Otthon vagy-e… 2020.04.03. https://julamami.com

Julamami
Hazaérve…

Bocsánat, az értőknek szántam, na lám, nem egyedül vannak.

Otthon vagy, amikor a kicsiben már látod magadat,  nem mentél

sehova, az internet világa is ott van, íme a hasznodra válhatna.

Nem felejt el semmit sem,  megőrzi az internet világa, ah.

Tisztelet,  szeretet, megbecsülés, legyen ottan bőven,

hogy vihessenek mindazokból  kimenőben, azt ah.

Megváltozott minden  hirtelen,  vannak  akik

észlelték,  mások  meg  még most sem.

Amit addig sikeresnek  éltünk meg,

úgy  tűnt ah pocsékba ment.

Amikor már jól  kizokogtam

magamat és elengedtem

mindent amit elvettek,

azzal, ahogy elterezték.

Ne legyek látható, hátha

még meglátják van másik

lehetőség, nemcsak egy.

Remélem találtak más

megoldást és

nem pottyantak bele.

Lehetetlenné válhatott

volna, azzal,  hogy át nevezték

azt is, amit addigra összefüggésében

megláttam a  tenyerek által feltaláltam.

Kerengenék még most is, ha nem látom

meg időben, amibe sokan merültek el.

Azután, rájöttem a sok teherrel

küszködve, amit rám raktak,

akiknek azt szabad volt, ah,

megnőtt az  emberségem is.

Ah, van sorsom, ha azzal  vagyok

elfoglalva,  hogy fejlődni tudjak, nem

veszek  el a semmibe  bonyolódva, hinnye.

S éppen azáltal, ami nagy valószínűséggel,

határtalan lehetőségekkel, megvalósítható

örömöket szerzett, a kitalálóiknak, azt ah.

Gondold jól  át, hogy mit kívánsz, mert  ha

megadatik, abban élsz  majd magad is.

Hinnye, most épp kinek a szerepe

tetszett

neked

meg,

tudom,

mindent

megtehetsz már.

Nem értettem,  miért

nem igyekeztek a

 saját  sorsaik helyett

megélni és miért mindig a

másokét  irigyelték, utánozták  le, azóta megértettem, ah.

Na, most akkor igyekszem  egyes  személyben fogalmazni,

ha mostanra, valóban nem jutottál el  oda, hogy

neked is lehet sorsod, generációs jeled,

akkor bizony bocsánatot kérek tőled.

Akkor megteheted, hogy ártsál  vele  és

nem csak  másoknak fogsz, hidd el, hinnye.

Nem szeretnék rosszat magamnak sem.

Érvelek amióta  rájöttem, feltaláltam

valamit ami az intelligensek  számára

megtartó erővel  bír,  ha tudnak róla.

A jó öreg bocsánatot  kérek, itt van

velem, átsegít a nehézen remélem.

Aki csak tehette rántott lefele, mit

tehettem volna, azonosultam és

igyekeztem  vissza a szintemre.

Szerencsére van az Isten, hinnye.

A  sok elhangzott ígéret csak  az is

maradt, ah. Félmegoldás  lett  belőle,

nincs mivel tovább lépnem, hinnye, az

  energiámból sokat tettem  akkor bele.

Majd eljön az ideje annak is, amikor

megjön az esze mindazoknak, akik

saját magukat alázták meg azzal.

Kezd el még egyszer, még egyszer,

még  egyszer ezt már jól  ismerem, hinnye.

 Hazaszeretőként fedeztem fel,  kevesen jöttek és

csak messzebbről, itt élek a szülőhelyemen, nem

 tisztelt  meg innen, sokáig senki sem  az

 érkezésével, elérte a  célját,  hinnye.

Megerősödött a lelkem, a szívem,

átgondoltan cselekedtem, vagyok.

Önismereti oktatás a gyűjtőneve,

volt már többféle az elnevezése,

nettóból nyugdíjasként ez van.

Ha nem adod meg a  tiszteletet,

akkor miért várnád el magadnak.

Az  emberek  feltételezik, azt a,  hogy

azokon a helyeken emberségesek vannak.

