Az igazi érték, benned van emberséges … 2021.10.01. – 2018.09.01. https://julamami.com

Perdült, ringott, a rakott szoknyánk, kezdődött

az iskola. Nyomta, a lábunkat a lakkcipő, azt a.

 A jóleső érzés, ott mégis megvolt. Mindenki aki

 tanított értett ahhoz, tudott. Átragadt ránk, a

 bizalmat adta, jó helyre mentünk iskolába, ah.

A sok évet, azért tanultak, hogy azután, az ő

 tudásukat, a gyermekeknek, fiataloknak adva,

éljenek és a hivatásuknak szenteljék, hinnye.

Jólesett, megköszönnöm, valakinek ma,

aki egykor, a sorsomat megfordította.

Az igazi érték benned van emberies,

ne szédítsen meg, a hirtelen

jött, könnyedebb.

A boldogságot

várod,

miközben

boldogulsz

és észre sem

veszed, megvan,

mindened neked.

Ahhoz képest, amit

az Isten neked adott,

tehetségként, sorsnak.

Hát legyél azon, hogy

megoldjad, a generációs

feladataidat, hinnye, ah.

Ne maradjon utánad,

a többleted helyett,

érzelmi hiány.

Ha benned már,

önbecsülés,

tisztelet,

nincsen,

kérlek,

ne nyúlj

emberhez.

Pihenjed ki.

Emberiesnek

születtünk mind.

Kinek ez a sorszerű,

másoknak másmilyen,

a tehetségünk adott,

az intelligencia kapott.

Ha szeretnéd követni

azokat, akikből nem

kopott ki, alázatot

illene, feléjük

gyakorolni.

Az egészséges,

életszerű, működik.

Amit összehordtak,

együvé tákoltak,

nem emberies.

Minta lehet

mindenki,

akit láttatnak.

Ha a hasonlók

rákapnak, sok

lesz az, annak

is aki arra érett.

A megoldásukra

született, megoldja,

van úgy, megjön a

saját sorsához is,

az esze, hinnye.

Ami rossznak

látszik, nem

biztos, hogy

jó megoldást

nem hoz majd.

Az emberies

jóság, nem

kopik ki.

Alázattal

alkalmazkodik,

ahhoz, amit tőle

elvár a generációs jele.

Tiszteld magadban a jót

és szépet, az emberiest.

Ne várjál dicséreteket,

magaddal legyél jóba.

S ne menjél el sehova,

úgy, hogy Hazát váltsál

végleg. Gyere Haza, ah,

ha már, a jó minőségű

élethez elég a pénzed.

Mutatja, a belső

kontrollod,

a lelkes,

szíves

éned.

A föld

itt úgy

rezeg,

mint te

magad.

A többletet

ide szükséges

adnod, a tied is.

Mindannyiunké,

akik ide teremtettük,

a szépet és jót, hogy

belőle merítsünk,

ha a tartalékunk

átmenetileg,

elfogyott.

Segíts,

magadon,

az Isten is

megsegít.

Jól bevált

lehet, addig,

amíg megoldják,

a hozzáértők, ah.

Tisztelet, szeretet,

legyen otthon bőven, hogy

vihessenek belőle, mind, kimenőben.

Magyarországról, Pakson a Hergál Házból.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternatív

Szeretettel. Julamami

 

Vezetni születtél-e… 2021.09.30. – 2016.09.30. https://julamami.com

Vezetni születtél-e, ha  igen,

 gyakoroljad az alázatot,

a belső kontrollod segít,

önmagadat meg és legyőzni is.

Az emberismeretet a hétköznapokból,

merítheted, a csak elméleti, okoskodásra

késztet. Ha rájössz több a tudás benned,

annál,  mint amit a hétköznapok ott,

ahol vagy, megengednek, jól jön

akkor is, a meglévő alázatod.

Jól láthatóan olvasható,

 a tenyerekben, az

intelligencia jele.

Ahhoz még tanulni

is lehetne, hogy jól

vezessed azokat,

akiket rád bízott

a teremtő Isten.

A vezetés

nemcsak

rólad szól,

leginkább a

a többiekre

rávetülő

döntéseid

 hatásairól.

A tied-e,

akkor,

ha nem

úgy rezeg

mint te,

érződik

rajtad,

hogy

idegen

az tőled.

Ha te azt

elveszed,

mert az is

megtetszett,

nem megveszed,

csak elveszed,

mert ahhoz

a befedő

utat is

ismered.

Hiába

minden,

ha olyan

szinten is,

ismered a

 lehetőséget

ahhoz, hogy

kétség sem

férhet, te

elveheted.

Nem lesz

tőle se rend,

sem egyensúly

tebenned.

Egyiket a

másik után,

egyedül nem

megy, az

Isten adta

Népért tegyél,

mint magadért.

A jobb oldalad,

a racionális éned, a

  bal oldalad a motiváló

mind a két éned a tied,

érted van. Kirezegni

próbálja majd azt,

ami nem a tiéd.

Se nem hoztad,

tehetségként,

sem nem

tanultad.

Úgy hát

idegen,

annak a

rezgése

tőled.

Mond az

milyen

érzés

neked,

ha azt

észleled és

  látni vagy kénytelen.

Elfogyott, a többieknek

nincs abból már

semmije sem, amit

 addigra, ők már

megteremtettek.

Mert a lehetőségükhöz

képest, túl drága az élet.

Sikerélmény lehet-e az,

  akkor neked, ha azt

 a  jót éled már, ami

most nekik is járna.

S várakoznak arra

és hosszú  ideje,

nem  akarják

elhinni, hogy

nem teljesülhet.

Mert benne van az

egész életük, vagy annak

egy jó része ment arra.

A belső tartásuk azt

érezteti velük, hogy

ha  megteremtették,

az a jót hozza nekik.

Nem meggyőző az

számukra, amit látnak,

mert az egészséges

tartásuk, nem azt

 érezteti velük.

Megvehetted

volna, hiányos

maradt ott, az

adok-kapok

körforgásának,

az egészséges

visszarezgése.

Megdolgozott

érte, hát neki

az volt a mindene,

ami neked csak egy

csepp a tengernyibe.

Kiemelsz olyanokat

akiket nem is lehetne,

felismered-e, hogy miért.

Tudod-e, nagyon sokat

ártasz, generációsan is

azzal, sok – sok családnak.

Mond, megismerted-e,

hogy hol van, az a

 határ benned,

ami

még

azt is

érezteti

veled,

nyugodtan

megteheted.

Miben,

kiben

bízol

akkor,

ha azt

gondolod

nem szólhat

rád már senki sem,

 mindent lehet neked.

Meddig emberséges az

 ember, nem

egyforma

semmi.

Apró  és

fontos

porszemek

vagyunk

mindannyian.

Egyikük

még

mehet

tovább,

a másikuk

már odaért,

a határaihoz.

S ha továbblép,

bizony belelép,

az ismétlésbe.

Mert biza, ott is

kezdődik

elölről,

amit

neki

még lehet,

másoknak

nem lehet.

Mihez

van az

mérve,

kinél és

hol a mérce.

A köszönöm és

bocsánatot  kérek,

kimondva hasonló

életrezgésűek.

Julamami szerint,

amíg kimondani

nem tudod, nem

vagy érett arra,

hogy jó vezető

legyen belőled.

Megtaláltam

a generációs

jeleket,

kinek,

hol,

van

az

a

határ.

Amit

még

elbír,

hogy az

addigra jól

felépítettje,

se vesszen oda,

mert lefékezi a

belső kontrollja.

Ha az elődöd,

megcsinálta

azt amit,

neki

szánt a

sorsa,

akkor

van a

következőnek

biztos alapja,

azt onnan

más már

elhordani

nem tudja.

Bele és hozzá

teszünk a szépet

és a jót, mert ez

itt a Hazánk

nekünk.

Tudni is

lehetne,

hogy

kinek,

mi a

dolga,

melyik

ágról

mit, mennyit

hozva a dolga.

A tenyerébe

mindenkinek

bele van az

láthatóan

az is rajzolva.

Ha ismernék

az emberek

a saját és

a sarjaik

tenyereit,

akkor

könnyebben

látnának

hozzá,

hogy

az

életüket

miként tervezik.

Tartás és méltóság

generációs jelek,

felépülhetne

a sorsuk,

egy igen,

vagy nem,

jó alapokra

építhetné fel.

Bejelentkezés, a

+36 30 2470 589,  az

Online oktatásomra.

Ismered-e a sorsod, mint a tenyered.

Oktatásom, az általános műveltségüket

növelni kívánóknak, anyáknak, apáknak,

  mihez képest legyen, a tartás és a méltóság.

A gyermek, lehet, hogy más sorsra született,

mint a szülei, sőt vannak generációs feladatai.

Látható a tenyerében, ki mit hozott tehetségként,

2021. évet éljük, a múlt elmúlt, erőltetni is lehet, az

nem a saját sorsukhoz vezeti az embereket. Ugyan,

hogyan tovább, ha minden, az élhetőtől távol lesz

és azt várják az emberek, hogy mondják meg. Mi

a legjobb nekik személy szerint és várják ahhoz

az élhető jó megoldásokat tudó megmondókat.

Egyedül születtünk, vannak  akiket nagyon

vártak,  másokat meg egyáltalán nem.

Lehet ezzel nem törődni, mintha nem

is várnák az emberek a megoldást,

mindazokra, amiket az idei évben

megéreznek. S még nem találják

azokra a magyarázatokat, pedig

a magyarázatok is náluk vannak.

Akik ismerik a sorsukat és a

generációs feladataikat, teszik a

dolgukat. Nem ártva, senkit se bántva,

önmagukra is jól vigyázva, élik az életüket.

Adok – kapok, a racionális és a motiváló énünk

is sikerekre éhes, hiszen az agyunk tápláléka az.

Mindkét oldalunknak az egészséges körforgása

adott. Bennünk vannak, a sorsunk szerinti, saját

belső kontrolljaink, ha betartjuk azt, amit a két

oldalunk jó működése jelez nekünk, akkor a

 többiekhez alkalmazkodni képesek leszünk.

Magyarországon, Pakson a Hergál Házból.

Szeretettel. Julamami

Logo

Ne sértődj meg, ne add fel, a Hazádat végleg ne hagyd el… 2021.09.29. – 2019.09.29. https://julamami.com

Ha tiszteletben tartod azt, másoknak is van ám saját

kultúrája, nem egy ügyes ügyben járunk, a Hazánk ez.

Amikor már tudtam tisztelni az embereket és éreztem,

az erejét a szeretetnek, rátaláltam a magzati szakaszra

és generációs feladatokat fedeztem fel a tenyerekben.

Összegződött az érzés, Istenem, Hazaszerető lettem.

Ne várja senki se tőlem, a hivatásomat el nem hagyom.

A mások szerintit nekik meghagyom,  nem az enyém.

Szeretem tudni, honnan hova jutottam, a nehézben,

ugyan mit kezdenék a könnyűben, unatkoznék csak.

Nem értem mire jó, ha istennek képzelik magukat,

semmit tiszteletben nem tartanak, csak szereznek.

Se tartás, se emberies méltóság, saját szabályok.

Azt a, nagyon vakmerően, a tudásomból merítenek,

mivel nem kérdeztek, szabad-e, a Julamami védjegy.

Ha úgy is tűnik, hogy mindent szabad, tán mégsem,

nem mondhatják, nem szóltam még időben, hinnye.

Van aki meglepődik, amikor, intelligensnek nevezem.

Az intelligens nem sértődik meg, a megoldást keresi

rögvest, mert különböző szintre születtünk.

Más és másabb szinteken élhetünk,

akkor is, ha egy a kultúránk,

azon belül is van, hogy

kevesen értik egymást.

Szerencsém volt, hogy

tíz éve, ijedtemben,

kimentem az online

Világba.

Nem volt más

megoldásom,

bevétel nélkül

maradtam.

Pénzt

kellett

keresnem.

Nem tehetek

róla, hogy segítőnek

születtem, az lett belőlem.

Nem értik ezt, nem szeretik

látni, hogy még mindig írok,

pedig ezernyi gátat kapok.

Ne keresse senki mi van

mögötte, a tehetségem

van és az emberségem.

Nem vettem lehetőségnek,

csak párszor próbáltam elhinni,

a jó szándékot, nem  kellett volna.

Nem rólam szólt az, csak róluk sorba.

Nehézséget okozott mire megértettem,

valami az iskolákban nincsen rendben.

Nem hangsúlyozzák talán ki kellőképpen,

az ember tisztelete, a megbecsülése a tudásnak,

hogy ami az övé az nem lesz sohasem a tiéd, mert

benne van a saját életének,

tudásának a rezgése, azt a.

Persze lehet élni a régi elkopott,

nem működő sablonokban,

összehúzva magunkat már úgy,

hogy a tüdőnk azt sem tudja ki az ő gazdája,

mert egyre kevesebb a szabadon áramló oxigén.

Alapnak érzem, hogy van az Isten, tíz éve annak,

hogy megtörtént, a más számára is látható csoda.

Biztosan sokan kerültek már azóta nagy bajba és

láthatták más formában, a nekik szóló, életmentő csodát,

egy kettőről saját elmondásukból  tudom, valóságos.

Én szóltam időben, leírtam amikor úgy éreztem,

fontos lenne másoknak is tudnia a valóságról.

Ha megveszi egy értő a feltaláltamat,

nagyon  fogom szedni a lábamat,

hogy át tudjam adni a tudást

sokaknak, életmentőnek.

Hiszen ha megnyílik a

tudásnak a tára, az

agyukban,  rájönnek,

nem csak egyféle a

dolguk, sokféle az.

Mint emberségeseknek

sok dolguk lenne, ott ahol

még hamar kétségbeesnek.

Pedig a változások tanítanak

mindenkit egy másfajta életre.

Gondolkodva tudunk már csak

minőségi életet élni, sok nagy agy

van, akik nem ismerik egymást még.

Az, hogy különböző szinteken élünk és

sokan még a saját szintjüket látják csak, az

elzárja, a lehetséges életképes információkat.

Attól ami nem a tied, nem fejlődik a lelked, a szíved,

a gondolkodó agyad sem. Bizony kiüresedhetsz,  ha

nem a nehezet választod, kiszolgál majd a pénzed.

Általános műveltséget növelő (Tenyérolvasó),

védjegyes, nem tudja más oktatni, nevelni se

vele, csak én magam egyenlőre.

