Ha ráébredsz, a két oldalad közötti egyensúlyra szükséged lesz… 2018.03.22. – 2021.03.22. https://julamami.com

Bocsánat, hogy megtaláltam,

valami nagyon fontos is lehetne.

Ami működik és van mindenkinek.

Embersége amire vigyázni úgy illene,

ki ne kopjon az ami a legfontosabbunk.

Élete, sorsa, generációs jele, feladata.

Ráleltem, az intelligenciának a jelére,

 és összefüggésében látás lett belőle.

Nem messziről hoztam, eljöttek ők,

akik megtiszteltek, hozták el ide.

A tapasztalt tudásom általuk.

Egy nap alatt rajzoltam le azt,

amit oktatok, általa nevelek.

Minden aprócska jel, saját, a

Julamami védjegyet kapta.

Eladnám olyan embernek,

aki bevinné, az oktatásba.

Ne kallódjon el, hasznossá

lehetne, jó nevelők kezében, a

Julamami Magyaros Agyalósa.

Ah, ha ráébredsz a valóságra,

ne uraljon el a bánat.

Úgy lépjél előre,

hogy a jövő,

megveregethesse

azért, amit az emberek

jó életéért tettél, a válladat.

Ha nem a hétköznapi életedet

éled, mert magad fölé emeltek.

Nem tudhatod, hogyan élnek,

milyen méltatlan körülmények

között, a jó sorsra érdemesek.

Amikor elérhetted a jó sorsodat,

tegyél a fölöslegesből oda, ahol

a megrekedtség nyilvánvaló, ah.

Emelkedjenek ki általa, az arra

már érdemesek, akik mindent

megtettek, a saját sorsukért.

Nem várták meg amíg az

ígéreteket elunják végleg.

Emelkedik általuk, a szintje

a szeretett Hazánknak, hisz,

ott lesznek ahova érdemesek.

Látszanak a szintkülönbségek,

nem téveszthetők meg azok se,

akik még, fejlődőképesek ott.

Nem érik be azzal, mint akik

bekerültek oda, érdemtelen.

Nem gondolkodva döntöttek,

az elvárásoknak megfelelnek.

Ahova betoldották, nem nekik

szánta a sorsuk sem, onnan nem

kerülnek ki, az arra érdemesek.

Kommunikálj, kommunikáljál,

hogy a szinted alá ne szoruljál.

A lehetetlenségeket vállalók

egy idő után, azt sem tudják,

mit miért tesznek. Valamiről

alaposan megfeledkezhettek.

Egy Haza ez csak egy, értünk

is van, mert tettünk azért is,

hogy meglegyen számunkra,

idejében, a jó életminőség.

A tehetségünkből merítve

nem szorultunk segítségre.

Különös oktatás, nevelés,

Julamami Magyarosan Agyalósa

Akik, hisznek a karmában,

gondolkodjanak el hát rajta,

miért élik, a mások életét, ah.

Ha nem boldogulnak a sajátjukban,

ugyan, hogyan önmaguk fölé emelve.

Tartsad tiszteletben, azt is ami,

a saját kultúrádat képviselné.

Ugyan, honnan tudnák, miről

álmodoznak a szegény szülők.

Akik maguk, a jólétet soha nem

érhették el, pedig érdemesek arra.

Végigvittek minden nehezet, még

azt is, amit, a fékeikkel rájuk tettek.

Ha benned, jó érzések eredendően

lennének, nem tennél olyat, ami árt,

oly sok, kiszolgáltatott embernek.

Ha valaki, valahol, mellément, ah,

mert a könnyebet választotta.

Nem kerülheti el a nehezet,

persze, ha a tiszta utat járja.

Aki meg megy tapossa azt,

amit, mások teremtettek,

arat, pedig nem vetett.

Nem is észleli, mennyi

hibát vétett, rosszat

tett. Emberismeret

nélkül rohant, csak

a járható utat látta.

Ahol gátat talált, ott

megkereste, hogy hol

bújhat át könnyebben.

A célért mindenáron,

mindent, hogy néhány

jól kitalált teljesüljön.

Mi lesz közben azokkal,

akik beletették addig,

az életüket mindabba.

Az meg közülük senkit

sem érdekel, ugyan minek.

Szomorúak a jóra éhes szemek.

Amikor majd ráébrednek ők

arra, hogy végignézték azt is,

milyen gyorsan öregszenek.

A jó sorsra érdemesek sokan,

nem is jelezhették, vagy hiába,

mert azt legfeljebb meghallgatták.

