paks, városából, a Vadász u.59. szám alatti Hergál Házból. Heringes Árpádné , Julamami  védjegy. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Tenyér – térképolvasó. Oktatom. Hétköznapokon 10.00 és 17.00 között, tájékoztatlak, heringesarpadne@gmail.com és a +36302470589 telefonom által. Tiszteletem.

2022.07.22.

 

Julamami védjegy, 2010. év óta, Heringes Árpádné tulajdonom.
2022.07.22.  A jó gazda, előszőr ellátja mindazokat akik rá vannak bízva. A gyermekeket, öregeket, a munkájukból élőket, az egyéni vállalkozókat, nem igazítja lábhoz, mint a kapcát, a  saját kényelme miatt. Mert ismeri az elvégzett munka becsületét, ami a tartását adja. Mindazoknak, akik amikor már ott tarthatnának, hogy beérett a saját elvégzettjük gyümölcse, aratnának végre, hogy jobban éljenek belőle. A túl gyakran, eléjük rakott,  nehezeket, megoldani igyekeznek, annak tudatában élnek, hogy csak az elvárásoknak teljesítenek. A sorsukat megélni nem tudják, hát, túl sok idő megy el, az életükből, sikerélmények nélkül.  A tehetségemből lett hivatásom által, nagyon sok ember tisztelt meg, akiknek szolgáltattam. A gyakorlatban sokat  tapasztaltam, hát egy napon megrajzoltam azt, amit akkor már, az elmélethez adni tudtam. Mindezeknek kapcsán, úgy látom, hogy a napi sikerélményre szükségünk van mindannyiunkban, hogy az egészséges egyensúlyunk megmaradjon minden körülmények között. Az emberismerettel rendelkező, hozzáértően döntő, a gondoskodásáról biztosítja, mindazokat, akik önmagukat ellátni nem tudják. A szintjüknek megfelelő lehetőséget ad a gondolkodóknak, a hivatásuk gyakorlásához, hiszen ők a születésükkel hozták ahhoz a tehetségüket. S nem vállal a saját szintjénél magasabb feladatokat, csupán a kívűlről látóknak szóló, kirakata miatt. Hiszen tudja,  hogy azok szerint kell majd élnie, minden érintettnek.  Julamami védjegy, 2010. év óta a Heringes Árpádné nevemen van. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Hétköznaponként 10.00 és 17.00 óra, szombatonként 10.00 és 12.00 óra között, oktatom. A +36302470589 telefonom és a heringesarpadne@gmail.com által.  Magyarországról, Paks, Vadász u. 59. Hergál Házból. https://julamami.com Tiszteletem.

 

 

 

 

Magyarországról, Paks, Vadász u.59.

Hergál Házból. 2022.07.21. Tiszteletem.

Heringes Árpádné ( Julamami ).
Heringes Árpádné  egyéni vállalkozó.  Julamami védjegy, 2010. év óta,  Heringes Árpádné nevemen van. . Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Tenyér – térképolvasó. Oktatom. Magyarországról, Paks, Vadász u.59. Hergál Házból. Hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra, szombatonként 10.00 és 12.00 óra között, oktatom a feltaláltamat. Az eszközeim ehhez,  heringesarpadne@gmail.com, ahol a Tenyérfotókat olvasom le  és a +36302470589 telefonom által van a  szolgáltatásom. Tiszteletem.

 

Átfordultunk a festésemnek a címe. Heringes Árpádné, Julamami
Átfordultunk, a címe a festésemnek. Látható benne minden, amit azóta már megélünk. Heringes Árpádné, a Julamami védjegy, 2010. év óta a nevemen van. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó.  Ami által  észlelhető, átmegy annak a hatása, amit a belső kontrollja visszahatva ad számára. A lehet, az nem jelenti azt, hogy mindenkinek szabadna, mert túlzásba eshet általa. Ha a hirtelen jött, pénznek a hatása az, amit úgy vélt, ha nem is dolgozott meg érte, az  úgy válik a hasznára, mint a sajátja.  Természetesen, amit generációsan megteremtettek, az elődei, az a saját alapja lett. Azt felismerve,  a jó minőségű munkája által, fejlődhet, összefüggésében látva, válthat. Megerősítve azzal, a generációsan elvégzett feladatainak, a következőknek maradt alapjait. Jer velem jó öreg bocsánatot kérek. Önismereti oktatásom, ami által, megismerhető, mindenkinek  más és más, a saját sorsa.  Hétköznaponként 10.00 és 17.00 óra, szombatonként 1.00 és 12.00 óra között, történik a szolgáltatásom.  A szükséges idő: 60  és  90 percen belül.  A díja: 15.000.- Ft. A számlaszámot az elköszönésemkor elmondom, a megjegyzéshez kérem beírni, Heringes Árpádné egyéni vállalkozó.  A szolgáltatásomhoz az eszközeim,  +36302470589  telefonom és a heringesarpadne@gmail.com,  ahova a tenyérfotókat várom. A tenyérfotókat, összefüggésében olvasom le, a saját  feltaláltam által.   Magyarországról, Paks, Vadász u.59. Hergál Házból. Tiszteletem.