Az egy anyanyelvűeknek,

de más szinteken élőknek,

komoly segítség lehetne.

Ha lefordítanák ők, akik

összefüggésében látva, arra

már elég éretten érzékenyek.

Tiszteletem, a +36302470589 számon,

várom, az Online oktatásomra bejelentkezőket.

Magyarországról, Pakson a Hergál Házból, szeretettel. Julamami
Magyarországról, Pakson a Hergál Házból.  Szeretettel. Julamami

 

Hatások… 2021.09.28. – 2016.09.28. https:// julamami.com

https://julamami.com  Julamami Webnagyi,

A kiskondás irásomat  mától olvashatod,

hátha neked is bejön káromkodás helyett.

Beszél és beszél,

csak mondja az

 üres szavakat ő,

 pedig nem úgy él.

Nem azon a szinten

van, amiért már

megdolgozott volna.

A könnyűben van, már

teljes biztonságban.

Más érzések nem

érnek fel oda, ami már

 a Népnek is járna, akik már

megdolgoztak mindazért a jóért.

Ide teremtettük a

jót és a szépet, hogy

ha majd szükséges,

vissza is kapjuk és itt,

az intelligensek értik,

a többiek, meg azt, hogy

kilátszik már a részleges

 hamisságuk is, tán azt féltik.

Édes Hazám Csoda Szép

ne menj még, hiszen a

széppel, jóval még

meg sem jöttél.

Egy Haza ez

csak egy, itt

jól megférünk

egymás mellett,

élni és élni hagyni,

alkalmazkodás és

tolerancia mindez.

Kérdezd meg lehet-e,

ami nem természetes,

ne csak intézkedjél te és

kész, eszi vagy nem eszi nem

kap ő mást, emberek vagyunk,

nahát, ne terelj mint a csordát.

A hatások meg jönnek ám,

innen-onnan,

borítanak

mindent,

ami addig,

úgy tűnt marad.

Sorsunkat formáló

hatások, hiányok, csak

másoknak a lehetőségeik, a

többiekre így negatívan hatnak.

Pedig ők, nem sorsfordulókban

vannak, csak helyettük kapnak.

Azok őket, sem nem fékezik,

se nem segítik, csak megérintik,

hatnak és vannak, nem változtatnak.

Nem lesz jobb tőle semmi, csak látszat.

Jó az néhányaknak mindig ugyanazoknak,

kicsiben és nagyban ugyanaz a katyvasz.

Anélkül, hogy tájékozódnának, oda-oda

csapnak azzal, hogy meggondolatlanul,

ide-oda kapkodnak, s általa lesznek a

befejezetlen álmok, a sorstalanságok.

A vezetés nem rólad szól, másokról.

Jó vezetőnek számítasz, ha akiknek a

vezetését felvállaltad, boldogulnak.

Egy Haza ez csak egy, a mienk.

Gyors pörgésben vagyunk,

afelé haladunk, hogy

lelket is takarítunk,

nemcsak úgy elvagyunk.

Te, te és te, ugyan, hogyan

leszel vele, ha átmégy majd a

keservesbe, mert tolul fel az is,

ami tán, nem veled történt meg.

El kellene majd viselnek minden

most kicsinek tűnő, apró-cseprőt a

hatásokat, tetted, ha nem átgondolva

 csak jókedvedet fokozva élvezted. S az

ártott akkor bárkinek, jön majd fel az is,

s jól megrángatja a te lelkiismeretedet,

mond, fel vagy-e készülve erre is.

Vagy azt gondolod, neked majd,

nem is lesz ilyened, mert minden

olyan könnyen ment, kigondoltad,

megcsináltad, nem számoltál vele,

hogy hány embernek ártottál azzal.

Addig, amíg te nem tudod, hogy mit is

csináltál, addig nincs is mivel számoljál,

viszont ha már tudod, hogy kinek mit is

ártottál, keserves lehet a lelkiismereted.

Készülj fel úgy, hogy bocsánatot kérni is

időben megtanuljál, annak van értelme,

ne halaszd későbbre, tedd meg, építően

időben. Mindenkinek jobb az, ha azt,

feltudja oldani, megmagyarázódik,

megváltoztatható, nem megy az

úgy tovább, hogy körbe is ártana.

Adni születtünk mindannyian,

s ha eljutunk odáig, hogy az

már belülről fel is oldódik,

természetessé is válik.

Nem biztos, hogy úgy

sikerül éppen az adás,

megmarad tán az ahonnan

valamikor kaptunk és akkor

még nem adhattunk, de közben

másoknak, amikor alkalmas volt,

akkortájt gyorsan átnyújtottunk.

De ha feljön egy adott, amivel

szembesülnünk kell, hogy mi

arról megfeledkezhettünk,

hát legyünk azon, adjunk.

Simogasd el a múltat,

hogy jövőt építhess

te is most ott magadnak.

Ne dédelgesd fölöslegesen

a fájdalmaidat,  rendezd el,

amikor már ott tartasz, hogy

szépen, elengedően indulhatsz

tovább, letudva, ami hátráltatna.

Nézz magadban szét, látod milyen

szép a lelked tiszta tükre, így jövünk

mind le. Figyelj a lelkedre ember, ne

érintsen meg a hirtelen jövő, jónak

látszó, kontrollálatlan, értéktelen.

Adok-kapok, körforgásban vagyok,

nem ártok, nem bántok, magamra

is jól vigyázok, annak a felelőse is

én magam vagyok. Felelőtlenül

nem kotorászok, gondolkodva

élek, kontrollálom amit lehet,

nem meggondolatlan haladok.

Általános műveltséget növelő

“Tenyérolvasó” tréning, neked,

ismerem mint a tenyeremet,

aki már az igényét ennek érzed.

Bejelentkezéssel. Magyarországon,

Pakson a Hergál Házból. Online oktatásom,

időpont egyeztetéssel, most már családoknak is.

+36 30 2470 589, heringesarpadne@gmail.com.

Szerencsés napot nektek emberek, áldjon meg a

 jó sorsotok és az Isten, minden jóval benneteket.

Logo

Szeretettel. Julamami

Amikor, még nem ismered fel… 2021.09.28. – 2018.09.28. www.julamami.com

Általános műveltséget növelő (Tenyérolvasó),

nem  mindenki számára jó most, ha már érteni

szeretné a miérteket, akkor meg is tanulható.

A döntők nem vállalják fel, hiszen számukra

ez még ismeretlen. Ha nem tért el még végleg,

a jótól, a széptől, az emberséges élhető élettől,

az egyensúlya a két oldala  között, még rendezhető.

Egyenként születtünk, saját jól megélhető sorsot hoztunk.

Mindent a saját idődben, mert másoknak máskor

van az is, boldogulni tanuljál most ebben ami van.

Mit jelent a motiváló éned, a lelkes és a szíves.

A racionális énedet valószínűleg  már ismered.

Hol az egyiknek  szükséges átadnod most a

tudást,  hol  a másikhoz felfejlődnöd még,

hogy két lábbal állj és járni is úgy tudjál.

Önismeret, emberismeret, önbecsülés,

mind a két oldaladnak a felismerése.

Van úgy,  hogy felszínre jön az, amit

gyermekkorodban nem tanultál meg,

könnyebben megy a tanulás most már.

Ott van előtted, láthatod, hallhatod,

viszont összefüggésében most

még nem látod, tanuljad, a

kölcsönös tiszteletet.

A jólét megjár,

ha tisztán

teremtettél,

tettél jókat azért.

Akkor tudnod kell,

az most már,

mindannyiunké,

nemcsak a tied.

Ah, nem tudom,

hallottál-e már

olyat, hogy

láthatod,

de hozzá

nem

nyúlhatsz.

Ha nincs aki,

értően figyel, a jó

minőségre, akkor,

sokan nem kapnak,

lehetőséget sem, ah, csak

lődörgés annak a hozadéka.

A tehetségük meg, megy

jobb híján a pocsékba.

Nem szolgálhatod

ki magadat kényed,

kedved szerint, ah,

mert rád bízták azt, az

attól  még nem a tiéd.

Nem is birtokolhatnád.

Felelősen éljél, tartást ad.

A belső kontrollod

figyelmeztet, az ott,

a feladatod, a legjobb

tudásod szerint, lásd el.

Ha még nem vagy felnőve,

ahhoz a feladathoz, amivel

megkínálnak, kecsegtethet.

A belső határodnak megfelelően

mondjad ki, időben azt is, hogy nem.

Még az is lehet, hogy feltolul

benned, minden addig áhított,

meg nem valósult álmaid sora.

Úgy érzed megjár az neked, azt ah.

Erős annak a hatása, ha valóban az is

megjár neked, úgy is megjön idejében,

ahhoz is, a józan gondolkodó időszakod.

Ha, emberségesen, engedékeny vagy,

tanuld meg a racionális oldaladat is.

Abban a tekintetben, amiben,

szükséges lenne, otthon lenned,

rálátás, tudás nélkül, csak ugrálsz.

Amikor egy megfelelő impulzust

észlelsz, ne tévedj el, tanuljál még.

Fordítva sem lehet elodázni, nem

maradhat ki az emberség  az alapja,

mert az ember, az nem rongydarabka.

Ha a tudás, nincsen benned, ha a

határaidat fel még nem ismerted,

kérlek ne vállaljad, kérjél segítséget.

A hozzáértőktől, mert ha majd

felvállalni leszel kénytelen felelősen

azt amit rád hárítanak, jól kitaláltan.

Ugyan, hogyan bírnál el a feladattal,

ha érveid  nincsenek, magyarázkodsz.

Hiszen nem értesz hozzá, előzőleg nem

voltál még, azokban a helyzetben sem,

szükséges tapasztalnod. Úgy, fel is

tudod-e mérni, most mennyire

vagy még emberséges.

Maradjál hát az,

a nehezebb, de a

tartásod marad.

Kérlek, ne

nyúljál

emberekhez,

túrjad a földet,

feltisztulhatsz

egy idő után

azáltal is.

Ne árts, se ne

bánts, magadra

is jól vigyázz.

A fokozatosság,

a leglényegesebb,

amikor eljuthatsz oda,

araszolva lépegetve, s

közben kontrollálva

haladsz, felelősen.

Folyamatosan

benne van a

hétköznapjaid

hatásaiban a sorsszerűen.

Ha kikopott volna belőled az,

amit mindannyian hoztunk,

megérzést, jó az ismétlés.

Újra megtanulni,

megérezni,

kihallani,

átlátni.

Közben

kontrollálni,

felelősen tenni,

összefüggésében

átlátva, előrelépni.

A belső tartásod,

az emberséged,

a méltóságod, ah.

Figyelmeztet az,

hogy át ne billenj.

Kérlek tanuljad,

magadnak is

ártasz, ha

hiányzik,

a tudás,

ahhoz,

  belőled.

Önismereti

oktatás neked,

a megoldás ott van,

a saját tenyeredben,

a valóságot mutatja.

Ah, ha már, annak,

a fontosságát is,

igényesen érzed.

Fel tudod mérni,

a helyesnek és  a

helytelennek, van

saját energiája ám.

A tiszteletnek,  jó

erős, emberséges

 energiája van,

maradjál  hát

abban.

Legyen

kellemes

ez a nap,

tisztelettel

legyél, hogy

azt is kapjad, ah.

Ha ezt még, nem

érted, hát tanuljad,

kérlek szépen téged.

Ha időben nem teszel,

lemaradsz, ne tegyed.

Melletted elmegy,

a jó minőségű,

értelmes élet.

Pedig a jót is, neked

szánta már az Isten.

Az alapokat megadja,

az elődeidnek a sora,

ha nincsen készen az,

van értelmes dolgod.

Ne a szórakozáson

járjon az eszed, ne

akarjad utánozni a

könnyen jötteket.

Hiszen ha elmúlik

a káprázat, kitisztulnak

fejek és a tájak, rájönnek, ezek

csak kívülről  jövő hatások voltak.

Oda is hatnak, de nem azonosak

a saját értelmes energiával.

Gondolkodva éljél, ne

lődörögjél és ne

keveredjél,

mindenféle

helyzetekbe,

mert veszélyes lehet.

Prevenciósként tudom,

milyen különbségek

vannak, a helyes és

a helytelenkedők

hatáshalmazai

között, hinnye.

Tanuljál boldogulni

most, hogy arról,

ne csak álmodozz.

A lelkiismereted

nem hagy el téged

sem, a helyes utadért

alaposan megdolgoz.

Érted van az is, nem

ellened, hát ne legyen

ellenedre, a tanulása a

jónak, az életképesnek.

Online oktatásom, hogy el

ne tévedjél, az erős hatások

sűrűjében. Fel tudjad találni

magadat abban, ami most

élhető meg. Ismerjed fel,

az életszerűen jól működő

saját sorsodat, engedd el

az erősen ható katyvaszt.

Mástól nem tanulhatod,

még nem tanítottam meg

eddig, senkinek se az oktatását.

Nem engedtem meg, a Julamami

védjegyemnek a használatát sem.

Magyarországról,

Pakson a Hergál

Házból, tiszteletem.

Alternatív

Szeretettel. Julamami

A múlt elmúlt… 2021.09.27. – 2019.09.27. https://julamami.com

Általános műveltséget növelő (Tenyérolvasó),

a két oldalunk közötti egyensúlyt, most nagyon

fontos, hogy felismerjed, túl egyiket se terheljed hát.

Megrajzoltam, általa, kölcsönös tiszteletre oktathatnék.

Szintek között és az egy nyelvet beszélőknél,

most egymás megértését segíthetném.

Ha ennek a fontosságát felismernék,

még időben, a döntő emberségesek,

lehetőséget nyújthatnának, még

időben lenne. Kinek hol vannak, az

egészséges egyensúlyának a határai.

Prevenciós végzettségű vagyok, magam

is azzá lettem, a tehetségem által és

a napi gyakorlatban. Nagyon sok

emberrel találkozhattam, jöttek,

megtiszteltek azzal, hogy

felém nyújtották a

nyitott

tenyereiket.

A gyakorlatból

az elméletbe, íme.

Meg és feltaláltam,

mindazokat, amiket megrajzoltam.

Online oktatom, Julamami a  védjegye.

A szülőkhöz szólnék itt elsősorban,

a megelőzés fontos, még időben.

Ha csak az egyik oldalunkra hat,

a többlet, a másik hiányokat él meg.

