Jó minta… 2018.01.05. https://julamami.com

Jól kitaláltan, szinteket

összemosva, tisztelet,

bennük nincsen, hát

teszik ahogy tetszik.

Nem mondhatod oda,

de kérem szépen, már

három éve, kilátszik.

Maga ellen dolgozik,

ha szint alattit, tol.

No hiszen, ki állítja

meg, amit el is hittek,

 megoldhatja helyettük.

Felismerve a határaikat,

túlzó senki se lenne, ah,

szint alá a katyvaszba.

Tisztelni, szeretni,

méltósággal

embernek

lenni.

Azt

sem

tudja,

van-e

lelke.

Mire is

tanítaná, ah,

a szíves, tán

gondolkodva

is élhetne.

Nemcsak

úgy bele

a semmibe.

Nem látja, se

 tartása, sem

 méltósága, ah.

Olyan hat rá ott,

ami beszorulva él,

hiszen nem kapta

meg a lehetőségét se.

Tiszteld az emberiest.

Nem látni az alapokat,

a jóhoz vezető úton se,

mihez képest hol tartana.

Akkor, könnyen hisznek

a felnőttnek látszóknak,

ha másik minta nincsen.

Jól kiszínezi, más nyelven,

mást jelentő kifejezéssel.

Tudja, milyen vonzó az, ah,

valami, ki tudja honnan

való, nem magyaros.

Hazaszerető lettem,

akik megtiszteltek,

s az összefüggésében

látás, tette ezt velem.

Oszt mások meg tudják-e,

mi van a mögöttesben,

annak amit tálalnak.

Van-e kontrolljuk,

azt a, hinnye.

Nincs más a

gyakorlatban,

hogy kérdezzen.

Egy fajta kínálat,

nem életszerűen hat,

csak úgy kényelmesen,

semmi gond ne legyen.

Testre hatóan, mintha

nem is volna, sem lelke,

de szíve, gondolata se.

Csak az irigység az,

amire építkezhetnek,

pedig tartása is lehetne.

Ha az akaratát már időben

kinevelik belőle, másikat,

kitől, honnan szedne.

Pedig az ember,

sokféle, szíves,

lelkes, nem a

külseje teszi,

gondolkodó-e.

Ha nem lát mást,

mint amit maga körül.

Honnan tudhatná, van-e

színesebb Világ, nemcsak

az, amit ő, szűk körben lát.

Mit várhatnak tőle el, ha nem

is ismeri, a rá vonatkozó szabályt.

Falak, nem ficánkolnak a halak, se jó

falat, így aztán erősödik a vágy és

beéri azzal, ami éppen adott ott.

Egy idő után, tán szerezni fog.

A kezdet és a vég között, van

a jó minőségű élet reménye is.

Nem is tudhat arról, hogy van

másképp is, boldogulás, azt a.

Ami szépen, tisztán felnevelő,

a határait általa felismerhetné.

Különös oktatás, nevelés, tán.

Pedig az Isten teremtményei

azért születtek meg, hogy épp

ott boldoguljanak először, ahol

születtek, ahol felcseperednek.

Úgy felismerhetnék, ah, honnan

hova tarthatnának, ha látnák azt.

Alapok nélkül, hova építkezzen.

Erdők, mezők, elhagyott tanyák,

kivettek, neveltek, árvák, félárván

kallódok. Ugyan mi fékezné meg, a már

rákapottat, ha ott nem látnak, se hallanak.

Eltervezi, ráterelve, véghez viszi, no lám,

hát sikerült neki, mégis csak tud valamit.

Ugyanazt a kört járja, nem fejlődik, ott,

sem mások hatására, sajátjába zárva.

Figyelj rá, ha jelez a lelked, szíved, és a

gondolkodó agyad, nem jól van az, ami

nem változhat, hiszen a Világ meg halad.

Se nem látja, sem nem hallja, beleszaladt

a vakvágányra, hátrafelé megteheti, azt

az utat, de látszani fog minden mozdulat.

A neve, ott már nem szerepelhet, hinnye,

mások által, fejlődés nélkül, siker nincsen.

Ki mondhatja meg a teremtő helyett, kik a

fontosak, kik meg szóba sem jöhetnek, mert

valakinek, nem tetszik, ami jóban tehetségesek.

Mindenki fontos feladatot hozott, a jóban lehetne

kiteljesednie, ha felismerhetné, volna, arra jó esélye.

Ha nem tettél jót és szépet bele, miért vennél ki belőle.

Adni születtünk, mindannyian, ha nem hiszed, tanuljad.

Egészséges, hozott érzékeléssel, tisztelet, szeretet, ah.

Nem alakulhatna ki, mintha eredendő lenne, az aminek

ott sem szabadna kifejlődnie. A jó vezető úgy él, hatva

a környezetére, hogy akire hatással van az ő vezetése,

jól élhet, a saját és generációs hozottja tekintetében.

Győzz meg, legyőzni könnyű engem, nem harcolok,

se veled, sem ellened, az érvelésem, oktatás, nevelés.

A tehetségesek, intelligensek, a hozzáértők, speciális

tudással születettek, elkallódnak, ha nincs rálátás arra.

Nem véletlenül oda születtek, ahova, becsüljétek meg

őket, ah, ellenkezőleg, betölti az üresség ott a helyüket.

Magyarországról, Pakson a Hergál Házból.

Online önismereti oktatásom, a saját

önbecsülésünk miatt.

Szeretettel.

Julamami