 

Heringes Árpádné nevemen 2010. év óta, a Julamami védjegy.
Úgy látszik, nagyon megtévesztő lehet, az a szint, ahova nem a saját tehetségükkel, se nem, az elvégzett munkájuk becsületével kerültek fel. Kijózanodást okozhat az, hogy elhitték, nekik is mindent lehet, mert azon  a szinten, úgy van az. Nehéz lehet, majd a saját idejükben, szembesülni, hogy nem a saját sorsuknak a szekerét tolták. Mindaddig, amíg, a valóságot észlelve, már, óhatatlanul, a megváltozott körülményeknek a hatását, a saját szintjükön is, szembesülve, meglátták. Magyarországról, Pakson a Hergál Házból. Heringes Árpádné egyéni vállalkozó. Önismereti oktatásomként. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó., az önbecsülésünkért. Tisztelettel.

Mit tehetne más érted, ha nem teszel magadért… 2022.07.19. heringesarpadne@gmail.com

Heringes Árpádné ( Julamami ).
Heringes Árpádné ( Julamami ). Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Tenyér – térképolvasó. Online oktatom. Magyarországról, Paks, Vadász u.59. Hergál Házból. Hétköznapokon 10.00 és 17.00 között, tájékoztatlak, heringesarpadne@gmail.com és a +36302470589 telefonom által.

 

Amikor már elhagytad, a házat, a Hazádat, a helyet, ahol születtél és más hazája az, ahol kinőttél. Van még dolgod, el ne feledd, addig önmagadat, csak keresed. Amíg a saját Hazádban el nem éred, az emberi  nagyságodban, a sorsodat és a generációs feladataidat megélve a saját szintedet. Ahol, mindazok által, amiért becsülettel megdolgoztál, elégedettnek érezheted magadat.

Tisztelettel élj,

hogy az emberségedben is,

hiteles maradj.

Julamami védjegy, Heringes Árpádné tulajdona.
Heringes Árpádné  / Julamami /.Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Hétköznapokon 10.00 és 17.00 óra , szombatonként 10.00 és 12.00 óra között, történik a szolgáltatásom. A +36302470589 telefonom és a, heringesarpadne@gmail.com által. Magyarországról, Paks, Vadász u.59. Hergál Házból. Tiszteletem.

Köszönöm … 2022.07.18. heringesarpadne@gmail.com

Heringes Árpádné ( Julamami ).
Heringes Árpádné ( Julamami ). Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Tenyér – térképolvasó. Online oktatom. Magyarországról, Paks, Vadász u.59. Hergál Házból. Hétköznapokon 10.00 és 17.00 között, tájékoztatlak, heringesarpadne@gmail.com és a +36302470589 telefonom által.

Julamami védjegy Heringes Árpádné tulajdona.
Az élet élni szeretne, minden pillanatban meg is tesz minden jót és szépet érte. Ne mond azt, hogy vége, keresd meg a lehetőségedet, időben váltsál  szintet. Ne add fel, a megérdemelten jó minőségű irányába menj és az életedet jól  boldogulva éljed meg.  Ne várjál másra, hogy majd megcsinálja helyetted, mert az szerinte jó lesz és nem biztos, hogy azt  örömmel veszed.  Heringes Árpádné (Julamami).