A múlt elmúlt, hiába kapaszkodnál bele,

az élhetőt szolgáljad, emberséges maradj.

Örüljél, hogy volt annyi eszed, nem sérültél,

sőt a tehetséged által naponta fejlődhettél, a

 jelenhez is egészséges a gondolat, benned.

Hát betartható ígéretet szóljon a szád,

felelős vagy ám mindazokért, akik

elhiszik amit kimondasz.

A csend jót tesz, ha

 szükséges. Felismerni

fontos lenne most, a belső

kontrollját már mindenkinek.

Hol befékez, hol megoldja

azt, ami akkor a te dolgod.

Vannak siker pillanatok,

amikor az önismeret

hiánya, önelégültté

teheti az érintettet.

Mindegy honnan

indul ki, mindig

ugyanoda vezet.

Tanuld meg hát,

kimondani azt,

bocsánatot

kérek. Mert

a tanultság sem

védi önmagától meg.

Tanulságossá lehet, a

kezd el még egyszer,

az ismétlés nem árt.

A túlzás viszont, több

generáción is átható,

hiányokat generálhat.

A nagyon mélyek és

a már átlátható

magasságok.

A napi sikereim

között

zajlott

az

életem,

fejlődtem.

Lehet mások

megrogytak volna már

ezekben, én nem tehettem meg.

Volt amikor, csak túléltem a napot,

máskor meg vegetáltam, ahhoz képest,

amiket, emberileg elérhettem, hinnye.

A túlzó pénz birtoklásának érzését,

sem ismertem meg. Nem hiányzott más,

csak az, hogy tudják az arra igényesek,

mennyit segíthetne nekik mindaz.

Amit a sok emberrel való találkozás

megtisztelő érzése, megadott nekem.

Megmaradtam a magam egyszerűségében,

akkor is, amikor, mások elszálltak mellettem.

Emberismeret, felelősségtudat, tisztelet, szeretet,

na meg, a jó öreg alázatból is, naponta van bőségesen.

Láttam azt is, hogy a könnyen jöttben, mennyire hamar

eljutottak oda, ahonnan elindultak. Az irigység a többieknek

megdolgozottjaiért járó javának utánzata. Nincs benne a munka,

a tehetséges, a fejlődésért tevékeny energia bősége. Hát ugyanaz.

mint a könnyűben kinőttek bőségzavara, a hamisság üres energiája.

Ha nem fejlődsz fel a saját sorsodhoz, lemaradsz, a belső körösök is

közvetítik feléd azt, hogy amit kaptak még nem elég, irigyelnek majd.

Mert elhitték, nekik is megjár az a könnyű, amit az indulásnál láttak.

Ha bármilyen magasság az, amit a tehetséged, a sok munkád láttat,

a fokozatosság fontos és minden egészséges lépéshez szükséges.

Minden továbblépéshez, hasonló a folyamat, a tegnap után jön a

 mai nap, az még nem biztos, hogy elég a holnaphoz, tapasztaljad.

A különböző szintek között akadnak, a könnyen jött fordítók,

működik a belső kontrollod, hát ki ne forduljál magadból.

Néha elég egy mondat ahhoz, hogy megértsék,

ha jó időben és róluk szól, életszerű lehet.

Meg ne feledkezz arról, hogy van a Nép,

akiért elindul minden új és újabb. Ha nem

őszintén kérdezed, honnan tudod, hogy van.

Maradj a talajon, ne helyezd magad fölé magad.

Ha vezetni akarsz mindenáron, belecsúszhatsz oda,

ahonnan kiindultál, ah, rózsaszín köd az, meglátod majd.

Emberségesnek születtünk, minden körülmények között,

fejlődünk, nem akarunk többet, mint amit a sorsunk adott.

Jó szerencsét, szép napot, tisztelettel vagyok és maradok,

Nagy az előnevem és igen jól érzem magam az egyszerűben.

A jó öreg alázatot jól ismerem, itt lakik, egy velem, a bőrömben.

 

Emberünk sorsában adottak az apai generációs hatások. Elődei megteremtették az alapokat, akkor is, ha nem látványos az. Onnan indulhat, sorsszerű az, hogy a tehetsége, a toleranciája, sikerre viszi. Tevékeny életet kap, nem üresedik. Julamami

 

Julamami
Magyarországról, Pakson a Hergál Házból. Szeretettel. Julamami

Hiány – többlet… 2018.09.26. https://julamami.com

Az alázatot, a gyakorlati életünkben,

átélve, azt tapasztalva, fejlődünk.

Ha a könnyűt választod, magad

maradsz, felelőtlenül magasra

vágyva, nem adsz, viszel, ah,

a mások lehetőségeit éled.

A felelősséget az érintettekre

hárítod, magadat kifordítod.

Egy ideig bírod, azután

tudod, alázattal könnyebb,

a saját életminőséged élned.

Igyekszel bevinni a tudásodat,

adsz általa oda, ahol igénylik azt.

Egy Haza ez csak egy, mindannyian

a saját és generációs sorsunknak is

megfelelően, jól lehetne éreznünk,

magunkat, itt otthon vagyunk, ah.

Igényesen adunk, oda, ahol azt,

tisztelettel fogadják. Mások is,

 így teszik, tán, nem lesz egy idő

után, ekkora a szintkülönbség.

Hiány – többlet, kérlek figyelj,

ki ne kopjon belőled,

az emberséges, ah.

Kire – mire,

számíthatsz,

ha nem az

emberies,

a tudás,

hanem

csak, a

statisztika,

a lényeges.

A tehetséged

 felismerted-e,

abból élsz-e.

Itthon vagy-e,

a Hazánkban, ah,

ezen érzés, benned

van-e, vagy csak élsz,

bele valamibe. Amit,

éppen, aktuálisan,

megengednek

neked, ah,

hinnye.

Ne

odázd,

ne várd,

hogy más

oldja meg a

feladataidat, ah.

Ha másra vársz,

vagy, másokra bízod,

rá kell ébredj, az idő,

nem neked dolgozott.

Honnan – hova tartasz,

ha, azt sem tudod, mit

tegyél, hogy teljesítsed, a

 saját és generációs sorsodat.

Építhetsz nevesített helyeket,

elbirtokolhatsz talán bármit,

teljesítés nélkül híresedsz, ah.

Csúcsokat dönthetsz meg, ah,

ha közben tartás, méltóság,

magadhoz, az emberekhez,

a Hazád iránti tisztelet,

nincsen benned, ah,

csak az ürességet,

s a távolságokat

növeled, hinnye.

Ez a nap, egy

új nap, elment

a tegnap, építs

jövőt magadnak.

S mondjad el, azt,

az arra éretteknek.

Ami másoké, az nem

a tied, birtokolhatod

egy ideig, esetleg, ah.

Túlterhelheted azzal, a

 lelkiismeretedet, ah.

Takarítja azt ami már

teher, hogy maradjál,

bármilyen körülmények

között, emberséges, azt a, hinnye.

Tisztelettel élj, hogy tisztelhető legyél.

Magyarországról, Pakson a Hergál Házból.

Julamami védjegy Heringes Árpádné tulajdona.
Heringes Árpádné e.v.  Műhely, a megelőzésért. Julamami védjegy

Szeretettel. Julamami

 

 

 

A csoda… 2016.09.26. https://julamami.com

A csoda

A csoda… 2021.09.26. – 2016.05.19. https://julamami.com,

tíz éve, hogy naponta  weben írom a reggeli gondolatom.

Harmadik országban időzöm, org, com, várom, hu, hogy

végre hazaérhessek, most 70. az éveimnek a száma.

Amiről eddig írtam már azt élik nagyon sokan.

Fordítókat is oktathattam volna időben,

az oktatók, a nevelők szintén sokat

fejlődhettek volna a feltaláltam

által azóta, az emberismeretükkel.

Hiszen mostanra az egy anyanyelvet

beszélők érthetnék már egymást

 és azt is, hogy addig miért volt az,

amiért gyakran akkor úgy elbeszéltek

egymás mellett. Hiszen mindannyian a

 sorsunkban, a generációs feladatunk által,

mind  különbözünk most is egymástól.

Emberséges jelnyelvnek

neveztem  el, egy napon,

egy ritmusban rajzoltam azt meg.

A személyiségükhöz alkalmazva oktatom,

azzal építik fel önmagukat közben, ébresztik az

önértékelésüket, amikor oktatom a feltaláltamat.

Kinél miben, hogyan történik a rajzos oktatásom

közben, az önmagunkra ébredés, felismerjük,

mindazt a tudást, amivel megszülettünk.

Elrendezi mindazt, amiben  elhagyva a

 belső kontrollt, annak szerencsére

van a helyeshez igazítandó ereje.

Jöhet hát, a kezd el még egyszer,

ami közben megjön a megoldás is.

Nem lehet ezt megtanulni akkor,

ha csak az akarat van még.

A csoda könyvemben,

a belső megéléseket

fogalmaztam meg,

a történeteimben.

2021.09.26. –

2016.09.26.

A jó érzéseket, amik

akkor szabadulnak fel,

amikor a helyes időben,

jól cselekszünk, magunk

szerint tesszük a dolgunk.

Ne ártsunk, hiszen azzal mi

magunknak is ártottunk, akik

 nem tudják, megtapasztalják.

Sokfélén látszik már az, hogy

telítettek lettek az energiák.

A megelőzés még nem divat,

pedig nagyon nagy a szükség,

arra, hogy átláthassa, kihallja és

megérezze, amikor szükséges az.

Nem egyforma a lelki szintünk,

különbözünk, mind, mindenben.

Ha nem fejlődsz fel a sorsodhoz,

akkor bizony a fölösleges köreidet

rovod, elfáradsz, de meg nem oldod.

Van amit hoztunk mint tehetséget,

s vannak amit meg kell tanulnunk,

ahhoz, hogy a lehetőségeinket meg is

 lássuk és időben érjünk a sorsunkig .

Fejlődjünk, haladjunk, megoldjunk

olyat is, amit, mások nem tudnának,

mert azt nekünk adta az Isten a mienk,

mindenki hozott tehetséget valamiben.

Lehetőséget, lehetőséget, lehetőséget,

ha te nem érted, bízzad másra kérlek.

Nagyon kérlek téged, a hamis szót,

hagyd magadban,

kipördül az

mindenhonnan,

nem illik az bele sehova.

Három éve megfestettem,

A csoda fedlapján lévőt,

azt éreztem, hogy én

az év átfordulását

festettem meg.

Azóta gyors

pörgésben

vagyunk.

A múlt

elmúlt,

a most az

fontos lett,

éld meg a

pillanatot

kérlek

téged,

mert

hiányos

lesz az érzés

benned, ahhoz,

hogy legyen

jövőképed.

Múlt nélkül

nincs jövő,

ezért

lenne,

ha tudnád,

honnan jöttél és

miért születtél oda.

 Mennyit segíthetne az

neked, neked és neked is,

ha felismernéd a

számodra

fontos

jeleket a

 tenyeredben.

Nem véletlenül

írta bele azt ott,

oda az Isten, neked

szól az is elsősorban,

neked és értetek, ha

már értenéd mindezt.

S elmúlt újra három év,

 most a kommunikációról

szólna, de nagyon sokan még

mindig másokra hagyjátok azt,

ami nektek a legfontosabb lenne.

Tudjál kommunikálni, tudjál te is

ha szükséges, szintet is váltani,

úgy, hogy ne sértődjön meg senki.

A saját életedet azért kaptad te és

nem más, hogy intézd, tervezd, lásd át,

érezd meg, halljad ki azt is, mi a fontos.

Elbeszélnek az emberek egymás mellett,

kibeszélnek olyat, amit egyedül kellene

feldolgozni, hogy maradjon bennük hozzá

az energiája, mert az Isten azt is odarakja.

Ha kibeszéled azt, amit azért kaptál, hogy

végig tudjad vinni, azt az időszakot is vele,

hát várhatsz, amíg, újra leszel hozzá töltve.

Mert megkapod, még egyszer, még egyszer,

még egyszer, ez a gyakorlati tapasztalatom,

a lehetőséged háromszor adott, ahhoz, hogy

ne maradjon meg, hogy el is végezd. A számodra

jó időben, jó helyen helyett, a sarjadnak teher ám.

Átláttunk, megéreztünk, kihallani is tudtunk,

amikor megszülettünk, a neveltetésünk, a

ránk figyelés, a szülőben még meglévő,

természetesség, sokat segíthetett

volna, ha a meglévő idejét ránk

is szánja, a már akkor ezt értő.

Tapasztalom, a sors megvan, az

Isten,  mindenkinek megadja,

azt az időszakot, amikor ezek

meg is valósulhatnak, mindent

idejében, biztosan hallottad már.

Kinek már gyermekkorában adva

van a helyes hozzáállás, kinek meg,

bizony csak később van rá idő, hogy

azt együttgondolkodással átlássák.

A szintelérés az első fázisa a sorsnak,

nem a mit hozott, ki mivel pakolódott,

aki egyedül kellett, hogy megoldja, az

 már szinte bölcs a gyermekkorában.

Később lehet, hogy nagyon nehéz neki,

mert olyan sokat hozott törlesztésként,

de elbírja, kibírja, megcsinálja az életét.

S vannak akiket, a túlzottan jóban is

kikímélnek, hogy ne legyen semmi

olyan, ami által azt egyedül kell,

megoldania, háttérből kísérik őt.

Azt gondolják, hogy jobb ha az a

gyermek, gyermekien éli azt meg,

s nem látják át, hogy haladni tudna,

ha a segítséget adnák neki meg és

nem helyette tennék, oldanák meg.

Egyedül, egyedül, egyedül, biztosan

hallotta már, minden szülő ezeket.

Ha nem tanulják meg időben azokat

a helyzeteket kezelni, amik várnak

rájuk felnőttként, bizony akkor az is

lehet, hogy sokszor sérülnek majd.

Míg a tapasztalt gyermek mondaná

a szülőnek, hogy hahó, ott a kánya,

patával nem járhatunk be a bálba.

Így előfordul gyakran, hogy a sarja,

bölcsebben látja azokat is, amiket a

szülő ejha, akkor még csak tanulna.

A gyermek csak kicsi és nem gügye,

gyakran van, hogy tanulhatnál tőle.

