Éld meg a sorsod, a tenyereidből leolvashatod… 2017.09.24. https://julamami.com

Prevenciós a végzettségem, a tehetségemből ered. A sok ember

akiknek a tenyereit leolvashattam, mert megtiszteltek, jöttek,

általuk állt össze és már összefüggésében rajzoltam meg.

Magyarország a Hazám, Paksra érkeztek, most Online

oktatom már, viszont,11. éve, párhuzamosan voltam.

A tehetségem a hivatásommá lett, így élek  28. éve.

Amit feltaláltam, azt nem tanítottam meg senkinek

se oktatni, nincs több  belőle, egyedül oktatom.

A tenyereid redőiben, vannak a sorsod jelei,

hogy mit hoztál generációsan, az

 annál lejjebb olvasható,

megtalálható az,

melyik ágtól,

kik azok

akik nem

csinálták

meg azt akkor

és most rád is vetül.

Van az úgy, hogy együtt

párhuzamosan oldják  meg.

Az is lehet, felhalmozottan

kapod meg és csőstül mindazt,

nem tudod kezelni, nehéz megélni.

Amikor az online oktatásomon már

ott tartasz, megérted azt, látható lesz.

Sok múlik ám a magzati szakaszunknak

a minőségétől is, mert az meg majd, ha

 hiányos érzelmek között zajlott, negatívan

visszaköszön hiányként a hétköznapokban.

Sok ilyen helyzettel találkoztam az évek alatt,

amikor megmagyarázhatatlan a kellemetlen érzés,

csak bizonyos rezgésű emberek közelében érzik.

Amit telített energiának fogalmazok, azt akkor

érzik, amikor a magzati szakaszukban átéltek,

kívülről jövő hatásként megismétlődnek.

Visszatérő hatások, megtanuljuk azt is,

azután szintet vált és boldogul megint.

Önismeret, emberismeret, önértékelés,

önbecsülés, tartás,  emberséges méltóság.

Ugyan miért olyan az a gyerek, hát nem

áll be a kitalált sorba, nem sok ember ismeri

még fel az ő sorsát. Sőt, valamit elvár, mert az

mondjuk úgy neki kényelmesebb, nem macerás.

Nem szeretné, ha látnák, ő sem különb  senkinél,

azáltal, bele is szorulhat egy neki szánt helyzetbe.

Nem tudják azt se az emberek mi az ő saját sorsuk,

mit lehetne megcsinálniuk, akkor élnek bele éppen

úgy ahova, amerre az erősebb hatás van pont rájuk.

Mi mindenben vagyunk hát gátolva a felnövésben,

mit szabad, mint meg nem szabad, elvárják azt

ami nem előreviszi a gyermeket, várakoztatja.

Miért nem lehet az órákon mozogni, feladatot

adva arra, beléjük sül minden, ha nem ihatnak

eleget, amikor szomjasak. Mondani szeretnék,

de nem szabad, pedig fontos lehetne, akkor, az.

Megszokják, hogy csendben kell lenniük, aztán

meg nehezen kommunikálnak és nem mutatják

meg a legértékesebbet, a hozott tehetségüket.

Élik azt amit a többiek, az ő számukra kitaláltak,

nem lesz hát saját gondolat, mert nincs kérdés,

aztán ugyan, mire válaszoljanak, pedig tudnának.

Sorszerű szoktuk mondani, amikor már végre

látszik a megoldás a tenyerünkben mindarra, amit

addig senki sem vett észre, csak felhalmozódott az.

Jó nagy megoldatlan gubanc lehet belőle addigra,

na azt kibogozni csak átlátva lehet, az meg nem

mindenkinek van benne, a gyakorlati életében.

Pedig azt tapasztaltam, hogy mi mindannyian,

megérezve, átlátva, kihallva születtünk meg.

Ha nem gyakorolja valaki, mert gátakat kap,

akkor elsatnyul benne az ami a legfontosabb.

Aztán meg valami oknál fogva, elvárják tőle,

hogy gondolkodjon, kommunikáljon, érezze

 hallja ki, lássa meg összefüggésében, nahát.

