Szerencsés… 2017.10.16. https://julamami.com

Nem vagyunk kevesen, akik már

 átlátjuk, mindezt összefüggésében.

Ez is egészséges folyamattá lett ám,

 életszerűen működik, a tudásunkat adjuk.

Azzal, hogy megtisztelően egymásra lelnek,

mert keresik a magyarázatokat ők mind.

Elérték a legmagasabb lélekszintjüket,

hasznára vannak a Hazájuknak és

az emberieseknek, tevékenyek.

8 éve kezdődött el, létezik, van

lassan megismerjük egymást.

Kommunikálni születtünk, a

 2017. év emberiesei ilyenek.

Teszik a dolgukat, elvették

tőlük, a meggazdagodáshoz

vezető lehetőségeiket eddig.

Idejében beérnek a sorsukat élik.

Mások élik meg helyettük most,

a már megérdemelt jó minőséget.

Hamis förgetegeket eregetnek ők,

 nem tudásalapúak csak nagymenők.

Valaki rákapott mert, rá s megérezte,

hol üresíthet ki, mindenhol mindent.

Térlátás híján beszorulva rohan előre,

nem ismer mást, csak a szerzés érzését.

Ez életidegen ez, az intelligensek látják.

Nem ártva, nem bántva haladnak, ahogy

éppen lehet, s várják, hogy az ámokfutók

mikor teljesítettek, kapnak engedélyeket.

Mintha elköltöztünk volna, olyan a hatása,

mint a megtűrteknek, a mások Hazájában.

Nincs hol kérdezni, ha mégis, nincs válaszuk.

Ide teremtettük a szépet és jót, megvárták, a

 lehetőség is mind az övék legyen mindenben,

csak nem képzelik, hogy mindenki elköltözik.

S rájuk marad a mi szeretett Hazánk, nem ám.

Ó ha látnák ők kívűlről és felülről magukat,

szégyenérzetük lenne, akiknek még van.

2009. óta írtam másutt, most meg itt,

hátha a megelőzésben átmegy, még

 időben lesz és ez nem történhet meg.

Körbeért szabad lett, egészségtelen a

 körforgása, ahol már ott van, mindent

lehet és bármikor mindent meg is tehet.

Úgy is megy tovább, ha bebizonyosodott,

nem egyenes úton került abba a helyzetbe.

Nem lehet mit tenni, ez végig fog menni.

A lelkesek, szívesek, gondolkodók átlátják,

de ember nem bír el vele, hiszen van az Isten.

Általános műveltséget növelő “Tenyérolvasó”,

olyan emberieseknek, akik szeretnék érteni.

Pillanat töredéke alatt, hirtelen nőttek ki,

szerencséssé, az

elhatározásuk

is kellett hozzá.

Nem volt kedvük,

végigélni úgy azt, az

ő sorsukat, hogy amikor ők,

odáig elérnek már szerencsések.

Kicsi a saját Hazánk ehhez, mások

sablonjaitól vergődnek emberek.

Megfordult itt minden hirtelen,

talán ott, amikor könnyezett

az ember, de jókedvében,

oly sokan lettek, s el is

hitték boldogan.

Ők azok akikre

érdemes nézni,

no lám mégis,

különbek ők,

az összeget

 befizették.

Büszke lehet

apraja, nagyja,

attól kezdve az lett,

életük meghatározója.

Kész volt a művük, lettek is

 nagy mindennapos kiváltságok.

Megadták a módján, akárki oda

nem mehetett, mindenféle rangúak

lettek, pénzkérdése csak és mindazok.

Kialakult egy olyan réteg, akikre számítani

lehetett, hiszen azóta lenne mit elveszítsenek.

Másfajta elméletekben, túl könnyen, üresednek,

hát feltöltődnek a számukra kijelölt feladatokkal,

miért gondolkodnának sorsszerűen, jó a könnyebb.