Amikor rámarad a gyermekekre a

generációsan el nem végzett teher,

akkor bizony,  gyakran konfliktusok

forrása lehet az is, különösen akkor,

ha nem a vér szerinti szülők nevelik.

Mert ott hiányzik az a bő kapocs ami az

 érzelmi szálakkal segíti, hogy átmenjen,

nehezebb ugyan, de eredményes lehet.

Viszont, ha az egyik szülő nem azonos

lelki hullámhosszon törleszt éppen,

a sarjával, hanem még a nehezében,

 sűrűjében küzdi a napjait önmagáért,

nem találják meg a hangot egymáshoz.

Mert nehezen fogja fel a korkülönbség

miatt a szülő és a gyermek, közöttük a

megszokott viszony helyett, másabb a

 kezelhető közeledési forma, a sorsuk.

Ilyenkor tudok segíteni, tolmácsolok,

átsegítem a szavaikat a buckákon ott.

Ismerem mint a tenyeremet tréning.

Ne aggódjatok, nem szállt el az a

pillanat, ami arra van, hogy

tisztázódjon a szülők-

gyermekek közötti

sorsfeladat, nem

késhet az el,

nyugi, nyugi,

meg lesz az

idejében és

mindenkinek.

Gondolkodjunk,

milyen egyforma

lenne mindenkinek

a sorsa, ha egy időben,

mindenkinek, ugyanúgy,

zajlana minden az életében.

A megcsináltam állapotok azok,

amikor átéljük a sikereink pillanatát,

csupán annyi a kulcs ehhez, hogy az

azt is jelentené, hogy engedd át azt,

magadon mint érzést, sikerélmény

lesz belőle, a lelked, szíved, agyad,

segít neked helyretenni magadban.

Persze ehhez tudni is szükséges azt,

hogy ki mikor mit érez, él éppen át.

Én a megelőzésben találtam meg a

helyes utamat 27 éve, azóta így élek,

s azzal segíthetem a hozzám fordulókat,

hogy leolvasom a tenyereikből a képleteket.

Azt ami ott van, csak leolvasom, nem teszek

hozzá és nem hallgatom el a neki fontosakat.

Online oktatom, hogy ismerd meg a tenyeredet,

ne mások mondják meg, ott van az neked és a

legpontosabb jelhalmaz, amit, ha összeolvasol

látod a történések mögöttit, mint egy képletet.

Győzz meg legyőznöd könnyű engemet, nem

harcolnék ellened sem, a megelőzésben hiszek,

ide is, most éppen, tájékoztatni, oktatni jöttem.

Adjon az Isten minden földi jót, mindenből azt és

annyit, ami mindannyiótoknak, éppen a legjobb.

Logo
Magyarországról, Pakson a Hergál Házból. Szeretettel. Julamami

Ahhoz képest, amit hoztál, kivé vagy mivé váltál… 2018.09.25. https://julamami.com

Önismereti oktatás, sorsodra

neveléssel, ha van rá igényed,

könnyebben megmaradhat

  most is az önbecsülésed.

Ki vagy, merre mentél,

ahhoz képest,

amit hoztál,

mire

jutottál.

Amikor,

ráébredsz

a valóságra,

felismered,

a saját

sorsod,

akkor

belátod,

fölösleges

harcolnod.

Hiszen azt, a

belső jelzésed,

a sorsod mutatná

neked, el ne feledd.

Amivel van dolgod,

ott lesz az, naponta.

A magzati szakaszunk,

sok mindent megjegyez.

Mindenkinél más, az adott

saját időben oldódik, ah.

Ha erőltetve van, nem

értik, mire mindaz,

nevetségesen hat.

Inkább menjél,

azon az úton,

amit az Isten,

neked adott.

A tartásod,

méltóságod,

abból eredhetne,

ami a te feladatod

lenne, hinnye.

Abból, amit

eléd tesz,

a sorsod

naponta, ah,

ott van megint,

félreteszed,

halogatod,

bosszantónak

látod, tartod,

na az lenne, a

 teljesíthető,

saját sorsod, ah.

Nem lenne más,

csak annyi dolgod

lenne, magadért,

megcsinálod.

A lelkesedésed

alább hagyhat, akkor,

ha nem a saját sorsod,

csak megéled azt, amit,

terítenek neked mások.

Azt hiszed, érted szól,

pedig, az is, másokról.

Sikerélmények helyett,

mindenkinek a szekerét

tolod, egyre nagyobb,

benned az érzés,

nem tudod mit

és hogyan,

de érzed,

elrontod.

Hiszen, ők

még nem értik,

neked miért,

fontos az, amivel,

őket, megpakolod.

A látszatosra adva,

mintha, a természetes

eredményeik volnának, ah,

 rogyásig rakott szekerüket,

oly feltűnően, a többiek

számára, elérhetetlen

magasságig, föltolod.

A tartásos emberségesek,

tudják azt, nem természetes  az.

Abban az emberben nincsen,

annyi, belülről jövő tudás,

nem a saját sorsát éli, ah,

másokét tologatja, azt a.

Hát elérhetsz, csúcsokat,

birtokolhatsz, helyeket,

minden divatosod lehet.

Ah, ha a sorsodat nem

ismered fel, minden,

csak arról szól, hogy

 rád is figyeljenek.

Lehetőleg sűrűn,

ünnepeljenek.

Pedig az ünneped,

a hétköznapjaidban

találod. Amikor, rájössz,

egy belső, erős érzéseddel,

úgy tudtál haladni a sikerben,

nem ártottál közben senkinek.

Amíg a mások szekereit toltad,

lemaradtál a saját sorsodhoz

képest, ne aggódj, behozod.

Az a fontos ah, ha már tudod.

Ha elrontott a szó, még idejében,

 vissza az alapokhoz, ah, óvatosan,

odafigyeléssel, de már tudatosan,

tisztelettel, alázattal, beilleszthető.

Az elnézést, bocsánatot kérek, szavak,

erősen rezegnek, nem helyettesíthetők.

Tanulj, a mának megfelelően kommunikálni,

nem mellé dumálni, elbeszélni egymás mellett.

Ha magad fölé emeltek, a legjobb szándékkal is

ártottak, azzal, hogy megszoktad azt, amivel, ah,

dolgod sem lett volna, ismételhetsz hát, hinnye.

Ha nem felelősen tetted azt, amit csak lehetett,

úgy éltél meg, mintha szabad lett volna neked.

Mások azért nem kapták meg a lehetőségüket,

csak oda adtál, ami jól jön majd egyszer neked.

Ne aggódjál rajta, az idő rendezi azt, ami az övé,

viszont azt fogod megélni, amit másokkal tettél.

Az élet szép, ha már időnként, hallod, a lelkedből

jövő érzést, ne árts, ne bánts, magadra is jól  vigyázz.

Magyarországról, Pakson a Hergál Házból.

Julamami védjegy Heringes Árpádné tulajodna
Julamami védjegy Heringes Árpádné tulajdona.

Szeretettel. Julamami

 

 

 

 

Éld meg a sorsod, a tenyereidből leolvashatod… 2017.09.24. https://julamami.com

Prevenciós a végzettségem, a tehetségemből ered. A sok ember

akiknek a tenyereit leolvashattam, mert megtiszteltek, jöttek,

általuk állt össze és már összefüggésében rajzoltam meg.

Magyarország a Hazám, Paksra érkeztek, most Online

oktatom már, viszont,11. éve, párhuzamosan voltam.

A tehetségem a hivatásommá lett, így élek  28. éve.

Amit feltaláltam, azt nem tanítottam meg senkinek

se oktatni, nincs több  belőle, egyedül oktatom.

A tenyereid redőiben, vannak a sorsod jelei,

hogy mit hoztál generációsan, az

 annál lejjebb olvasható,

megtalálható az,

melyik ágtól,

kik azok

akik nem

csinálták

meg azt akkor

és most rád is vetül.

Van az úgy, hogy együtt

párhuzamosan oldják  meg.

Az is lehet, felhalmozottan

kapod meg és csőstül mindazt,

nem tudod kezelni, nehéz megélni.

Amikor az online oktatásomon már

ott tartasz, megérted azt, látható lesz.

Sok múlik ám a magzati szakaszunknak

a minőségétől is, mert az meg majd, ha

 hiányos érzelmek között zajlott, negatívan

visszaköszön hiányként a hétköznapokban.

Sok ilyen helyzettel találkoztam az évek alatt,

amikor megmagyarázhatatlan a kellemetlen érzés,

csak bizonyos rezgésű emberek közelében érzik.

Amit telített energiának fogalmazok, azt akkor

érzik, amikor a magzati szakaszukban átéltek,

kívülről jövő hatásként megismétlődnek.

Visszatérő hatások, megtanuljuk azt is,

azután szintet vált és boldogul megint.

Önismeret, emberismeret, önértékelés,

önbecsülés, tartás,  emberséges méltóság.

Ugyan miért olyan az a gyerek, hát nem

áll be a kitalált sorba, nem sok ember ismeri

még fel az ő sorsát. Sőt, valamit elvár, mert az

mondjuk úgy neki kényelmesebb, nem macerás.

Nem szeretné, ha látnák, ő sem különb  senkinél,

azáltal, bele is szorulhat egy neki szánt helyzetbe.

Nem tudják azt se az emberek mi az ő saját sorsuk,

mit lehetne megcsinálniuk, akkor élnek bele éppen

úgy ahova, amerre az erősebb hatás van pont rájuk.

Mi mindenben vagyunk hát gátolva a felnövésben,

mit szabad, mint meg nem szabad, elvárják azt

ami nem előreviszi a gyermeket, várakoztatja.

Miért nem lehet az órákon mozogni, feladatot

adva arra, beléjük sül minden, ha nem ihatnak

eleget, amikor szomjasak. Mondani szeretnék,

de nem szabad, pedig fontos lehetne, akkor, az.

Megszokják, hogy csendben kell lenniük, aztán

meg nehezen kommunikálnak és nem mutatják

meg a legértékesebbet, a hozott tehetségüket.

Élik azt amit a többiek, az ő számukra kitaláltak,

nem lesz hát saját gondolat, mert nincs kérdés,

aztán ugyan, mire válaszoljanak, pedig tudnának.

Sorszerű szoktuk mondani, amikor már végre

látszik a megoldás a tenyerünkben mindarra, amit

addig senki sem vett észre, csak felhalmozódott az.

Jó nagy megoldatlan gubanc lehet belőle addigra,

na azt kibogozni csak átlátva lehet, az meg nem

mindenkinek van benne, a gyakorlati életében.

Pedig azt tapasztaltam, hogy mi mindannyian,

megérezve, átlátva, kihallva születtünk meg.

Ha nem gyakorolja valaki, mert gátakat kap,

akkor elsatnyul benne az ami a legfontosabb.

Aztán meg valami oknál fogva, elvárják tőle,

hogy gondolkodjon, kommunikáljon, érezze

 hallja ki, lássa meg összefüggésében, nahát.

Mivel fogalmuk sincsen mit jelent az,

értően felismerni azt a helyzetet, amit

felvállaltak anélkül, hogy tudnák mi az.

Felkapaszkodnak emberismeret nélkül,

döntenek a Nép felett, olyan életritmust

várnak el, ami számukra még ismeretlen.

A hivatásomat gyakoroltam nap  mint nap,

amikor egy reggel lerajzoltam mindent,

összefüggésében, amit feltaláltam.

Emberséges jelnyelvnek neveztem  el,

amivel megfogalmazom, a megelőzés.

Prevenciós vagyok, a hivatásommá

vált  mindaz amit tehetségként hoztam.

Mindenki hozott tehetséget, azt amiben

a legjobb lehetne, ha felismerhetné azt.

A fokozatosság a lényege az egésznek,

mert ha valamit elért ő saját kútfőből,

azt tudatosíthatja magában, ennek van

módja az oktatáson és a nevelés közben.

Az lehet az alapja a következő lépéshez,

amit neki szükséges meglépnie, érezze át,

 minden arra alkalmas sejtjében, megvan az.

A sok jó életérzés pedig adja a siker érzést,

ha ezeket nem élheti meg, szomorú az arca.

Azok akik így mennek végig a sorsukban

adott helyzeteken, erős lelkűek lesznek.

Amit egyszer rögzítettek az agyukban, az

 bármikor az adott helyzetnek megfelelően,

rendelkezésére is áll, az ő sorszerűségükhöz.

Elégedett, boldoguló gyermekekből lehetnek a

 saját szintjükön, életszerűen teljesítő felnőttek.

Nemcsak beleélnek éppen abba amibe épp lehet,

hanem jól működő a belső késztetésük és készre

teljesítik a saját sorsukat. Előkészítik azt alapnak, a

 sarjaik számára is, a kibontakozási lehetőségüket.

Ha valaki generációsan éppen ott tart, elérheti azt

amit az elődei már letörlesztettek a saját hozottjuk

tekintetében, kiteljesedhet nyugodtan a sorsában.

Nem életkor függvénye az, generációs feladata lett,

hogy megalapozza a következőknek az ő jó sorsukat.

Nagyon különbözők vagyunk, sokféle sorsot hoztunk,

viszont mind ugyanazokat éljük át, csak más formában,

más időben, más megoldást használva, egyéniségenként.

Gondolom, ha nagy jelentősége lenne rögvest a csoportnak,

akkor talán úgy is landolnánk le, nem egyenként születnénk.

Rendezd el a múltat, hogy alapod legyen a következő lépésed

megtételéhez, a sorsodat teljesíteni igyekezzél, rajtad múlik az.

Mit hozhat teljesíthetően a sarjaidnak, személyenként a holnap.

Általános műveltséget növelő (Tenyérolvasó), Online oktatásom,

igény szerint a sorsukhoz neveléssel, tartást és méltóságot adnak.

Szeretettel. Julamami

 

A te életed, a sorsod-e… 2018.09.23. https://.julamami.com

Terveztek-e, vagy, nem tervezve pottyantál-e,

nem mindegy az neked, hinnye.

Mennyire voltál, fontos,

azoknak, akikre

bízott az élet.

Tudták-e, van,

neked is sorsod.

Ne a hibát keresd,

inkább tanuld meg.

Neked szükséges

jól  teljesítened.

A lelkes, szíves,

gondolkodó

éned,

mi

módon,

jut el,

a

napi siker

táplálékának

teljesítéséhez.

Mihez képest,

siker az neked,

miért nem az

másoknak.

Egyenként

születtünk,

mind,

más

sorsot

hoztunk.