Mivel fogalmuk sincsen mit jelent az,

értően felismerni azt a helyzetet, amit

felvállaltak anélkül, hogy tudnák mi az.

Felkapaszkodnak emberismeret nélkül,

döntenek a Nép felett, olyan életritmust

várnak el, ami számukra még ismeretlen.

A hivatásomat gyakoroltam nap  mint nap,

amikor egy reggel lerajzoltam mindent,

összefüggésében, amit feltaláltam.

Emberséges jelnyelvnek neveztem  el,

amivel megfogalmazom, a megelőzés.

Prevenciós vagyok, a hivatásommá

vált  mindaz amit tehetségként hoztam.

Mindenki hozott tehetséget, azt amiben

a legjobb lehetne, ha felismerhetné azt.

A fokozatosság a lényege az egésznek,

mert ha valamit elért ő saját kútfőből,

azt tudatosíthatja magában, ennek van

módja az oktatáson és a nevelés közben.

Az lehet az alapja a következő lépéshez,

amit neki szükséges meglépnie, érezze át,

 minden arra alkalmas sejtjében, megvan az.

A sok jó életérzés pedig adja a siker érzést,

ha ezeket nem élheti meg, szomorú az arca.

Azok akik így mennek végig a sorsukban

adott helyzeteken, erős lelkűek lesznek.

Amit egyszer rögzítettek az agyukban, az

 bármikor az adott helyzetnek megfelelően,

rendelkezésére is áll, az ő sorszerűségükhöz.

Elégedett, boldoguló gyermekekből lehetnek a

 saját szintjükön, életszerűen teljesítő felnőttek.

Nemcsak beleélnek éppen abba amibe épp lehet,

hanem jól működő a belső késztetésük és készre

teljesítik a saját sorsukat. Előkészítik azt alapnak, a

 sarjaik számára is, a kibontakozási lehetőségüket.

Ha valaki generációsan éppen ott tart, elérheti azt

amit az elődei már letörlesztettek a saját hozottjuk

tekintetében, kiteljesedhet nyugodtan a sorsában.

Nem életkor függvénye az, generációs feladata lett,

hogy megalapozza a következőknek az ő jó sorsukat.

Nagyon különbözők vagyunk, sokféle sorsot hoztunk,

viszont mind ugyanazokat éljük át, csak más formában,

más időben, más megoldást használva, egyéniségenként.

Gondolom, ha nagy jelentősége lenne rögvest a csoportnak,

akkor talán úgy is landolnánk le, nem egyenként születnénk.

Rendezd el a múltat, hogy alapod legyen a következő lépésed

megtételéhez, a sorsodat teljesíteni igyekezzél, rajtad múlik az.

Mit hozhat teljesíthetően a sarjaidnak, személyenként a holnap.

Általános műveltséget növelő (Tenyérolvasó), Online oktatásom,

igény szerint a sorsukhoz neveléssel, tartást és méltóságot adnak.

Szeretettel. Julamami

 

A te életed, a sorsod-e… 2018.09.23. https://.julamami.com

Terveztek-e, vagy, nem tervezve pottyantál-e,

nem mindegy az neked, hinnye.

Mennyire voltál, fontos,

azoknak, akikre

bízott az élet.

Tudták-e, van,

neked is sorsod.

Ne a hibát keresd,

inkább tanuld meg.

Neked szükséges

jól  teljesítened.

A lelkes, szíves,

gondolkodó

éned,

mi

módon,

jut el,

a

napi siker

táplálékának

teljesítéséhez.

Mihez képest,

siker az neked,

miért nem az

másoknak.

Egyenként

születtünk,

mind,

más

sorsot

hoztunk.

Ha nem

látja ezt

valaki át,

ne vállaljon

olyat, amiben,

sokak nem

tudják a

sorsukat

megélni

azáltal.

Akik,

ide

születtünk,

itt lenne

fontos, jól

megélnünk.

Az érzést,

amikor,

ah, révbe

értünk, hinnye.

Nem ártottunk,

nem bántottunk,

megéltük azt,

amit az Isten,

nekünk

szánt, itt

feladatul, ah.