Mennyire látod magadat, vagy milyennek

látják mások a szeretett Hazánkat,  hinnye.

Ide teremtettük a szépeket, a jókat, ugye nem

maradunk ki  belőlük, nem vágyunk  ám a maradékra.

A kapkodás következménye gyakran megy a minőség ellen,

ugye azon lesznek, hogy akik  elérték  azokat a helyeket, ah,

figyelnek arra is, ne tegyék a nyugdíjakat, semmiképpen sutba.

Nyugdíj nettóból, mintha nem lennénk, hinnye, nem figyeltek arra,

 jó minőségű  életünk  legyen, a saját tisztelt,  szeretett, Hazánkban.

Ha betöltheti a helyet, legalább  azt idő közben pótolhatná ah, ami

 hiányosságként erősen látszik, hinnye. Műhely, a megelőzésért e.v.

Ha egy porszem  elmozdul attól gödör keletkezhet a  hegyben, ah.

Ami jól működött addig,  az miért nem maradhatott meg, azt a.

Mindenkinek megjár,  ha oda teremtette a jót és szépet,  az,

hogy azt visszakapja  időben,  amit oda ő is teremtett.

Segíts  magadon az Isten is megsegít, íme éppen.

Általános műveltséget növelő “Tenyérolvasó”,

ha már sok minden nem magyarázódik  meg.

Az oktatásom  közben megérted és magadban

a jó helyére teszed, a  sorsodhoz közel  kerülhetsz.

Könnyebben boldogulsz a saját sorsod szerinti szinteden,

mint valamiféle jól kitalált, ki nem  próbált helyzetben, hinnye.

Heringes Árpádné e.v.
Emberünk, kétszer hallott az apjáról úgy, hogy azok negatív hatással voltak rá, nem változott meg tőle az életminősége. Műhely, a megelőzésért e.v. Julamami
Párhuzamos, vagyonos apai hatások. Julamami

 

Emberünk az anyja ágának, a generációs feladatát hozza. Nagykorúságánál emberünk létezését,  az apját meglepve tudatosítja.  Julamami

Hergál! Bízzál! Hívjál! A javítás, Esztergomban a TESCO

parkolójában történik,  előtte hívja, a +36304828041 számon és

tájékoztatja, Gábor szélvédős Gálosi

Tiszteletem.

Alternatív
Magyarországról, Pakson a Hergál Házból, Szeretettel.   Heringes Árpádné, Julamami védjegy

 

Mit jelent a család neked, mit jelent nekem… 2019.04.03. https://julamami.com

Szerintem a legkisebb közösség, ami jól működhetne, ha lenne,

valaki, aki működteti. Mert, csak úgy, nem áll ám össze.

Attól függ, hogy a gyermekek miben nőnek,

mit használnak, a szülők eszközül.

Ahhoz, hogy többre,

jobbra, szebbre,

ösztönözzék,

a gyermekeiket.

Nem értek egyet a

büntetéssel, lehet, hogy

másoknak az jól bejött, de

nekem nem esne jól, azt látni.

Ha csak sanyarog a gyermek, az

 igazságát keresi egész életében,

ah akit, gyermekkorában vertek.

Nem tudja érzékelni, hogy a

 többiek, sanyarognak,

önmagukhoz képest.

Akkor is ha nem verik őket,

mert nem racionálist hoztak,

tehetségüknek, ah,  hinnye.

Ha kapnának lehetőséget

megtanulnák mindazt.

Ha nem vigyáztok

rájuk, akkor csak

ti maradtok meg.

Hamar egymásnak

mentek, az igazatokért, hinnye.

A gyermekek, fejlődni, boldogulni

születtek, egyre több és szebb az,

amit tapasztalva, tanulva, teremtenek.

Boldogulásnak hívom és nem ok nélkül,

azt, amit, mások, feltételezve, hogy nekik,

azt is szabad, lefékezve, gátolva, megoldanak.

Ah, csak jelzem, nem biztos, hogy amivel most,

nem értesz egyet, a gyermekeid majd örülnek.