Ha nem

látja ezt

valaki át,

ne vállaljon

olyat, amiben,

sokak nem

tudják a

sorsukat

megélni

azáltal.

Akik,

ide

születtünk,

itt lenne

fontos, jól

megélnünk.

Az érzést,

amikor,

ah, révbe

értünk, hinnye.

Nem ártottunk,

nem bántottunk,

megéltük azt,

amit az Isten,

nekünk

szánt, itt

feladatul, ah.

Nem maradtunk

ki a napi sikerből se,

megkapta a gondolkodó

agyunk az aprócska, vagy

nagyobb siker táplálékot.

Fontos, hogy ne a mások

életét élve, megrekedve,

az elvárások halmazában

csak teljesítve éljünk, ah.

Hogyan tudunk majd,

elszámolni, azzal,

amikor megszólít

a lelkiismeretünk.

Nem csapható ám

be, megpróbálni,

elkenni, ah,

csapongva,

magyarázkodni,

sincsen értelme.

Addig jelez, a

lelkes,

szíves,

gondolkodó,

énünk, amíg

tiszta

magyarázatot

nem talál bennünk.

Mindent idejében,

nem hagyjuk meg,

halogatásként a

  következőknek.

Amikor először

jelez a belső

kontrollod,

ne hessegesd el.

Magad felé fontos,

teljesítened, mert,

ha nem tiszta a

lelkiismereted,

nincsenek,

addig,

újra

miértek.

A kiüresedés,

bekövetkezhet.

Amikor már elérted,

magad felé teljesítettél.

Gondolhatsz arra, ha van

benned hozzá energia,

legyél egészségesen,

jó minta, hinnye.

Belülről jön az,

nem mások

által mondva.

Nem ugyanaz,

akkor, ha

egy

álmodat

kergeted.

S mindenki

másét, észre

sem veszed.

Nem is

gondolsz

azzal, ah,

hogy menet

közben, az

érintettek, se

 rekedjenek meg, a

 döntésed következtében.

Sorsa van mindenkinek,

látod-e már mindazt,

összefüggésében.

Ne menjenek el,

máshova víve,

a tehetségüket,

ott kibontakoztatva,

s nem a Hazánkat

gazdagítva, ah.

Generációsan

látható, kinek

mi lenne, a

családjában

az ő dolga.

Van akinek

a pénzbeni

gazdagodása,

másoknak meg más,

lenne a feladata.

Sikeres ettől,

az érzéstől,

aki átlátja.

A vezetés,

mindenkiről

szól, akik, ide

születtek és

érintettek

lettek.

Aki ezt,

nem látja át,

tanulja meg

időben,

mielőtt,

vezetésre

adná a fejét.

Vagy amikor

ráébred a

valóságra,

pótolja,

tanulja

meg,

hozza azt

naprakészre.

Ha más nem is

motiválja, a

saját

lelkiismerete

miatt, tegye meg.

Ha a nagy, féktelen,

gyarapodási vágyban,

nem vette volna észre.

Hány ember nem haladt,

közben, egy egészséges

lépést sem, a saját

sorsának

teljesítése

közben.

Nézzél

hát,

magad

körül szét.

Amit azon

kívül látsz, az

a boldogulás-e,

a tehetségükben.

Kérlek, ne okoljál,

a tiszta szavainkért,

másképp nem megy.

Hisz, nekünk ezt adta

az Isten, tehetségként, ah.

Miközben, sokan nőttek fel,

és ki, a kérdéseikre kapott

válaszaim által, magam is,

sikereket éltem meg.

Tiszteletem.

A gazdagságot,

másképp is láttam,

tapasztaltam naponta.

Mindazok által felfogtam,

az emberséges érzések,

a legfontosabbak,

a jól fejlődésünkhöz.

Megtanultam, amit nem

hoztam tudásként, ne

hagyjak, gödröket,

a következőknek.

A talpuk alatt,

 legyen meg a talaj.

Ismerjék mind a két

oldalukat, legyen

hasznukra a tudás.

Alázattal legyenek

oda, ahol nem értik,

sorsa van mindenkinek.

Rájön mindenki arra is

a saját érettségének

megfelelően.

Előbb úgy se tudna

mit kezdeni vele,

a  saját sorsában és a

 generációs feladatában,

van a további lehetősége.

 Kívánok, jó egészséget.

tisztelettel élni könnyebb.

Magyarországról, Pakson

a Hergál Házból. Szeretettel.

AlternatívJulamami

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önmagadnak ismerős vagy-e… 2016.09.22. https:// julamami.com

 

A szeretet virágának mondom. Julamami
Az élet élni szeret, minden adott pillanatban meg is tesz érte mindent, hát éljen a szeretet. Julamami

Felfogod-e,

hogy minden

cselekedeted

hat és mindenkire,

aki azáltal érintett.

Ha nem fejlődsz fel a

 2016. évhez sem, az

a te dolgod, akkor azt

másoktól se várjad el.

A saját lehetőséged

mond felismerted-e,

miért oda születtél,

ott mi dolgod lenne,

magadért is tenni

mit kellene,

hogy ne

másokra

vetítve éld

azt, ami a te

dolgod lenne.

Ami neked nem

adatik meg, mert

az elődeid nem tettek

érte, hogy neked jobb

legyen, mint következő

generáció azon tagjának,

aki arra már érdemes lett.

Tanácsot kérni oly messze

szaladsz, csak a divatosat,

s ha majd éppen azért,

nem jutsz el oda, ahova,

panaszkodni hova mégy.

Az sem mindegy milyen,

vagy mennyire más a rezgés.

Sors és önismeret, önbecsülés.

Ismerem mint a tenyeremet.

Amikor a lelkes éned

azt érezteti veled, hogy már

szükséges lenne arra a tudásra,

miért nem nézel bele a saját

tenyeredbe, mielőtt még

paroláznál valamiért.

Segíts magadon az Isten

is megsegít ezt, ismered-e.

Amit elvettél másoktól, az

nem illet a jóban meg téged.

Az ne jelentse azt, hogy most

a saját oldaladat tolod úgy előre,

hogy ők nem érettek arra, amit te

tán már akkor értékelni tudtál volna.

Tolerancia, felelősségtudat, alázat és

az összes 156 centimmel kiállok ezért,

mert nem látok másban megoldást.

Általános műveltséget növelő

(Tenyérolvasó), nézz bele a

tenyeredbe, szerinted mit látsz

ott és miért olyanok a vonalaid,

amikor másoknak meg másmilyen.

A születés és a vég  között vannak

azok a megélni valók, amit a sorsod

belerajzolt, hogy teljesíteni tudjad.

Két oldalunk van mind a kettőt

ismernünk szükséges ahhoz,

hogy két lábbal álljunk a földön.

Előbb talán ismerned kellene a te

saját kultúrádat, hogy ne húzzad

rá a másokét, a sajátjaidra is, s ne

úgy, hogy közben azt el is hiszed,

talán azzal a sajátjaidat erősíted meg.

Ha vissza billen az egyensúlyába akkor,

tudnia szükséges, hogy a pillanatnyi

változás, meghozta az átlátását.

Mert már rálát arra is amitől

esetleg eltért addig és nem is

gondolta, az emberséges léte

most a legfontosabb lényege.

Emberségesként nemcsak a

hatások sűrűjében, hanem a

saját meggyőződésével dönti el,

a nagyságában otthon lesz végleg.

Ami a megelőzésben megoldható, az

 a megtörténtek után munkálkodóknak,

ugyan mi ad erőt, miből merítenek ők.

Ha se tisztelet, se szeretet nincsen

benned, akkor jobb ha legyint a te

 kezed, mert inkább a legyintésed,

mint a döntésed mások felett.

Ne siettesd a gyermekeket a

felnövésükben, hogy ki ne

üresedjenek lelkileg, még,

mielőtt ők is felnőhetnének.

Mond, hogy adsz tanácsokat a

mások gyermekének, ha a tiedre,

meg menet közben, már időd nincsen.

Pedig elsősorban őket bízta volna rád a

  teremtő, ott nevelődjenek általad ők.

Nem olyan egyszerű az, hogy a

következőknek azt is meg

kellene élnie. Ami nem az ő

sorsuk, miért érdekelné őket,

hiszen nem annak a megoldására

jöttek, korrigálják amit elrontottál.

Az még

akkor is a tied,

mint egy feladat,

ha már korosnak

érzed hozzá magad.

Alázat nélkül nem megy.

Mindent idejében adj,

amikor ő már beérett

arra, hogy léphessen is

tovább és vigye be azt a

 közösbe. Mint a jót, ami

emeli a többieknek is az

élhetőbb szintjüket most.

Azt jelenti valaki tett olyat

amihez értett, hiszen hiába

minden, amit csak magadénak

érzel, hat hiányként mindenkire,

akkor ha csak te birtoklod nem árad.

A körforgásban benne lehetne minden

olyan hasznos, szép is amit megteremtett,

bárki bárhol, csak azért, hogy ő is alkosson.

Felfogtad-e mit jelent, legalább nem ártani,

senkit meg nem bántani, tenni a dolgodat,

haladni előre, ahogy azt az Isten idetette.

Ha ezt te még nem érted, hát tanuld meg

kérlek, mielőtt hozzálátnál bármiféléhez

ami a többiekre úgy hathat, vezeted őket.

Ha helyettük teszed, akik ahhoz értenének,

akkor ott a hiánytól sorsok rekedhetnek meg.

Az élet körforgásában minden lenyomat ott

maradt, hét generáción keresztül oda is hat,

ha nem teljesítetted a hozottat, visszahat.

A gyermekeknek megjárna alapban az is,

hogy egészséges lelkű felnőttek legyenek,

ehhez a szükségeseket kapja is meg mind.

A jóban tevékeny, szorgalmas korosoknak

adassék meg az is, amiért ők addig tettek.

Az elbirtokoltakat ha vissza ők nem is adják,

a következő generációk oda visszaadhassák.

Valahol az egyensúlynak meg kellene lennie,

hogy ne állhasson át, a természetestől teljesen

eltérve, nem látva át, a túlzásokba beleestek, a

 feje tetején, visszafordíthatatlanul minden, ah.

Telített energiákkal is találkozom mostanság,

megelőzni ugyan nincs már mit, de tanulság.

Építhetsz tornyokat, elhordhatsz hegyet,

ha alázat nincsen a jó sorsodhoz benned,

eltértél attól amit a generációs feladatod

bebizonyíthatóan megenged neked, neked és

neked. Nem született senki sem fölöslegesre,

mindenki hozta a valami fontos feladatához, a

tehetségét, kiteljesedne benne, nemcsak úgy

lődörögve élne a semmiben a lehetőségét is,

csak keresgélve, mert nincs abban ő benne.

Ismered-e azokat az életszerű rezgéseket,

amik közvetítik feléd azt, hogy meddig mehetsz,

hol vagy biztonságban a tudásodnak megfelelően.

Megtaláltam az emberek tenyereiben a térképeket,

ami róluk szól csak és nekik szólna időben elsősorban.

Tartást, méltóságot adó az akkor is, ha nem dőzsölve él,

nincs felhalmozva a többlet többlete se és mégis ott ő

boldogul, mert a saját sorsát éli meg, s lép előre akkor,

ha már a sorsa megengedi neki. Mert teljesítette azt,

ami megalapozza őt, a tudásszintjén abban, s eléggé

átlátja, hogy mi a lépcsősoron belül az életritmusa.

Hiszen egy minden, minden egy, hát nem mindegy,

apró fontos porszemekként mi hogyan kavargunk,

vagy átrendeződünk-e ebben a porszemförgetegben.

Nagy szükség lenne a felismerésekre, tisztelettel én,

tudok egyet amit megtaláltam az emberek tenyereiben.

A saját lelkük egyensúlyához fontos lenne, hogy tudjanak

róla, hogy tartást, méltóságot kerekíthetne bennük ez a rajzos

gyakorlati forma, amit egy nap alatt, tapasztaltan rajzoltam meg.

Összerendezi a tudásukat, átlátják, megérzik azt is, amit addig nem.

Julamami Magyaros Agyalósa azoknak, akiknek fontos a családjukat

megértőnek lenni és egymáshoz alkalmazkodva emberségesen élni.

Tiszteletem. A julamami@gmail.com által nekem küldött üzenetek,

valakihez mennek, nem én kapom meg. A julamami védjegy, 2010.

év óta, a saját Heringes Árpádné nevemen van,  a tulajdonom.

Ugyan mi történik, a julamami@gmail.com által számomra nem

olvasható nekem szánt üzeneteimmel. Amit nekem küldenek,

 a julamami@gmail.com üzenetként, válaszokat kapnak-e tőlük.

Kérem jelezzék felém, ha a julamami@gmail.com által kapnak

üzenetet. Én nem  tudok a julamami@gmail. com által üzenetet

küldeni. Nem engedtem meg senkinek  sem, hogy használja a

julamami@gmail.com  védjegyem, senkinek, se szóban se írásban.

Magyarországról, Pakson a Hergál Házból Online oktatom,

bejelentkezni a heringesarpadne@gmail.com

+36302470589,

Messenger Heringes Árpádné e.v.

Julamami védjegy Heringes Árpádné tulajodna
Julamami védjegy Heringes Árpádné tulajdona.

Szeretettel.  Julamami

A fokozatosság… 2017.09.21. https://julamami.com

A fokozatosság hiánya látszik,

de jópofa, csupa energia.

Nincs alapja, bele a

jól mutató közepébe.

Felkapja az összetett

energia meríthetősége.

Látszik a többieken, hogy

le vannak hengerelve tőle.

Hozzá van szokva, hogy

azok akik ott vannak érte

vannak, apró kora óta ő kap.

Ráfigyeltek, megóvták, nem volt

szükség rá, hogy felnőjön, maradhat

felnőtt gyermek, mert kiszolgálói lettek.

Hahó, nocsak, ejha, kilátszik ám kikre lettek,

kitalálva, akik alulmaradtak, vagy beállnak oda,

 a nekik jól kitalált szerepükbe, vagy maradnak,

lent örökre, nem értük vannak, csak önmagukért.

Átlátva, kihallva, megérezve, gondolkodó aggyal,

nem nehéz összefüggésében meglátni, ezt sem.

Tanuld meg tőlem, megtaláltam, feltaláltam,

le is rajzoltam, a hivatásomból élek, 24. éve.