Nem engedték, hogy aki a hivatását,

jól gyakorolta bizonyítva, tegyen értük.

Látszott az arcokon az értetlenség, ugyan

mit képzel, hogy merészel, ellentmondani.

Miért nem húzza meg magát mint a többi,

aki ugyan, a tiszta utat vállalta, de hagyta.

Amikor látta, az egyenestől eltérő helytelen,

nem az emberiesekről szól, csak néhányakról.

Egy Haza ez csak egy, ide teremtettük mind a

magunkhoz képest is szépet és jót, amit lehetett.

Tapasztaltan tudom, a messziről jött, varázslatos,

cifrangos, jól hangzó nevűek lettek csak divatosak.

Eljött a pillanat a megelőzésben, már 4. éve annak,

ideje lenne tudni róla, alázat nélkül már nem megy.

Valami megfordulhatott egyszer, ah, senki sem vállalta

azt fel, a hozzáértők segítsék azt, újra életszerűvé tenni.

Inkább elhitette magával, észre sem veszi azt talán senki.

A mellé mentekre építette fel az összes többit, hát így járt.

Nem tanult meg kommunikálni ő se időben, magát fékezte le.

Ment mellé a tiszta szónak, az életszerűségnek, s vitte bele,

mellé az akkor, éppen érintetteket, s ők ugyanúgy tovább.

Felépült valami az életszerű mellé, mintha, működőképes

is lenne, sanyarog tőle mindenki. Aki a sorsát nem vihette

révbe, ah, elzárták előle, a tisztán működő megélhetőket.

Megint elmentek évek, késleltetve lett minden jó sorsra

érdemes, aki megtette, azt is, amit, önmagáért tehetett.

Közben, nem ártott, nem bántott senkit, mert tudta azt is,

egyedül nem válthatja ki helyette, aki azt még nem érti.

A saját és generációs sorsát is élhetné, ha értené az aki

felvállalta, miről szólna mindaz, az emberekről, hinnye.

Mutatja persze, kikhez van köze, hova tartozik ő maga is,

látható a látványosa, csak a valóság sír magában, hagyja.

Tudom, nem tökéletes más csak az Isten, viszont minden

ember, a maga sorsában, kiteljesedhetne, ha igényes lenne.

Vannak akiknek, már megfelelően magas, a lelkesen, szíves és,

gondolkodó szintje, ahhoz, hogy a jó mintáikat átadják, oda, ah.

A fejlődőképeseknek, akik nem a sarjaik helyett, értük tesznek,

hagyják fejlődni emberileg a sajátjuktól eltérő feladataikban is.

A lehetőségeiket megvárják azok, akik már értik, a miérteket,

mert nem fölöslegesen született pont ide, egyetlen ember se.

Az élet élni szeretne és megkeresi a módját a fejlődésének is.

Jó  szerencsét kívánok, minden jóérzésű, emberségesnek.

Magyarországról, Pakson a Hergál Házból, szeretettel.

Julamami

 

 

 

 

Mivel mérsz, önmagadnak, mennyit érsz… 2017.03.19. https://julamami.com

 

 

 

Az élet élni szeretne. Julamami
Az élet élni szeretne, ez ott van, a születése pillanatától kezdve, minden emberben. Az ember amikor megjön, a  sorsához és a magához való esze, keresi a saját lehetőségeit. Teszi azt, nem ártva, se bántva, amire képes, hogy meglegyen, az önmagához mérten, saját maga által teremtettek általi, jó, életminősége.  Műhely, a megelőzésért, prevenciósként. Heringes Árpádné ev. Julamami

Kergetheted az álmod, boldogulni tanuljál inkább, s amikor

 eljön az ideje, a sorsodból az éppen adott  lehetőségeiden

belül, azt ami jó életet biztosíthat, időben meg is csinálod.

A mércéd lehet-e a tartásod, az emberséges

méltóságod, mindaz amit a sorsodnak

hoztál, ami generációsan megvárt,

megoldhatod és már az is a sajátod.

Ha körbeért a sorsod, mást kellene

már csinálnod, lám generációs jel.

Mielőtt rájönnél mennyit jelent,

az amit te generációsan hozol,

nem kellene, az ismeretlenbe

belebonyolódnod úgy, hogy az

téged végleg átformálhasson.

A lelkes és a racionális éned

közötti egyensúly jelez neked.

Megtaláltam egy részt eddig

minden embernél aki jött és

megtisztelt vele, a leolvasását

azzal kezdtem, hogy kitől hozta.