A döntésednek, van amit össze lehet ollózni,

s van amit, belső tartásként, meg is lehetne,

tanulni. Fontos lenne tudni, a működésünk,

nem véletlenül úgy van, ahogy, “van az Isten”.

Van aki érti, van, aki, még, csak habzsol és nem,

is akarja látni a valóságot, még gondolkodóba esne.

Boldogulni tanulni, azon belül, amid van, vagy mindent,

megszerezni, amit csak lehet, tudatosan, elvenni a közösből is.

Nem jól hiszed, ha tapasztalatlanul úgy gondolod, az a tied lehet.

Amit mások teremtettek meg, a saját energiáikkal van tele, hinnye.

Nem késztet téged, a továbbiaknak a megteremtésére, hiszen nem,

ismered fel, annak az energiáját, rezgését, a megoldáshoz vezetőket.

    Mit mondasz, majd, ha kérdez a gyermeked, hány embernek nem

lett meg a jóléte, azért, hogy neked meglegyen tétlen is mindened.

Mert az életet, csak élvezni szereted, tegyenek mások érted, hinnye.

Mondták-e neked annak idején, gyermekkorodban, meddig van,

a biztos neked, hol kezdődik a hátra fele, csak látszatra előre.

Amikor, felfedeztem, a sorsokban, a sorsfordulókat, azt is

megláttam, mit tehetne még, ami beleférne sorsszerűen.

S mi az, amitől, mint “megelőzésben jártas” megóvnám.

Valóban sokan csüngtek rajtad már, biztosan tudod,

miről írok. Nehezen tudtad úgy megoldani, hogy

ne bántsad meg őket, engedjenek el téged.

Hiszen általad, a tudásod által, magasabb

szintre jutottak hála Isten. Ahova talán,

egyedül, sokáig tartott volna, hinnye.

Ott maradtál, azon a szinten, ahol

voltál, ők felemelkedtek a sajátjukra.

Ez a dolgod, tehát volt sikerélményed,

ha kiállítást csinálhatnál, jó nagy lenne.

Hivatásnak mondják, csak az Isten tudja,

miért kapjuk, talán, mert, megszenvedtük.

Előtte, mielőtt arra az útra léptünk, hinnye.

A fordítottja nehezen menne, vagyis, hát,

közben nehéz úgy teljesíteni, hogy nem

 hozta tehetségnek, nem is tanulta meg.

Viszont ügyesen játszik a szavakkal,

igyekszik üresben mondani, hogy

ne legyen miről felelősséggel,

beszámolót tartani. Oda ahol,

azt úgy gondolják, elvárhatnák.

Nem érdemes eltérni, attól ami,

a járható utat is mutatja, meg adja,

azokat a lehetőségeket, választhatsz.

Vagy azt csinálod, amiben tehetséged,

esetleg, mehetsz feljebb, de versenyre

kelni a rutinosakkal, aztán meg minek.

A tudás hatalom, csak nem negatív,

hanem pozitív értelemben, emberies.

Aki, azt még, nem gyakorolta, nem is

tudja kontrollálni, hol vannak, a határai.

Önmagadnak megfelelni, nem lényegtelen,

inkább a magadat legyőzni, az a fontosabb.

Utána már, meggyőző tudsz lenni, hinnye.

Az ismeretlen, nagyon erősen, vonzó

tud lenni, mert olyan érzés, mintha,

a saját el nem végzett feladataidat

is megoldaná, miközben pihensz.

Munkáddal, teremteni, emberies,

annak a gyümölcsét élni, sikeres.

Ha csak, a pénzszerzésre gondolsz,

kiüresedhetsz, motiválatlan maradsz.

Ami fontos neked, azért tenned kell,

hogy megmaradjon, a jó minőséged.

S elengedni, akkor, ha tenni érte,

még nem nőttél fel, nincs dolgod.

Adni tudni, egy felnőtté érett,

élethelyzet, az birtoklás ellenes.

Amikor rájön az ember, nem a

pénzétől boldog. Hanem, azzal,

tudna csak boldogulni, a pénznek, a

 nem is őérte, teremtődött világában.