Addig úgy, megérdemelten felépítetten, aztán

meg így, ahogy megengedik ezt éppen nekem.

Mindenki hozott tehetséget ám valamiben, ha

megtalálja ő időben, boldogulva haladhat, de a

 fokozatosság a lényeg, alapok nélkül nem megy.

Általános műveltséget növelő (Tenyérolvasó),

igényesen, ha már érted, hogy az érted, neked.

Ha időben tanulod meg, mi a feladatod, s mit lehetne

tenned generációsan, tiszteled majd az emberségest, aki

időben a sorsodra ébresztett, megismerted a tenyeredet.

2021.09. 21.  Összefüggésében látva rajzoltam meg,  a

tengernyi tenyérnek  a vonalaiból állt össze, a hivatásom

  gyakorlása által, a 16.  évben, egy napon rajzoltam és

rajzoltam, amíg azt nem éreztem, megcsináltam.

Annak 11. éve, hogy Julamami a  védjegye

az általam  feltalált oktatásomnak.

Mástól nem tanulhatod ezt.

Azt érzed az oktatásom

rajzos  formájának

az írása közben,

hogy hazaértél.

Felismered azt,

ami a sorsod maga,

érzed,  hogy nem tudsz

eltévedni, se mellé menni.

A belső kontrollod jelzi feléd,

jó úton haladsz, mert a sorsodat éled.

Vagy vissza tudod rendezni magadat

a sorsodhoz, hiszen ráismersz arra,

felismered a sikeres önmagadat.

Tudod már mit jelent, nem

ártok, se  nem bántok,

magamra is jól vigyázok.

Mindazok közben, megjön

a saját életritmusodhoz az

alázatod, mint alap dolgod.

Nincs belőle több csak egy,

ha megjön a vevője, azzal

kezdem, hogy betanítok

az oktatására többeket.

Tiszteletem.

Julamami védjegy Heringes Árpádné tulajodna
Julamami védjegy Heringes Árpádné tulajdona.

Szeretettel. Julamami

Műhely, a megelőzésért. Heringes Árpádné e.v. Online oktatásom https://julamami.com

Tiszteletem.  A tájékoztató videómból néhány, ahol a feltaláltam oktatásához készült rajzaimból is vannak.  Julamami

 

 

 

Magyarországról, Pakson a Hergál  Házból. Szeretettel. Julamami

Julamami védjegy Heringes Árpádné tulajodna
Julamami védjegy Heringes Árpádné tulajdona.

Ott van-e benned is, a boldogulásnak a vágya… 2019.09.19. https://julamami.com

Tiszteletem. Gyere velem jó öreg alázatom, állj ki mellettem most is, hogy önmagamért is teljesítenék és itt  az írásommal, az értőkhöz szólnék.

70 évesen most visszagondolva arra, kihallott és látszott, nem volt, se tolerancia, sem alázat, minden egyéb  erősen látszott és túláradt ott.

Nem értek hozzá, hát nem is bonyolódtam volna bele abba, nem tetszett, hiszen én mindig úgy éltem  és élem meg ezt a helyet, nekem is a Hazám ez.

Egy Haza ez csak egy, mindannyian akik ide születtünk, a saját emberesedésünk által, ha ott tartunk már, érezzük a Hazaszeretetnek a megnyugtató( békés )érzését.

Tiszteletem.

Viszont tudjuk, hogy ide nem született  senki se fölöslegesnek, jól kellene érezzük magunkat a bőrünkben ezen a helyen. Toleránsan viselkedni mindazokkal, akik ide, a Hazánknak is teremteni jöttek. Jól megfizetett munkát adva az ahhoz értőknek, vagy az arra a munkára igényeseknek, hogy fejlődhessenek és ott képezzék is őket.

(Ünnepeltek, fölöttük vaskos viharfelhők gyülekeztek, villámokat szórt, de nem szakadt le az ég.
Talán senki sem vette komolyan, erős jelzését annak, hogy miket jelentettek ki ott azon a helyen).

Nem ehhez szokott a nép, jött aztán még és még és még, akik jól tudtak sertepertéltek. Mások meg
magukhoz képest lejjebb kerültek, odalett az addig megtervezett, kivitelezett, sokan már szinte csak túlélnek.

Tiszteletem.

Talán még reménykednek, hogy az okos, intelligens gyermekeik is megkapják a saját Hazájukban a lehetőségeiket.
Ők maguk meg igyekeznek behozni, amit a változások tőlük elvettek mint kiteljesedési lehetőségüket.

Nem érhették el amit terveztek, mert hirtelen és azóta is folyamatosan, szinte minden megváltozott ahhoz képest, amikor még tervezték a sorsukat.
Rájöttek, hiába várják másoktól, a saját sorsukat nekik fontos megvalósítaniuk, többen önismeretet is tanulnak hát.

Keresik a kapaszkodójukat, nem ismerve a sorsukat, sem a generációs feladataikat, azóta sem volt ígéret, csupán csak valamire várakoznak.

Tiszteletem.

A boldogulás vágya, benne van a tartásunkban, amikor megszülettünk hoztuk azt is magunkkal.
Annak az igénye sem kopik ki, a belső kontrollunk jelzi, mire lenne igényünk,
az egészséges lelkes, szíves, gondolkodó belső kontrollunk fejlődéséhez.

Ha eddig nem volt jelen a családokban a tartásos élet, mert más irányba mentek, a belső kontroll jelzi naponta.
Azt is, hol mikor lehetne úgy cselekedni, hogy az másoknak jót tenne, önmaguknak sem ártva jelen lehetne, sikeres élet lenne.

Összefüggésében látás van, amikor az emberséges elérte a fokozatosságot megélve, az azokból összeállt tudásával, lehetőségeket adva él.

Tiszteletem.

Nem kerülhető most már ki a tudás fontossága, kiegészítve a saját tudással, a jó energiákban boldogulhatna, /emberismerettel), mindenki a saját szintjén, hinnye.

Ha nem emelkedik ki a saját szintjére időben az intelligens, okos, jóban, szépben szorgalmas, segítő, lefele húzó lehet, (megrekesztő), a sok elvárásos összetett erő.

Tiszteletem.

Én tudok örülni, ha azt hallom, megvan neki, amit képes volt megteremteni. A jót és szépet (a megcsináltam) állapotában,
a legboldogabb az ember, jót tesz a belső tartásunknak, emberesedünk általa. Birtokolhatja, beépült az arra alkalmas sejtjébe, magas szinten éli meg, a sikerének a rezgését mindenki.

Az addig elért kiemelkedő teljesítményére építi fel a következő, számára megadatott lehetőségét, amiben akkor, ő van a legjobban elismerhető helyen.

Tiszteletem.

Beleadja a tudását oda, ahol már bizonyítottan elérte, a legfelső szintű emberségét addigra, (a hazaértem) érzését éli. Nem mozdíthatja ki, semmiféle erős hatása annak az érzésnek, hogy különb (bárki másnál), már nem is a földön jár, alázata lett hozzá.

Lemondtam mindazokról, amiknél úgy éreztem, (mérlegeltem), párhuzamosan a hivatásommal együtt nem tudom vinni, hát elengedtem. Olyat is, ami után nagyon sokan ácsingóztak volna, ha nekik  adatik meg az kiemelkedő lehetőségként.

Ha eszembe jut még van bennem pici érintő fájdalom, hiszen tudták és tudtam, alkalmas vagyok arra, a sok tapasztalatomból eredő emberismeretemmel.

Nem mondhatták, hogy megkülönböztettem, hiszen hol ilyen érintettségű, hol meg olyan beállítottságú  emberrel találkoztam.

Elköszöntem viszont, megnyugtatva, hogy boldogulni tud abban amit felvállalt, van hozzá elég tapasztalata. Akkor meg nemet mondtam, amikor tudta és tudtam, nem érti, mit miért úgy mondok.

Az oktatásomat szoktam olyankor ajánlani, azáltal fog tudni haladni, a saját szintjének megfelelően boldogulni.

Tiszteletem.

Igyekeztem felelősen, a legjobb tudásom szerint szolgáltatni, elértem oda,  hogy oktatni szeretném mindannyiukat,  akik arra igényesen alkalmasak, vigyék be úgy és oda, ahova lehetséges.

A minősége maradjon meg, abban a formában legyen oktatva, ahogy azt feltaláltam, megrajzoltam, mert így jól  működik. Más ezt nem tudja átadni, az oktatását betanítani, viszont előbb a megvétele történjen meg.

Itt kínlódtam, szenvedtem ki a szülőhelyemen, volt mit feldolgoznom bőven, emberesedtem mindazoktól, amit nem annak szántak, attól ugyanúgy. Olyan is volt aminél vettem a lapot  és megadtam a módját, az elvárásuknak megfelelően, hallhatták elégedetten.

Tiszteletem.

Átsegített a meglévő jó öreg alázatom, sok mindenen, erősödtem sokféle nagyon nehéz helyzetekben, tudtam, hogy a múltból eredő,  a generációsan rám vetülő, hozadékokat élem azzal  át, (megcsináltam).

Oktatnám, mindenkinek, akik a sorsukat már igényesen élnék meg, nem hagynák meg a következőknek, mindazt, amire ők most  már elég éretten képesek.

Tiszteletem.

Hiszen most tanulom a racionális oldalamat úgy megélni,  hogy értsem mit miért tesznek ott úgy. A tapasztaló szakaszomban vagyok, tudom, sorsszerűen megcsinálom.

Nem akartam tudni honnan jött és mi a neve, csak  azt kérdeztem, hogyan szólíthatom, meg voltam tisztelve sokszor, mert éreztem, hogy kitűnő  ember ül velem szemben.

A tiszteletemet kifejeztem felé, hiszen ha nem a hivatásomból eredő emberismeretem miatt, tisztelt volna meg, nem találkoztunk volna.

100-as szoktuk mondani, amikor átrezeg az érzése, a sikernek a lelkes,a  szíves, a  gondolkodó énünkön.
A napi apró siker is elviszi az értőt, a sikeres életéhez, ha ismétlésben van a boldogulás érzése.

Tiszteletem.

Betölti a lelkét és testét, a tartásosan él, az emberi méltóságának megfelelően, (elfogadóan) igyekszik és jól érzi magát mindenképp.
Feltaláltam, összefüggésében egy nap alatt, megrajzoltam, tartást adó élményt kap, aki megtanulja, úgy 20 órában.

Általános műveltséget növelő (Tenyérolvasó), Julamami védjegy a tartalmán, önismereti oktatás a gyűjtő neve.

A tájékoztatót róla, megtalálod, itt a Web-tenyér, Webtenyer, Webtenyér, a Műhely, a megelőzésért. Heringes Árpádné e.v. Online oktatásom nevű oldalamon.

Tiszteletem.

Szombatonként, 18.30-kor  Heringes Árpádné (Julamami) Messenger  bemutatom, hogyan olvasom le a sorsokat.  Utána, ha lesz jelentkező arra, azt folyamatosan, szombatonként gyakorlom.

Akik részt vesznek az oktatásomon, vagy évekkel  ezelőtt elvégezték az oktatásomról oklevelet kaptak, nekik is szeretettel ajánlom.
Jó reklámnak is szánom, hátha  őket is bevonzom, akiknek pont erre lenne szüksége és pont most döntik el, vagy találnak rá az oktatásomra.

Közösségeknek is jót tehetne, ha egymás problémáit is tolerálhatnák, működőképesebbek lehetnének, a hétköznapi munkájukban. Nem taszító, inkább elfogadóvá lehetne, az ott felerősödő kezeletlen energia.

Elnézést, de nincs sok lehetőségem a reklámjára, ezért itt is leírom. Segíts magadon az Isten is megsegít alapon, bejelentkezéssel van az online oktatásom.
Nem találom a jól bevált szerkesztési módot, ami jól működött és néhány napja szétcsúszott, előbb – utóbb meglelem és akkor, újra átfordul az írásom, mint a DNS spirál.

Tiszteletem.

Megszoktam, hogy az élet nem kényeztet, hiszen magamat nevelve, a hivatásomhoz magamat iskoláztatva nőttem, a jó öreg alázatot, jól ismerem.
Ah, lehetne, hogy ne gyakoroljon rajtam, aki éppen úgy érzi, hogy a vállaimon emelkedne ki,azt már jól ismerem.

Tíz éve annak, hogy halkan ugyan, de mondom,
ha nem érnek össze az egyéni teljesítések a családokban, egyik generációról a másikra, nem kapcsolódhatnak össze.

Tiszteletem.

A segítők nem tudnak egymásról, meg arról, kitől mit lehetne megtanulni, egymást segítve, napi szinten jól boldogulni.
Elmennek mellette, észre sem veszik, ha nekik nem gond, miért tennének érte, így megoldás nélkül maradhat.

Ezért hát leírom ide, hátha ide tévedve, nem véletlenül valaki elolvassa és elgondolkodik rajta, kerülhet ilyen helyzetbe a szerette is.
Vagyunk a sokhoz képest kevesen, akiknek nettóból van kiszámolva a nyugdíja, sokat dolgoztunk és dolgozunk most is naponta, a hivatásunkat gyakorolva.

Tiszteletem.

Lehetne, hogy még a saját életemben is, az aprópénzes nyugdíjainknak a rendezésére találjanak lehetőséget, hogy abból ha jól megélni nem is lehetne, a tartásomnak jót tenne.

A napi életem során, bárki aki éppen megteheti, gátakat elém már ne vessen kérem, mindent letörlesztettem. Vegye meg egy értő a védjegyes oktatási anyagomat és vigye be oda,
ahol nagyon jól jönne már, hogy legyen tartása a fiataloknak.

Tiszteletem.

Tudjanak róla, honnan indultak, hova érdemes eljutniuk, tartást adóan, mi az amit nem nekik szánt a teremtő, hagyják meg másoknak. Vagy mondjuk válás helyett, megismernék egymás generációs feladatait és ahhoz toleránsak lennének.

Mert a könnyebbnek tűnő, igen gyakrabban a nehezítőt hozza. Van az Isten, ha hiszik, ha nem, majd megtudja mindenki a saját idejében.
Kérem, hagyjanak boldogulni, kapjak lehetőséget, mint aki ide született, ide teljesített.

Tiszteletem.

Ah, legyen bennük jó érzés, ne csak szemernyi. A racionális feladatomat, mint az eddig nem ismert sorsomat és azáltal, a jólétemet, mind a két talpamat letéve a szülőföldemre.