 

Összefüggésében látni, azt is meg lehetne tanulni … 2016.06.13.- tól és a 2022. évben. https://julamami.com

Julamami védjegy 2010. év óta, Heringes Árpádné tulajdona. Magyarország, Paks, Vadász u.59. Hergál Ház.
Tiszteletem. Mivel 2009. év óta írom a reggeli gondolatom és sok mindenen átvitt, amikor nem volt mit tennem, nem keseregtem, inkább leírtam ide. Volt már sokféle neve a https://julamami.com, Webtenyer, Web – tenyér honlapomnak, egy ideje a hivatalos nevemen van. Ezt talán nem utánozzák le, mert senkit sem érdekelt, hogy a Julamami, Magyarországon vett védjegy. Kérem ne ajánlják nekem, a szolgáltatásaikat, mert az ingyenes lehetőségeket használom, a saját szintemen maradva élek. A 28 év tapasztalatom során, tudom, hogy ha valaki, magasabb szintre emelkedik, úgy, hogy az a sorsában nincsen benne, majd eljön az ideje, amikor szembesülni fog, a rossz döntésével. Én ebben az életben voltam bizakodó sokáig, már látom, hogy nincs értelme, nem érdekel az senkit se, hogy van-e sorsa az embereknek, vagy sorstalanná lesznek-e. Nem adom fel, benne van már sok évem, a hivatásomat gyakorolva, kerültem egy napon, abba a helyzetbe, hogy lerajzoltam a 153 oldal tananyagomat. A gyakorlatból lett az elmélet, nem adhatom fel, szeretném láttatni az emberekkel, mennyire más az, ha ismerik a saját tenyerüket. Az emberi méltóságomra figyelek, a tartásomat a nehéz életem adta és a sok – sok ember, akik megtiszteltek az Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó, Tenyér – térképolvasásom miatt. Heringes Árpádné ( Julamami ). Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó.  Online oktatásom. Magyarországról, Paks, Vadász u.59. Hergál Házból. Szeretettel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julamami védjegy 2010. év óta, Heringes Árpádné tulajdona. Magyrország, Paks, Vadász u.59. Hergál Ház.
Gondolkodj, gondolkodj, gondolkodj, minden hónapon ez vitt túl, aztán már az évek jöttek és elszaladt túl sok év. Amíg ott volt a remény, napi sziten az életemben, hogy elég az ismertségem, a szolgáltatásom minősége, ahhoz, hogy az internet világából  bejelentkeznek az oktatásomhoz. Addig a  reménnyel együtt,  vártam, viszont, úgy ment tovább, minden addigi, hogy szünetet sem tartott.  Nem késő még, az életkorom által, jött meg sok minden, a tapasztalás révén. Akkor, hogyan viseelkedjek, amikor nem úgy viselkednek velem, ott, ahol az a legalapvetőbb kelle legyen, hogy legyen kellő alázat, a sokféle emberhez. Tisztelettel vagyok, élek és szolgáltatok, ahhoz vagyok szokva, nem váltanék alacsonyabbra. Így hát, be és meg tudom tanítani, az oktatásom által most is, hiszen átadni is csak én tudom, más nem.  Minden körülmények között emberségesnek maradni, ez legyen alapvető, ne legyen ettől eltéríthető. Azon kívül, vagy belül, azon módon, akinek éppen, ahogy lehet, egy sablonba nem férhet bele, ennyi féle ember. Az alkalmazkodni tudást,  hoztuk, amikor megszülettünk, van akiből kinevelődött, amire felnőtt. Sokan tanulják meg az oktatásom álal, hogy számukra az, mennyi könnyebbséget jelent. Ha nem kell magukra erőltetni, mert már megismerték, a saját működésükben és számukra, már  jól megy. Igen tudom, nem kellett volna, azt gondolnom, hogy majd megveszi tőlem a Hazánk. S az érdeklődő, már arra igényes embereknek, ingyen adja, ezt a nem hétköznapi tudásomat. Nem adtam át, senkinek se, nem tanítottam be és meg  senkinek sem, az oktatását, a feltaláltamnak.Elengedtem ezt is, mint  sok minden mást is már, nem reménykedem, megoldom úgy, ahogy szoktam.  Segítek magomon, hogy az Isten is megsegítsen, ebben az én tehetségemből eredő tudásomban, hogy tovább tudjam adni. Oda, ahol már emberileg éretten, vinnék tovább, a be és megtanított, számukra is oktathatóvá váló, oktatható tudásom által. Jól jönne most az, hogy legyen valaki, aki hitelesen tudja, van-e, a lehetőségem nekem bármihez, ha nem, hát ezt is elengedem. Amikor megismertem a tehetségemet és bevonzottam általa, tengernyi sok embert, boldogulni tanultam. A tehetségemmel úgy haladtam, hogy nem szálltam el, akkor sem, amikor tömegekkel találkoztam, ott ahol előadtam.  