Általános műveltséget növelő (Tenyérolvasó), nekik,

 akik már keresik az élet és sorsszerű, magyarázatokat.

Fontosnak tartják azt, a sarjaiknak tisztán alapozzanak.

Ők megmaradtak kitartóan, elhiszik, hogy van az Isten.

Helyüket feltöltötték, fölöttük döntöttek már közösen,

nem kaphattak munkát itt, egész családok sem, ha úgy

látták, nem éljenzők, eléggé még nem törték be őket.

Betöltötték a kontrollálni tudók, kiüresedett helyeit,

 kerültek be a szövegek, hajlítások miatt át nem látva.

Megtanulható, az is már átlátni, kihallani, megérezni.

S azok akik hivatásuknak tekintik és eredményesek,

őket meg, csaknem veszik komolyan, hiszen, amit

felvállaltak, minőségében, hozzáértően elvégzik.

A tartás, emberi méltóság, már nem lehet sikk.

Még divattá tennék azt és elvárnák tőlük is,

teljesíteniük kellene, a sok ígéret halmazt.

Megesett sokakkal, hogy mielőtt a sorsuk

révbe érhetett volna, mindenük már oda.

Teszik a dolgukat, hiszen a remény létezik,

csak akadnak köztük olyanok, akik szintén

a felvállaltjaikat emberiesként, jól végzik.

Csalóka az, hogy a sorsukat becsaphatják,

a valóságos életfeladataikat elhagyják és

helyette majd megkapják az igazolásukat.

Megmagyarázzák a saját sarjaiknak, miért

nem lehetnek büszkék rájuk, sok emberiesnek

kínjáért, megrekesztésekért, sorstalanságáért.

Mielőtt a feladataikat sorsszerűen teljesíthették.

Hisz ez, ismétlés, ismétlés, ismétlés és valóban nincs

aki megmeri mondani, az ismétlés lefele vivő energia.

Nincs meg az előrevivő, egészséges körforgása annak se.

Nincs benne humor, csak komorság, végtelen szomorúság,

mintha valaki szétosztaná, a fel nem oldottját, a fájdalmait.

Nincs meg a magyaros ritmusa, magyarosan ízes mondata,

nem mosolyognak egymásra az emberek, annak a hatására.

Inkább rezzennek össze, ugyan milyen újat találtak ki mára.

Miért nem kérdeznek bennünket is meg, akik emberiesen a

hivatásunkat gyakoroljuk, azért mert azt adta feladatként.

Nekünk a teremtő, nem vitathatja el azt senki, az emberek,

azzal, hogy megtiszteltek adták meg rá az ő minősítésüket.

A sok tapasztalat, emberismeret, az alázat az emberekhez,

ezek jól működőek, meglehetne tanulni, az emberekért tenni.

Általános műveltséget növelő (Tenyérolvasó), Online oktatásom.

Talán ma még most azonnal bocsánatot se kérek minden szavamért.

Julamami védjegy Heringes Árpádné tulajodna
Julamami védjegy, 2010. év óta,  Heringes Árpádné tulajdona.

Szeretettel. Julamami

 

 

Tiszteletből, legyen bőven… 2018.10.16. https://julamami.com

Megszoktam, előre gondolkodok,

2000. év előtti prevenciós vagyok.

Kérlek, tiszteletből, legyen ám,

bőven a zsebeidben, hinnye,

hogy amikor, a szükség

láthatóan ott van,

abból adni

tudjál,

idejében.

Az emberies

énedet, sohasem,

szabad szégyellned.

A tisztelet, adott,

nem lehet meglopni,

időben szükséges lesz,

a megfelelő helyre adni.

Ha jóérzésből eredő a jó,

 építő lehet, azt a, hahó.

Ah, minél többen

jönnek rá,

hogy adni

születtek,

annál erősebbek,

a visszaáradó érzések.

Átadni a fölöslegesükből, ah.

