Egészséges körforgás-e …2019.05.31. https://julamami.com

A valóságban az is benne van, ha lehetne még,

változni, változtatni, már van jó minta is.

Vajon, egészséges körforgás-e az,

amikor tudod, hogy ártasz, ah.

Kinek, hogy, nekem jól jön az ima,

 nem ajándékba kapott az energia.

Ha ismétlésbe is bocsátkozik

és van az a pillanat,

amikor,

ráébred

már arra.

Nem adja

tovább, azt,

amitől szenvedett.

Nem oldja meg, úgyse,

ha a kiszolgáltatottakon,

igyekszik meggazdagodni.

Úgy érzi mindent tud,

nincs szüksége, a

 fejlődésre, se a tanulásra.

Semmi sem állandó, minden

mozgásban, a múlt nincsen,

mindenkinél, napi, szinten.

Van amit elfed a lelkes éned,

túlzott szívesség lehet belőle,

ha átbillent, a másik végletbe.

Szinted fölé kerülve, nevetséges

leszel, otthon jobb lesz azt, az

 adni tudást, alkalmazodást,

gyakorolni, ott, jól is jönne.

Nem sok jó akaratú ember,

volt életemben. Inkább,

legyőzni akartak, mert,

nem értették. Ugyan,

hogyan lehet, erős a

 lelkem. Tartásom és

emberies méltóságom,

na az meg minek, hinnye.

Egyedül igyekeztem, hogy

boldogulni tudjak, magyarázat

helyett, inkább megcsináltam.

Akkor meg az volt az irigységük

tárgya, hogy képzelem azt, hogy

képes vagyok, mindazokra, ah.

Magad uram, ehhez szoktam,

hülyének néztek és hagytam.

Senki sem tökéletes, úgysem,

van az Isten, ha hiszed, ha nem.

Állj meg, menjél el edzésekre, ha

nincs fizikai munka a levezetésére.

Bizony Isten, időben le kellene,

mennie és fejlesztésedül, ah,

jól jönne, szintet emelhetnél.

Láttam én már kerítésen ülni,

varjakat, egyszerre sokat.

Jól kibeszélik magukat,

ha egyre hangosabban

kárognak, kihallik az.

Igényes, komoly

emberek, a saját

meggyőződésükre

hallgatnak, hinnye.

A barátságokból,

lehetnek üzletiek is,

az viszont már más.

A szimpátiákból,

érdekek, meg, sok

más megoldás lehet.

Hiány – többlet, adni

jöttünk mindannyian.

Igényes, minőséget adó

szolgáltatók, vagyunk.

Nem a másokéból, ah,

a saját tudásunkból

merítünk, alkotunk.

A megelőzésben, jóról,

szépről, életszerűről van

szó, ami ott kontrollálható.

Megismerhető a saját határ.

Ha kibillen, az egészséges

kontrollját, nem tartja be,

generációkon keresztűli,

ismétlések, lehetnek belőle.

Amikor nagyobb a mondvacsinált,

felvett, kialakított, ráaggatottal jó,

túlzóan széppé tett, irigyeltté lesz.

Amikor már nem lehet megállni,

egymáshoz szükséges igazítani.

Az egészségesből, kóros lehet.

Ha, elrontottál, valamit, hát

igyekezz rendbehozni, azt a.

Ha túl megy rajtad, a feladat,

állítsad vissza, az egészséges

körforgásodat, tartásodat.

Minden és mindenki hat ám,

egymásra, felelős vagy, ha

nem igyekszel, megállni.

Aki nem tenne olyat, nem is

akarja elhinni, hogy jónak látta.

Azt, aki nem tudott az indulatainak

parancsolni, maradandó, kárt, okozott.

Mindenkinek akad, a családjában, esetleg, a

 környezetében, már van, nincs mit, megelőzni.

Jó mintákat, lehet, azért, adni, hátha, hatna.

Az első éveimben sokakkal találkoztam, akik,

nem fértek már bele, a megelőzésbe, hinnye.

Megtanultam sok mindent, suttogva mondani.

Nekem az, jól bevált, mert nem mertem volna,

hangoskodni, sokadik, csendes gyerek voltam.

Gyermekként, másokra, magamra is, vigyáztam.

Havonta, másfél órán át beszéltünk, közte, egy kis

szünettel, a kitűnő szakember, fogadott anyámmal.

Igyekezett, bizonygatni, a határaimat, időnként,

nagyon nyilvánvalóan, hatásos gyakorlatban.

Sokat tanultam ezekből a tanításokból, amit

 mások, lehet, kikértek volna, maguknak.

Átjött a tudás, átment az alázatom, akkor,

nagy megelégedéssel volt, nyugtázta.

Az irigység, a hosszantartóan,

szeretethiányos állapotnak,

is lehet, a kifejezési módja.

Segítségért, némán nyúlt

keze, elmentek mellette,

nem is törődtek vele.

Egyszer fent, máskor

lent, kinek, hogyan,

meg kell, tanulnia.

Magára parancsolni,

ha azt, ami neki rosszul

esett sokszor. Ne akarja,

másokra víve megismételni, ah.

Önismeretre, oktatás, kölcsönös

tiszteletre nevelés segítése, hinnye.

Engedjetek oda be, ahol erre szükség is

lenne,  még megelőzésként működhetne, ah.

Ami, már nem fér bele, a megelőzésbe, azt ne.

Lehet, a felelősséget, dobálni, kigolyózni, a

 lelkiismerete, nagyon meg fog dolgozni.

Ha idejében lehetne szintet váltani, sok

minden, nem történhetne meg, hinnye.

Remélem, nem törőltetik le megint, ah.

Jó szerencsét, minden jóravalónak.

Tisztelet, szeretet, legyen ottan,

bőven, hogy vihessen a zsenge,

belőle, kimenőben, hinnye.

Legyen jó minta, mások

gyermekeinek és

kapjon jót és

szépet ő is,

hinnye.

Magyarországról, Pakson a Hergál Házból, szeretettel. Julamami

Magyarországról,

Pakson a Hergál Házból,

szeretettel. Julamami