Pontosan tudtam, hogy legyen annyi alázatom, amennyi segít nekem, akkor abban, kezelni tudjam mindazt, ami akkor nagyon erősen hatott rám.  Hát megtanultam, hogy a tudáshoz szükséges, a megfelelő alázat is. Amikor a tudás nélküli jól kitalált, elpénzesítettek, nagyon sokan lettek, hirtelen és látszott, hogy azt el is  hitték, az arra vevő emberek, amiket kitálaltak számukra. Tudtam, nem lesz jelentkező, a hitelesen jól működő oktatásomra, hát, mint már sokadszor a 12 év alatt, várakozás lett belőle számomra. Megszoktam már szinte, csupán, az életkorom nem lett kevesebb, most vagyok, éppen,  a 71. évemben, már megint, csak, várakoztatva. A tapasztalatom során, úgy tudom, az  ember azért született oda, mert az a Hazája, a szülőföldje adja, a talajt számára. Ha ott talált fel valamit, amit már, tovább tudna adni hitelesen, akkor azt meg kelllene tennie, hogy azt az, egészséges körforgásba bele is vigye. Hozzá adja, a tudását a Hazájához, mert egy a rezgésük a szülőhelyével. Jer velem, jó öreg bocsánatot kérek.  Ha az Isten velem, hát kicsoda ellenem. Ha az Isten velünk, hát kicsoda ellenünk. Heringes Árpádné ( Julamami ). Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó. Online oktatom. Magyarországról, Paks, Vadász u.59. Hergál Házból. Tisztelet, szeretet, legyen otthon bőven, hogy vigyenek belőle kimenőben. 2022.06.20.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heringes Árpádné nevemen 2010. év óta, a Julamami védjegy.
Most éppen, 2022.06.19. napján,  59.700.- a nyugdíjam, nem tudom, mikor közelítené meg, azt az összeget, amiből, annak megfelelően, amit hozzá tettem, magamhoz képest a széppel és a jóval, a Hazánkhoz, most itthon, meg lehetne élni. Nem terveztek velem, így, ahogy, tehetem a dolgomat, lehetőséget nem kaptam, sem nem vállalta fel, a feltaláltam jól működését, akinek lehetősége lett volna ahhoz. Sem a megfelelő szinten, jól oktatható tudásomat nem szándékoztak bevinni úgy, a köztudatba, hogy a saját nevemen maradjon. Tán az is lehet, hogy van aki a tudásával megcsinálja, feltalálja ), van aki meg meggazdagodik általa.   Hiszen nem álltam be, se ide, sem oda, mentem a magam hivatása szerint, arra amerre akkor éppen, volt a sorsomnak megfelelően utam. Nem fértem bele sehova, nem volt abban érdeke tán, senkinek sem, hogy valamilyen lehetőséget én is kapjak. A túlzó pénzesek meg, ahol lenne miből fejleszteniük, csak maguknak akarnak és határtalanúl, oda és máshova nem.  Tán nem is hallottak arról, hogy a fölöslegesből vissza is lehetne adni, oda, ahol semmit nem kaptak, ahhoz, hogy a saját Hazánkban, a hivatásuk, munkájuk által, jól boldoguljanak.  Nem a hibát keresem, csupán ide leírom, hogy 71 évesen, már nem reménykedem, hogy kapnék lehetőséget, annak megfelelően, amit feltaláltam és rajzosan oktatni tudnám már, csoportoknak is. Volt már, amikor csoportoknak oktattam, nagyon jó hangulatban tanultunk mindannyian. Sorstalanná nem válnék, nem hagyom veszni, azt amit eddig a tudásommal elértem a  napi szintű fejlődésben.  Talán most is látják a Világban és megjönnek online, heringesarpadne@gmail.com, akiknek most éppen erre lenne kedve és fejleszteni szeretne. Hát megyek tovább, ahogy éppen lehet, hol csusszanva, hol meg várakoztatva, vagy éppen a megváltozotatottaik miatt tájékozódva, haladok, fejlődők, ahogy éppen lehet. Minden a saját tudása szintjén lévő embernek, aki haladni, fejlődni szeretne, napi szinten, most abban szükséges keresnie a lehetőségét, ami éppen van. Ezzel a tudással is emberesedhetne, nem szükséges belefutnia, a váratlan, nem tervezett helyzetekbe. Mert lehet, hogy azt már megélték az elődeik és nem vinné előre őket, csupán ismételnének. Jer elő jó öreg bocsánatot kérek, prevenciósnak születtem, amit lehetett el is végeztem. Tisztelettel élj, hogy amikor eljön az ideje annak, tisztelhető legyél.  Magyarországról, Paks, Vadász u.59. a Hergál Házból. Heringes Árpádné ( Julamami ). Online oktatásom. Általános műveltséget növelő Tenyérolvasó, az önbecsülésünkért. Szeretettel.