Oda, ahol tudják hol van, valóban,

a szükség, hű bele vágni, hinnye,

kitárulkozóan együgyűség.

Lélektől – lélekig áradó,

szívig ható, ha nem

üres, az adott szó,

emberies marad,

az adó és a kapó.

Gondolkodva élj,

tanuld meg azt,

ami jó neked,

ahhoz, hogy

kiteljesedjél.

Ha hiányzik a

tisztelet,

nincs

jelen, az a,

 sokkolóan,

sokkal, sem

pótolható.

Mert, jön a

hétköznapi

holnap, a

gondolkodás

nélküli hiábavaló.

Ahol felhalmozott,

a nem tiszteletből

való, az már ártó.

Az önismeret, jól

alkalmazható itt is,

 ott is, sorsfordító.

Ah, meggyőző-e,

a hamisan áradó,

csak, egy, ügyet

szolgáló, hahó.

Nagyon

különbözőek

 vagyunk mi,

mindannyian.

Az egy nyelvet,

beszélők között,

a szintkülönbségek

miatt, van-e fordító.

Vagy mindegy, hova

kerül, az elhangzott,

párhuzamos mondóka,

egymást, nem is hallva.

Ah, ne menjen minden,

rögvest, a gyehennába.

Lehet-e még ott, őszinte

kommunikáció, hinnye.

Tisztelet, tartás, méltóság,

legyen, ottan, bőven, hogy

vihessenek belőle kimenőben.

A csőlátásból, térlátás, közte van

még, sok minden más, s majd jön,

az összefüggésében látás, hinnye.

Ah, a megrekedt energia, körbeforgatja,

nem felfele, lefele viszi, a mondandója, ah.

Nézz magadban szét, látod milyen szép, a lelkes,

szíves, gondolkodó tükrödnek a kontrollja, hinnye.

Magyarországról, Pakson a Hergál Házból. Szeretettel.

Alternatív Julamami

 

 

 

 

 

 

Mire jó… 2019.10.16. https://julamami.com

Tisztelet, szeretet, szerencse, emberség, legyen bőven

a zsebedben, hogy adni tudjál amikor szükséges lenne.

Mire jó, ha van önérzetem, mire az, ha tisztában

vagyok  vele, megoldanom a gondokat

nekem kell és mindegyiket.

Várhatnék, fájhatnék,

egész életemben,

ha azt gondolnám,

mások is felelősek értem.

Rájöttem könnyebb, ha kizárom

mindazt ami lehúzna, amiben már

teljesítettem, nincs dolgom vele.

Generációsan vajon tudják-e

az emberek, ha teljesítés

nélkül öregszenek,

bizony odarakja

azokat az élet.

Mint hiányosságot,

nem tud majd elszámolni,

a lelkiismeretével, ha tudott

róla és nem teljesített mégsem.

Vannak akik azt gondolják, hinnye,

nekik megjár a jó és szép, mert már

mindent megtettek érte, helyes is

lenne, ha a döntők átlátnák ezeket.

Gyakran mondjuk, ha akkor már

ennyi eszem lett volna, vagyis,

ha átláthattuk volna azt így.

Mindent idejében, amikor

jelez a belső kontroll,

dolog van, hinnye.

Különbözőek

vagyunk,

más

módon

teljesítünk.

A  kutúra amibe

beleszülettünk, mind

hat ránk, na meg a  saját

egyéniségünk, sorsunk.

Van dolog bőven, akkor

is, ha úgy tűnik nincs.

Persze csak akkor,

ha teljesíteni

szeretnénk.

Ha rámarad

a következőre,

nem biztos, hogy

a plusz terheknek

örül, ha nem is mondja.

Jó szerencsét emberek,

tisztelettel élni könnyebb.

Magyarországról, Pakson a Hergál Házból, szeretettel. Julamami
Magyarországról, Pakson a Hergál Házból. Szeretettel. Julamami