Nem maradtunk

ki a napi sikerből se,

megkapta a gondolkodó

agyunk az aprócska, vagy

nagyobb siker táplálékot.

Fontos, hogy ne a mások

életét élve, megrekedve,

az elvárások halmazában

csak teljesítve éljünk, ah.

Hogyan tudunk majd,

elszámolni, azzal,

amikor megszólít

a lelkiismeretünk.

Nem csapható ám

be, megpróbálni,

elkenni, ah,

csapongva,

magyarázkodni,

sincsen értelme.

Addig jelez, a

lelkes,

szíves,

gondolkodó,

énünk, amíg

tiszta

magyarázatot

nem talál bennünk.

Mindent idejében,

nem hagyjuk meg,

halogatásként a

  következőknek.

Amikor először

jelez a belső

kontrollod,

ne hessegesd el.

Magad felé fontos,

teljesítened, mert,

ha nem tiszta a

lelkiismereted,

nincsenek,

addig,

újra

miértek.

A kiüresedés,

bekövetkezhet.

Amikor már elérted,

magad felé teljesítettél.

Gondolhatsz arra, ha van

benned hozzá energia,

legyél egészségesen,

jó minta, hinnye.

Belülről jön az,

nem mások

által mondva.

Nem ugyanaz,

akkor, ha

egy

álmodat

kergeted.

S mindenki

másét, észre

sem veszed.

Nem is

gondolsz

azzal, ah,

hogy menet

közben, az

érintettek, se

 rekedjenek meg, a

 döntésed következtében.

Sorsa van mindenkinek,

látod-e már mindazt,

összefüggésében.

Ne menjenek el,

máshova víve,

a tehetségüket,

ott kibontakoztatva,

s nem a Hazánkat

gazdagítva, ah.

Generációsan

látható, kinek

mi lenne, a

családjában

az ő dolga.

Van akinek

a pénzbeni

gazdagodása,

másoknak meg más,

lenne a feladata.

Sikeres ettől,

az érzéstől,

aki átlátja.

A vezetés,

mindenkiről

szól, akik, ide

születtek és

érintettek

lettek.

Aki ezt,

nem látja át,

tanulja meg

időben,

mielőtt,

vezetésre

adná a fejét.

Vagy amikor

ráébred a

valóságra,

pótolja,

tanulja

meg,

hozza azt

naprakészre.

Ha más nem is

motiválja, a

saját

lelkiismerete

miatt, tegye meg.

Ha a nagy, féktelen,

gyarapodási vágyban,

nem vette volna észre.

Hány ember nem haladt,

közben, egy egészséges

lépést sem, a saját

sorsának

teljesítése

közben.

Nézzél

hát,

magad

körül szét.

Amit azon

kívül látsz, az

a boldogulás-e,

a tehetségükben.

Kérlek, ne okoljál,

a tiszta szavainkért,

másképp nem megy.

Hisz, nekünk ezt adta

az Isten, tehetségként, ah.

Miközben, sokan nőttek fel,

és ki, a kérdéseikre kapott

válaszaim által, magam is,

sikereket éltem meg.

Tiszteletem.

A gazdagságot,

másképp is láttam,

tapasztaltam naponta.

Mindazok által felfogtam,

az emberséges érzések,

a legfontosabbak,

a jól fejlődésünkhöz.

Megtanultam, amit nem

hoztam tudásként, ne

hagyjak, gödröket,

a következőknek.

A talpuk alatt,

 legyen meg a talaj.

Ismerjék mind a két

oldalukat, legyen

hasznukra a tudás.

Alázattal legyenek

oda, ahol nem értik,

sorsa van mindenkinek.

Rájön mindenki arra is

a saját érettségének

megfelelően.

Előbb úgy se tudna

mit kezdeni vele,

a  saját sorsában és a

 generációs feladatában,

van a további lehetősége.

 Kívánok, jó egészséget.

tisztelettel élni könnyebb.

Magyarországról, Pakson

a Hergál Házból. Szeretettel.

AlternatívJulamami

 

.