 

 

 

 

 

 

Győzz meg legyőzni könnyű engemet, nem harcolok se érted, sem ellened, melletted sem. Csupán az oktatás lehetősége miatt időzök itten is másutt is, ahol megengedők nekem ehhez. Kifizetném én ami   díjakat megszabnak, a biztos bevételem a nyugdíjam lenne, amit most emeltek meg, így lett 56.200.- Ft. 2016.06.13.

 

Pedig vállalkozóként három évet és valamennyi nap munkanélküliséget kivéve dolgoztam egész életemben. Most egyéni vállalkozó vagyok, ha átutalják a szolgáltatásom díjait akkor tudok azzal  is számolni. Nem élek a  szívesség lehetőségével sem, tartásosan csupán annyit kérek arányosan szabják meg a díjaikat, kérem szépen.

A segítségtől mentsen meg az Isten, egy olyan embert mint jó magam, /segítőnek  születtem/ vagyok, annál megalázóbbat elképzelni sem tudok. Nem csak beszélek róla  tenyérolvasás szolgáltatás közben, oktatom is a sorsszerűséget, ami látható a tenyerekben, magam is úgy élek.

A generációs feladataimat nem hagyom meg a következőknek,  hiszen tudom, hogy nekik nem lenne dolga vele.  Nem tudom, tudja-e, ha az irigységet nem koptatta ki az emberismeret jó szintje, jó minőséget biztosító vezető nem lehet belőle.

Vagy tudja-e, hogy minden embernek más és más az életritmusa. Ha egyenben gondolja és a ritmust nem kipróbálva határozza meg, túlhajtja az embereket. Akik gyakran szinte már csak a fennmaradásukért, sikerek  nélkül élik a  hétköznapi életüket.

A tapasztalatom szerint, bizony nem fejlődhet fel anélkül a feladatához és jó vezető nem  lehet, amíg az irigységnek a legapróbb rezgése is jelen van az életében. Ideje megkérni a jó öreg alázatomat, legyen velem, el  ne hagyjon,  akkor se, amikor Bocsánatot kérek.

Tiszteletem. Julamami védjegy

 

Összefüggésében látni… 2021.06.12. –

2016.06.13. https://julamami.com

 Az internet által, 2009. év óta írok.

van még nagyon sok írásom, naponta rakom fel.

Azt kérdezte tőlem valaki, hiszen a 70. évemben vagyok,

mikor hagyom abba, ah, ha sok emberségeseknek átadhattam.

Ja, megemelték a nyugdíjamat, 335.-Ft, amivel többet utalnak.

Íme így hát, a tudásomnak és az önbecsülésemnek okán, az

emberséges tartásomnak jogán, most már kivárom azt, a

megfelelő időt. A legmegfelelőbb emberséges, kitűnő

üzletembernek adom el a magam által feltaláltamat.

S miután az üzlet és a tulajdonoscsere létrejött,

elkezdem igényesen oktatni az alapokat.

Betanítani az oktatására, mindazokat,

akik arra éretten, azt felvállalják.

Az általam

feltalált és meg is rajzolt,

életszerűen jól működő oktatási

formáját, emberséges jelnyelven.

Nekem ezt adta tehetségemnek

a teremtő Isten,  az emberek

tenyereinek leolvasása

hozta meg a tudást.

Összefüggésében

rajzoltam  meg,

más nem tudja

oktatni rajtam kívűl még.

Nem szeretnék világgá menni azért,

hogy valahol megértsék, miért lenne

fontos ezt a tudást magukévá tenni.

Tartást megtartó ereje van, az

 emberi méltóságot is a helyén

tartja ez a rajzosan megtanulható

tudásforma, önmagukat építik fel általa.

Grátisz voltam nagyon sok embernek 7 évig.

Ami jót életem során kaptam, mindazt vissza is

 adtam, akkor éppen nekik volt szükségük a tudásomra.