Érezni szeretném, hogy nem véletlenül születtem ide és a még megmaradt generációs feladataimat, szeretném életemben megcsinálni.

Nem szeretnék sorstalanul lődörögni, tartásosan, emberi méltósággal, önmagam által megteremtett jólétben, szeretném az öregségemet is megélni. Köszönöm a megértést, kívánok minden emberségesnek, jó egészséget és jó szerencsét. Tiszteletem.

Magyarországról, Pakson a Hergál Házból, szeretettel. Julamami

Magyarországról, Pakson a Hergál Házból.

Szeretettel. Julamami

Tégy magadért… 2018.09.18. https://julamami.com

Általános műveltséget növelő ( Tenyérolvasó ).

Segíts magadon, az Isten is megsegít,

jó az, ha az ember, ezt is tudja, ah.

Így működöm, már, igen régóta.

Tisztelettel ajánlom, a már értők

figyelmébe. Műhely, a megelőzésért.

Heringes Árpádné e.v. Online oktatásom

oldalon leírtakat, mint tájékoztatómat.

Tanulj meg tenni magadért,

hogy amikor neked

már, jól

működik,

elmondjad

sikerülhet,

ha kérdezik.

Van sorsa és

mindenkinek,

más és másképp

hat rá, ha ugyanaz

a hatás akkor is.

Generációsan

is van feladat,

ha nincsen

megoldva, az is

halmozódhat.

Hát összeollózva,

tesznek inkább

másokért,

pedig még

önállóan nem tudnak

tenni önmagukért sem.

Adni tudással születtünk,

jó ha az sem kopik ki, belőlünk.

Legfeljebb a sok mindenféle,

elterelte tőle a figyelmünk.

Nem ártva, se bántva,

haladunk előre,

ahogy az

Isten,

az

embert

tapasztalásra

is teremtette.

Kergetheted, a

nagy álmodat, tán

a legkülönbnek,

tudjad magadat.

Menet közben

 észreveszed,

mások is

azon

vannak,

tán elérjék

és ugyanazt.

Közben meg,

lemaradtak, a jó

kapcsolataid, az

emberiesek is.

Rájöttél,

barátot

venni,

nem

lehet,

becsaptad

azzal magad.

Figyelj a belső

kontrollodra,

a lelkes, a szíves,

gondolkodó énedre.

Az a dolga, segítsen

neked mindenben.

Ki ne, kopjon,

belőled, a

lényeges,

az emberséges.

Legyen szép ez a

nap, ha tiszteletet

adsz, majd azt is kapsz.

A szereplő nem mindig

ugyanaz, benne van a

tartásodban, ne

rakjad hát ki,

a kirakatba.

Ha rád tartozik az

és nem másokra,

megmarad

 a belső tartásodban.

Egészségesen

emberesedhetsz általa.

Magyarországról,

Pakson a Hergál

Házból.

Julamami védjegy Heringes Árpádné tulajodna
Julamami védjegy Heringes Árpádné tulajdona.

Szeretettel. Julamami

 

 

Eltévedtél-e… 2016.09.18. https://julamami.com

 

Hazafelé néző.
Hazafelé néző. Julamami

A sorsodat ismered-e,

vagy csak éled amit lehet.

Akkor, mi szerint döntesz,

vagy feletted döntenek-e.

A jó úton haladsz-e vagy,

eltévedtél már végleg,

nem a sorsodat éled.

Miből merítesz erőt,

ahhoz, hogy éljed

az életedet,

s a késztetés

ne fogyjon ki

idő előtt belőled.

Sokféle a sajátodtól

idegen, másféle

kultúrákban ki is

tudtak teljesedni ők

a saját Hazájukban.

Hát az a könnyebb

beállsz te is oda,

ha mások merik,

felvállalod te is, s

azonosulsz azzal.

S közben nem szól

neked senki sem,

hogy megváltoztál,

a kirezgésedben van

valami, ami taszító lett.

A családod már jelezget,

hogy hahó, ne menj túl,

azon ami jól működött.

Nézz utána a sorsodnak,

tanuljad amit nem hoztál.

Ne hangoskodjál, pszt,

csendesedjél inkább,

kérdezz rá, hogy nem

ment-e túl a hangerőd.

Túl ne feszítsed azt ami

tisztelhető, lehet abból

tisztelhetetlenné is.

Aztán már nem találod

önmagadat, távolság van.

Vissza a múltba, amitől eleget

szenvedtél gyermekkorodban,

ugyanazt utánozod le, fejlődtél-e.

Elhagytad, nem teljesítetted, a saját

motiváló szinteden a generációs

határaidat sem ismered még fel.

 Tán az a könnyebb, azonosulnál

másoknak a kultúrájával, ott

jól megülhetnél egy neked

kitalált helyzetben. A saját

fejlődésedre, tanulásra

ott szükség nincsen.

Vagy ismételsz, mert

még nem jutottál el

odáig, hogy neked

fontos felfejlődnöd,

hogy alkalmazkodjál.

Bizonyára  azonos ám,

azzal amikor te generációsan

hozol, s teljesíted-e a sajátjaidnak.

Vagy lehet, hogy enyhébb változatban

leutánozod, parancsoló lett a hangod.

Ha alkalmazkodni nem tudsz, de azt

elvárnád a többiektől, átmasírozol

a nyugalmi állapotuk nincsen meg.

Nem mondják, eszedbe sem jutna,

hogy azokról szól az, a sajátjuk,

akiknek azt a Hazájukban

feltalálták és azzal nekik

segít a kiteljesedésben.

Ott lennének otthon,

ahol jó élni, ott lenni,

a tisztelet alap dolog.

Rájuk vetül a saját

bizonytalanságod,

tanulni és fejlődni oda

ahhoz a feladathoz, amihez

illene felnőni, ha már nincsen

tehetségből hozott ahhoz.

Ismerd meg a mások

kultúráját, hogy ők is

megismerjék a tiedet,

abból jön a tisztelet.

Meglátni akkor lehet,

a hatásaidat, ha ott

abban élsz magad is.

Hozzám is sokan

jöttek máshonnan,

ezáltal megismertem,

az ő kultúrájukból ami,

 rám tartozott, akkor ott.

Alkalmazkodni tanultam.

Áldja meg az Isten őket is,

általuk tanultam meg azt,

ami rájuk vonatkozva volt jó,

tájékozottabb lettem azzal.

Mások meg máshonnan,

másféle kultúrát hoztak.

Mikor, mivel összegződött

bennem és ki sem mentem,

leírtam. Otthon vagy, amikor,

többekben már meglátod,

önmagad, nem mentél

sehova a Világ mégis

ott időzik nálad.

Kerestem a jelet,

hogy mi is éltethet

bennünket,

honnan

indul

és

hova

érkezik.

Vagy csak

csapongva

lődöröghet,

ott meg itt.

A mindenit

mondtam,

amikor

rájöttem,

nahát

ilyen

egyszerű

lenne hát.

A kezdet és

a végkifejlet

között, két

tenyérnyi

történet,

hát ez

a minden,

az egész élet.

Akkor ha látom

az elejét,

kíváncsi

lennék,

a folyatásra,

meglepődtem,

hogy nem minden

van ám oda beleírva.

Legalább is én még

akkor nem láttam,

hogy honnan hova,

s mi az közben, ahol

nincs is vonal, nem

láttam összeköttetést

a két vonal között sem.

S egyszer csak megláttam,

oldal irányból jött meg hozzá

a magyarázat, azt a, de boldog

is voltam, hogy megértettem,

azóta abban is boldogulni tudok.

Mi függ össze mivel és hogyan

lesz érthető, ha ott nincs is

akkor éppen segítő vonal.

A boldogulás érzését,

ti mihez méritek,

mennyit tesztek érte,

vagy csak megtanuljátok,

 azt, hogy tenni minek érte.

Ha kiszolgálhatod magadat,

megtalálod a kiskapukat oda,

ahol  a tehetségesek keresik

a jólétükhöz vezető útjukat.

Akkor abból egy kollektívan

megélhető bizonytalanság lesz.

Hinnye, én meg azt láttam,

hogy mindannyian egy és még

egy, egyenként pottyanunk le.

S a hasonló rezgésűek együtt

remekül érzik magukat, a

fejlődési szakaszuk miatt.

Lépésről – lépésre haladva,

jöttem rá az összefüggésekre,

s amikor már felülről is megláttam,

hogy összefügg minden mindennel,

akkor rájöttem, miért is úgy festek.

Így megláthattam a sorsokban,

az összefüggéseiket, a múltjuk

mennyit nyom a latba nekik.

S mennyit lenne szükséges,

ahhoz a saját kútfőjükből,

hozzáadni nap mint nap,

hogy szép kerek legyen a

világuk, az életük teljesedjen.

 

Julamami védjegy Heringes Árpádné tulajdona.
A jó sorsomra várakozó érzésemet festettem meg.  Heringes Árpádné. Julamami

Az első hét évben találkoztam

mindenféle emberekkel, vitték,

hordták a nevemet a létezésem.

S amikor már nagyon sok irigyem

lett, megkezdődött a leépítésem.

Nem szerették volna megtanulni

tőlem, hanem inkább azon voltak,

hogy úgy tűnjön, hogy nemlétezem.

Mert menet közben azért profitált

belőlem sok – sok ember, de nem

jutott eszébe senkinek sem,

hogy csak azért amit tudok,

a láthatóságba be is vigyen.

Mivel magamat neveltem,

nehéz lett volna kifordítani,

abból amit a nevelődésemkor

tapasztalva magamhoz vettem.

Hiszen láttam az összefüggéseket,

ők meg nem érveltek, nem volt mivel.

Csak egymás között jól meghúzgálták

a nevemet, túl sokan voltak ahhoz,

hogy ebbe bele is álljak és vitázzak.

Inkább haladtam előre, a magam

kínján, körülöttem meg a sok nem

jó indulatú, de erősen törekvővel.

S mivel araszolva bár, de haladtam,

nem éreztem át, hányan is voltak ők,

 sokan inkább magukkal is törődhettek

volna, most kitudja hol és miben vannak.

Gondolom jól meggazdagodtak, elérték

a céljukat, remélem boldogok abban ,

s most már elégedetten élvezik az

életüket, hiszen valamit elértek.

Én csak a sorsomat értem el

és teljesítettem minden olyat,

amit magamért és generációsan

tennem kellett, s most tenném a

dolgomat. Azokért, akikért kár lenne,

ha ebben a csodában, szép Hazánkban

megrekednének, nem tudnák megélni

itt is, amit sorszerűen szükséges nekik,

is, hogy aztán továbblépni tudjanak.

A tartásuk és

méltóságuk

miatt lenne

szükségük arra,

hogy ne billenjenek meg,

ki, akkor sem, ha majd az

unatkozók célba veszik őket.

Mert ahogy én látom, senki sem

ússza meg, aki a sikerét megélné,

úgy, hogy tett is érte. S nemcsak,

úgy hirtelen lett kiemelve, mert

az egy másik történet, nem az

én dolgom, nem tartozik ide.

Olyan szép a számuk itt a

tehetségeseknek, ugye,

nem kell mindenkinek,

hasonlóan szenvedni,

mert önmagából ő,

nem fordul itt ki.

Győzz meg,

legyőzni,

könnyű

engem,

nem is

harcolnék

ellened sem.

Ide is az írás,

na meg az

oktatásom

lehetősége

miatt jöttem.

Köszönöm,

hogy olvasod,

megtisztelsz ezzel.

Magyarországról, Pakson a Hergál Házból. Elérhető vagyok 10.00 – 17.00 között a +36302470589 telefonom hívásával.

 

 Logo

Szeretettel. Julamami

Eljátszod, vagy megéled a sorsod… 2021.09.16. https://julamami.com

Eljátszod, vagy megéled 2018.09.16.  írtam.

Ugyan, hogyan, számolsz majd el, a

lelkiismereteddel, ah, ha eljön

az ideje. Számot vetned azzal,

 miért hagytad, fájni a lelked.

Hiszen érted jót, nem állhat

senki sem, ha nem ismer úgy,

mint, te magadat ismerhetnéd.

Szóljál a döntőknek, szeretnéd,

megismerni a generációs jeleidet.

Nem mindegy, honnan jöttél, kivé

vagy mivé válnál, ah, el ne tévedjél.

Ne kopjon ki belőled, a tartásod,

se a méltóságod, tanuld a sorsod.

Észrevetted-e, akik nem értenek

egyet veled, nem adsz, lehetőséget, a

 széphez a jóhoz, pedig ők teremtették.

Azokkal mi lesz, akiknek, a nettóval

számolták a nyugdíját, dolgoznak

egész életükben, hogy ne kelljen

sanyarogjanak magukhoz képest,

ne alázódjanak azzal, hogy mások

tartják el őket, azt a, hinnye már.

Van akinek a tudása a vagyona,

nem tehet róla, hogy azt mások

nem úgy  gondolják, attól  úgy van.

Nincsen dolga ezzel, a következő

generációnak, mindent idejében.

Ami, most fontos, ne halogasd,

teherként vetül a következőkre.

Nem tudnak mit kezdeni vele.

Akiknél nincs internet, ugyan,

miből értesülhetnek, mi történik,

a Hazánkban, mi szól róla, hinnye.

Különbözőek vagyunk, mást

látunk, hallunk és gondolkodunk.

A tehetségesek, intelligensek, mind,

arra vágynak, otthon legyenek itt, ah,

ahova születtek, ahova először léptek.

Ha elmennek is, ide hazavárják őket.

Eljátszod az aktuális szerepedet,

vagy megéled, a

tapasztalásért,

a megélhető

nehezeket.

Szerintem

az életünk,

maga az

értelmes,

tartalmas,

tervezhetően,

saját történetünk, ah.

Az álmaidat magadhoz

és a generációsan már

teljesítettekhez mérjed.

Van saját sortörténete,

mindenkinek csak egy.

Addig teszi oda az élet,

amíg nem teljesítetted.

Tartást, méltóságot ad, ha

önmagadért megcsinálod.

Ha azért már nem megy,

van a családod, sikerek

nélkül kiüresedik a lélek.

A szívesség szintjét, már

a teljesítésbe úgy tervezték,

hogy ne menjél bele a túlzásba.

Ki ne forduljál magadhoz

képest, emberies maradjál.

