Minőségi életedért… 2018.04.06. https://julamami.com

Minőségi életedért, tégy magadért,

mielőtt elérnéd a határaidat,

tanulj meg tenni

a többiekért.

Ha mások

kultúrája

hat rád a

kezdetnél.

Nehéz lesz,

 a sajátodhoz

jól felnőnöd, s

alkalmazkodnod.

Erősödjél fel a

sajátodban,

s tanuljad

tisztelni a

másokét.

Addig örülj,

amíg őszinte,

nem ellened,

érted, teszi.

Ha nem

tetszik,

amit a

tükrödben

látsz, változzál,

hogy szebbet láss.

Az élet odatesz, új

és még újabb dolgokat.

El ne feledd, a tapasztalás,

a hétköznapi élet sűrűjében

a megoldások is ott láthatóak.

Neked van szükséged arra, hogy

kontrolláljad, másoktól azt úgy,

ahogy neked jó, el nem várhatod.

Mindenki hozott fontos feladatot,

a jóra és szépre van teremtve. El ne

higgyed, hogy azt más is megteheti

helyetted, a feladatokat törlesztve

erősödik a lelked, szíved, agyad, ah.

Mindennek megvan, a maga ideje és

helye, ne árts, ne bánts, senkit sem.

Ne vedd el másoknak a lehetőségét,

 nem lehet a tied, mert hiányzik az,

nem fejlődnek nélküle, neked meg,

lefele törpülhet a túlzástól a lelked.

Amikor mások szerint teszel dolgokat,

azt nem magadnak szántad, hanem a

közösbe raktad, az energiád benne van.

Elkíséri az életedet, rajtad lesz, annak a

rezgése, minden jóban, szépben, minősít

téged, a többi jóakaratú ember szemében.

Amit teszel másokért, amikor a te dolgod

körbeért, azt kapják majd, hozadékként, a

 következő generációk, dicsérik a neved.

Egy Haza ez csak egy, érezzed hát át,

becsüljük meg, mindig legyen nekünk.

A jó energiákban vagyunk 4. éve, ha

nem vetted még észre, lehet az is,

hirtelen ébredsz fel majd benne.

Akinek működőképes a családja

 most, ah, már mindene megvan.

Ne rontsad el, amit felépítettél,

ha a múltad lebontottad, nincsen

talaj a lábad alatt, jövőd honnan.

Megtaláltam, a feladatomat,

24 évem van tapasztaltan.

A hivatásom, nevelek,

azáltal, amit magam

találtam meg és fel.

Mindenkinek van

tehetsége valami

jóhoz, széphez.

Ne add alább,

nem életkor

függvénye,

fedezzed fel.

Nem különb ám,

senki a másiknál.

Vannak akik időben

találtak a hivatásukra.

Azokért az elődeik meg

is dolgoztak, szenvedtek.

Minden családban lehetne,

ha tudnának róla, “sikeres”.

Jól láthatók az emberiesek.

Családodon belül vannak,

az intelligensek. Se nem

életkor függvénye, sem,

az iskolai végzettségnek

nem a tükre, azt a, hinnye.

Győzz meg, legyőzni könnyű

engemet, nem harcolok sem

veled, se ellened, oktatok.

Ha nem becsüljük meg azt,

amit az Isten azért adott,

hogy széppé, jóvá tegyük

a Világot. Hát magunkban

szükséges, feldolgoznunk,

a lelkiismeretünk dolgozik.

Figyelj ha a lelked jelez, ne

várjad meg, amíg rád mordul

fájdalmasan a lelkiismereted.

Örülj, az őszinte szavaknak,

mert ha félnek kimondani,

azt ami van, nem jól van az.

Ezért, ne vegyenek semmi

olyat, életük során, magukra,

ami rávetülhet végleg a sarjaikra.

Adjon az Isten minden földi jóból és

szépből, annyit, ami éppen most elég, ah.

Ahhoz, hogy boldogulni tudjanak abban, amit

tehetségként, nekik adott hivatásukként a sorsuk.

Tisztelet legyen ottan bőven, hogy vihessenek belőle,

 akik a jóért, szépért, az emberekért hozzáértően tesznek.

Amit a kicsiben elrontasz, rávetül arra, aki nagy lehetne, ah.

Ha értenéd már, mi dolgod lenne, abban a helyzetben neked,

tengernyi gondod oldódna meg egyszerre, ha alázatod lenne.

Magyarországról, Pakson a Hergál Házból.

Szeretettel. Heringes Árpádné, Julamami védjegy