Az általam feltalált és lerajzolt képek,

segítségével tanulunk.

S amikor az már jól megy, akkor már a

 különböző szinteken és kultúrákban élő emberek,

tenyereinek fényképeiről való olvasására váltunk.

Azokat is használjuk amiket magukkal hoznak akkor.

A tréning végén, pedig, a családjuk és az ő tiszteltjeiknek, a

szeretteik tenyérfotóiról olvassuk le a legfontosabb jelzéseket.

Így van sikerélményük abból is, amikor közlik azt majd velük.

A jól olvashatóság a lényeg, nem teszünk hozzá

és nem hallgatunk el belőle.

Leolvassuk úgy ahogy látjuk,

mert akkor többféleképpen is láthatjuk.

A meglévő tudáshoz kiegészítésnek is jól bevált.

Összefüggésében látni,

múlt, jelen, jövő,

a /mostban/,

a sorsban,

láthatóan

minden jelével ott van.

Mondhatnám viccesen,

látod, nem látod,

na  látod,

hogy

nem

látod.

Ideje

lenne

most,

tőlem

hitelesen,

már meg

is

lehetne a saját

tenyereidnek a

leolvasását tanulnod.

Akkor majd megláthatod,

hogyan lesz belőle, sok sikeres,

 boldogságérzést átélő pillanatod.

Az összefüggésében látás, az

nem a megvilágosodás,

ahogy hallom azt,

a kifejezést,

gyakran

használják.

Inkább

az

amit,

az addigi

életükben még

nem láthattak, attól

kezdve már átlátják,

amit addig nem tudtak.

S azáltal a magyarázatát

is megkapják ott hozzá,

 működésében, időben.

Mi mivel függ össze,

ha csak annyira

egyszerű lenne,

hogy 20 órában is,

át lehetne azt adni,

akkor soha többé

nem igyekezne,

tapasztalni senki.

Megtanulná és kész,

igen ám, de azáltal,

 a tapasztalt tudása,

nem alakulhatna ki,

csak annak a hiánya.

Gondolkodni tanulunk,

nem készen kapjuk, a

fokozatosság az alapja.

Megtanulni azt is tudja, mi

módon élhet a saját szintjén,

s hogy a már tisztánlátását

attól kezdve használhatja.

Azzal emberiesként élje,

az életét a saját szintjén,

annak megfelelően,

hogy már felismeri közben,

a saját és generációs határait.

Amikor látszik,

hogy mondja,

csak mondja,

s ragyog tőle,

 úgy meg van bizony,

 magával elégedve.

Egy pillanatnyi

alázat sincs benne,

nem érett még arra. Kiérződik

a tudásának a hiánya, meg, hogy

hiányzik az összefüggésében

látása. Tapasztalatlanul már

a tökéletességéről is,

meg van győződve.

Divatosan igyekszik,

 a közönségének átadni,

miközben őket meg sem érinti.

Azon jár láthatóan többek esze,

 hogy őt meg milyennek láthatja,

s szerinte milyen az ő élete.

Nincs meg az egyensúly,

sem bennük,

se köztük,

sem a teremben,

csak a megelégedett,

 saját bűvköre van jelen.

A körbeérés egy pillanat csak,

de az érzés az a tiéd marad,

attól is tartásosabb vagy.

Az ember adni született,

ha az neki már jól megy,

 akkor ő is megtanulja,

önmagáért mit tehet,

hogy jól boldoguljon

és boldog is legyen.

Mert hiába minden,

ha önmagaddal nem vagy

békében, ugyan, mi módon,

tudnál segíteni úgy a többieknek.

Tehát a körforgás akkor van ott meg, ha

az láthatóan át is megy különböző szinteken.

Úgy élj, hogy adjál oda ahol éppen

jókor vagy ahhoz jó helyen,

s azon érzés adjon neked.

Hiányból többlet nincs

 ha az nem megy át,

ha hiányzik a körforgás.

Hiába minden, amit csak,

a magad fényezésére és

az anyagi javaid sokszorozására

fordítottál, ismétlődő energia csak,

azzal is önmagad köré építed a falaidat.

Kérlek ne vedd túl komolyan magadat, a várt

  siker helyett, könnyen nevetségessé válhatsz.

Alázat, alázat, mindenhez a legalapvetőbb alap.