Ha te, a legjobb tudásod

szerint, mindent

megtettél érte,

magadat is

minősítetted.

Ami, kinek akkor,

másoknak meg máskor,

adja, a megérdemelten jó

 életminőséget, hinnye. Ha,

könnyen veszed, hárítod,

mások szerint éled,

mellé mehetsz,

annak,

amit, a

saját

sorsodnak

hoztál, ah.

Ha nem

tervezed,

az életed,

ugyan,

hogyan

teljesíted,

a sorsodat.

Sorstalanul

lődörögsz,

vagy a

nehezet

is megélve, jól

megérdemelten,

a teljesítésedet

már visszanézni, hinnye,

megnyugvással tudod-e, ah.

Mert, amit, megteremtettél,

a következő generációknak,

járható életútként hagyod.

Felelősen éljél, a közösbe is

teremtsél, ah, a Hazánkba, a

sorsunkat, jó minőségben élni

születtünk, itt otthon legyünk.

A sorsod az életed, mondjuk

amikor, a feltaláltamnak,

levezetésekor, nézzük

az összefüggésében

megrajzoltakat.

Kihez képest,

hozta a sorsát,

mihez képest,

fontos teljesítenie.

Nem a könnyűben,

beleélve a semmibe,

azt sem tudva, honnan

mit hozott mint feladatot.

A lelkes, szíves, gondolkodó

énünk, erősen kontrollálja,

a belsőnk jelzi, hol van,

a saját elérhető,

működőképes

határunk.

Úgy,

hogy

nem

ártunk.

Magunkra

is jól vigyázunk, ah.

Az élhető életet keresve,

tesszük a dolgunkat, nem

bántva meg másokat.

Vagy hoztuk,

vagy tanuljuk

a toleranciát.

Hiszen tudjuk,

senki sem született,

fölöslegesnek, hinnye.

Legyen szép ez a nap,

tisztelettel éljél, hogy

megbecsülhető legyél.

Nem élheti meg,

helyetted senki se,

a sorsodat, hinnye.

Vagy majd, azt hagyod,

hátra a szeretteidnek,

ne haragudjatok,

gyenge voltam,

megélni, azt,

amit az Isten

sorsként nekem adott.

Segíts magadon az Isten is megsegít,

ezt már jól ismerem, egy évtizede van velem.

Szép napot, jó szerencsét kívánok.

Alternatív
Magyarországról, Pakson a Hergál Házból. Elérhető vagyok +36302470589 által  10.00 – 17.00 között. Szeretettel. Julamami

 

 

 

 

 

Tudod-e, hogy mit nem értesz… 2019.09.15. – 2021.09.15. https://julamami.com, https://julamami.eu

Műhely, a megelőzésért. Heringes Árpádné e.v. Online oktatásom.

A  megcsináltam érzése ismertté lesz naponta már számára,

amikorra elvégezte. Aki eldöntötte és végig is tanulta, ezt

az emberesítő, nehéz oktatási formáját a feltaláltamnak,

átéli közben mindazokat, amik addig még kimaradtak.

A helyére kerül benne az oktatásom közben, a belső

tartása, annak megfelelően, amit a sorsában hozott.

Felfogja az emberséges, amikor már eljut oda, ahol

a megfelelő tanulható még oktatható számára.

Ott átélve megkapja a hitelesítését, azzal

amit addigra megélt az ő sorsában.

Közben meg rájön, generációsan is

van teljesíteni való számára bőven.

A fokozatosság megadja az érzést,

minden amit érdemben megcsinált,

az elégedettség  érzését át is élheti.

Senki sem született fölöslegesnek,

mindenki hozott a tehetségének

megfelelő, fontos feladatot, ah.

Tudja, hogy van saját kontrollja,

nem megy túl rajta, akkor sem

ha azt mondják van hatalma.

Hatalmas a teremtő Isten,

van aki tudja, van aki még

nem, majd megtudja idejében.

Ne keverjed össze a lelkes, szíves,

gondolkodó énedben lévő sikered,

az üzleti sikeresekével, hinnye.

Rajtaveszthetsz könnyen,

ha nem arra teremtődtél.

Van-e hogyanja mindenkinek,

arra amit felvállalt, bizonyított-e

a gyakorlati életében sokaknak.

Sok emberrel találkoztam

akkor már,

zömében

grátisz voltam.

Akkor még ingyenesnek

mondtam, nem bántam meg,

hogy adni születtem, hiszen

így találtam a hivatásomra.

Amikor rájöttem, sokan

rekedtek a múltban,

nem akarnak

fejlődni.

Döntést

hoztam,

tovább

képzem

magam.

Mert, ha

benne maradok

abban amitől szenvedek,

megkeseredtem volna, ah.

Eljutottam hát oda, feltaláltam,

boldogulva haladok, a boldogság

előszobája a boldogulás, hinnye.

Ne lépjél be váratlanul oda, ahol

nem várnak, tiszteletlenül ne

viselkedjél azokkal, akiknek

sokat köszönhetnél, hinnye.

Ha tartanál már ott, amit

elvárt volna rezgésben

a felvállalt feladatod.

Kaphatnál dicsérteket,

onnan, ahol azt érzékelik,

hogy értük is van a Hazájuk.

Az előre, az nem hátrafelé, a felfele,

az nem lefele, ha minden mindegy, mert

a túlzás kikerekedett és már túlment azon,

ahol a belső kontrollod még működne, hinnye.

Hát talán fontos lenne keresned már másokért is,

valami jót és szépet, ami motiválhatná az érintetteket.

Gondolom nem merik megmondani, hogy nem jó az nekik,

nem kezelted talán időben a hangulataidat, így kihat rájuk.

Hazahordod a terheket a szeretteidnek, rájuk telepedik az,

mint kezelhetetlen energia. Önismereti oktatás segíthetne,

ha elolvasnád, hátha van benne neked is egy mondatnyi, ah.

Azt mondják a tudás hatalom, nem úgy működtetik azt, mint

azok, akiknek nincs kedvük teljesíteni a jóban, szépben, hinnye.

Nem kapni szeretnének, nem örülnek neki, ha a jót mások nem

kapják meg, nem elégszenek meg attól, hogy nekik jó lett azzal.

Ne menj neki még egyszer annak, ahol még nem teljesítettél.

Önmagadat építed le vele, ha nem tudsz elszámolni a saját

lelkiismereteddel, hát beállsz a nemlétező sorba, hinnye.

Vezetés helyett megfelelsz, a jól kifundált, nem a saját

kútfőjükből merítőknek. Amikor ártani akarsz is,

tolod a szekerüket az arra alkalmasaknak,

hiszen a hivatásukat gyakorolják már.

Tíznél is több éve annak, hogy

igyekszem közreadni, amit

megtaláltam, azóta már

feltaláltam, még hiába.

Nincs befektető értője.

Az élet élni akar, a saját

jó életminőségét keresi

minden emberséges, ah.

Ha aki felvállalta és még

nem tudja mit jelent az,

gyorsan keresse meg

 ahol megtanulhatja.

Nehogy úgy járjon,

hogy a saját hiányossága

önmagától elforgatja, ah.

Legyen szép ez a nap,

tisztelettel élj, hogy

majd azt is kapjad.

Magyarországról, Pakson a Hergál Házból, szeretettel. Julamami
Magyarországról, Pakson a Hergál Házból. Online oktatásom. Elérhető vagyok a +36302470589 ,10.00 – 17.00 óra között. Szeretettel. Julamami

 

Sikerre éhes nap mint nap, a gondolkodó agy… 2021.09.14. – 2016.09.14. https://julamami.com

 

Általános műveltséget növelő ( Tenyérolvasó ).

Online oktatom, annak is 12.  éve.

Messenger Heringes Árpádné e.v.

Már 28. éve tapasztalom, még

 a családokon belül is más

a sorsa mindenkinek.

Késztetést érez

mindenki, hogy

a sorsát teljesítse.

Ahhoz még tartoznak

a generációs feladatok,

minden családtag más sorsot

és más generációs feladatot hozott.

Szerintem a férfi az Isten után az első,

a teremtő energiát kapta, így hát, a

fontos nőért mindig tenni szeretne.

A nő a motiváló energiát kapta,

hozta és ahhoz szükséges is lenne,

minden adott pillanatnak az átbeszélése.

Egy napon rajzoltam le, összefüggésében

oktatom, az oktatáson jelenlevőhöz,

a tudásommal én alkalmazkodom.

Szombaton 18.30 – 19.00 között,

várom mindazokat, akik már igényesen

érdeklődők. A sorsukról, a szerintem, a saját

tenyereikben lévő képleteik jelentéséről.

Lehetne minden családban egy ember,

aki segíthetné a többieket, már a

 megelőzésnek az emberséges

jelnyelvét jól ismerve,

azt alkalmazhatná.

Mit jelent a siker neked,

mit jelent a sikeres látszata,

ami a tartásodat nem javítja.

Beállsz-e az egymást érdem

nélkül  nevesítők soraiba, te

is ócsárolod-e azokat akik,

még itt minőséget adva, abból

megélni szeretnének, elmenni nem.

Kiírod, hogy boldog ez, meg, boldog

az, azután összeszámlálod és készek is,

a jól kitalált tégedet bizonyító számok.

Az emberséges alapokat is kivitte a

túlzásokba bocsátkozás, amikor a

lehet, megfogta mert nem  érezte

át, hogy neki azt úgy nem szabadna.

Hányszor kellett hallanom mindazt,

hogy már megint haldoklom, vagy

valami baj van velem, tán éppen

már nem élek, megadták a vég-

tisztességet, ők is onnan jönnek.

Nem csodálkozom, én tapasztalt

ember vagyok, ugyan nem velük

találkozom, de tudom, ha ők bizony,

ráállnak valakire, addig nem hagyják

amíg eredményt nem értek el vele.

Az orcátokat beborítja-e még néha,

a szégyen, jóra születettekként,

kikből mivé lettetek a pénzekért.

Átfordultunk, már a tiszta energia

hat mindenhova, sokan kitartunk még

emberségesekként, el nem fogyunk.

Amikor ráébredsz a valóságra,

ne uraljon el a bánat, úgy

lépj előre, hogy a

jövőd majd, meg is

 veregethesse a vállad.

Amikor már megvan az is,

amit nem is terveztél már és

 még valamit, te azért szeretnél,

keresd meg az emberies féked,

hátha talán még megleled.

Élni és élni hagyni, ne

arass le mindent,

nem hagyva másoknak

lehetőséget se adva, de

láthatóan bizonyíthatóan

nem látni a minőséget sem.

Mond, hogy alszol éjjel te,

ha eszedbe jutnak és sorban,

a tetteid amik által mások,

nem boldogulhatnak itt.

Felismered-e azt is,

hogy nem lehet,

mindent neked,

minden csak a tied.

Ha nem értesz ahhoz,

amit csinálsz, akkor csak

halmozod a bajt, a gondot.

Azoknak akik elhiszik azt,

hogy te értesz ahhoz, igazi,

amiben látszatra te vagy,

 csalódást okozol ott csak,

a saját hitelességükhöz

szoktak, nem látják még át,

időben a mondvacsináltat.

Segíts magadon az Isten is

megsegít, már menedzselni

is megpróbálják ők magukat,

nem ezekhez a hamiskodóan

működőkhöz vannak szokva.

Lefedik őket a hatalmasnak látszók,

úgy érzik tán nincs más lehetőségük.

Igen gyakran csalódnak, a nyakukba

kapnak ahhoz nem is értőket, amiért

ők maguk felelnek, rontja a minőségüket,

nem vezetőknek szegődtek, nem aszerint

fizetik meg őket, de féltik a minőségüket.

Ha nem véded meg az igazi értékeket, hát

abban fogsz magad is élni, amit hagytál

szó nélkül kiteljesedni, pedig láthattad.

Keresik ám a jó minőséget nyújtókat,

s velük, a szavahihetőkkel,

 a működő kapcsolatokkal,

nevesítenék az ismeretlen

önmagukat. Engemet is

egyszer felhívtak, hogy

minősítenek a sajátos

hirdetéseikkel engem.

Azt mondtam, ha az amit

és ahogy én elvégzek, megteszek,

nem elég ahhoz, hogy nevesítsen, akkor

 nem ez lenne a hivatásom sem nekem.

Tudtam, hogy jól jönne neki a hiteles

nevem, hogy minősítse, őt magát.

Rajtunk kívül bizony, igen

sok ember él még és

mindegyik reméli, ah,

hogy nem született ő

 sem fölöslegesre ide.

Nem hirdetnek mert

sokszor nem fizetik ki, a

   munka végeztével őket.

Ők nem mentek el,

itt maradtak, vagy

a koruk miatt már,

vagy mert fel nem

adják a reményt,

hogy találnak itt is

munkát, értenek ők

hozzá, mesterek is, de

nem látszanak ki abból,

amit a túlzók lefednek.

Össze- vissza rángatják

őket azok, akik ugyan

hozzá  nem értenek, de

 nevesíti a pénzük őket.

Tán nem hagyod el,

az igaz valódat se,

a méltóságodat

 sem a tartásod,

  végleg ha,

 meglátod,

hogy az

emberek,

bíznak benned.

Kapaszkodjál az

emberségedbe,

az is szinten tart.

S te ettől erős lelkű

leszel, s a tehetségedet

gyakorolva a saját szinteden

haladsz, megélve azokat, amik

építően rád várnak. Nyugodtan

megigazíthatod

a belső tartásodat,

mert megadja az Isten,

neked, hogy kipipálhatod,

a megcsináltam állapotod.

Látod, látod, az ajándékod,

maga a lelki tisztaságod.

Nem szükséges több,

mint amit megélsz,

magadban fejlődj,

ne a külsőséget

fokozva élj.

Van az

Isten,

van

miért

remélj.

Megadatik

a saját idődben,

neked is minden,

ami sikerélmény.

S a sok megélés,

összetevődve,

a sorsodat

formálja,

ha nem

mára,

hát majd

tán holnapra.

Ne siettesd te

az időt, mert

hiába érsz

gyorsan

oda,

ahova

szeretnél,

ha arra te még

emberileg addigra,

be nem érhettél.

Nem kívülről

vár rád ott se,

akkor sem a

jó emberség.

Jó egészséget

kívánok. Tiszteletem.

Logo

Magyarországról, Pakson a Hergál  Házból.

+36302470589, 10.00 – 17.00 között.

Szeretettel. Julamami