Azt ami számára a legfontosabb

lehet, a generációs jeleit mutatják

a tenyerei, mint a sorsát, ami fontos

információ lehetne, ha tudnának róla.

  Nem rohannának bele a hirtelen tálalt,

önmagukhoz, a saját életritmusukhoz

képest, a sürgetett energiákba, hinnye.

Minden ember úgy rezeg, mint a Hazája,

ha azt végleg elhagyja, attól még úgy rezeg.

Mint ahol ő megszületett, de be is fogadhat

abból ahol időzik, vagy letelepedik végleg.

Különösen gyermekkorban magyarázat

arra, hogy miért menne ő más irányba,

mint azt szeretnék a szülei, nevelői.

Ifjú, zsenge korban pedig segítség

lehetne, hogy milyen irányt vegyen,

az ismerem mint a tenyerem, adott.

Nagyon fontosat találtam meg és fel,

a minőségi emberek, az emberiesek,

akikből nem nevelődhet ki az a fontos.

Tudja honnan van a tartása, méltósága,

igényes marad, megdolgozott mindazért.

Jól megcsinálhatja, megnyugtató számára,

ha az lefoglalja, addig amíg előjön belőle,

a következő fontos feladata teljesítésre.

Ha a hozottja is megerősödhetne előtte,

a jó életritmusa is nagyon fontos lenne.

Rájönne, ki is valójában és ahhoz képest

amit hozott kivé, vagy mivé változott.

Ha felismernék azok akik foglalkoznak

azzal, hogy a sorsát ő időben elérhesse,

adnának időben lehetőséget a Népnek.

Hiszen, ha egyoldaluan egy ügyben van

és nem látja át, milyen szép, szíves, lelkes,

tehetséges a Nép. Mindannyian tettünk azért,

a saját sorsunk is, a Néphez tartozunk és mind.

Ide teremtünk akkor is ha nem kapunk azért sem

jót, se a jó teljesítményünkért, az elért szintünkért.

Nem tud lépést tartani, felfejlődni sem,

oda ahol a Nép korosodóit várakoztatja,

őket mindarra, amit maguktól már elértek.

Egyben azzal egy szintet ad a gyermekekkel

ahhoz, hogy közösen oldjanak meg minden

olyan feladatot, ami generációsan ott adott.

Folytatják hát a tehetségükből számukra

nem idegen jó, magas, kitűnő szintjüket.

Nem várhatnak mindarra, hogy majd

egyszer felfogja mit vállalt fel anélkül,

hogy tudta volna. A Hazánkban az

Isten adta Népnek jóléte nélkül,

jól most már nem fejlődhetnének.

A számokat tartja az ami már eddig

megvalósult, mások mozgatják azt,

 az Isten adta Népünknek az nem ad.

Fontos jeleket hordozunk megszületve,

ha ismerhetnénk is még időben, hát senki

mellé nem menne, sikertelen nem lehetne.

Rálátva, kihallva, megérezné a neki nem jót.

Hivatásommá lett a megelőzés már az életem.

Van aki az anyja ágának, oldalágát hozza és

mégis az apja feladatát viszi, egy darabig el

is megy sikeresen, azután azt újra ismétli.

Későn veszik észre ők a telített energiákat.

Azt amit ő hozott feladatként, így senki se

oldja meg, halmozódik a telített, lecsúszásig.

Julamami Magyaros Agyalósa, a gyakorlat

adta tapasztalásból lett az elméleti rajzom.

Általános műveltséget növelő” Tenyérolvasó”,

Különös oktatás, nevelés, Generációs feladatok.

Győzz meg legyőznöd könnyű engemet, én nem

harcolnék se veled, sem ellened, még oktatnék,

nevelnék én, a feltaláltammal, ha már lehetne.

Eladnám ezt a fontos sorsot formáló rajzosat,

betanítva az oktatására, az arra érdemeseket.

Segíts magadon az Isten is megsegít, eddig is így

éltem. a szolgáltatásomkor a tenyereid fotóit

felrakod, arról olvasom le frissen.

Abból látom, hogy akkor éppen

mi a legfontosabb számodra.

Bal és jobb tenyereidet kinagyítva

egy fotón kapom meg, úgy azt le

 tudom olvasni összefüggésében.

A hangomat hallod nincs másra

szükségünk, kommunikálunk, átmegy.

Magyarországról, Pakson a Hergál Házból.

Szeretettel. Julamami