Általános műveltséget növelő /Tenyérolvasó/ értetek,

akik már értitek, hogy ezzel a tudással majd többet tudtok.

 Online, ha magyarul beszéltek és ha a Világban bárhol éltek.

Hahó, el ne felejtsd, kicsi és nagy,

mind – mind szeretetből vagy.

Julamami védjegy Heringes Árpádné tulajodna
Magyarországról, Pakson a Hergál Házból szeretettel. Julamami védjegy Heringes Árpádné tulajdona.

Rajtad is múlik, milyen az életminőséged … 2017.04.25. – 2021.04.25. https://julamami.com

 

 

 

Julamami védjegy
A fájdalom címet adtam a festésemnek. Julamami védjegy 2010. óta Heringes Árpádné tulajdona.

Rajtad is múlik, milyen az életminőséged…

2017.04.25. –  2021.04.25. https://julamami.com

Ahogy mindent letörlesztettem,

emberies vonatkozásban.

Ott nekem anyagi

vonatkozásban is

át kellett volna

vinnem mindent.

Rám maradt mint

 törlesztésem, bár

nem volt olyanom,

generációsan sem, a

legkisebb gyermekként,

nem akartam ártani vele.

Ha ezeket mások nem értik,

szintjük alá is terelhetnék azzal,

 a tájékozatlanságukkal magukat,

bíz mindenki a maga sorsa kovácsa.

Teszem a dolgomat, hiszen tudom,

mit miért oldok meg, épp most is.

Én nem várok a segítségre, nem,

magam cselekszem magamért.

Ismerem mint a tenyeremet.

Ne maradjon majd utánam

semmi olyan, a sarjainkra

vonatkozóan, amit magam

már megoldhattam volna.

Hiszen megláttam ott azt,

megéltem, letörlesztettem,

eléggé  felnőtt voltam már

ahhoz, hogy magam fölött

és a következőkért jól tegyek.

Nem várhatom azoktól, akik

nem is értik, az időnek szavát.

Ha még nincs emberismereted,

sem rálátásod, tanuljál most élni,

aszerint, ahogy a 2017. év azt elvárná

 tőled most, a generációs feladatodért.

Ne nyúlj az emberek lelkéhez, ne, ha

 nem érted mi történhet, általa vele.

Ha még nem tettél önmagadért,

azt tedd meg, a tartásod miatt.

Dolog van, szoktam mondani,

alázattal tenni, nem elvenni,

de életszerűen törleszteni.

Amíg ott dolgod van, hiába,

többször is meglehet azt

próbálni, de úgy sem

tudsz onnan addig leválni.

Bocsásd meg a tieidnek is,

ha nem úgy élik meg, ahogy

te teszed, mint aki már átlátja.

A következő generáció szülöttje,

bölcsebb lélekkel landol oda le.

Így is nézhetné, ilyen szemmel,

a szülő a gyermekeit, ki az aki,

még nem törlesztett önmaga,

a családja, az emberek fele,

amiért a gyermekének sokat

kell majd ismételve is tennie.

Alázatot naponta gyakorolni

kívülről, felülről is ránézni

egy kicsit, óvatosan lenni,

engedni a szintjén haladni.

A belső tartásod, az emberi

méltóságod, legyen fontos,

a legnagyobb felfedezésed.

Amit ne bízz másra, mert

neked adta felismerni azt

az Isten, hát éljed azt meg te.

Tartás, méltóság, megelőzés,

erről szól most már minden.

Aki lemarad, végleg marad le,

persze élheti a mások életét is,

hol erre, hol meg más irányt véve.

Tolhatja a szekerüket, semmi gond,

tegye azt, ha az jobban megfelel ahhoz,

hát boldoguljon abban mint a saját sorsában.

Boldogulni látni a gyermekeket,

a legnagyobb szülői érzések,

elengedni lélekben, hogy ott

megmaradhasson a szeretet.

Kölcsönös legyen a tisztelet,

tanulható, adott hozzá az amit

feltaláltam, benne van az

is az oktatási formájában.

Aztán lehet az eredményét,

szülői lélekkel megszemlélni.

elengedően és tisztelettel is

hagyni őket önmagukhoz felnőni.

Tökéletes emberrel nem találkoztam,

szerintem létezik maga az Isten.

Jó szerencsét jó emberek,

áldjon meg az Isten,

jó egészséggel

bennünket.

 Magyarországról kívánom,

Pakson a Hergál Házból,

szeretettel.

Julamami