A két oldal egymás nélkül nem megy,

győzz meg, legyőzni könnyű engemet.

Nem harcolnék, sem ellened, se érted.

Oktatnám, nevelnék, azáltal, amit,

itt, a Hazánkban fedeztem fel.

Az elégedettség érzése, ott van

bennünk, gyermekkorunk óta.

Vagy valami marad helyette,

amit vagy megismételsz,

egymásnak szembe,

állítva a gyermekeidet.

Lehetőleg az irigység,

vegye el a punnyadástól,

a kedvüket, győzni, legyőzni.

Nem értem, minek, amikor össze,

is tartozhatnának, család lehetnének.

Akinek, működőképes családja van, biza,

megvan mindene, a régi sablonok, elkoptak.

Nehezen akarják tudomásul venni az emberek,

a családtagjaikra, a hozott sorsokra, generációs,

jelekre, gondosabban fel lehetne építeni a családot.

Amikor, a másikat szutykolni igyekszel, a magadét,

elfednéd, hogy lehetőleg, ne lássák, mi mindent,

nem tettél meg, amiért mások megszenvedtek.

Vannak a sorszerűségek és a generációs jelek,

akinek az elődei, megszenvedték, araszolták,

nekik maguknak már nem szükséges, hinnye.

Tehát, nem lehetne, irigység tárgya sem az,

mert nem adták az elődöknek ingyen azt.

Ha ismernétek, a sorsotokat, generációs

feladataitokat, azzal lennétek elfoglalva.

Mi mindent tegyetek még, hogy a következő

generációtok, már ne szenvedjen, jó minőségű

sorsot, élhessen. Tartást, méltóságot, viseljen, a

belsőjében, élhessen, gerincesen, tartásosan, ah.

Hiszen, ha elismerték, ha nem, már benne a tudása.

Tudja miben mérik a hozott tehetségét, a tanultakat.

A magasabb szintet elérte, feljebb léphet, megcsinálta.

Ki ne hagyja senki sem az életéből, nekem sok ilyen van,

ez adja bármilyen helyzetben meg azt, a tudás értékes.

Sok értékes embert lehetne, segíteni abban, segítse ő,

maga a saját sorsát, csinálja meg a generációs dolgát.

Ha visszanéz az életére, legyen miből ereje legyen,

az újabb nehézségekhez, sokasodjanak a sikerei.

Édes Hazám Csodaszép, kérlek ne menj még,

hiszen nekünk, azt a jót és szépet, amit ide és

megteremtettünk, meg, sem, hoztad, még.

Tisztelettel élni jó, szeretettel élni szép.

Csináljad meg, magadat és mindenképp,

magadból, akkor adj, ha már készen vagy.

Teljesítetted a sorsodat, generációsan haladj,

legyél jelen a jóban és szépben, tartást ad majd.

Ne arasd le, a mások által teremtetteket, az nem

tesz jót, se neked, sem a következő generációidnak.

Alternatív

Magyarországról, Pakson a Hergál Házból.

Heringes Árpádné, Julamami védjegy Szeretettel.

Ne csak remélj… 2017.04.04. julamami.com

Tapasztalva, tanulva élj,

ne csak remélj.

Kicsinyke,

apró

részletecske,

hosszú az út

még a tudás fele.

Amikor a tehetségednek,

tudásodnak megfelelően,

vállalod a feladatodat, a

Világ is biztonságosabb.

Jó vezető akkor vagy,

ha az emberek, a

 saját feladatuk

szerint is,

generációs

feladataikban is,

jól boldogulnak,

élhetik a sorsukat.

Gondolkodóként

a saját tehetség

és tudás határt

megbecsülni,

 az emberekkel

tisztelettel jól bánni.

Egy Haza ez csak egy,

jól szeressétek, becsüljétek,

meg, egymással is így tegyetek.

Áldjon meg az Isten minden

földi jóból annyival benneteket,

ami akkor éppen a legjobb nektek.

Magyarországról, Pakson a Hergál

Házból. Heringes Árpádné,

Julamami védjegy

Szeretettel.